Tanfolyamok > Kül- és beltéri épületfelújítás 2012 > Kül- és beltéri > Kül- és beltéri épületfelújítás 2012

Kül- és beltéri épületfelújítás
Távoktatási anyag - 2012
 


A Mátyás templom felújítása


Épületfelújítás és műemlékvédelem
terméskő szerkezeteknél

A szakemberek körében megoszlanak a vélemények abban a kérdésben, hogy a műemlékek, vagy műemlék jellegű épületek felújításánál a terméskő szerkezetek javítása kőpótló javítóhabarccsal vagy terméskővel történjék-e. A gyakorlat azt mutatja, hogy a javító kőzethabarcsok, az ún. restaurátorhabarcsok alkalmazása egyre nagyobb teret nyer és sok esetben egyedüli megoldást jelent a műemlékek felújításánál.  
   
A szakmában alkalmazott anyagrendszerek közül az alábbi három a legjelentősebb:
 1. Ásványi restaurátorhabarcsok  - ezek gyárilag előkevert szárazhabarcsok, melyek ásványi kötőanyagból, adalék- és töltőanyagokból állnak.
 2. Polimerrel módosított restaurátorhabarcsok, amelyek a szervetlen kötőanyag, adalék- és töltőanyag mellett még polimert is tartalmaznak.
 3. Reaktív műgyanta restaurátorhabarcsok, olyan keverékek, amelyek az ásványi adalék- és töltőanyag mellett egyedüli kötőanyagként reaktív műgyantát is tartalmaznak.
Mind a három típusú anyagnak megvan a létjogosultsága meghatározott alkalmazási célra. Egy kristályos márvány kiegészítésére célszerű műgyanta kötésű habarcsot használni, egy mészkő, homokkő homlokzatnál viszont inkább javasolható az ásványi restaurátorhabarcs, mert az a felújítandó szerkezet vízháztartásában is részt vesz.

Az ásványi javítóhabarcsok előnye, hogy széles körben alkalmazhatók, míg a polimerrel módosított, illetve reaktív műgyanta kötésű habarcsok felhasználása speciális alkalmazási területekre korlátozódik.

A Techno-Wato Kft. elsősorban az ásványi, valamint a polimerrel módosított javítóhabarcsok alkalmazását támogatja, melyek évek óta számtalan műemlék felújításával nyertek bizonyítást:
 • TERZITH termékcsalád - ásványi kőkiegészítő habarcs
 • MONULIT kemény mészkövek kőkiegészítő javító habarcsa
 • KESTON saját fejlesztésű, hazai gyártású javító anyagok
 
 
1. kép: Kőpótlás csillag-dűbel alkalmazásával;
2. kép: Rácz-fürdő – felújított oszlopfő

Az épület- és műemlék-felújítás egyes fázisai a javítóhabarcsok alkalmazásával:
 • Állapotvizsgálat és dokumentálás - az építmény felújítás előtti mechanikai, fizikai állapotának és szennyezettségének felmérése helyszíni és laboratóriumi vizsgálatokkal, szöveges és ábrázolt jegyzőkönyvezéssel.
 • Tervezés - a felújítás optimális anyagainak és technológiai műveleteinek meghatározása az építmény tervezett funkciójára és várható igénybevételére való tekintettel, építész, statikus, épületkémikus és -fizikus, valamint műemlékvédelmi szakemberek bevonásával.
 • Tisztítás - optimális fogadó alapfelület kialakítása a későbbi felújító műveletek számára olyan tisztítási módszerekkel, amelyek sem mechanikailag, sem kémiailag nem károsítják tovább a felületet. Pórusos, szívóképes, kötőanyag-hiányos, mállott anyagnál szükség lehet a javítandó szerkezet szilárdítására megfelelő kőszilárdító bejuttatásával.
 • Habarcsfelhordás - a károsodott helyet a hiba kiterjedési határát szorosan követve kell körülvésni, a peremet fogas vésővel kb. 2 cm mélyen és a felületre merőlegesen kialakítva. Az ún. vágó- vagy sarokcsiszoló kisgépek használatát mellőzzük, mivel igen nagy az ép felületrészek felsértésének veszélye. Ezután következik az alapfelület beiszapolása homogén, nagy tapadó szilárdságú kapcsolat létrehozására.
Mélyebb hibahelyeknél, nagyobb rétegvastagságú felhordás esetén szükséges lehet egy rozsdamentes anyagból készült erősítő/tartó elem, pl. csillag-dűbel elhelyezése. Mélyebb pótlásokhoz magképzésre a Terzith KA vagy KAL könnyített típusból kell bedolgozni. Fontos a mag felületének feldurvítása és ismételt beiszapolása a fedőrétegként tervezett Terzith A típus felhordása előtt, amelynek minőségét a környező, ép kőzetével kell egyeztetni. A restaurátorhabarcsot keskeny spatulyával kell felhordani, csak így lehet elkerülni az üregek, fészkek képződését.

Ezt az utolsó réteget nem szabad nullára besimítani, a felületsíkból túlnyúlóan kell bedolgozni, majd a szilárdulás kezdetén megmintázni, vagy a szilárdulás után kőfaragó eszközökkel felületkezelni.

