Újabb érdekes leletek kerültek elő a Budavári Palotanegyedben
Ware-Nagy Orsolya 2023.04.13.

Az egykori Honvéd Főparancsnokság helyreállítása során a régészeti feltárás számos értékes leletet hozott napvilágra; többek között egy középkori ólomplombát és bronzveretet, számos az itáliai Velencében készült pohár- és palacktöredéket, valamint egy jó állapotban megmaradt 14. századi aranygyűrűt is találtak a szakemberek.

A gazdag leletanyag több földbe mélyedő helyszínről került elő. A most megtalált tárgyak döntően a késő Árpád-kortól egészen Luxemburgi Zsigmond uralkodásáig terjedő időszakból származnak. A korban általános gyakorlat volt, hogy a Várhegyen lakók a sérült, feleslegessé vált tárgyaikat a pincék üregeibe, már nem használt tárolóvermekbe, vagy kiszáradt kutakba dobták. Az évszázadok során felhalmozódott hulladékból ma valódi kincsek kerülnek elő. A szakemberek a feltárás során azonosítottak egy virág alakú, lapos bronz veretet, amelyet vékonyabb bőrre vagy erősebb textíliára erősítve viseltek egykor.  A bronz verettel együtt egy ólom plombát is találtak, amely a felgöngyölt textil végén a posztó származását és minőségét tanúsította. A királyi palota közelében élő családok gazdag, jól felszerelt háztartásairól tanúskodnak azok a középkori cseppes poharak és palackok töredékei, amelyek az itáliai Velencében készültek a 14-15. században. Érdekesség, hogy egy különleges, kutya formájú kiöntőrész-töredék is előkerült, amely valószínűleg egy asztali használatra szánt folyadéktároló kerámiaedényről származik. A régészek a feltárás során épségben találtak rá három konyhai főzőedényre, amelyek formájuk és kivitelezésük alapján a 15. századból származnak. Valószínűsíthető, hogy a kútból előkerült edények vízvételezés közben, véletlenül merülhettek a kút mélyére, ahol az iszap jó állapotban konzerválta őket. A leletegyüttes kétséget kizáróan legértékesebb darabja egy 14. századi aranygyűrű töredék, amelyet egykor hegyikristály díszíthetett. A feltárást a Várkapitányság megbízásából a Magyar Nemzeti Múzeum felkérésére a Budapesti Történeti Múzeum régészei végezték el.

A régészeti feltárások után folytatódik a volt Honvéd Főparancsnokság építése: a Szent György tér felé egy építészeti stílusjegyeiben az eredetihez szervesen illeszkedő épületrész egészíti majd ki. Az egykori Honvédelmi Minisztérium homlokzatát idéző kiegészítés Kallina Mór épületével közel azonos látványt nyújt majd.

A Honvéd Főparancsnokság palotájának helyreállítása 2022 márciusában kezdődött a Nemzeti Hauszmann Program keretében. Az újjáépítés egyik leglátványosabb elemeként a szakemberek már helyére emelték a kupolaszerkezetet, amely hosszú évtizedek után most újra látható. A Várhegy egyik legnagyobb és legdíszesebb kupolájában kilátó nyílik majd. Az épület hiánypótló funkcióval születik újjá: a Budavári Palotanegyed látogatóközpontjaként, kulturális és turisztikai kapujaként működik majd.

Forrás: sajtóközlemény – Várkapitányság
Fotók: Várkapitányság

Címkék: Budavári Palota