Kétnapos jubileumi építészkongresszus
Timon 2023.03.13.

A szokásosnál hosszabb, és világhírű építészekben gazdag programot kínált az idei Nemzetközi Építészkongresszus, mely a MÉSZ 120. ünnepi évének záróeseménye volt. Közel hétszázan vettek részt az eseményen.

A 20. Nemzetközi Építészkongresszust 2023. március 10-11-én Budapesten, a budai ciszterci Szent Imre Gimnázium Sportcsarnokában rendezték meg. A kongresszust az Artifex Kiadó, a Metszet folyóirat kiadója a 120 éves Magyar Építőművészek Szövetsége támogatásával szervezte. Először Csanády Pál, a Metszet főszerkesztője, üdvözölte a 697 regisztrált résztvevőt. 
A házigazda, Bérczi Bernát, a ciszterci rend zirci főapátja – aki nem tudott részt venni – üdvözletét Tóth Gábor, apáti titkár tolmácsolta. A 12. században létrejött, 900 éves cisztercita szerzetesrend a gótikus építészet elterjesztésében döntő szerepet vállalt, melynek három jellegzetessége: az egyszerűség, a fény-árnyék hatás és a funkcionalitás. Ezen ismérvek a kongresszusnak helyt adó tornacsarnok épületére is jellemzőek – mondotta. 
A kongresszust levezető Krizsán András, a MÉSZ elnöke köszöntötte a résztvevőket, az Építészek Nemzetközi Szövetsége vezetőit, a V4 cseh, lengyel és szlovák építész szövetségek prominens képviselőit, a kiváló külföldi építész előadókat és a szponzorokat.  
José Luis Cortés, az Építészek Nemzetközi Szövetsége (UIA) mexikói elnöke kijelentette: Büszke vagyok arra, hogy részt vehetek a 120 éves Magyar Építőművészek Szövetsége rendezte Nemzetközi Építészkongresszuson. Az UIA 75 éve alakult meg. Neves magyarok: Maróti Géza építész és Róth Miksa üvegművész a mexikói főváros építéséhez működésükkel hozzájárultak (A Palacio de Bellas Artes tervezői – a szerk.). 
Istelliana Atanossova, az UIA II. Régió elnöke, a 30 európai ország képviseletében szólalt fel. Magyarország is ide tartozik. 2022 novemberében tartott COP22 rendezvényre hivatkozott, amelyen az ENSZ főtitkára, a portugál Antonio Guterres is részt vett. Ekkor tárgyalták a négy fő témát: 1. a fenntartható fejlesztés 17 pontját, 2. az alacsony karbon-kibocsátást, 3. az afrikai Zöld Fal tervet, 4. a globális hulladék-feldolgozást. 
Lánszki Regő államtitkár Lázár János építési- és közlekedési miniszter nevében üdvözölte a megjelenteket és megnyitotta a kongresszust. Elmondta, hogy az építés mennyiségi korszaka után a minőség korszaka következik. Az építészeti törvény koncepciójának társadalmasítása éppen befejeződik. 
Moravánszky Ákos, a zürichi ETH professzora, tudományos kutatási területe a 20. század építészettörténete, építészetelmélete. 1974-ben végzett a Műegyetem Építész Karán. 1977-től a bécsi Műegyetemen Herder ösztöndíjas, 1980-ban ott doktorált. Oktatási tevékenysége mellett 20 könyv és 200 publikáció szerzője. Bevezető előadásának címe: A magyar építészet korszerűsége. Számos vetített képpel illusztrálta. Előadását 4 harmincéves időszakra osztotta: 1900-1930; 1930-1960; 1960-1990; 1990-2020. A bemutatott példákkal azt kívánta alátámasztani, hogy a magyar építészek sokáig az európai építészet élvonalában voltak, néha még az előtt foglaltak helyet, például Olgyay Viktor és Aladár a Stühmer Csokoládégyár épületével. A Casabella olasz folyóirat 1943-as száma is ezt igazolta. Medgyasszay István rárosmulyadi vasbeton temploma szintén az elsők között szerepelt. Vágó József Wagner és Lechner építészeket állította párhuzamba 1911-ben. A Deutsche Werkbund 1914-es kiállítása Kölnben a század elejének fontos eseménye volt. Érdekes epizód Le Corbusier budapesti látogatása alkalmával készített ceruzarajza a Tabánról, amit a legszebbnek talált, de nem sokkal később lebontottak. Vágó József 1927-ben a genfi népszövetségi palotára kiírt tervpályázatot nyerte meg és az