Nagy Angela 1945–2023
színkép 2023.12.18.

Életének 79. évében 2023. december 12-én, elhunyt Nagy Angela építész, képzőművész, szülővárosa Balassagyarmat és Budapest, XII. kerület Hegyvidék lelkes lokálpatriótája, helytörténeti kutatója.

Építészmérnöki munkája mellett, számos publikációja jelent meg és több szakmai előadást tartott. Különböző országok építészeti emlékeit kiemelten tanulmányozta. Az utóbbi években Hajós Alfréd, Wälder Gyula, Hegedűs Ármin építészekről írt tanulmányt. Jelenleg Fábián Gáspár életútjának kutatásával foglakozott.

Drága Angi!

Olyan hirtelen mentél el, nem tudtad és mi sem, hogy a betegséged ilyen súlyos. Rengeteg feladat várt rád, mindig tele voltál tervvel.

Most szomorúan búcsúzom tőled a barátok, a kollégák, az MTA-AIC Magyar Nemzeti Színbizottsága, a Magyar Képző és Iparművészek Szövetsége Interdiszciplináris Szakosztálya, a Budapesti Városvédő Egyesület XII. kerületi csoportja és a Symposion Társaság nevében.

Isten áldjon!

Maczkó Erzsébet

Nagy Angela életrajza unokatestvére, Nagy László alábbi nekrológjában olvasható:

Elhunyt Nagy Angela 1945–2023

Nagy Angela 1945. július 21-én, Balassagyarmaton született, 1963-ban érettségizett a helyi Szántó Kovács János Gimnáziumban. Korán kitűnt rajkészségével, képzőművész tehetségével, amelyet a gimnáziumi és városi rajzszakkörben első mestere, Farkas András fejlesztett.

A Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán 1968-ban okl. építészmérnök, majd 1972-ben gazdasági szakmérnök, 2001-ben ugyanott, okl. színdinamikai és színes környezettervezési szakmérnök diplomát szerzett. Egyetemi évei alatti mestereinek Nemcsics Antalt, Németh Ágnest tartotta.

1968-69 között a MÁV Budapesti Épületfenntartási Főnökségén tervező, 1974−79 között a Kohó és Gépipari Minisztérium Tervező Intézetében irányító tervező munkaköröket töltött be.

Ezt követően a Szilikátipari Központi Kutató Intézetben dolgozott, 1989-től pedig szellemi szabadfoglalkozásúként, saját cégében (tervező, szakértő) tevékenykedett.

Angela több éven át oktatói munkát is végzett, 1970-73 között a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán és 1975-77 között a BME Lakóépülettervezési Intézetben gyakorlatvezetőként oktatott, 2001-2005 között a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületében számítógépes grafikát tanított.

Számos szakmai szervezetben, egyesületben, társaságban különböző posztokat töltött be, vagy azok munkájában tagként, pártoló tagként aktívan közreműködött, előadásokat is tartva, tanulmányokat készítve. Így többek között, MTA Építészettudományi Bizottság Albizottsága, Építéstudományi Egyesület Színdinamikai szakosztálya, Magyar Építőművészek Szövetsége, Magyar Építész Kamara, Épületszigetelők Magyarországi Szövetsége, Magyar Urbanisztikai Társaság, a Honismereti Szövetség keretében.

Jelentős számú publikációt készített és tett közzé szakterületével kapcsolatosan, kéttucatnyi előadást tartott változatos témakörökben. A különböző országok építészeti emlékeit kiemelten tanulmányozta, így előadott: Hispánia építészete, Kisázsiai építészeti emlékek, Görög templomok, Szicília épített öröksége, Algéria Atlaszon túli területei, Építészeti hagyományok Kínában címmel. A világ sok pontján járt, így az épített emlékekről szóló előadásaihoz helyszínen szerezhetett ismereteket, tapasztalatokat.

 

A Balassagyarmatért Baráti Kör honlapjának létrehozása óta Nagy Angela rendszeresen jelentkezett írásaival, cikkeivel az építészet, helytörténet, honismeret, képzőművészet stb. témáiban. Különösen kiemelkedő volt tanára, Farkas András 100. születésnapja kapcsán, az egykori tanítványok visszaemlékezéseiből, alkotásaiból az által szerkesztett, Tisztelet a Mesternek c. virtuális kiállítás. Ezt egészítette ki a Palócföld folyóirat 2020/3 számában az erről megjelent írása. 2022-ben ugyanitt közölték közös írásunkat a Szent Jobb 1939-es észak-magyarországi országjárásáról.

Angela sokéves munkája jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata a közösségerősítő tevékenységünket 2013-ban Balassagyarmatért Emlékéremmel ismerte el.

Az elmúlt évek alatt honlapunkon és az említett Palócföld folyóiraton kívül megjelentek írásai a Balassagyarmati Honismereti Híradóban (Hídavatás az Ipolyon címmel, két alkalommal, ill. Réti Zoltán festészetéről szóló) az Új Élet c. lapban (Hősi halált haltak a magyar hazáért címmel írott), továbbá egykori gimnáziuma 2011-es évkönyvében több anyagával is szerepelt (A reformok iskolája, Hegedűs Rajmund, Környei József)

Jelentős tanulmányokat készített a Nemzeti Kulturális Alap pályázatainak nyerteseként jeles magyar építészek munkásságáról (Hajós Alfréd, Wälder Gyula, Hegedűs Ármin, ill. Balassagyarmat épített és természeti öröksége címmel), ezek kéziratban állnak rendelkezésre, kiadásra nem kerültek.

Angela életművének jelentős részét képzőművészeti tevékenysége tette ki. Tanulmányai keretében (Városi rajzszakkör Balassagyarmat, Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar, Rajz és Formaismereti Tanszék, Moholy Művészeti Stúdió) több rajztechnikát elsajátított, de legjobban a színelmélet, színdinamika, digitális színek foglalkoztatták, ezek kutatási területei is voltak.

A XX. Nógrád Megyei Őszi Tárlaton a balassagyarmati Honti utcai rk. templomot ábrázoló, Ecce Homo c. műve 2015-ben aranydiplomát kapott.

Vonzotta a számítógépes grafika is, ez sok művének témájául szolgált. A szécsényi XXVII. Nógrád megyei Őszi Tárlaton az Ablak a világra c. térkompozíciója Balassagyarmat Önkormányzatának díját nyerte el 2022-ben.

Művei csoportos kiállításokon:

● Budapest vizuális arca a múltban, jelenben és a jövőben – Budapest Galéria, Budapest ● Nemzeti Színház pályatervei – Kongresszusi Központ, Budapest ● Magyar Szalon ’97 – Műcsarnok, Budapest ● Festészeti kiállítás – Moholy Galéria, Budapest ● Farbe in Kunst – Architectur – Design, Farb – Info ’98 – Berufspädagogische Akademie, Wien (A) ● Ösvények – Önkormányzati Galéria, Budapest XIII. ker. ● Színes Város – Városi Múzeum, Győr ● Nyári Tárlat – Horváth Endre Galéria, Balassagyarmat ● Szín és környezet – Kós Károly Galéria, Budapest ● Grafikai kiállítás – Moholy Galéria, Budapest ● Színes környezet – Lloyd Galéria, Győr ● Budapest vizuális arca – Önkormányzati Galéria, Budapest XIII. ker. ● Folt Társaság kiállítása – Önkormányzati Galéria, Budapest XIII. ker. ● Színdinamikai kiállítás – Vigadó, Budapest ● Az épített környezet és a szín – Debreceni Egyetem, Nyíregyháza ● A város vizuális arca – Debreceni Egyetem díszudvara, Debrecen ● Nyári Tárlat – Horváth Endre Galéria, Balassagyarmat ● Köztereink tárgykultúrája és a színes környezet – Magyar Képző és Iparművészek Szövetsége székháza, Budapest ● Szín és építészet – Magyar Kulturális Intézet, Párizs (Fr) ● Színpont 1. – Újpest Galéria, Budapest ● Színes környezettervezés – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest ● Régiók millenniumi találkozása a képzőművészetben – Magyar Kultúra Alapítvány, Budapest ● Architektura i kolor – Magyar Kulturális Intézet, Warsawa (Pl) ● Szín és építészet – Magyar Kulturális Intézet, Prága (Cz) ● Nyári Tárlat – Horváth Endre Galéria, Balassagyarmat

Egyéni kiállításai:

● Számítógépes grafikák – Baráti Galéria, Győrújbarát ● Fény és árnyék – Kassai Vidor Galéria, Vác ● Grafikai kiállítás – Moholy Galéria, Budapest ● Várfalak között – Vármegyeháza Galéria, Balassagyarmat ● Fénytörés – Balassi Bálint Gimnázium ● Prázsmári templomerőd – Virányosi Galéria, Budapest ● Fotógrafikai kiállítás – Önkormányzati Galéria, Budapest XII. ker. ● Kína. Egy utazás emlékei – Palóc Múzeum, Balassagyarmat

*Nagy Angela súlyos betegség következtében 2023. december 12-én, Budapesten hunyt el. Hamvasztás utáni búcsúztatása szűk családi körben történik.

Emlékét tisztelettel megőrizzük.

2023. december 13.

Közreadta: unokatestvére, Nagy László

Forrás: Balassagyarmat honlapja

Címkék: nagy angela, helytörténész