Regisztráció - Építésügyi engedélyezés és településrendezés 2018. – KONFERENCIARÉSZVÉTEL ÉS ÉPÍTÉSIJOG.HU ELŐFIZETÉS

Településrendezéshez kapcsolódó kártalanítási szabályok. Hatósági jogok, kötelezettségek az Ákr. és a Kp. rendelkezései alapján 

építési jogi konferencia és szakmai konzultáció tervezők és önkormányzati hatósági ügyintézők részére

 

Időpont: 2018. április 10., 14.00–18.30 (regisztráció 13.30-tól)

Helyszín: Benczúr Hotel (1068 Budapest, Benczúr utca 35.)

Építészkamarai akkreditáció:  1,5 pont (2018/72) 

Részvételi díj: 24.900 Ft + áfa

A fenti díj fejében a résztvevők utólag megkapják:

  • az előadások diasorait,
  • az Energetikai követelmények hatályos előírásai című szakmai segédanyagot, mely a 2018. január 1-től hatályba lépő változásokat – illetve azok tervezési, épületszerkezeti következményeit is – ismerteti.
  • Településkép-védelmi rendszer 2018. című szakmai segédanyagot, amely összefoglalja, hogy a településképi rendeletek alapján milyen településképi követelményeknek kell megfelelnie az építési tevékenységeknek, és a polgármestereknek milyen településkép-védelmi eszközeik vannak.

 

TERVEZETT PROGRAM

14.00–14.20 Építési jogi változások (2018. január–március)
Dr. Jámbor Attila
ügyvéd, a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar oktatója, az ÉpítésiJog.hu portál szerkesztője
Az előadás áttekintést ad arról, hogy az idei évben melyek voltak azok jogszabályváltozások, amelyek leginkább érintették az építési jog területét. A Településrendezési kódex (314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) és egyéb jogszabályok módosításai döntően a településképi követelményekre voltak kihatással.

14.20–15.05 Településrendezéshez kapcsolódó kártalanítási szabályok
Pethőné dr. Kiss Judit
osztályvezető, Budapest Főváros Kormányhivatala, Építésügyi Osztály
A hatályos jogszabályi előírások alapján az önkormányzat úgy tervezhet útépítést más ingatlanára, hogy annak megvalósítására nem határoz meg határidőt, ezzel a tulajdonosok hosszú időn keresztül bizonytalan állapotban vannak tartva. A településrendezési eszközök módosítása is az érintett ingatlanok értékcsökkenésével járhat, amely szintén sérti a tulajdonhoz való jogot. Az előadás a településrendezési eszközök alkalmazásához kapcsolódó kártalanítási szabályokat, illetve az önkormányzatok jogalkotási tevékenységének korlátait foglalja össze. Konkrét esetek bemutatásával megismerhető, hogy a jelenlegi bírósági gyakorlat alapján mikor jár és mikor nem jár kártalanítás az ingatlanok tulajdonosainak, haszonélvezőinek.

 15.05–15.50 Építésügyi engedélyezési eljárás lépésről-lépésre az Ákr. alapján
Baksa Lajos
településmérnök, vezető-tanácsos, építésügyi hatósági irodavezető
A Ket. előírásai helyett 2018. január 1. napjától az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény (Ákr.) szabályai vették át. Az Ákr. mellett az Építési törvény és az Eljárási kódex is jelentős változásokon esett át, ezért a tervezők mellett a hatósági ügyintézőknek is újra kell tanulniuk az eljárási szabályokat, mert a korábbi rutin alapján a tervezők már nem adhatnak be, illetve a hatóságok nem bírálhatnak el engedély iránti kérelmet. Az előadás egy konkrét engedélyezési eljárás lépésein keresztül mutatja be, hogy a 2018. január 1. napjától hatályos jogszabályok az eljárás egyes szakaszaiban milyen változásokat okoztak, kiemelve, hogy a gyakorlati alkalmazás során felmerülő kérdésekre milyen válaszokat lehet adni.

15.50–16.20 Kávészünet

16.20–17.05 Az adóhatóság és az építésügy
Dr. Dombi Gergely
főosztályvezető, NAV Felszámolási és Végrehajtási Főosztály
Az építésügyi, építésfelügyeleti és településkép-védelmi eljárásokba 2018. január 1. napjától az adóhatóság végzi a végrehajtási feladatokat, de vannak olyan követelések, amelyeket változatlanul az önkormányzatok adóhatóságai hajthatnak be. Az előadás bemutatja, hogy az eljáró hatóságok a végrehajtások áttétele során milyen gyakori hibákat követnek el, és hogyan lehet az áttételeket a leggördülékenyebben lefolytatni. Az előadás kitér arra is, hogy NAV végrehajtása során milyen feladatai vannak a végleges döntést hozó hatóságoknak és a végrehajtással érintett ingatlanok tulajdonosainak. Érdemes megismerni azt is, hogy a bontásokat, átalakítások milyen cégek végezhetik.

17.05–17.50 Tervezők új jogosultságai, hatóságok új kötelezettségei: új közigazgatási peres eljárások
Dr. Naszladi Georgina
főtanácsadó, Kúria
A közigazgatási perek eljárási szabályait 2018. január 1-jével új jogszabály, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) határozza meg. Az építésügyet nem csak a korábbi eljárási szabályok módosítása érinti. Lényeges, hogy a véglegessé vált döntések megtámadása mellett már számtalan más keresetet is be lehet nyújtani az eljáró hatóságokkal szemben, amelyeket jó, ha a tervezők, építtetők ismernek, illetve amelyekre a hatóságoknak fel kell készülniük. Az előadás konkrét építésügyi ügyeken keresztül mutatja be, hogy mikor nyújtható be például a közigazgatási cselekmény elmulasztásának megállapítása iránti kereset, illetve mire szolgál a közigazgatási jogviszonyból eredő kötelezettség teljesítésére kötelezés iránti kereset.

17.50–18.30 Szakmai konzultáció – a rendezvény előadóinak részvételével

Annak érdekében, hogy a résztvevőkben ne maradjon megválaszolatlan kérdés, az előadások lezárását követően szakmai konzultációt tartunk. A gyakorlati problémákra gyakorlatias, de jogszerű megoldásokat kívánunk adni. A kérdéseket már előzetesen írásban is elküldhetik a résztvevők a jambor.attila@epitesijog.hu email-címre.

[A szervező a programváltoztatás jogát fenntartja. A részvételi díj étkezési szolgáltatást is tartalmaz. A szakmai konzultáció időtartama a kérdésekhez igazodik, ezért a tervezettnél hosszabb időt is igénybe vehet.] 

Szakmai partner: Opten Kft.

 

A regisztráció legegyszerűbb és leggyorsabb módja az elektronikus jelentkezés!
Ha Ön már regisztrált a Tervlap.hu portálon, lépjen be,
ha Ön még nem regisztrált oldalunkon, regisztráljon most.

Jelentkezés
Van jelszavam és felhasználónevem, ezen a honlapon (tervlap.hu) már regisztráltam!
Jelszó emlékeztetőt kérek! (Nem tudom, hogy regisztráltam-e, vagy nem emlékszem a jelszóra, felhasználónévre.)
Még nincs felhasználónevem és jelszavam a tervlap.hu-n, most szeretnék regisztrálni.

Hírlevél feliratkozás >>


Konferencianaptár

Lambda Systeme Kft.
Austrotherm
Austrotherm
Archmaaik

Építési megoldások