épület meg is épült. XII. Nemzetközi Építész Kongresszus Budapesten, a Nemzeti Szalonban a második időszak induló eseménye volt. Molnár Farkas munkásságának egyik fontos állomása a KolHáz tervének kidolgozása. Kotsis Iván Székesfehérvárott barokk épületek korszerűsítésére törekedett. Králik János közvágóhídja ugyanott már a modern építészet egyik jelentős állomása, bár az épületet később lebontották. Kozma Lajos Új Ház című kiadványa rendkívül előremutató. Alberto Sartoris építészeti albumában az angol és a magyar építészetet feldolgozó részek azonos oldalszámban szerepelnek. Ez a hazai építészet eredményességének bizonyítéka. Az 1950-es években Mátrai Gyula az Ipartervben tervezett, nagyfesztávú ipari csarnokai a világ élvonalába tartoztak. 1964-ben a magyar műemlékvédelem hasonlóképpen élen járt, a magyar építészek közreműködtek az 1964-es Velencei Karta kidolgozásában. A Balatonfejlesztési Tervet Abercrombie-díjjal tüntették ki. Moravánszky Ákos könyvei East-West Centrál címen Kelet és Nyugat kapcsolatáról szólnak. Egy kiállításon a magyar Polónyi Károly és a svájci Justus Dahinden építészek rajzasztalát egymással szemben állították fel és a szobát rajzaikkal rendezték be. Magyarok Algériában a Közti kiküldetésében munkálkodtak. Makovecz Imre az utolsó olyan magyar építész, akinek külföldi elismerése számottevő. A magyar építészet az európai építészetben mindig kiemelkedő szerepet töltött be. 
A kávészünet végén került sor a díjátadásra. A Timon Kálmán által alapított Sivatagi Kőrózsa Díjat 2023-ban Sisa József művészettörténész érdemelte ki Az Építészet Mesterei című, a magyar építészek munkásságát bemutató könyvsorozat szerkesztői munkálataiért. A díjazott elmondta, hogy Az Építészet Mesterei könyvsorozatot 2002-ben Gerle János építész alapította. A Holnap Kiadó vezetője Milkovich Eszter. „Nélkülük nem lehetnék itt” – hangsúlyozta a díjazott. „Eddig csak művészettörténészek ismerték el a sorozat értékeit. Első alkalom, hogy ezt most építészek is megtették. Újabb köteteken dolgozunk, amelyek megjelenése a jövőben várható.” 
Szünet után Níall McLaughlin (Níall McLaughlin Architects, London) előadása következett. 1990-ben alapította meg irodáját, 1998-ban az Év Fiatal Építészének választották. 2001-ben a BBC Rising Stars építész sztárja volt, az USA-ban országát képviselte. 2022-ben a RIBA Stirling Díját kapta. Az University College London professzora. (A nagy bükkfa, Metszet, 2023/1, 26-31. old.) Edward King püspök kápolna, Blackbroke, Oxford, Anglia: Ovális térben, egymással szembenálló stallumok között oltár és imahely áll. A kőfalat kívülről sima és durva megmunkálású kőkockák alkotják, felette penge állású ablaksor. Körüljáró folyosón belül karcsú faoszlopok hordják a tetőt, az oszlopok, mint elágazó fatörzsek, emelkednek a magasba. Az ovális térből kiágazik egy kisebb zsebtér, az apácák éneklő-imatere. Szemben vele a tabernákulum fülkéje található. Egy tölcséres, téglány alakú ablak nyílik a külsőbe. Ellenkező oldalon a torony nyúlik a magasba. Előzményként Bernini Rómában álló Sant’ Andrea al Quirinale templomát (1661) és Rudolph Schwarz frankfurti Szent Mihály templomát (1961) említette. Másik épülete a Magdalena College Cambridge-ben, ahol az 1686-ból származó épületrészt fejlesztették tovább kereszt alakú tetőformával, a lalibelai, gödörben álló sziklatemplom visszahatásaként. Harmadik objektum a Trinity Hall Cambridge-ben, mely tulajdonképpen egy zenepavilon a belső udvaron. Egy kastélynál magas kilátótornyot épített. Utolsó példája Limerick, Írországban, amelynek rögbicsapata a nemzeti tradíció része. A tervezőiroda munkásságát összegző, katalógusszerű kiállításon egy kör alakú, forgatható asztalon, az egyes projektek famodelljei voltak láthatók. 
Bernard Tschumi New York-ból online tartotta meg előadását. Itt reggel van, köszöntötte a kongresszus résztvevőit a neves építész, fekete pulcsiban, nyakára tekert, hosszú vörös sállal. Először a budapesti Néprajzi Múzeumra kiírt nemzetközi tervpályázatra általa készített elgondolást mutatta be, ahol az 1956-os, ún. „acélék” emlékmű két oldalán szimmetrikusan, két-két négy hengerből összeállított pavilont tervezett. Építészetének alkotóelemei: a történés (akció), a háztömb, mozgásvektorok, az épület-koncepció materializációja. A párizsi Parc de la Villette tervpályázaton nyert különálló vörös alakzatokkal, 55 hektár, 550 000 négyzetméter területen, sok avult épület bontása helyén. Ez az alkotása alapozta meg világhírét. La Fresnoy-nál a meglévő apró épületek fölé óriási hengeres tetőt létesített. Kongresszusi csarnokot tervezett, 6-8000 főre, kettős héjjal, kívül acélból, belül betonból. A másik változatot sűrű erdő közepén, a kettős héjat polikarbonátból és fából alakította ki. Az Athéni Akropolisz Múzeumot három szinten tervezte meg. A legalsó szint a régészeti ásatások szintje. Aztán a helyreállított szobrok szintje következik. A legfelső szint nem emelkedik túlzottan a város beépítése fölé, onnan látszik a szobrok eredeti helye, az Akropolisz. Binhai Tudományos Múzeum, Tiencsin, Kína. (Gigakúpok Tschumitól, Metszet, 2023/1, 32-37.old.)  335 ezer négyzetméteres területen az iparváros múltjának tárgyait mutatja be. Nyolc kúp töri át a hatalmas épületet. A központi legnagyobb kúp mindhárom szinten áthatol, spirál lejtőn lehet a tetőre felmenni, onnét pompás kilátás tárul a városra. A bevilágítást a kúpok ferde és az épület oldalfalain kerek ablakok biztosítják. A külső burkolatot téglalap alakú, perforált fémlapok adják. 
Félix Zsolt és Kenéz Gergely tervezők a Szent Margit Gimnázium új tornatermét ismertették. A tornacsarnok felváltva, kézilabda és kosárlabda pályának is használható. Az épületet a hegyoldalba süllyesztették. A lelátókhoz a közbenső szinten kívülről van bejárás. A tetőfödémet sűrű állású pengepillérek hordják. Az épület tetején sportpálya található, horganyzott fémpálcákkal határoltan. A külső pálya hátterét a gimnázium épülete szolgáltatja. A neobarokk épületet 1930-ban Fábián Gáspár építész tervezte. A hegyoldal parkrészét a szerpentinúttal rekonstruálták. 
A jubileumi kongresszus másfél napos volt. Az előadások március 11-én folytatódtak. Alison Brooks kanadai-brit építésznő 30 éve már Londonban él. Saját cégét 1996-ban alapította. 2008-ban Stirling-díjban részesült. 2012-ben Residential Architect díjat, 2013-ban pedig a Women Architect of the Year díjat nyerte el. Tervezésében négy elvet vall: hitelesség, nemeslelkűség, városiasság, gyönyörűség. Építészeti gyökerei a sziklák és a fák. Projektjeiben a geometria fontos szerepet tölt be. Egy párizsi dizájn fesztiválra készítette 12 méter hosszúságú, íves pavilonját, amely csak középen támaszkodott a talajra, két vége felkanyarodott. Dél-angliai pályázaton a tengeri kagyló volt inspirálója, a homlokzati felületeket fém hálóval látta el. A Londoni Gazdasági Főiskola épületét és a Kings Cross pályaudvar rendezését tervezte. Oxfordban az Exeter College pályázat fontos munkája. A régi épületek négyzetes alaprajzait variálta, két „L” alak egymás felé forduló szárny „U” formát ad, de ha elfordítja egymással szemben a részeket, „S” alak alakul ki. (Műgyűjtő háza Wye völgy felett. Windward ház, Gloucestershire, Metszet, 2023/1, 38-43.old.) Az építtető David Clifford. A késő György-korabeli farmházhoz új nyugati emeletes szárnyat csatoltak pihenőkerttel, medencével, indiai és afrikai művészetek gyűjteményének. 
