Pályázat panziók fejlesztésére
A beadási határidő 2018. március 14-ig meghosszabbítva!
iStvan 2018.02.21.
Az MTÜ a jelenleg is elérhető, országos panziófejlesztési pályázat és a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségben szállodák és panziók létesítésére és felújítására vonatkozó pályázatok beadási határidejét 2018. március 14-ig meghosszabbította! – írja a palyazatok.org.

A pályázat célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szálláshelyek és a turisztikai vonzerők közelében található kereskedelmi szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, indokolt esetben kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságának javítása, a szálláshely működéséből származó árbevételek által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése.

Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – panziók fejlesztése
Kódszám: TFC-1.1.1-2017

Támogatás maximális mértéke: 70%

A pályázati elképzelések esetében az igényelhető támogatási összeg meghatározása során a beruházás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg az alábbi fajlagos korlátokat:

Panziók szobánkénti fajlagos költségei
Beruházás összes elszámolható költsége /meglévő szoba 5 000 000 Ft

Amennyiben a projekt keretében kapacitásbővítésre is sor kerül, a kialakítandó új kapacitás kapcsán, a fenti költségösszeg 150%-a számolható el kialakításra kerülő új szobánként. Fenti fajlagos korlátokat meghaladó többletköltségek esetében a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy azokat saját erőből finanszírozza.

Szálláshely kategória/ Minimum – maximum támogatási összegek
panziók / 5 Mft – 42 Mft között

A támogatás számításának alapja a projekt általános forgalmi adó nélkül számított költsége.

Támogatást igénylők köre
– Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat is)
– egyéni vállalkozások
– költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
– önkormányzatok és intézményeik és az általuk alapított gazdasági társaságok
– Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek
– szövetkezetek
– egyházi jogi személyek

Szálláshely fejlesztésére pályázhat:
– Az ingatlan tulajdonosa
– A szálláshely üzemeltetője

Támogatható kereskedelmi szálláshely kategória: Panzió

További információk, letölthető dokumentumok a pályázattal kapcsolatban

Címkék: pályázat, panzió, szálláshely