Regisztráció - Kivitelezés jogszerűen 2017 – KONFERENCIAVIDEÓK ÉS DIASOROK

Építési jogi konferencia kivitelezők, felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök részére

 

A konferenciavideók és diasorok díja: 18 000 Ft +áfa (22 860 Ft) 

A befizetők a fentieken kívül megkapják

  • a Lakóépület építésének 2017. évi jogi feltételei című, az Építésijog.hu szerzői által összeállított szakmai segédanyagot is.
  • az Építésfelügyeleti bírság (2017.) című táblázatos formában készített összefoglalót az építésfelügyeleti bírság részletes szabályairól. Az anyag gyakorlati példákat is tartalmaz építésfelügyeleti bírság kiszámítására.

 

PROGRAM

13.30–14.15 A kivitelezés végzésének 2017. évi új feltételei
Dr. Jámbor Attila ügyvéd, a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar oktatója, az ÉpítésiJog.hu portál szerkesztője
A 2017. januárjától és áprilisától hatályos jogszabályok, több esetben és lényegesen változtak. Az Építési törvény és egyéb jogszabályok módosítása természetesen érintette a kivitelező és a felelős műszaki vezető felelősségét is, döntően az építési tevékenység végzésének átalakított feltételrendszere miatt (lásd például a 2017. évi XXIV. törvény rendelkezéseit). Az előadás a vállalkozó kivitelező és a felelős műszaki vezető szempontjából összefoglalja a 2017. évi jogszabályváltozásokat. Az előadás bemutatja a tervezői művezető kapcsolat- és felelősségi rendszerét a kivitelezővel, felelős műszaki vezetővel, illetve az építési műszaki ellenőrrel.

14.05–14.50 Kivitelező, felelős műszaki vezető jogosultságai, építésfelügyeleti szankciók
Kiss Andor okl. építőmérnök, építőmester szakmérnök, vezető főtanácsos kormánytisztviselő
Az előadás bemutatja, hogy az építésfelügyeleti ellenőrzés a vállalkozó kivitelező és felelős műszaki vezető részéről milyen dokumentumokat, adatokat követelhet meg, és milyen szankciórendszert alkalmazhat a hatóság. A kivitelező és a felelős műszaki vezető milyen tevékenységet végezhet, milyen jogosultságú felelős műszaki vezető szükséges egy adott beruházáshoz? Melyek azok a szankciók, amelyeket az építtetőre (építési műszaki ellenőrre) át lehet hárítani, és milyen feltételek mellett? Melyek azok a tipikus hibák, amelyeket a vállalkozó kivitelező, felelős műszaki vezető elkövethet? A hatóság milyen esetekben állítja le a kivitelezést?

14.50–15.35 Építési napló vezetése a gyakorlatban – problémás esetek és megoldások
Papp László, Építőmesterek Szakmai Egyesületének elnöke, építésügyi igazságügyi szakértő, a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakértője
Az előadás összegyűjti azokat az eseteket, amelyek az elektronikus építési napló vezetése során a gyakorlati életben problémákat szokott okozni. Az építési napló megnyitásánál is már felmerülnek kérdések, például a konzorciumok, vagy a több építtető esete. A építési munkaterület átadás-átvételétől kezdve egészen az összesítő lap kiállításáig előfordulnak olyan szituációk, amelyeket a naplóban is kezelni kell. Külön kiemelnénk a felelős műszaki vezető 2017. januári új kötelezettségét: az építési-bontási hulladék naprakész vezetését. Kinek és milyen feltételek mellett adható át ez a feladat?

15.35–15.55 Kávészünet

15.55–16.30 A kivitelezési dokumentációra vonatkozó 2017. évi előírások
Huszti István építészmérnök 
Elengedhetetlen, hogy a kivitelező, felelős műszaki vezető tisztában legyen azzal, hogy milyen építési tevékenységeket lehet kizárólag kivitelezési dokumentáció alapján végezni. Lényeges az is, hogy az egyszerű bejelentéssel épülő lakóépületek megvalósításához bizonyos esetekben teljeskörű kivitelezési dokumentációra van szükség. A kivitelezést végzőknek a tervezői jogosultsági szabályokkal is tisztában kell lenniük, annak érdekében, hogy elkerüljék a nem megfelelő dokumentációhoz kapcsolódó szankciókat, vitás helyzeteket. Sajnos még kevesen tudják, hogy a kivitelezési dokumentációnak van olyan munkarésze, amelyet a kivitelezőnek kell elkészíttetnie.

16.30–17.00 Ha már kötelező, legyen hasznos is: kötelező fővállalkozó kivitelezői felelősségbiztosítás
Dr. Püski András ügyvéd, biztosítási szakjogász, kotelezofelelosseg.hu
A 2017. január 1. napjától bevezetett kötelező tervezői és fővállalkozó kivitelezői felelősségbiztosítás részletszabályait nagyon sokan nem ismerik. Arra az érintetteknek nagyon kevés lehetőségük van, hogy érdemi segítséget kapjanak a biztosítás kiválasztásában, hiszen nem lehet az egyes biztosítási lehetőségeket általánosítani, és azt mondani, hogy minden szakembernek az egyik, vagy a másik biztosítást kell megkötnie. Lényeges, hogy a kötelező biztosítás megkötése során mérlegeljék az érintettek, hogy mire terjed ki a fedezet, és milyen biztosítással érezhetné magát nagyobb biztonságban – akár ugyanolyan mértékű biztosítási díj mellett. Kérdés például, hogy a vállalkozó biztosítása milyen mértékben és milyen károk tekintetében terjed ki a felelős műszaki vezetőre, vagy éppen mire kell nagyon odafigyelni egy káresemény bekövetkezése esetében.
  

Jelentkezés
Van jelszavam és felhasználónevem, ezen a honlapon (tervlap.hu) már regisztráltam!
Jelszó emlékeztetőt kérek! (Nem tudom, hogy regisztráltam-e, vagy nem emlékszem a jelszóra, felhasználónévre.)
Még nincs felhasználónevem és jelszavam a tervlap.hu-n, most szeretnék regisztrálni.