Könyvbemutató: Katona Vilmos: "Az Úr bevonul szentélyébe": Kortárs római katolikus templomépítészet a liturgia tükrében
Ware-Nagy Orsolya 2020.09.05.

Tisztelettel hívunk minden érdeklődőt Katona Vilmos könyvének bemutatójára, amely 2020. szeptember 17-én 18:00 órakor kezdődik a MÉSZ székházában. 

A könyvet ismerteti és a szerzővel beszélget:

  • Dr. habil. Földváry Miklós István, az ELTE BTK Vallástudományi Tanszék vezetője
  • Dr. Vukoszávlyev Zorán, BME ÉSZK Építészettörténeti és Műemléki Tanszék
  • Kiss Bertalan, a Juventutem Magyarország vezetője

Az esemény a XIV. Ars Sacra Fesztivál programjának része.
Időpont: 2020. szeptember 17., csütörtök, 18:00
Helyszín: Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ), 1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.

A könyv fülszövege:

"Katona Vilmos könyvének legszembeötlőbb erénye az, hogy párbeszédet kezdeményez tudományterületek között, és olyan gondolatokat vet föl, amelyek e párbeszédnek nyersanyagot és ösztönzést adnak. A Szerző úgy képes a liturgia gazdagabb korszakai felé fordulni a funkcionalitás jobb megértése érdekében, hogy közben túllép a merő nosztalgián, és hamisítatlanul kortárs terekben és építészi elgondolásokban fedezi föl a történelmi előképek funkcionális megfelelőjét. Másik erénye, hogy különös fogékonysággal bír azon kultúrtörténeti folyamatok iránt, amelyek főleg a XX. században megalapozták a templomépítés később kánonná merevedő mintázatait. Harmadik erénye, hogy azt a megfigyelői alapállást, amelyet a templomépítész szempontjából kívánatosnak tart, maga is gyakorolja. A Szerző nemcsak a liturgikus cselekmény, hanem a pályatársak alkotásai és ars poeticája szintjén is megfigyel, beleérez, előítéletek nélkül igyekszik megérteni a különböző megnyilvánulási módok mögött a fölismeréseket és a hiteles, eredeti alkotói magatartásokat."

Dr. habil. Földváry Miklós István
az ELTE BTK Vallástudományi Tanszék vezetője

Olvasson bele a könyvbe ezen a linken!

Forrás: Soproni Egyetem – AMIFacebook esemény

Címkék: Katona Vilmos