 

 
1. kép: a Mátyás templom párkányzata;
2. kép: Rácz-fürdő – ismétlődő díszítőelemek Terzithből kiöntve
3. kép: Gödöllői királyi váró, timpanon felújítása

Kiegészítő tevékenységek: Fugázás, impregnálás, hidrofobizálás, felületvédelem kőszerkezethez alkalmas anyagokkal. 
 

 
TECHNO-WATO Kereskedőház Kft.
www.technowato.hu


 
Homlokzatok felújítása WEBER rendszerekkel


Az épülethomlokzatok elsődleges minőségi megítélése legtöbb esetben a felületképzők (színes vakolatok vagy festékek) állapotától függ. A felületképzők feladata kettős: egyrészt az „épület ruhájaként” - részben az alattuk lévő vakolatrendszerekkel együtt - biztosítják az épületszerkezet védelmét az időjárás hatásaitól, másrészt a színbeli és strukturális hatásokkal esztétikai élményt nyújtva segítik az épület és környezete összhangjának megteremtését.

A szakszerű homlokzatfelújítás alapja az alapos diagnosztika. A vizsgálat legegyszerűbb, de igen hatásos módja a szemrevételezés.

A felújítás legegyszerűbb, legolcsóbb módja a felületi szennyeződések eltávolítása, melyek  lehetnek szervetlen (por, szmog) vagy szerves (algásodás, pókosodás) eredetűek. A weber E709 homlokzattisztító a szervetlen szennyeződés mértékétől függően töményen vagy vízzel hígítva alkalmazható, a szerves szennyeződésekre ható weber G600 algaeltávolítóhoz hasonlóan. Mindkét termék esetében használható a nagynyomású, esetleg gőzborotvás eljárás is, ügyelve arra, hogy a tisztítandó felületi réteg mechanikailag ne károsodjon. Ha az algaeltávolítást követően ismételt felületképzésre is sor kerül, úgy weber 1613 biocid gombaölő adalékot célszerű a javító anyagba (színvakolat, homlokzatfesték) keverni.

Amennyiben a szemrevételezés mellett az egyszerű szilárdsági vizsgálat (kopogtatás kalapáccsal) eredménye azt mutatja, hogy a teljes felület több mint 1/3-án le kell verni a vakolatot, gazdaságosabb a teljes felületű vakolateltávolítást választani.

Ha a teljes felület 1/3-ánál kevesebb az eltávolítandó vakolatrész, úgy az ún. „foltszerű javítást” kell alkalmazni. Ennek lényege, hogy a hibásnak minősülő felületi részeknél a felületképzők alatti rétegeket (simítóvakolat, alapvakolat, gúz) a stabil alapfelületig vissza kell bontani. Az alapfelületet tapadásfokozóval (weber H706 tapadóemulzió) kell előkészíteni, s félszáraz állapotban ráhordani az első réteget. A javítást a korábbi rétegződésben, s ahhoz leginkább hasonló anyagokkal kell végezni, mivel a cél minden esetben az eredeti felületi struktúra és szín biztosítása, homogén (foltmentes) megjelenésben. Ennek érdekében a színes felületképző alatti réteget mindig célszerű teljes felületi rétegben, új rétegként kialakítani (simítóvakolat, tapadásfokozó alkalmazása mellett). Felületképzőként a weber.pas vékonyvakolatokat és a weber homlokzatfestékeket ajánljuk, az egész felületen.

Problémás, nedves, sóterhelt falaknál komplex faldiagnosztika szükséges, melyet az EN 998-1,2, EN 1015-12 szabványok, valamint MI-04-320:1992 és MI-04-88-5:1982 irányelvek szabályoznak.

A régi homlokzatok nagy részét érinti a felszívódó nedvesség problémája, amely a vízszigetelés hiányából, elöregedéséből származhat, azonban új épületeknél is előfordulhat, szakszerűtlen szigetelés esetén. Ez minden esetben károsíthatja az építőanyagokat, rontja a fal hőszigetelő képességét, és gyakran sókivirágzásként jelentkezik.

A falszerkezetbe bejutó víz a kapilláris hatás következtében a pórusokon, hajszálcsövecskéken keresztül, a talaj felől - a gravitációt is leküzdve - a felsőbb, szárazabb régiók felé tör. Mivel ez a víz legtöbbször vízben oldódó sókat is tartalmaz, ezek a párolgási felületen (vakolaton) kristályosodnak ki. Az ebből eredő feszítő hatás roncsolja is a vakolat külső rétegét. Az átnedvesedett vakolat télen sószennyezés nélkül is lefagyhat, a felületen kikristályosodott só pedig képes a levegő páratartalmából is vizet felvenni, ami ismételt kristályosodást eredményez, újabb vakolatmállást okozva.

A weber a probléma megoldására egyszerű, olcsó és azonnali eredményt adó vakolástechnikai megoldást ajánl.

Az ún. „falszárító” weber.san felújító vakolatrendszerek lényege, hogy a párolgási zónát a vakolat felületéről a vakolat és falazat határára (pl. gúz rétegbe) tolják el, ezáltal a vakolat felülete hibátlan marad. Így a kristályosodási folyamat is itt, a nagy szilárdságú és magas pórustartalmú rétegben zajlik le (weber.san gúz és alap- illetve javítóvakolat rétegek), ahol van hely a kristályok „hízására” illetve ellenállásra a vakolatroncsolódással szemben.