Yui és Takaharu Tezuka japán építész házaspáré volt a kongresszus legnépszerűbb, gondolatébresztő előadása. Vetített képen mutatták be családjukat: Yui, a mama piros ruhában, férje, Takaharu mindig kékben, nagylányuk sárgában, kisfiuk zöld ruhában szerepelt. Takaharu Tezuka 1990-1994 között Richard Rogers irodájában dolgozott. Tokióban, feleségével alapították meg irodájukat. 1999-es tetőterasz házuk a legtöbbet publikált családi ház a világon. Tetején derékszögű fal a széltől védi a konyharészt, itt főzni és étkezni lehet. Takaharu Tezuka 2009 óta a Tokiói Egyetem professzora.
Fuji óvodájukkal sok díjat nyertek, az OECD ajánlott tervvé avatta. A Fuji óvoda óriási ovális tető, amelyet fatörzsek törnek át. Szélét kerítések határolják, a fatörzsek körül hálók akadályozzák meg, hogy az óvodások az emeletről lepotyogjanak. A kis „majmocskák” szívesen összegyűlnek a hálós részen. A korlátosztás távolsága 11 cm, fejük nem fér ki, de a lábuk igen, sorban ülnek az épület szélén. Az esővizet összegyűjtik, nem baj, ha ezzel összevizezik magukat a gyerekek, legfeljebb száraz ruhát kapnak. A japán gyerekeket nem óvják annyira, mint az európaiakat. A gyerekek a tetőn körbe-karikába száguldanak, jól elfáradnak. Négyzetes, rozsdamentes acél mosdót alkottak, két csappal. Az óvodások egymással szemben állhatnak, kézmosás közben beszélgethetnek, barátságokat alakíthatnak ki. Az óvoda belmagassága kevesebb mint 3 méter, ami nem szabályos, de a gyerekeknek jobb így. Alul a helyiségeket tolóajtók választják el egymástól, amelyek úgy tologathatók, mint a játék-vonatok. A feljárat lépcsőfokai az ülőhelyek. Egy kisebb nyelvtanulási pavilonban az egymás fölötti alacsony födémek közé be lehet bújni, kuckó játék helyeket alakítottak ki. Az óvodásoknak szabad a WC papírt letekerni és azzal játszani. Egy másik óvoda esetében 12 darab, különböző méretű ernyőt csatlakoztattak egymáshoz a papír ernyők mintájára, a középen létesített vízfelület mélysége maximum 30 centiméter, a kis fiókák nem tudnak elmerülni. Másik projektjük története akkor kezdődött, mikor a japán Jo Niijima 1864-ben Amerikába szökött, megkeresztelkedett, visszatért Japánba, mint egyetemet végzett prédikátor. 1875-ben megalapította a Doshisa Egyetemet. Az 1983-ban alapított Gauken intézményt róla nevezték el Niijima Főiskolának. Ide csodás kinézetű kápolnát épített, mely belső megjelenésében a fák lombozatát idézi. Este kivilágítva, kívülről is. Takaru Tezuka favázból derékszögű téglány alakú teret hozott létre, melynek külső felületen fa panelek találhatók, de az egész konstrukció hermetikusan lezárt üvegdobozban helyezkedik el. A fa panelek lyukakkal ellátottak, az egész úgy néz ki, mintha egy erdőben lennénk. Egy másik japán emberbarát 2008-ban árvaházat alapított, ahol 105 gyereket nevel. Egy családnak 6 gyereke meghalt, a hetediket magához vette. A kislány neve: Tashi Drolna. A közösségnek nincs kellő anyagi ereje, hogy építkezzenek, ezért támogatja és segíti őket a Tezuka Architects. (Szent Erdő üvegdobozban, Niijima kápolna, Takasaki, Japán, Metszet, 2023/1, 44-49.old.) 
Ebédszünet után Bognár Botond lépett az emelvényre. 1972-ben diplomázott a BME Építész Karán, 1981-ben, a Kalifornia Egyetemen, Los Angelesben. 2000-től munkatárs az Illinois-i egyetemen. 2005-ben a Japán Építészeti Intézet díját kapta meg. A japán építészet történetének nemzetközileg elismert tudósa, 20 könyv szerzője, számos cikket publikált. Elmondta, hogy 61 éve itt, az akkor József Attilának nevezett gimnáziumban érettségizett, és 50 éve érkezett Japánba. Hosszú előadását számos vetített képpel illusztrálta. Történeti áttekintését a shinto vallás Ise szentélyével kezdte, aztán a Katsura villa következett. Japán építészek: Tadao Ando, Toyo Ito, Sigeru Ban épületeit, valamint az új tokiói városházát mutatta. Aztán főleg Kengu Kuma építészetét elemezte. A Fehér iskolát és a Vörös iskolát vette sorra. Fujimoto budapesti Zene Házára is hivatkozott. 
Az utolsó külföldi előadó Kengu Kuma volt. Az egyik legjelentősebb mai japán építész, de nem csak tervez, számos könyve is jelent meg. Irodáját 1987-ben alapította. A tokiói egyetem építész professzora. Amikor Bognár Botond 1997-ben felkereste 8 négyzetméteres irodájában, kilenc munkatárssal dolgozott. Ma négy kontinensen 350 munkatárssal dolgozik együtt. Ő tervezte a tokiói olimpiai stadiont. Különleges anyaghasználatáról ismert, például bambuszból is épít. 2021-ben a Time Magazin az év legbefolyásosabb emberének választotta. (Egy kertnyi Japán Portland-ben, Japán Kert, Portland, Oregon, USA. Metszet, 2023/1, 50-55.old.) Japánon kívül az egyik legjelentősebb japánkert, ahol Kengo Kuma új látogató központot hozott létre. Hiroshige múzeum a hegy előtt, felette erdő és szentély. Az út átvezet a múzeumon. Sidneyben a magasba törő felhőkarcolók között egy többszintes, kerekedő projektet tervezett, amit lágyan, magába forduló lécekből alakított.    
Panelbeszélgetés következett Bognár Botond és Kengo Kuma között. A beszélgetés moderátora Botond fia, Bognár Balázs volt, aki 15 éve a Kengo Kuma tervezőiroda munkatársa. Egy érdekes kérdés hangzott el: – Miért jó a földrengés? Válasz: – Mert alázatot lehet tanulni tőle. – A kávészünet végén Csanády Pál José Luis Cortés UIA-elnök közreműködésével kisorsolta a konferencia alatt tartott kvízjáték nyerteseit. A szponzorcégek termékeire vonatkozó kérdések helyes megfejtői értékes jutalmakat nyertek. 

Befejezésül Peschka Alfréd és Nemes Bertalan építész a helyszínt, a Szent Imre Gimnázium új tornacsarnokát mutatták be. Kézi- és kosárlabdapályát kellett benne elhelyezni. A tervezés folyamatát ismertették. Egyszintes épületben a ház elnyomta volna az iskolát. Süllyesztve a talajvíz okozott volna gondot. A megoldást az emeletes kialakítás adta. A kézilabdapálya a 2. emeletre, a kosárlabdapálya a földszintre került, az öltözőket, zuhanyozókat az 1. emeletre és a földszintre telepítették. A bejárat a talajszinten helyezkedik el. A lelátókon 90 fő foglalhat helyet, a betolható, mobil lelátókon 60 fő, összesen 150 fő. A terem szellőzése természetes. A fűtést a mennyezetre szerelt fekete sugárzók biztosítják. A bordásfalak sportfunkciójukon felül térelválasztó szerepet is betöltenek. A tornacsarnokot az iskolaépülethez könnyed, ferde acél-üveg híd kapcsolja, mely az iskola második emeletére vezet.   
A tervezés során a zirci főapát olyan vázlatot készített, ahol a rend logojaként a máltai kereszteket egymás mellé rajzolta. Ezt a mustrát a tervezők a tornacsarnok homlokzati dekorációjaként alkalmazták: a tömör falfelületen négyzetes osztású raszteren domborított reliefekkel, az üvegfelületen áttört mintával, az összekötő híd üvegfelületén maratott vonalhálóval. A főhomlokzat jobb felső sarkában a ciszterci rend markánsan megjelenő címerét tüntették fel: babérkoszorúban M-O-R-S betűk, összeolvasva: MORS, a HALÁL szava. A köralak közepén a hűség és éberség heraldikai madara, a daru, amint egyik lábával egy követ tart, hogy ha véletlenül elpilledne, a kő a lábára essen, és így felriadjon. 
