In memoriam Dr. Jákfalvy Ottó
Az ÉVM főosztályvezető helyettese emlékére
Szende Árpád 2018.11.27.
Csöndesen távozott körünkből Dr. Jákfalvy Ottó építészmérnök, jogász, aki hosszú éveken át az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium Igazgatási és Jogi főosztályvezető-helyettese volt, illetve az igazságügyben szolgáló építési igazságügyi szakértő.

Ismét búcsúzunk egy régi kollégától, hiánya fogalmazódik meg bennünk mindnyájunkban, akik kollégái, barátai lehettünk.
Felidézve életútját, gyermekkorát, ifjúságának éveit, majd a felnőttként átélt éveket és idős korát, elmondhatjuk, hogy életpályája – bár nehéz időszakokon vezetett át – teljes, ahogyan Szent Pál, Timóteushoz írt második levelében fogalmaz: „a jó harcot megharcolta, a pályát végigfutotta, a hitet megtartotta”.

Piarista diákként szülei, tanárai, és a cserkészet meghatározó, szilárd alapot adtak ahhoz, hogy életének későbbi szakaszában is helyt tudjon állni. Jöhetett háború, forradalom, munkahelyekről való elbocsájtás, Ő hűséges maradt elveihez, bármi is volt annak következménye. A kor nem párttag munkavállalóinak szokásos sorsa jutott Neki is, Ő volt a helyettes.
Nagyon szerette a természetet, így nem csoda, hogy erdész, erdőmérnök szeretett volna lenni, azonban az élet másként alakult, így előszőr a jogi egyetemet végezte el, majd később az építészmérnöki karon szerzett diplomát.

A háborús évek során mégis üvegesként dolgozott, így a frontszolgálat alól mentesült. A front közeledtével a gyimesi védvonalra vezényelték egyetemistaként árkot ásni, de onnan is időben hazatért, így maradt életben.
Az ötvenes évek nehéz időszakában a mindennapok megélhetési küzdelme mellett megnősült, családot alapított, és három gyermeket nevelt fel és indított el önálló életük útján.
Az ötvenes évek megpróbáltatásai, a forradalom viharai, nem törték meg, nem akart idegen országba letelepedni, így hűséges maradt családjához, szülőföldjéhez.
Munkahelyén is szerették, lelkiismeretes, precíz munkáját megbecsülték, kitüntetésekkel is elismerték.
Az ÉVM-ben éveken át kodifikálta a szakmai rendeletek hosszú sorát, biztosítva – a lehetőségekhez képest – azok magas szintű szakmai elvárásait és színvonalát.
Nyugdíjas éveiben – évtizedeken át írt, részletes naplója szerint – sokat szakértett, folyamatosan dolgozott, jutott idő azonban az olvasásra is és a hosszú sétákra a Vérmezőn.
Időskori betegségeit türelemmel, sokszor derűs öniróniával viselte, kórházba kerülését is egy „utazás” részeként élte meg.
Elköszönünk a mindenben hűséges férjtől, szerető édesapától, mosolygós nagypapától, dédapától, mindig segítőkész kollégától, baráttól, abban a hitben, melyet Szent II. János Pál pápa fogalmazott meg:

„Szeretettel valósítsd meg ránk vonatkozó akaratodat azáltal, hogy mindennap irgalmas karjaidba veszel minket. És ha eljön a végső átmenet pillanata, add, hogy derűs szívvel induljunk, nem sajnálva azt, amit magunk mögött hagyunk, hiszen ha a hosszú keresés után Veled találkozunk, újra megtalálunk minden igazi értéket, amit itt a földön megismerhettünk. És újra találkozunk mindazokkal, akik előttünk távoztak el a hit és a remény jelében.”

Szende Árpád

Címkék: Dr. Jákfalvy Ottó, építész