A párává alakult nedvesség pedig a további rétegeken keresztül, intenzíven és észrevétlenül távozik. A megoldás kívül-belül egyaránt alkalmazható, arra ügyelve, hogy a felületet ne zárjuk le párafékező színvakolattal vagy festékkel. A felületen alkalmazható, megfelelő páraáteresztéssel rendelkező anyagok a weber szilikon és szilikát tartalmú vékonyvakolatai és festékei, mint például a weber.pas silicon és silicate vékonyvakolatok, illetve a weber F055 szilikon, F100 és F110 szilikát festékek. Belső alkalmazásnál a légtérbe kerülő páratöbbletet természetes vagy mesterséges szellőztetéssel kell eltávolítani, nehogy párakicsapódást okozzon, ami a penészedés előfeltétele lehetne.

                 

 

 

Napjainkban egyre inkább előtérbe kerül az energiatudatos homlokzatfelújítás, a hőszigetelés, amely esetében kiemelten fontos a rendszerben való gondolkodás. Kizárólag olyan rendszereket érdemes használni, amelyekhez a gyártó cég ÉMI minősítéssel rendelkező rendszert tud felmutatni. A rendszergarancia csak  akkor érvényes, amennyiben komplett rendszert alkalmaznak a gyártó technológiai előírásainak megfelelően kivitelezve. A weber ezen rendszerei: a weber.therm prestige, classic (ld. a képen), classic graphite, clima és a lábazatok esetében alkalmazható weber.therm plus. 
Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft.
www.weber-terranova.hu


 


Karbonátosodott vasbeton az erkélyen


Terasz (erkély) felújítása Henkel termékekkel

Az épületek kültéri részeinek felújítása vagy helyreállítása mindig nagy kihívás, hiszen meg van kötve a kezünk: nincs mindig lehetőség bontásra, a felújítás gyakran már csak „tűzoltást” jelent. Kültérben, az időjárás negatív hatásai miatt különösen fontos szempont a javításnál felhasználandó építési termékek fagyállósága, rugalmassága, megfelelő szigetelőképessége stb.

Ezek figyelembe vételével néhány tippet szeretnénk Önöknek adni Ceresit és Cimsec termékek felhasználásával, a felújítás esetleges sorrendjében.

1) Régi, nem kellően szilárd, szétfagyott vagy megégett betonaljzat a teraszon: A felvált, gyengén tapadó járólapok eltávolítását követően nagynyomású gőzborotvával meg kell tisztítani a felületet a rárakódott piszoktól, majd a puha, gyengén tapadó részek drótkefével, csiszolással vagy marással történő eltávolítása után ipari porszívóval fel kell porszívózni.
 
a) Az aljzatbeton megfelelő szilárdsága esetén (min. C12) az aljzatot célszerű kiegyenlíteni (az előírt lejtést meghagyva) a Padlopon Express Univerzális kültéri aljzatkiegyenlítővel (3-20 mm, egy rétegben), előtte alapozás a Padlopon Univerzális alapozóval. A felfagyás megakadályozására alternatív szigetelést javaslunk: a Ceresit CR 166 kétkomponensű vízzáró cementhabarcsot - két rétegben felhordva. Az előírt száradási idő után megkezdhető a fagyálló lapok (pl. greslap) ragasztása - extra flexibilis ragasztóval: CM 17 (CE jelölés: C2TE S1). Nagyméretű és világos lapok ragasztása esetén különösen javasolt a CM 77 UltraFlex modifikált szilán polimer bázisú reaktív ragasztó alkalmazása (CE jelölés: R2T S2). Ez a ragasztó törés nélkül hajlítható, ezért az alakváltozásokat jól tűri. A cementtartalmú ragasztót kétoldalasan (üregmentesen) javasoljuk felhordani, nehogy a fugákon átjutó nedvesség - az üregekben megfagyva - lefeszíthesse a lapokat. A CM 77 Ultraflex ragasztó egyoldalasan is felhordható (a megfagyott víz nem tud kárt tenni a rugalmas ragasztóban).

b) Ha a beton szilárdsága nem éri el a C12 keménységet, meg kell erősíteni CO 81 felületerősítő és impregnáló folyadékkal, két rétegben. Az aljzat szilárdsága jelentősen megnő, a felület vízlepergetővé válik. Ebben az esetben a nagyobb mélyedések a CM 17 flexibilis ragasztóval kijavíthatók és a lapok ugyanezzel a ragasztóval rögzíthetők.

2) Beázik a pince, de a terasz burkolata még nem károsodott: Ez olyan esetben fordul elő, ha az alápincézett terasz burkolásánál nem-, vagy rosszul alkalmazták a vízzáró cementhabarcsot. Ekkor vagy felszedjük a régi burkolatot (bonyolult és költséges) vagy a régi lapokra burkolunk, alternatív szigetelés alkalmazásával. Ez esetben alaposan meg kell tisztítani a régi burkolatot (pl. CT 98 tisztítófolyadékkal és nagynyomású gőzborotvával). Alapozás után (CT 19 töltőanyaggal dúsított alapozó) 2 rétegben vigyük fel CR 166 2K vízzáró cementhabarcsot. Ragasztás: kb. 3 nap elteltével, az előzőekben már ismertetett flexibilis ragasztókkal.

