Regisztráció - Településkép és tervezés 2018. január 1-től – KONFERENCIARÉSZVÉTEL

Építési jogi konferencia és szakmai konzultáció tervezők és önkormányzati hatósági ügyintézők részére

 

IDŐPONT: 2018. január 11., 14.00 órától (regisztráció 13.30-tól)
HELYSZÍN: Benczúr Hotel (1068 Budapest, Benczúr utca 35.)
ÉPÍTÉSZKAMARAI AKKREDITÁCIÓ: 1,5 pont (MÉK 2017/256)

SZAKMAI KONZULTÁCIÓ: a konferencia végén konzultációt tartunk, ahol Ön is felteheti kérdését az előadóknak, illetve ezeket akár előre is megküldheti a jambor.attila@epitesijog.hu címre.

KONFERENCIA-RÉSZVÉTELI DÍJ: 18.000 Ft + áfa
A fenti díj fejében a résztvevők utólag megkapják az előadások diasorait is.

Szakmai partner: az Opten Kft.

 

RÉSZLETES PROGRAM

14.00–14.30 Az átgondolt és hatékony településképi szabályozás kialakításának alapjogi vetületei. Az ombudsman és az építésügy
Dr. Agócs Ilona, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
A jövő nemzedékek szószólója ajánlásokat fogalmazott meg a településképi arculat védelmére megalkotandó önkormányzati szabályozásról. Az előadás bemutatja az ajánlás tartalmát, egyebek mellett azt, hogy az ombudsman milyen – a helyi értékek védelmének folyamatosságát biztosító – átmeneti rendelkezések megalkotását tartja szükségesnek. A hallgatók megismerhetik a jelenlegi szabályozás tájjal kapcsolatos vetületeit. Egy kiemelkedő jelentőségű eset bemutatásával az előadó összefoglalja, hogy a településrendezési eljárásokban történő társadalmi részvételnek milyen tipikus problémái vannak, és az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala tevékenységében ezek milyen hangsúlyt kapnak.

 14.30–15.15 Mibe szólhat bele a polgármester 2018. január 1. napjától?
Dr. Jámbor Attila ügyvéd, a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar oktatója, az ÉpítésiJog.hu portál szerkesztője

A jelenleg hatályos helyi településrendezési eszközök településképi követelményeinek a településképi rendeletbe kell(ett) átkerülniük 2017. december 31-ig. A településképi rendelet hatálybalépésével már új előírások alapján alkalmazhatók a településképi bejelentés és a településképi kötelezés jogintézményei is. Kérdés például, hogy kötelező-e a szakmai konzultáció akár az egyszerű bejelentéssel épülő épületek esetében is? Az előadás kitér arra is, hogy kell-e „engedélyt kérni” a polgármestertől (településképi bejelentést tenni) kerítés, kocsibeálló építésére vagy homlokzatszínezésre. Kötelezhet-e a polgármester valakit, hogy felújítsa az épületet, homlokzatot?

15.15–16.00 A HÉSZ, a településképi rendelet és a „csonka HÉSZ”. Reklámok
Baksa Lajos településmérnök, vezető-tanácsos, építésügyi hatósági irodavezető

A Településképi törvény hatálybalépését (2016.07.23.) követően már új településképi követelményt a helyi építési szabályzatokban nem lehet megállapítani, illetve a jelenleg hatályos helyi településrendezési eszközök településképi követelményei a településképi rendelet hatályba lépéséig, de legfeljebb 2017. december 31-ig alkalmazhatóak. Az előadásból megtudható, hogy be kell-e tartani a településképi rendeletben foglalt településképi követelményeket az egyszerű bejelentéssel épülő épületek esetében is, illetve hogy be kell-e tartani a helyi építési szabályzatok településképi előírásait 2018. évben induló beruházásoknál. Tisztázzuk az Építési törvény 13. § (2) bekezdés szerinti követelmények és a településképi rendelet viszonyát is. Az előadás kitér továbbá arra, hogy milyen engedélyt/hozzájárulásokat kell beszerezni, ha cégtáblát/reklámtáblát szeretnék kihelyezni.

16.00–16.30 Kávészünet

16.30–17.15 Miben változnak a hatósági és bírósági eljárások 2018. január 1. napjától?
Dr. habil. Boros Anita egyetemi docens
A közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény (Ket.) helyébe 2018. január 1-jén az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény lép (Ákr.). Az előadás röviden bemutatja, hogy új szabályozás alapján miben változik a tervezők (ügyfelek) feladata egy kérelem beadása során, milyen jogaik és kötelezettségeik vannak a polgármesternek (jegyzőnek). A közigazgatási perek eljárási szabályai 2018. január 1-jével szintén új jogszabály határozza meg. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) a településképi bejelentésre és kötelezésre vonatkozó jogorvoslati lehetőségeket is érinti.

17.15–18.00 Más szemlélet? Hogyan kerülhetjük el a jellemző tervhibákat?
Huszti István
építész és tartószerkezeti tervező

Az előadás egy konkrét lakóépület létesítésének hibáján keresztül áttekinti, hogy az általános megközelítésű tervezés-kivitelezés-minőségellenőrzés helyett milyen módon szűrhetők ki, előzhetők meg a tervhibák. Az előadás kitér az engedélyezési és ellenőrzési rendszer és az építési tevékenység optimális, a tervezői munkát elősegít(end)ő kapcsolódási pontjaira is.

18.00–19.00 Szakmai konzultáció – a rendezvény előadóinak, valamint a Lechner Tudásközpont munkatársának (Kara László építész, 3D Magyarország alprojektvezető) részvételével 
Annak érdekében, hogy a résztvevőkben ne maradjon megválaszolatlan kérdés, az előadások lezárását követően szakmai konzultációt tartunk. A gyakorlati problémákra gyakorlatias, de jogszerű megoldásokat kívánunk adni. A kérdéseket már előzetesen írásban is elküldhetik a résztvevők a jambor.attila@epitesijog.hu email-címre. A Lechner Tudásközpont településképi arculati kézikönyvek összeállításához kapcsolódó tevékenységére vonatkozóan felmerülő kérdések megválaszolására is sor kerül a szakmai konzultáció keretében.

[A szervező a programváltoztatás jogát fenntartja. A szakmai konzultáció időtartama a kérdésekhez igazodik, ezért a tervezettől eltérő időtartamú is lehet. A részvételi díj étkezési szolgáltatást is tartalmaz.]

Jelentkezés
Van jelszavam és felhasználónevem, ezen a honlapon (tervlap.hu) már regisztráltam!
Jelszó emlékeztetőt kérek! (Nem tudom, hogy regisztráltam-e, vagy nem emlékszem a jelszóra, felhasználónévre.)
Még nincs felhasználónevem és jelszavam a tervlap.hu-n, most szeretnék regisztrálni.