Budapesti Corvinus Egyetem Sportlétesítmény tervezése
Regisztrációhoz kötött pályázat
iStvan 2017.08.22.
A BCE sportlétesítmények tervezésére írt ki pályázatot. A pályaművek benyújtási határideje szeptember 25., 16 óra.

A dokumentáció beszerzése:

A pályázónak első lépésben regisztrálnia kell a Pályázati honlapon.

Ezt követően a pályázó a teljes tervpályázati dokumentációt térítésmentesen le tudja elektronikus formában tölteni a fenti oldalról.
A letöltési linkeket a válasz e-mailben kapják meg a pályázók! - írja a MÉK.

A Budapesti Corvinus Egyetem sportlétesítményének tervezése, amelyben az alábbi sportfunkciók biztosítása szükséges:

— versenysportra is alkalmas módon kialakított kézilabdapálya méretű pálya (bruttó 44.00*22.00 m) 200 fő befogadására alkalmas lelátóval,
— 25 m-es medencével rendelkező uszoda,
— 3-4 db versenysportra is alkalmas módon kialakított squash pálya,
— szükséges kiszolgáló funkciók, öltözők,
— az órarendi testneveléshez szükséges egyéb kisebb termek,
— többcélú sporttermek (küzdősport-, kardio- és kondicionáló terem),
— edzői és tanári szobák, öltözők,
— szükséges szertárak,
— beépíthetőség függvényében, szabadtéri műanyag sportborítású pálya (tenisz, B33 kosárpálya).
A pályaművek értékelésének szempontjai:

Telepítés (környezetbe illeszkedés, beépítés):
— karakteres, városképet meghatározó arculat kialakítása,
— funkcionális igények megvalósulása,
— magas szintű térépítészeti, építészeti és zöldfelületi minőség létrehozása,
— városképhez és környezethez való illeszkedés, a városképi szempontok érvényesülése, a településképi és településszerkezeti hatásvizsgálat pozitív eredménye,
— építészeti kialakítás minősége,
— településrendezési, építési előírások betartása a dokumentációval összhangban.

Megvalósíthatóság:

— reális időbeli megvalósíthatóság,
— tervezési program szerinti rendeltetés, a használhatóság, a gazdaságosság,
— gazdaságos szerkezeti rendszer, épületgépészeti és elektromos rendszer választása,
— reális költségű, megvalósítható műszaki megoldások alkalmazása.

Környezetvédelem:

— környezeti feltételekhez való alkalmazkodás,
— kedvező anyaghasználatú, energiatudatos szerkezetek használata,
— alacsony üzemeltetési költségű, fenntartható megoldások alkalmazása.

Közlekedés:

— térszervezés és közlekedési útvonalak összhangja,
— kapcsolatok a szűkebb és tágabb környezet közlekedési hálózataihoz.

Tervi minőség.

— kidolgozottság, részletezettség,
— közérthetőség, tervpályázati dokumentáció szerinti megítélhetőség,
— dokumentációnak való megfelelés

Megjegyzés: a bírálóbizottság nem tekinti értékelési szempontnak a kiírás II.2.4) pontjában rögzített „3-4 db versenysportra is alkalmas módon kialakított squash pálya” vonatkozásában a megajánlott pályák számát.

Helyszínbejárási jegyzőkönyv.

Kiegészítő tájékoztatás (kérdések és válaszok).

Kapcsolódó mellékletek a hivatkozott MÉK oldalon találhatók!

Címkék: Corvinus, MÉK, pályázat, sporlétesítemény