3) Fugázás: a Cimsec fugázó termékcsalád termékeivel, elsősorban a magas kopásállóságú Prémium Széles fugázóval (2-20 mm), vagy a Prémium Nagyszilárdságú fugázóval (2-30 mm), amely gőzborotvával tisztítható és ellenáll a jégmentesítéshez használt só káros hatásának is. A dilatációs és csatlakozási hézagok tömítésére a szilikon alapú Cimsec Prémium Fugenflex vagy a Cimsec Fugenflex Multi modifikált szilán polimer bázisú reaktív tömítő a javaslatunk.

 

Korrodálódott vasbeton szerkezet

4) Vasbeton épületszerkezetek, aljzatbeton kitöréseinek és fészkesedésének javítása: A környezeti hatások (pl. eső, fagy, széndioxid a levegőben stb.) a vasbetonszerkezetek gyors károsodását okozhatják (karbonátosodás). A Ceresit PCC (Polymer Cement Concrete) betonjavító rendszer kiválóan alkalmazható statikus terhelésnek kitett épületszerkezetek esetében (pl. a betonba ágyazott terasz-, erkély- és lépcsőkorlát stb.).
 
Javítás előtt tökéletesen el kell távolítani a korrodálódott betonrészeket és meg kell tisztítani a rozsdás fém részeket (drótkefével vagy homokszóró berendezéssel). A CD 30 kettő az egyben termék: korrózióvédő (passziválja a betonvasat és a vasszerkezet betonba ágyazott részeit) és egyúttal tapadóhídként is szolgál. A (vas)beton szerkezetek mély kitöréseinek javítására a durva szemcseméretű CD 26 betonjavító szárazhabarcsot javasoljuk (30-100 mm). Ha ennél kisebb kitöréseket kell javítani a CD 25 (5-30 mm) közepes-, vagy a CD 24 (max. 5 mm) finom szemcseméretű betonjavító habarcs a megoldás illetve ezek kombinációja.
 
Gyakori probléma az is, hogy nem védi elegendő betonvastagság a betonvasat. Ilyen esetben a javítás elvégzését követően javasoljuk a CR 166 vízzáró habarcs felhordását a betonfelületre, két rétegben. Ez a bevonat jelentősen lassítja a karbonátosodás kialakulását: 3 mm vastagságban felhordva 7 cm vastag betonfedéssel egyenértékű védelmet biztosít a vasbeton szerkezeteknek.
Henkel Magyarország Kft.
www.henkel.hu


Betonszerkezetek szigetelése kristályosodó technológiával − Xypex® termékcsaláddal

A Xypex termékek a használatuk során, kihasználva a betonszerkezetek természetes porozitását, behatolnak azok pórusaiba és kapillárisaiba, ahol a Xypex alkotóelemei reakcióba lépnek a cementhidratáció melléktermékeivel és mélyen a beton belsejében egy oldhatatlan kristályos szerkezetet alakítanak ki. A beton vízzáróvá válik és megakadályozza a folyadékok, vegyszerek bármely irányból történő behatolását, akár extrém hidrosztatikai nyomás alatt is. Nedvesség hatására a kristályosodás bármikor újra beindul, így a beton öngyógyító lesz.


A Xypex kristályos technológia a beton belsejében dolgozik, ezáltal elkerüli a hagyományos szigetelőanyagok tipikus problémáit:
 • alkalmazható nedves betonfelületen,
 • a vízszigetelő hatása nem függ a felületi tapadástól,
 • szemben a hagyományos bevonatokkal, nincs kitéve sérülésnek a szigetelés,
 • a Xypex állandó és a víz jelenlétekor újra aktiválódik,
 • alkalmazható a betonfelület negatív és/vagy pozitív oldalán,
 • nem mérgező, nem tartalmaz illékony szerves vegyületeket,
 • a szigetelés a beton teljes élettartamán át tart, sőt jelentősen (akár 40 évvel is) megnöveli azt.
A betonalapok szigetelési problémái

Az épület alapok szerkezeti integritását, legyenek azok mély vagy sekély helyen, komolyan tudja befolyásolni a hidrosztatikai nyomás, a vízszivárgások és a talajvízszint, illetve egyes esetekben az árvíz-szint. A nem megfelelő vízszigetelés, a repedések és a hibás szerkezeti illesztések azok a problémák, amelyek az alapzatokba szivárgó vizet és ezáltal a beton korrózióját eredményezik. Ha rosszul kezelik ezeket a problémákat, az a betonszerkezetek gyors állagromlásához vezet, ami költséges felújítást, jelentősen csökkenő hasznos élettartamot eredményez és idővel meggyengíti az épület szerkezetét.

Új betonszerkezetek

A Xypex Admix betonadalék választását javasoljuk az új építésű betonalapok, mélygarázsok, liftaknák, sprinkler tartályok, zöldtetők és teraszok Xypex kristályos technológiával történő ellátásához. Mivel a Xypex Admix betonadalékot a keveréskor adagolják a betonhoz, a betonszerkezet szerves részévé válik, ami csökkenti a vízszivárgás és a betonkorrózió potenciálisan hátrányos hatásait.

Rugalmasan alkalmazható, mert bekeverhető előregyártott elemekbe, de a vízben oldódó csomagolás segíti a helyben öntött betonszerkezeteknél és a lőttbetonnál történő alkalmazását is. Használatával kiválthatók a hagyományos szigetelési rétegrendek (fóliák, geotextíliák, műanyag, műgyanta és bitumenes lemezek és kent szigetelések, vakolatok), megtakarítható a szigetelés munkaerő költsége és technológiai időszükséglete.

 


1. kép: Előregyártott betonelemek;
2. kép: Helyszínen öntött betonszerkezetek; 3. kép: Lőttbeton

Felújítások és javítások

A Xypex bevonó- és javítóanyagok lehetővé teszik, hogy a tulajdonosok, a mérnökök és a kivitelezők gazdaságilag hatékonyan állítsák helyre a nem megfelelő vagy rossz állapotú betonszerkezeteket, akár a negatív oldalon is.

A Xypex Concentrate és a Xypex Modified termékek bevonóanyagként alkalmazhatók a beton felszínére. A Xypex termékek nagy előnye - eltérően más termékektől -, hogy azokat nedves betonfelületen kell alkalmazni, ami a javítandó betonszerkezetek egyik tipikus tulajdonsága. Ez a nedves környezet kifejezetten megkönnyíti a Xypex kristályosodás kialakulását.

A Xypex Patch’n Plug és a Xypex Concentrate javítóanyagként alkalmazható az olyan tipikus betonhibák szigetelésének megoldására, mint a fészkesedés, statikus repedések, hibás szerkezeti illesztések, alapzat és oldalfal csatlakozások, csőáttörések. 


Aqua Stop Concrete Kft.
www.xypex.hu
 


Megéri felújítani!
Negatívoldali szigetelés cement bázisú vízzáró habarccsal

A régi épületek, pincék állagromlása értékcsökkentő, a dohos levegő kellemetlen és egészségtelen. A nedves falak hőszigetelése hatástalan. A salétromosodás, a káros sók roncsolják a falazatot, a vakolatot, a festést.

A felújítást követően megnő az ingatlan értéke, a pincetér ismét és végleg használhatóvá válik. A hőszigetelés hatékony lesz és fűtésköltség-megtakarítás érhető el. A VANDEX ennek érdekében fejlesztette tovább vízszigetelő és állagmegóvó anyagait, melyek már 60 éven át bizonyítottak a víz elleni védelem és az épületfelújítás terén, eleget tesznek a legújabb műszaki követelményeknek valamint a hatályos környezetvédelmi szabályozásoknak is.

 

A VANDEX termékek sokoldalúan alkalmazhatók a nedves pincék felújítása során

A VANDEX egymással kompatibilis anyagainak rendszeréből elsőként a VANDEX BB 75 vízszigetelő habarcsot ajánljuk figyelmébe. Alkalmazásával emberi tartózkodásra megfelelő helyiség alakítható ki a nedves pincékben is anélkül, hogy a ház alapjait a külső szigeteléshez ki kellene ásni.

Cementből, kvarchomokból és különböző adalékokból álló összetétele miatt teljes mértékben vízszigetelő tulajdonságú. Az akár 7 bar negatív és pozitív oldali víznyomás ellen is alkalmas vízszigetelő habarcsot mindössze 2 mm vastagságban (3-4 kg/m² mennyiségben) kell a kiegyenlített felületre felhordani. Ez azt is jelenti, hogy 1 m² szigetelése kb. 1200-1600 Ft-ból megoldható. Kezdeti és végső tapadása kiváló, ezért függőleges és vízszintes felületeken is alkalmazható. Kötés után páraáteresztő, fagy- és hőálló, közvetlenül burkolható és tartós. A VANDEX BB 75 ivóvízzel kapcsolatos felhasználásra is tanúsított.

 

1. kép: VANDEX BB 75 felhordása a falfelületre; 
2. kép: Az aljzat és függőleges fal találkozásoknál lévő munkahézag szigetelése
VANDEX Unimortar 1 habarccsal

Alkalmazásának területei elsősorban a talajszint alatti falak. Új építésnél akár külsőoldali függőleges szigetelésként is alkalmas kiegyenlített zsalukő, falazóblokk, vagy éppen beton felületekre, persze megfelelő szigetelésvédelemmel ellátva. Belső (negatív) oldali szigetelésként viszont nem csak a függőleges falakra, de aljzatokra is kiváló. Az aljzat és függőleges fal találkozásoknál lévő munkahézagok szigetelésére a VANDEX Unimortar 1 vízszigetelő vakolat (melyből vastagabb réteg is képezhető) vagy VANDEX BB 75-be ágyazott rugalmas hajlaterősítő szalag használata ajánlott.

A VANDEX Cemelast polimer adalék hozzáadásával rugalmas habarcs készíthető, mely nagyobb hőmozgásnak kitett felületek (pl. teraszok) szigetelésére használható.

Talajszint feletti régióban a VANDEX BB 75 lábazati szigetelésként is alkalmas. Az így készített lábazati szigetelés a Dryzone szigetelőkrémmel és a pince belső falán a BB 75-tel képzett szigeteléssel biztosíték a falban felszálló kapilláris nedvesség megállítására is.

A VANDEX BB 75 további alkalmazási lehetőségei között előkelő helyen áll a használati víz elleni szigetelés, mely elsősorban fürdőszobák, konyhák falainak és aljzatainak nedvességtől való megóvását célozzák, de medencék, ciszternák kialakítására, víztartó képességük biztosítására is a VANDEX BB 75 jelenti a megoldást.

A VANDEX vízszigetelő rendszerek alkalmasak ivóvizes környezetben történő alkalmazásra, a VANDEX Z jelű anyagokat szennyvízkezelők, csatornák felújítására használják.

Nem szabad megfeledkeznünk a VANDEX Super kristalizációs elvű betonszigetelő anyagról sem. A VANDEX Super a nedves betonra kenve úgy teszi vízzáróvá azt, hogy mélyen a szerkezetbe penetrálódva kristályokat növeszt, melyek elzárják a 400-500 mikronnál nem nagyobb repedéseket.

             

Bitimpex Kft.
www.nedvesfal-szigeteles.hu


Mielőtt beszakad a tető
 
 

Napjainkban sok szó esik a globális klímaváltozásról, illetve ennek egyik következményéről, a rendkívül nagy intenzitású esőzésekről. Az utóbbi években gyakoriak voltak az olyan nagy felhőszakadások, melyek korábban csak 30-50 évente, vagy még ritkábban fordultak elő, illetve ezek akár egy szezonon belül többször is bekövetkezhettek.

Milyen hatásuk lehet ezeknek a nagy kiterjedésű lapos-tetők csapadékvíz elvezető rendszereinek tervezésére, melyeknél a leggyakrabban alkalmazott megoldás a leszívásos (vákuumos) rendszer? Ugyanis, ha a rendkívüli körülményekre nem fordítunk kellő figyelmet, akár komoly statikai problémák is bekövetkezhetnek.

A leszívásos csapadékvíz elvezető rendszereket egész Közép-Európában 300 l/s,ha záporintenzitási alapadatra ajánlott méretezni.

Hónap április május június július augusztus szeptember
10 perces maximum (mm) 5 12,5 20,4 12 20,7 5,9
Eső intenzitás (l/s,ha) 83 208 340 200 345 98

A fenti táblázat az 1997 és 2008 közötti időszak csapadékvíz méréseit foglalja össze, a tavasztól őszig terjedő időszakban. Látszik, hogy két olyan hónap is van, amikor a zápor-intenzitás meghaladja a javasolt méretezési alapadatot. (A táblázatban a tíz perces záporintenzitás csúcs-részösszegek kerültek rögzítésre.)

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy az ilyen rendszerek tervezésénél hogyan járjunk el? Hogyan vegyük figyelembe a megváltozott időjárási körülményeket, úgy, hogy a gazdaságosság és a biztonság szempontjai ne sérüljenek. A vákuumos csapadékvíz elvezető rendszereket, az ajánlottnál nagyobb záporintenzitásra méretezni nem volna ésszerű, mert ez nagyobb csőátmérőket eredményezne, és ezért ritkábban következne be az ilyen rendszerekre jellemző öntisztulás.


Különösen a könnyűszerkezetes födémeknél javasolható az óvatosság, még akkor is, ha mint közismert, Magyarországon a statikusok jelentős hóteher figyelembevételével méreteznek.

A kézenfekvő megoldás ilyen esetben a vésztúlfolyók tervezése lehet.

Az attika falakban kialakítható vésztúlfolyó nyílások alakja különböző lehet. Kivitelezési (tetőszigetelési) szempontból a téglalap alakú nyílás kiképzése a legegyszerűbb és legmegfelelőbb, a vízszigetelés biztonságos kialakíthatósága miatt. A nyílásokat a tetősík és az attika fal találkozási vonalától számított 5 cm magas küszöbbel javasolt kialakítani, vagyis eddig a magasságig a víz visszatorlódása rendkívüli esetben még megengedhető. A vésztúlfolyó csak az ezt meghaladó vízoszlop magasságnál lép működésbe. A nyílások szükséges szelvény-keresztmetszetének meghatározására könnyen kezelhető diagram szolgál.

A tapasztalatok szerint legkritikusabb a helyzet a klasszikus vápacsatornákkal rendelkező tetőknél. Ilyenkor az első lépés a vápacsatorna szükséges mélységi és szélességi méreteinek meghatározása, ellenőrzése kell, hogy legyen. Ehhez a tervezéshez szintén egyszerű diagram áll rendelkezésre. A vésztúlfolyók száma ebben az esetben általában kettő szokott lenni, mivel a nyílások kialakítására a vápa két végpontján van lehetőség, hacsak nem egy meglévő, magasabb épülethez való hozzáépítésről van szó. A megengedhető küszöbmagasság ebben az esetben mindig a vápa mélység fele.

Nagykiterjedésű lapos-tetőknél gyakran előfordul, hogy a vésztúlfolyó rendszert egy másodlagos leszívásos rendszer kialakításával oldják meg, pl. a túl hosszú víz utak miatt. Ezeket a rendszereket a várható legmagasabb rendkívüli, és az ajánlott záporintenzitás különbségére érdemes méretezni. A kitörési pontot pedig nem javasolt a közműhálózathoz csatlakoztatni, mert az, a rendkívüli körülmények miatt, jelentősen túlterhelt. Ilyen esetben érdemes tehát a csapadékvizet közvetlenül a terepre vezetni. Normál üzemi körülmények esetén a másodlagos vésztúlfolyó rendszer mindig száraz.

