Millenáris Széllkapu Kft. ötletpályázat
Margit körút – Kis Rókus utca – Fény utca – Mammut II. bevásárlóközpont által határolt tömb hasznosítására
Bahil Roland 2014.01.28.
A pályázat célja olyan funkcionális ötletek inspirálása, megismerése és összegyűjtése, amelyek segíthetnek egy későbbi építészeti tervpályázat megalapozásában/előkészítésében, a terület felhasználási módjának meghatározásában.

A Kormány 1136/2013. (III. 19.) Korm. határozata értelmében a Budapest II. kerület, 13204/5 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1025 Budapest, Margit körút 85–87. szám alatt található ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan) közpark létesítését határozta el.

A megvalósítás előkészítésének részeként, az ingatlannak otthont adó kerület támogatása mellett, az alábbiak figyelembevételével funkcionális ötletek kidolgozását és benyújtását várják:

a telek legnagyobb részén a kerület és a főváros lakosságának pihenését, rekreációját szolgáló zöldterület kerül kialakításra, tehát csak olyan funkciók fogadhatók el, amelyek ezt tiszteletben tartják;
a terület mind funkcióját, mind (táj)építészeti kialakítását illetően szervesen illeszkedjék a szomszédos Millenáris Parkhoz (MP), ugyanis a fejlesztés befejezését követően az új létesítmény a MP részeként, közös igazgatás alatt fog működni.
a területen csak olyan létesítmények maradhatnak meg illetve jöhetnek létre, amelyek nem akadályozzák az átszellőzést, a levegő szabad áramlását a Margit körút felé.


KATEGÓRIÁK

„A” PÁLYÁZATI KATEGÓRIA (FUNKCIONÁLIS ÖTLET)

A Kiíró a kiírásban megfogalmazott alapelvárásoknak megfelelő ötlet benyújtását várja formai megkötések nélkül, mely a területen megvalósítani javasolt funkciót mutatja be.

„B” PÁLYÁZATI KATEGÓRIA (ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁS A KITALÁLT FUNKCIÓRA)

A Kiíró a kiírásban megfogalmazott alapelvárásoknak megfelelő ötlet benyújtását várja, mely a területen megvalósítani javasolt funkciót mutatja be az építészeti tervezés eszközeinek felhasználásával.

DÍJAZÁS

Az ötletek díjazására az „A” kategória esetében 750.000 Ft, míg a „B” kategóriában 3.250.000 Ft áll rendelkezésre.

További információk:
http://palyazatok.org/millenaris-szellkapu-kft-otletpalyazata-a-margit-korut-kis-rokus-utca-feny-utca-mammut-ii-bevasarlokozpont-altal-hatarolt-tomb-hasznositasara/#more-33728

Címkék: