Sopron, Papréti Zsinagóga építészeti és hasznosítási építészeti ötletpályázata
Bahil Roland 2013.11.06.
A pályázat célja, hogy ötletpályázat során olyan színvonalas tervek jöjjenek létre, melyek a Várkerület revitalizáció megindított folyamatához, valamint a Híd utca megnyitásához kapcsolódóan

– a két közlekedési folyosó közötti terület várható felértékelődése által teremtett új helyzethez illeszkedően – az épület megfelelő funkciójának megtalálásában iránymutatást adjanak, a meglévő épület értékeit, szellemét tiszteletben tartsák, a javasolt új felhasználás szerint a mai kor követelményeinek megfelelően, és optimális energiafelhasználás mellett értékteremtő és fenntartható módon töltsék meg élettel az épületet és környezetét, kiegészítő funkcióként a hitközség vallásgyakorlásának is teret adjon.


Ötletpályázat kiírója:
Sopron MJV Önkormányzat
9400 Sopron, Fő tér 1.

Ötletpályázat lebonyolítója:
Sopron MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési Osztály, Városépítészeti Csoport

Ötletpályázat tárgya: Sopron, Papréti Zsinagóga építészeti és hasznosítási ötletpályázata

Ötletpályázat célja:
A Kiíró Célja, hogy az ötletpályázat során olyan színvonalas tervek jöjjenek létre, melyek a Várkerület revitalizáció megindított folyamatához, valamint a Híd utca megnyitásához kapcsolódóan – a két közlekedési folyosó közötti terület várható felértékelődése által teremtett új helyzethez illeszkedően – az épület megfelelő funkciójának megtalálásában iránymutatást adjanak, a meglévő épület értékeit, szellemét tiszteletben tartsák, a javasolt új felhasználás szerint a mai kor követelményeinek megfelelően, és optimális energiafelhasználás mellett értékteremtő és fenntartható módon töltsék meg élettel az épületet és környezetét, kiegészítő funkcióként a hitközség vallásgyakorlásának is teret adjon.

Pályaművek kötelező munkarészei, formai követelményei

Vizsgálati helyszínrajz 1:2000
Áttekintő helyszínrajz 1:1000
Megértéshez szükséges számú alaprajz, metszet és homlokzati rajzok 1:200 (főbb helyiségek megnevezése, alapterülete, az eltérő szintek alaprajzai, metszetek a megértéshez szükséges mértékben)
Látványtervek: max. 5 db (3 külső, 2 belső)
Műszaki leírás: max. összesen 4 oldal terjedelemben, szükség szerint magyarázó ábrákkal, min. 11-es betűmérettel, tetszőleges betűtípussal, összefűzve A/4-es formátumban, kérjük a tablón is szerepeltetni kivonatosan
Tabló: max. 2 db 70*100 fekvő
Teljes pályaművet digitális adathordozón is be kell nyújtani, külön borítékban.
Adatlap külön borítékban.
Határidők

Ötletpályázat meghirdetése: 2013. 10. 28. (hétfő)
Helyszíni szemle időpontja: 2013. 11. 15. 10:00 (péntek)
Kérdések felvetésének határideje: 2013. 11. 20. 24:00 (szerda)
Kérdésekre adott válaszok határideje: 2013. 11. 28. 12:00 (csütörtök)
Pályaművek postára adásának határideje: 2014. 01. 06. 24:00 (hétfő)
Pályázat eredményének kihirdetése, díjak átadása: 2014. 01. 30. (csütörtök)
Ötletpályázat nyilvános bemutatása: 2014. 01. 31. (péntek)
Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: 2014. 02. 14. (péntek)
Dokumentáció átvétele, regisztráció

Az ötletpályázati dokumentációt át lehet venni:

Sopron MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési Osztály, Városépítészeti Csoport Főépítészi Irodán:

9400 Sopron, Fő tér 1. II. emelet jobbra a folyosó végén
vagy

az ötletpályázati dokumentációt le lehet tölteni: oldalon.
a regisztrációhoz szükséges postai és e-mail cím megadása, mely a zsinagoga@sopron.hu e-mail címre eljuttatva lehetséges.
Helyszíni szemle, kérdések, válaszok

Helyszíni szemle

a) Időpont: 2013. 11. 15. 10:00 (péntek)
b) Helyszín: 9400, Sopron, Paprét 12-14, zsinagóga
Kérdések

A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdésekkel 2013. 11. 20. 24:00 óráig az alábbi címre feladott ajánlott levélben fordulhatnak a Kiíróhoz:
Sopron MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési Osztály, Városépítészeti Csoport
9400 Sopron, Fő tér 1.
A levél mellett kérjük a kérdések elküldését faxon 99/515-188, vagy e-mailben zsinagoga@sopron.hu-ra is.

Válaszok
A határidőben feladott kérdéseket a Kiíró 2013. 11. 28. 12:00 óráig megválaszolja, és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a www.sopron.hu honlapon közzéteszi.

Ötletpályázati dokumentáció véglegesítése
A Kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények (Bíráló Bizottság összetétele) kivételével módosíthatja, kiegészítheti, illetve az ötletpályázat lebonyolításától visszaléphet. Ez utóbbi esetben a pályázót kártérítés nem illeti meg.

Pályaművek benyújtása
A pályaművek benyújtásának határideje: 2014. január 6.-a (hétfő) 24.00 óra

Pályaművek díjazása
A pályaművek díjazására és megvételére 2 millió Ft áll rendelkezésre.
A díjazás kötelező rangsorolású.

1db 1.díj: 600 000 Ft
1db 2.díj: 480 000 Ft
1db 3.díj: 360 000 Ft
4db megvétel: 140 000 Ft
A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét.
A díjak és a megvételek 27 % ÁFA-t tartalmaznak, és adóköteles bevételek.
A Bíráló Bizottság megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a teljes rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy egy győztes pályázót hirdessen ki.
A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra, vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

Pályaművek felhasználása
A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a Kiíró tulajdonába kerülnek, aki a tervezési program véglegesítése, valamint engedélyes tervek elkészíttetése céljából további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja. A díjazott és megvételben részesült pályaművek szerzői – a végleges tervezési program, valamint engedélyes tervek kidolgozására pályaművük beadásával szerzői művük felhasználási engedélyét megadják.

A teljes pályázati kiírás megtekinthető: pályázat, www.sopron.hu
forrás: http://palyazatok.org/sopron-papreti-zsinagoga-epiteszeti-es-hasznositasi-epiteszeti-otletpalyazata/

Címkék: