hír pályázat díj épületek tervek

Építő vélemény - rendhagyó kritikai pályázat a pécsi EKF beruházásairól


színkép | 2011. november 11.
     
Rendhagyó kritikai pályázatot hirdetnek a FAL (www.afal.hu) weboldalon, a pécsi Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program keretében megvalósult építészeti és köztérépítészeti beruházások témájában.

A pályázat közvetlen célja, hogy építő vélemények, elemzések szülessenek a város életében meghatározó építészeti beavatkozásokról, láttatva, tudatosítva azok eredményeit és tapasztalatait, így értékeiket, de akár hiányosságaikat is.
Az írások közvetett célja ezzel egyszersmind az is, hogy a beruházásokról alkotott vélemények kerüljenek a felszínre, és érvek mentén is alakuljanak, ne csak előítéletek, pletykák és érzelmek alakítsák azokat. Az átgondolt vélemények megjelenítése által az építészeti teljesítmények is tudatosulhatnak, ezáltal az építészet és a társadalom közötti kapcsolat erősödhet, melyből a szakma és a közönség egyaránt profitálhatnak. És végül, de korántsem utolsó sorban a pályázat közvetett céljai között szerepel az is, hogy az építő párbeszédnek kialakuljanak formái, helyei, és erősödjön az a meggyőződés, miszerint a közösség ügyeiről véleményt alkotni értelmes formában érdemes.

A pályázat rendhagyó abban az értelemben, hogy az építészeti teljesítményekről folytatott diskurzust nem kényszeríti szigorúan véve az építészeti kritika műfaj keretei közé. Teret kívánunk biztosítani minden olyan megközelítésnek – műfajtól függetlenül – , amely az épületekről és/vagy a közterekről bármilyen szempontrendszer felől következetes és logikus elemzéssel szolgálhat. Így különösen érdekes lehet annak láttatása, hogy az adott építészeti mű miként felel meg az építészeti, és miként a laikus szempontoknak – a városlakóénak, a tereket, épületeket használókénak.

A pályázat rendhagyó a tekintetben is, hogy a véleményeket a szerzők – természetesen valós adataikkal való regisztrációt követően – a FAL (www.afal.hu) megjelölt fórumain kell, hogy közzé tegyék. Ily módon a felküldött írások a közzététel idejétől láthatók, s azok alakíthatják a későbbi hozzászólásokat.Teljes pályázati kiírás:

É p í t ő v é l e m é n y
- rendhagyó kritikai pályázat a pécsi EKF beruházásairól

Rendhagyó kritikai pályázatot hirdetünk a FAL (www.afal.hu) weboldalon, a pécsi
Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program keretében megvalósult építészeti és
köztérépítészeti beruházások témájában.

A pályázat közvetlen célja, hogy építő vélemények, elemzések szülessenek a város
életében meghatározó építészeti beavatkozásokról, láttatva, tudatosítva azok eredményeit
és tapasztalatait, így értékeiket, de akár hiányosságaikat is. Az írások közvetett célja
ezzel egyszersmind az is, hogy a beruházásokról alkotott vélemények kerüljenek a
felszínre, és érvek mentén is alakuljanak, ne csak előítéletek, pletykák és érzelmek
alakítsák azokat. Az átgondolt vélemények megjelenítése által az építészeti
teljesítmények is tudatosulhatnak, ezáltal az építészet és a társadalom közötti
kapcsolat erősödhet, melyből a szakma és a közönség egyaránt profitálhatnak. És végül,
de korántsem utolsó sorban a pályázat közvetett céljai között szerepel az is, hogy az építő
párbeszédnek kialakuljanak formái, helyei, és erősödjön az a meggyőződés, miszerint a
közösség ügyeiről véleményt alkotni értelmes formában érdemes.

A pályázat rendhagyó abban az értelemben, hogy az építészeti teljesítményekről folytatott
diskurzust nem kényszeríti szigorúan véve az építészeti kritika műfaj keretei közé.
Teret kívánunk biztosítani minden olyan megközelítésnek – műfajtól függetlenül – , amely
az épületekről és/vagy a közterekről bármilyen szempontrendszer felől következetes
és logikus elemzéssel szolgálhat. Így különösen érdekes lehet annak láttatása, hogy az
adott építészeti mű miként felel meg az építészeti, és miként a laikus szempontoknak – a
városlakóénak, a tereket, épületeket használókénak.

A pályázat rendhagyó a tekintetben is, hogy a véleményeket a szerzők – természetesen
valós adataikkal való regisztrációt követően – a FAL (www.afal.hu) megjelölt fórumain kell,
hogy közzé tegyék. Ily módon a felküldött írások a közzététel idejétől láthatók, s azok
alakíthatják a későbbi hozzászólásokat.

