Épületszigetelő szakmérnöki képzés
Csépé 2015.01.06.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületszerkezettani Tanszéke – legalább 25 fő végleges jelentkezése esetén – várhatóan 2015. február végi kezdéssel, ismét indítani tervezi az épületszigetelő szakmérnöki szakon történő másoddiplomás képzést.

A négy féléves képzésben félévente 6 alkalommal szervezett, két-két napos, összesen 4 x 120 óra kötött elfoglaltságot jelent. Félévente egy alkalommal, egy- vagy kétnapos épület- vagy üzemlátogatást is tervezünk. A tanfolyamon félévenként 30 kreditpontot kell teljesíteni.
A képzés a tanterv szerinti félévvégi vizsgákkal, illetve "Hangszigetelés", "Hőszigetelés" és "Vízszigetelés" tárgyakból tett államvizsgával zárul. Az oklevél megszerzésének feltétele egy elfogadott témavázlatnak megfelelő diplomadolgozat elkészítése, és az abban foglaltak, államvizsgán történő ismertetése illetve megvédése.

A képzés tandíjköteles; a tandíj összege félévente 220.000,- Ft, mely összeget a hallgató
a beiratkozással egyidejűleg köteles befizetni.
Az akkreditált képzés tandíja költségként elszámolható, áfája 0%; fizetését a munkáltató is átvállalhatja.

További tájékoztató (tematika, képzési terv) www.epszerk.bme.hu

Korábbi előzetes jelentkezésének megerősítése, és/vagy új jelentkezés az elérhetőség megadásával, legkésőbb 2015. január 20-áig a BME Épületszerkezettani Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. II.40., fax: 06-1-463-39-49, e-mail: ksomogyi@epsz.bme.hu címekre várjuk.
A szak felelőse Horváth Sándor egyetemi adjunktus.

A képzés indításáról a beküldött jelentkezések száma alapján születik döntés.

Címkék: