hír Debrecen egyetem fejlesztés Learning Center

Nagyszabású egyetemi fejlesztés indul Debrecenben


Java | 2019.01.29
A Debreceni Egyetem történetének legjelentősebb infrastrukturális fejlesztése valósul meg 2020-ig. A projekt keretében tervezett korszerűsítések a gyakorlati és szakmai képzés megújítását szolgálják.

Az EFOP-program keretében összesen 6,2 milliárd forint támogatást kap az intézmény, amelyet 2,6 milliárd saját forrással egészítenek ki. Ebből mintegy 5 milliárdot új építésre, 1, 6 milliárdot átalakításra, 200 milliót fejújításra, mintegy 2,3 milliárdot eszközbeszerzésre, 254 millió forintot pedig projekt-előkészítésre, járulékos költségekre fordítunk – összegezte Bács Zoltán kancellár a hétfői projektnyitó rendezvényen.

A legnagyobb értékű beruházás az Egyetem téri 4 450 m2-es campuson épülő többfunkciós tanulóközpont, a Learning Center. Az új projekt a Sporttudományi Oktatóközpont mellett épül, a különféle nemzetiségű, nagy létszámú diákságot egy tanuló közösséggé integrálja. Többek között előadó-, szemináriumi és vizsgáztató termeket, tanulói boxokat, elkülönített konzultációs tereket, szervertermet és gépészeti tereket alakítanak ki benne, valamint az egyetemi ajándék- és könyvesbolt is itt kap helyet.

A Learning Center emblematikus épületével tovább növelhetjük a versenyképességünket Európa oktatási piacán. A központ kiviteli tervei már készen vannak, terveink szerint 2020 nyarára kinyílnak kapui az érdeklődő diákság előtt – tette hozzá a kancellár.

Az új beruházás mellett összesen nyolc épület átalakítására kerül sor, ebből három bővítésére és négy felújítására is lehetőséget ad az intézmény számára az EFOP-4.2.1-16-2017-00015 jelű pályázat.

Mindezeken túl, jelentős informatikai fejlesztések is megvalósulnak a Debreceni Egyetemen az EFOP-támogatásnak köszönhetően. Köztudottan a mai nívós képzés alapját képező informatikai fejlesztése kulcsfontosságú feladat. Ezek szerint növelik a vezetékes hálózati végpontok és a gerinchálózati kapcsolatok sávszélességét, bevezetik a 40 GE technológiákat, korszerűsítik a gerinchálózati aktív eszközparkot és a WIFI-hálózatot, valamint megteremtik a nagy felbontású, késleltetés nélküli élő közvetítés lehetőségét.

Nagy összegű eszközbeszerzés is történik, mely az intézmény minden karát érintik – emelte ki Törös Attila, a Műszaki és Beruházási Főosztály vezetője.

A Fogorvostudományi Karon 831 millió forintból modernizálják a fogtechnikai és a fantomlabort, továbbá egy kerékpártárolót is kialakítanak. Az Általános Orvostudományi Karon 464 millió forintot fordítanak a Skill Laborok fejlesztésére, az átalakítások a Sebészeti Műtéttani Tanszéket és a Szemészeti Tanszéket is érintik. 367 millió forintból teszi modernebbé és hallgatóbarátabbá az Élettudományi épületben és a Főépületben található bölcsészettudományi és természettudományi egységeit az egyetemi könyvtárat, a Természettudományi és Technológiai Kar pedig laborokat újít fel a Bem téri intézetében, és nagy értékű berendezésekkel javítják a mérnökképzés mai feltételeit.

A gyakorlati képzés színvonalának növelése érdekében fejleszti Skill Laborjait, illetve tervez eszközbeszerzéseket az Egészségügyi és a Népegészségügyi Kar, a Műszaki Kar pedig új hallgatói tereket alakít ki az Ótemető utcai campusán. A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karon megújul a talajvizsgáló labor, valamint labor-, kísérleti és analitikai műszerekkel bővül tovább az eszközpark.

A Bölcsészettudományi Kar tanteremfelújítást, műszaki és informatikai fejlesztéseket tervez a pályázati támogatásból, melyek az oktatás és a kutatás színvonalának emelését szolgálják. A Klinikai Központ a Belgyógyászati Klinika „C” épületének tetőtérbeépítésével hoz létre új oktatási tereket, előadó- és szemináriumi termet, oktatói irodát összesen 270 m2-en.

A Debreceni Egyetem komplex megújulása, sokirányú fejlesztése európai színvonalúvá emeli az itteni képzést, elősegítve az egyetem kutató-fejlesztő tevékenységének közvetlen bekapcsolódását a legjobb egyetemekkel együttműködve.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) sikeres pályázatainak keretében megvalósult kutatások eredményeiről adott számot 2019 január 28-án hétfőn 28 nyertes pályázó a Debreceni Egyetem Tudományos Igazgatóságának konferenciáján.

A rendezvényen 4 szekcióban – orvos- és egészségtudományok, társadalomtudományok, agrártudományok, természettudományok – mutatkoztak be előadásaikkal a fiatal kutatók, egyetemi és PhD-hallgatók beszámolva eddig elért eredményeikről.

Forrás: Debreceni Egyetem honlapja

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár


Építési megoldások