Felvételi pályázati hirdetmény az Építész Mester Egylet Mesteriskola XXVII. ciklusára (2022-2024)
Ware-Nagy Orsolya 2022.07.06.

A Mesteriskola fiatal, diplomás építészek-belsőépítészek részére a tervezés szakmai gyakorlatának és elméleti ismereteinek kiszélesítése, valamint az építész generációk, irányzatok összekapcsolása érdekében kétéves – nem akkreditált, posztgraduális – továbbképzést szervez.

A továbbképzésre kétszer tíz hónapos időtartammal, kéthetenként 2×4 órában, péntek délelőtti és délutáni időpontokban, illetve alkalmanként hétvégi szakmai tanulmányutak, workshopok formájában kerül sor. A ciklust lezáró kb. egy hetes építészeti tanulmányút, később kiválasztandó külföldi úticéllal valósul meg.

A Mesteriskola működését, önállóságát az Építész Mester Egylet (továbbiakban ÉME) biztosítja, a Magyar Építész Kamara (MÉK) és a Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) támogatásával.

Az oktatás célja:
Az 1953. óta működő Mesteriskola célja a személyiség és a szemlélet alakítása, az önálló gondolkodásra nevelés, a tudatos és szuverén egyéniség kialakításának segítése.

 • A Mesteriskola a továbbképzés során az építészet, azon belül főleg az európai építészet tendenciáit vizsgálja.
 • Kiemelten akar foglalkozni a közép-európai országok építészetének alakulásával, törekvéseivel.
 • Nyitott minden olyan építészeti irányzatra, mely a szakmai elkötelezettség mellett a mesterségbeli tudást és értékeket, anyagszerűséget és formai igényességet együtt szerepelteti.

A megvalósulási forma:
A Mesteriskola oktatási rendje nem egyetemi jellegű, a programokat a korábban végzett hallgatók bevonásával állítja össze a Mesterekből álló Tanulmányi Bizottság. A szakmai élet figyelése reflektor szerűen irányítja az érdeklődést olyan tanulmányok elvégzésére, melyek korábbi iskolai képzésekre épülnek, de túlmutatnak azon. Így a fenti vizsgálatok részeként foglalkozni kíván veszendő értékeinkkel, amelyeket megmásítanak és lassan eltűnnek a XXI. századi építészetünk palettájáról, valamint azokkal az új jelenségekkel, melyekkel folyamatosan szembesülnek szakmánk művelői.

 • Közös munka Mester és Hallgatók között zártkörű építészeti tervpályázatok keretében, azok kidolgozása, megvitatása és közös értékelése révén,
 • Építészműhelyek – Mesterek bemutatkozása Budapesten és vidéken (ún. Mesterestek),
 • Építészeti előadások és ahhoz kapcsolódó viták – meghívottak építészek, tájépítészek, és volt mesteriskolások, építész mesterek előadásai.
 • Művészeti- és tudományágak művelőinek gondolatai, előadásai szakmájukról, és az építészetről.
 • Hazai és külföldi tanulmányutak, kirándulások, épületlátogatások.

Jelentkezési feltételek:
Jelentkezhet mindenki, aki építész(mérnök) vagy belsőépítész Msc vagy MA diplomát, vagy ezekkel egyenértékű külföldi egyetemi diplomát szerzett, és legalább féléves szakmai gyakorlattal is rendelkezik és a ciklus alatt, a 2022-2024. években más posztgraduális képzésben nem vesz részt. Külföldi állampolgár esetén a megfelelő szintű magyar nyelvtudás kötelező.

A felvételre jelentkezők az ÉME Tanulmányi Bizottság által kiírt felvételi tervpályázaton vesznek részt. A felvétel a tervpályázati anyag és a benyújtott személyes portfólió alapján történik.

Elektronikus regisztráció:
2022. július 7-től 2022. augusztus 16-ig az eme.mesteriskola@gmail.com mailcímen.

A felvételi pályázat helyszíni szemléje, személyes találkozó:

2022. július 15-én (pénteken) 15:00-kor a Szentendre Dunakanyar körúti parkoló és a Paprikabíró utca sarkán. Megtekinthető lesz a tervezési terület, az ott található házak és romok. A megjelenteket mesteriskolai tanárok és szentendrei szakértők várják.

A portfólió és a felvételi tervpályázat elektronikus benyújtása:
2022. augusztus 22. (hétfő) 17:00 óráig, 2 db összefűzött pdfa formátumban (maximum 20 Mb) kell elküldeni a Mesteriskola email címére.

Kötelező tartalma:
Első pdfa:

 • Szakmai önéletrajz, önarcképpel, az eddigi építészi tevékenység tömör dokumentálása, tervezői- és tervezőtárssal készült munkák – a vezető tervezővel ellenjegyezett részvételi arányszám megadásával
 • Az oklevél másolata
 • Az alkalmazotti állományban lévő jelentkezőnek a munkahelyi hozzájárulás igazolása
 • Kitöltött Adatlap (lásd a felvételi pályázat mellékletében!)
 • Szakmai portfolió

Második pdfa:

 • A felvételi pályaterv, annak kiírásában részletezett tartalommal


A felvételi eljárás:
A jelentkezési kérelmeket az elküldött portfólió és a felvételi tervpályázat alapján az ÉME Mesteriskola Tanulmányi Bizottsága és az általa felkért szakmai testület bírálja el.

A döntés eredményéről a felvételt nyert pályázók 2022. szeptember 7-ig a regisztrációban megadott email címen értesítést kapnak.

2022. szeptember 16-án, pénteken 17:00 órakor lesz a Mesteriskola XXVII. ciklusa hallgatóinak köszöntése.

Első mesteriskolai nap: 2022. szeptember 23. (péntek) 10:00 óra.

A Mesteriskola 4 félévének elvégzése az Építész Kamara szakmai továbbképzési kötelezettség szempontjából 20 szakmai továbbképzési pontot ér, de a kötelező kamarai továbbképzés alól nem mentesít.

További információ, felvételi adatlap, tervezési helyszínrajz ezen a google drive-linken érhető el. 

Budapest, 2022. július 5.
Építész Mester Egylet Mesteriskola
Tanulmányi Bizottság

Facebook Instagram

Címkék: Mesteriskola