Az iskolaépület átalakításáról Bánszky Szabolcs tervező adott tájékoztatást. Előtte a cisztercita rend 925 éves történetét ismertette. A Nursiai Szent Benedek rendjének egyik ága. Molesmei Szent Róbert húsz társával 1098 márciusában Dijon vidékén, Citeaux mellet, egy elhagyott, zord helyen telepedett le, hogy ott a világ zajától elzárva, könnyebben követhessék Szent Benedek reguláját. Magyarországon az első ciszterci kolostor 1142-ben épült Cikádorban (a mai Bátaszéken, Tolna vármegyében). III, Béla, Árpádházi királyunk buzgólkodott a rend hazai elterjesztésében. Ő alapította a pilisi, pásztói és szentgotthárdi apátságot. Utóda, Imre király a zirci apátságot alapította.      
Az épületet Wälder Gyula tervezte, 1929-ben épült meg. Az eredeti szimmetrikus kompozíció szerint az iskola pandanjaként a kéttornyú templom másik oldalán a rendház állt volna, de ez nem épült meg. Az ötszintes épület „U” alakú elrendezést mutat. Az épületben található tornatermet megszüntették, helyette tantermeket alakítottak ki, mivel az eredeti 12 osztállyal szemben, mára már évente dupla mennyiségű osztály indul. Új konyhát és új étkezőt létesítettek. – A helyreállítás során megtalálták a Szent Bernát szobor barokk formaképzésű talapzatát. A szobrot magát az iskola vallástalanítása idején a plébániára menekítették. Most a szobrot szépen restaurálva posztamensén az összekötő híd alatt állították fel.
A kongresszuson a következő 10 cég termékbemutatóit láthatta a közönség:  Reynaers Aluminium főtámogató, Aluprof, Brustor Magyarország, fischer Hungária, Hörmann Hungária, Wienerberger, Saint Gobain Magyarország, Esal Hungária, Terrán Tetőcserépgyártó. Mellettük a Terc könyvkiadó könyveit és a MÉSZ kiadványait vásárolhatták meg a résztvevők. A Tondach esztétikai és fenntarthatósági építészeti pályázatára érkezett pályázatokat kamara-kiállítás mutatta be. A pályázat I. helyezettje: Bálint Zoltán. A Sivatagi Kőrózsa Díj alapítójáról, támogatójáról, díjazottjairól molinón olvashattak az érdeklődők. 
A kongresszust a résztvevők rendkívül hasznosnak értékelték. 


SUMMARY OF THE 20th CONVENTION
The 20th International Convention of Architecture was arranged in Budapest at the gymnasium of Cistercian Grammar School of Buda, called Holy Emery on 10-11th March 2023. The convention was organized by the Publisher House Artifex, and the Association of Hungarian Architects. The motto was: the jubilee. Architect András Krizsán, the president of AHA, was the chair of the event. Ákos Moravánszky, Professor of ETH Zürich has presented the introduction lecture, with title: Modernity of Hungarian Architecture. The Association of Hungarian Architects is celebrating its 120th anniversary. Our guest, the 60 years old Níall McLaughlin won the last year’s Stirling prize, has received 25 years ago the Prize the Young British Architect of the Year. Bernard Tschumi architect lectured afterwards, who is world-famous for the structure Parc de la Villette in Paris, what is just 40 years old. Alison Brooks got the Woman Architect of the Year ten years ago. Tezuka Architects 15 years ago has got the most important japanese prize of Fuji Kindergarten. Botond Bognár, the Professor of Illinois University 50 years ago has began his postgraduated research in Tokio.  Kengo Kuma Architect has started himself architect career 50 years ago and 20 years old is the headquarters of Louis Vuitton, that he had projected. Balázs Bognár moderated of the panel discussion of Botond Bognár and Kengo Kuma. 
Arthistorian József Sisa won the Desert Stonerose Prize, presented by Architect Kálmán Timon, for the editorial work of the bookserie The Masters of Architecture of the Publisher House Holnap. Architect Afréd Peschka and Bertalan Nemes the designers of the gymnasium of the cistercian Grammar School has introduced the building. Then the Architects guided in the gymnasium the participants. The convention was succesful. The participants are looking forward the next year’s programme. 
Kálmán Timon 

Címkék: Építészkongresszus, Bernard Tschumi, félix zsolt, Kengo Kuma, Moravánszky Ákos, Peschka Alfréd, Tezuka Architects, nemes bertalan, kenéz gergely, alison brooks, botond bognar