A vésztúlfolyó nyílások és a vésztúlfolyó rendszerek tervezésének még egy fontos oka is lehet. Ez pedig a külső közműhálózat kapacitása, elvezető képessége, illetve az ezzel kapcsolatos bizonytalanság. Ugyanis más méretezési eljárást, segédleteket és irányelveket alkalmaznak a létesítmények csapadékvíz elvezető rendszereit tervező épületgépész-, és a külső közműhálózatokat tervező építőmérnökök. Utóbbiak más logikát követve, nagyobb kockázatvállalással méreteznek.

 

 
Geberit Kft.
www.geberit.huMateriál termékek épületfelújításokhoz

Épületfelújításoknál jelentősen csökkenti a költségeket, az építési időt és a törmelék mennyiségét, ha a meglévő szerkezetek, burkolatok bontás nélkül is felújíthatóak:
 

 
BINDER®  tapadóhíd; AKROPENTA® lábazat-, betoncserép- és palafesték

BINDER® TAPADÓHÍD

Speciális, vizes bázisú, ásványi anyaggal dúsított, gyorsan száradó diszperziós előbevonat, amely rendkívül erős tapadást biztosítva hordozórétegként szolgál a bekent felületen. Felhasználható kül- és beltérben hideg burkolás, vakolás, aljzat kiegyenlítés előtti alapozásra, ha a további munkához jól, erősen tapadó, érdes felület szükséges. Alkalmazható mind nedvszívó, mind nem szívó felületeken (csempe, járólap, OSB lemez, öntött beton, cementesztrich). Nem használható fémre és műanyagra. A tapadóhíddal kezelt felületre az új burkolat a szokásos ragasztókkal könnyen felvihető, tehát nem szükséges a régi burkolat elbontása.

Csempét a csempére: a felújítandó felület legyen stabil, hordképes (a kotyogó, laza lapokat el kell távolítani és helyüket betonnal, aljzatkiegyenlítővel vagy csemperagasztóval síkba kell hozni), tiszta, portól, zsírtól, mosószer maradványtól mentes. A letisztított felületre fel kell vinni a BINDER® tapadóhidat, majd a megszáradt felületre a szokásos módon felragasztható az új csempe/járólap. A térvesztéssel számolni kell: a burkolat síkja burkolóanyagtól függően kb. 10 mm-el beljebb kerül, tehát ellenőrizni kell a szerelvények, a beépített bútorok, ajtók, elektromos csatlakozók és minden egyéb falsíkba vagy padlósíkba épített tárgy visszahelyezhetőségét.

Régi, vízszintes betonfelületek felújítása során a régi és az "új" betonfelületek nem kötnek össze, ezért az "új" betonfelület ,,kotyoghat" és idővel megreped, töredezik. A tapadóhíd beereszkedik egyrészről a régi betonfelületre, másrészről a friss betonba, erős kötést létrehozva a két felület között. Előnye, hogy az új betonréteg tartósabb lesz és vékonyabb réteg is elegendő ugyanazon rendeltetés eléréséhez. A régi, javítandó beton felületét meg kell tisztítani a szennyeződésektől, majd a laza leváló részek eltávolítása után portalanítani, vízzel nedvesíteni szükséges. Ezt követően a felületet egyenletesen be kell kenni a tapadóhíddal. Az "új" betonréteget "Friss a Frissre" technológiával, azaz a tapadóhíd teljes száradása előtt visszük fel.

AKROPENTA® LÁBAZAT-, BETONCSERÉP- ÉS PALAFESTÉK
Pala (eternit), beton, betoncserép, Betonyp és vakolt felületek védő- és díszítő bevonására kifejlesztett vizes diszperziós festék, amely a felvitel, majd a víz elpárolgása után rugalmas, kiváló tapadású filmet képez. A kialakult festékbevonat matt, fény- és időjárásálló, jó lég- és páraáteresztő.
 

Színválaszték: oxidsárga P20, világossárga P21,  fehér P10, szürke P30, szürke P31, világoszöld P40, króm zöld P41, sötétbarna P50, középbarna P51, vörös P60, élénkvörös P61, beige P70, kék P80

A bevonandó felületekről a laza, málló, pergő rétegeket el kell távolítani, a vakolathibákat ki kell javítani és szükség esetén mélyalapozást kell alkalmazni. Felvitel előtt a felület légszáraz, tiszta és pormentes legyen. Elöregedett, felszálkásodott, szivacsosodott, mohásodott pala esetén különös gondossággal kell eljárni a felület előkészítésénél, mert a nem megfelelően letisztított felületről a festék a pala első rétegével együtt leválhat. Javasolt felépítés: 1 réteg 1:1 arányban vízzel higított festék, vagy Akropenta penészgátló alapozó; 1 réteg max. 20 %-os arányban vízzel higított festék; 1 réteg kb. 10-20 %-os arányban vízzel higított festék.

