Felhívás a Mátraházi edzőtábor rehabilitációjával kapcsolatban
színkép 2013.02.03.
A Mátraházi edzőtábor (szálló és sporttelep) rehabilitációja keretében a terület vagyonkezelője, a Nemzeti Sportközpontok a felújítandó és lebontandó épületek eredeti tervezőit keresi.
FELHÍVÁS

A Nemzeti Sportközpontok a Mátraházi edzőtábor (szálló és sporttelep) rehabilitációja keretében az alábbiakban felsorolt ingatlanokat érintő beruházást tervez kivitelezni.

1. Szállóépület
Cím: 3233 Gyöngyös-Mátraháza, Kékesi út 21.
Hrsz.: 7112

2. Sportcsarnok és kiszolgáló épület
Cím: 3233 Gyöngyös-Mátraháza, Kékesi út 21.
Hrsz.: 7138

Keressük a fenti épületek élő tervezőit, egykori tervezőit, az egykori tervezők jogutódjait, örököseit, az alkotásokhoz fűződő vagyoni értékű és személyhez fűződő jogok, az eredeti tervező illetve az esetleges átalakítás/bővítést tervező jogosultjait: A vagyonkezelő célja, a későbbiekben esetlegesen felmerülő szerzői jogi kérdések kapcsán, a nyilatkozattételre jogosultak előzetes felkutatása.
Kérjük, hogy az érintettek 2013. február 08. napjáig jelentkezzenek. A jelentkezésben kérjük megadni a nevet, elérhetőséget, a tervezésben betöltött szerep rövid ismertetését, a jelentkező minőségét (tervező, jogutód, tervező munkáltatója, egyéb jogcímen jogosult, minden esetben a jogcím megjelölésével) továbbá azt a tényt, hogy a tervezési munkát milyen jogviszony alapján nyújtotta (munkaviszony, egyéb jogviszony). A munkaviszony esetén kérjük megjelölni az akkori munkáltatót. Kérjük továbbá a felsorolt tények igazolását biztosító okiratok másolatának csatolását.

Jelentkezni lehet:
E-mailen: titkarsag@mnsk.hu
Faxon: 471-41-03
Postai úton: Nemzeti Sportközpontok, 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5.
Címkék: Gyöngyös-Mátraháza, Nemzeti Sportközpontok, Mátraházi edzőtábor