Részletek
A pályázatban részt vesz minden olyan, a weboldalra a megjelölt témákban felküldött tartalmas,
elemző hozzászólás, amely megfelel az alábbi feltételeknek:
- a szöveg tartalma illeszkedik az adott témához,
- a hozzászólás a pályázati időszakban került fel a weboldalra,
- a hozzászólás szerzője valós adatokkal regisztrált,
- a közölt vélemény nem sérti a moderálási elveket.
Egy pályázó több témában is közölhet írást, illetve egy azonos témában több írást is közzé tehet.

Témák:
(MEGTALÁLHATÓK: www.afal.hu/szerintem/kritikai_palyazat#temak )

- az új épületekről általában
- Pécsi Konferencia- és Koncertközpont
- Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont
- Zsolnay Kulturális Negyed
- Nagy Kiállítótér - az eltörölt változat
- Nagy Kiállítótér - a Zsolnay Negyedben
- Nagy Kiállítótér helyett: Múzeum utca rekonstrukció
- Modern Magyar Képtár
- a közterekről általában
- Tettye városrész és Havihegy
- Uránváros főtere és kapcsolódó közterületei
- Megyer városrész központi területe és kapcsolódó közterületei
- Köztársaság tér megújítása
- Világörökségi pufferzóna (Kórház tér) megújítása
- Rókus sétány megújítása
- Diána tér megújítása
- Városközpont - Széchenyi tér és környéke
- EKF városrész (Balokánytól a Zsolnay Gyárig)
- Pécs-Kelet központi területeinek megújítása
- Indóház tér és környéke rendezése
- Kossuth tér és Hal tér felszíni térrendezés

Határidő – pályázati időszak:
A pályázaton a 2011. november 2. és 2011. december 15. között közzétett írások,
’hozzászólások’ vesznek részt.
Írások, vélemények 2011. december 15., a pályázat lezárását követően is szabadon
feltölthetők, de ezek értelemszerűen díjazásban nem részesülhetnek.

A pályázati határidőt Kiíró belátása szerint – de legfeljebb 2 hónappal – meghosszabbíthatja.
Amennyiben a meghosszabbításra sor kerül, annak tényét Kiíró a weboldalon közzéteszi ezen a helyen: www.afal.hu/szerintem/kritikai_palyazat

Terjedelem – rövid és hosszú szövegek közzététele:
A terjedelmet a Kiíró nem határozza meg, és a szövegek terjedelme alapvetően nem befolyásolja a szövegek értékelését. A rövid és hosszú szövegek közlésének egyaránt teret kívánunk biztosítani – azonos értékű, de eltérő jellegű megjelenéssel.

A 4000 leütésnél nem hosszabb szövegek teljes terjedelmükben közölhetők.

A 4000 leütésnél hosszabb szövegek csatolt dokumentumként küldhetők fel. Ebben az esetben a szöveg szerzője a szövegmezőben a csatolt dokumentumként felküldött írás rövid kivonatát, illetve ajánlását kell, hogy közzé tegye. A csatolt szöveg a dokumentumok méretkorlátozása miatt ne tartalmazzon képet, vagy ábrát!

Kép, vagy ábra – a kötöttségek betartása mellett – bármilyen terjedelmű szöveghez feltölthető.

Díjak:
A pályázat díjazására fordítható összeg 200.000,- forint.

A díjak maximális összege:
I. díj: 100.000,- forint
II. díj: 70.000,- forint
III. díj: 30.000,- forint

Díjban nem részesülhet az a hozzászóló (pályázó), aki a bírálók valamelyikével egyenes ági
rokonsági, vagy valamely vállalkozásában tulajdonostársi viszonyban áll.

A bírálók:
A honlapra felküldött írásokat zsűri bírálja el. A zsűri tagjai:

Kovács Dániel – művészettörténész, a Hg.hu főszerkesztője
P. Müller Péter – színház- és irodalomtörténész, az ECHO volt főszerkesztője
Zubreczki Dávid – blogger, az urbanista.blog.hu szerzője
Patartics Zorán – a FAL ötlet- és lapgazdája, építész, az ECHO volt rovatvezetője

Az elbírálás szempontjai:
- A vélemény logikus, érthető kifejtése.
- Szabatosság.
- Az írás, a probléma megközelítésének színvonala és stílusa.

A díjak odaítélhetők egy kiemelkedő írásért, vagy azonos szerző több írásáért egyaránt.

Eredményhirdetés, megjelenés:

A pályázat eredménye a FAL weboldalon, a FALiújság rovatban kerül kihirdetésre.

A díjak kifizetését a Kiíró kezdeményezi a pályázó által a regisztráció során megadott e-mailen
címen. Amennyiben a kapcsolatfelvétel során arra derül fény, hogy a pályázó nem valós adatokat adott meg (beleértve az álnevet is), úgy a díj utólag érvénytelenítésre kerül.

A pályázatról való tudósítással számos médium is támogatja az ügy megjelenítését, különösen is: epiteszforum.hu, hg.hu, Pécsi Újság.hu, Új Dunántúli Napló, Eozin Magazin,
I Love Pécs, Pécsi Hírek, MR6, Pannon TV.
Reményeink szerint a támogató médiumok sora tovább nő a pályázat időszakában.

A tudósító médiumok és a Kiíró a FAL-on megjelenő tartalmakat – a szerző és a forrás
megjelölésével – korlátozás nélkül felhasználhatják. A szövegek szerzői ehhez a közzététellel
automatikusan hozzájárulásukat adják.

A teljes összeg kiosztásra kerül, amennyiben a beérkezett (felküldött) írások színvonala és száma azt indokolttá teszi.
Nem megfelelő számú, illetve minőségű írás esetén Kiíró a pályázatot eredménytelennek hirdetheti, illetve a kiosztott összeg és a díjak mértéke is csökkenthető.
A díjazásra fordítható összeg ugyanakkor növelhető is, amennyiben azt a pénzügyi keretek lehetővé, és az írások minősége és száma indokolttá teszi.
A díjak bruttó összegek, melyek számla ellenében, vagy bérszámfejtés után, a levonásokat követően kerülnek kifizetésre a díjazottak és a kiíró által megkötött írásos megállapodás alapján.
Amennyiben azt a pénzügyi keretek időközben lehetővé, és az írások indokolttá teszik, további díjak adhatók, illetve a
keret másképpen is felosztható.

Moderálási elvek és más szabályok:
Az elemző szövegekre vonatkozik a FAL weboldal házirendje ( klikk ide! ), azon belül is a
moderálásra vonatkozó szabályok. Nem vehetnek részt az értékelésben azok az írások, amelyek a moderálási elveket megsértik, így különösen azok, amelyek másokat szándékosan megsértenek, alaptalanul vádolnak, illetve trágár kifejezéseket használnak. Az ilyen tartalmak részben vagy egészben moderálásra kerülnek.

A pályázat, illetve a fórum nem kíván teret biztosítani a politikai célú, vagy pártpolitikai szempontú írásoknak. A politikával kapcsolatos szempontok megjelenítése csak annyiben elfogadható, amennyiben annak az építészeti eredményre hatással bíró szerepét elemző módon mutatja be, és amennyiben az nem valamely politikai erő mellett, vagy ellenében érvel.

A pályázatban részt vehetnek azon írások is, melyek más felületen korábban már megjelentek, természetesen amennyiben az eredeti szöveg szerzője és a pályázatban résztvevő szerző azonos.
(A korábbi megjelenés feltüntetése ajánlott.) Értelemszerűen nem díjazható olyan szöveg, amelyet korábban a pályázótól eltérő szerző korábban máshol már közölt, illetve szerzői jogokat sért.

Építő hozzászólásokat kívánunk!

kapcsolat: ekf-fal-admin@afal.hu  

A szerző legújabb cikkei:
Pályázati felhívás a Wéber Antal-díj 2019. évi adományozásáról
Piranesi-díj 2018
Pályázati felhívás „Az év belsőépítésze – 2017-18” díjra
Beruházás-lebonyolítói mesteriskola
Budapest 2000 után
Csatlakozz a Budapest100 önkéntes csapatához!
Átadták az Advance Tower első ütemét, a második már szerkezetkész
Az EGYHÁZ – 12. Szakrális Építész-Belsőépítész Konferencia
Felhívás csatlakozásra a Nyitott Templomok Napja programsorozathoz a Kulturális Örökség Európai Évében
Pásztor Erika Katalinára emlékezünk
Steps Ahead
Megkezdte az Advance Tower második ütemét a Futureal-csoport
Falukép és illeszkedés a vidék népi építészetébenKérjük értékelje a cikket:    -2:   -1:   1:   2:      Összesen: 119 (61 szavazatból)


Hírlevél feliratkozás >>


Konferencianaptár

Lambda Systeme Kft.
Austrotherm
Austrotherm
Archmaaik

Építési megoldások