TOVÁBBI TÖMÍTŐ, RAGASZTÓ TERMÉKEINK ÉPÍTŐIPARI ALKALMAZÁSRA:

 • F.BS® egykomponensű, paszta konzisztenciájú szilikonragasztó és tömítő - a levegő nedvességének hatására fokozatosan gumiszerű tulajdonságokat vesz fel. Rugalmasságát tartósan, széles hőmérséklettartományban megtartja. 100% szilikon, jobb tapadás, minimális zsugorodás, jobban tisztítható, extra ragasztó erő. Alkalmas például hézagok, repedések vízálló, légzáró tömítésére, épületgépészeti berendezések, elektromos szerelvények tömítésére.
 •  Fugaszil®B szilikongumivá vulkanizálódó, tömítő paszta transzparens, fehér, fekete, barna, szürke színben. Alkalmas például: fürdőszobai szerelvények, fürdőkád-fal, mosdó-fal illesztések; csőcsatlakozások víz- és gázálló tömítése; vízszerelvények higiénikus tömítése, szigetelése; műanyag és fém tetőszerkezetek illesztéseinek vízzáró tömítése; nyílászáró szerkezetek záró felületeinek légmentes szigetelése.
 • Fugaszil® BN - szilikon bázison felépített tömítő paszta, mely a levegő nedvességtartalmának hatására szilikon gumivá vulkanizálódik. Nem korrozív tulajdonságú. Színválaszték: transzparens. Kiválóan használható épületelemek dilatációs hézagainak tömítésére, üveg építőelemek, mellvédlapok, ablakpárkányok, padló- és falcsatlakozások, lépcsők és egyéb építészeti csatlakozások tömítőanyaga. Bádogos munkákhoz, mészkőhöz, műkőhöz.
 • A Gumiám® paszta egykomponensű, speciális szilikonpolimerekből, erősítő anyagokból és egyéb adalékokból felépített, paszta konzisztenciájú univerzális tömítő és ragasztóanyag, eredményesen használható különböző hézagok, repedések vízálló és légzáró tömítésére. Jól tapad fémekre, üvegre, kerámiára, fára, zománcozott felületekre, bakelitre, kemény PVC-re, nem tapad viszont polietilénre, polipropilénre, polisztirolra, zsíros, olajos vagy poros felületekre. Igen jó hő- és hidegálló (-50 ºC - +180 ºC -ig), valamint kedvező elektromos szigetelő hatású.
  
 

MATERIÁL Vegyipari Szövetkezet 
www.material.hu


 


Kétkürtős, hőszigetelt kéményrendszer

Fűtéskorszerűsítés és kéményfelújítás
Kéményépítés vagy felújítás előtt érdemes először szakembertől tanácsot kérni

Sok szó esik manapság kiváló hatásfokú kazánokról, utólagos kandalló beépítésről illetve CO2 semleges fűtésről. Ilyenkor nem szabad megfeledkezni az épület füstgáz-elvezető rendszerének - azaz a kéménynek - a korszerűsítéséről sem.

Kazáncsere előtt érdemes a meglévő kéményt bevizsgáltatni, hogy alkalmas-e például az új kondenzációs kazánhoz. Jó példa az utólagos kandalló, pellet kályha vagy faelgázosító kazán telepítése is, ugyanis ezekhez a megújuló energiát hasznosító tüzelőberendezésekhez megfelelően szigetelt, a magas hőmérsékletnek és a nedves üzemnek egyszerre ellenálló kéményrendszer szükséges.

Magyarországon nagyon sok a rossz kémény, mivel évtizedeken át nemigen foglalkoztak a karbantartásukkal, felújításukkal, valamint a korszerű gáztüzelés elterjedésével nem járt együtt a kémények korszerűsítése. A hagyományos, égetett téglából épített kémények egy bizonyos használati idő után felújításra szorulnak. A kéményszerkezet épületen kívüli része ki van téve az időjárás viszontagságainak, de gyakran felgyorsítják a károsodási folyamatot a helytelenül üzemeltetett tüzelőberendezések is. A gáz égéstermékének lényegesen kisebb kilépő hőmérséklete és nagyobb vízgőztartalma okozza a hagyományos falazott kémények intenzív állagromlását. A savas kondenzátum kioldja a téglakémény fugáiból a kötőanyagot, a nedvesség átáztatja a kémény falazatát, télen ez a víz megfagyhat, a falszerkezet tönkremegy, a téglák bedőlhetnek, megnehezítve, megakadályozva az égéstermék távozását. A hiba csak az egyrétegű kémények kibélelésével szüntethető meg.

A kéményfelújítás lépései

A szétfagyott, épületen kívüli kéményszakaszt vissza kell bontani, újra kell építeni, és a szabványoknak megfelelő béléscsővel bélelni kell.

Ha nem szükséges a kémény statikai megerősítése, akkor is szükséges a tüzelőberendezés működési módjának megfelelő béléscsővel ellátni a kéményt. A bélelés nagy gyakorlatot és szakértelmet igénylő feladat.

 
Az utólagos kéménybélelést szakemberrel végeztessük

A meglévő egyrétegű falazott kéményeknél béléscső utólagos beszerelésével elérhető, hogy gáz-, illetve olajtüzelésű tüzelőberendezéseket használjunk. A béléscsövezéssel csökken a kürtő átmérője, így a béléscsövezés előfeltétele, hogy a meglévő kéménykürtő megfelelő keresztmetszetű legyen. A béléscső nem szűkíthető, valamint függőleges és egyenes kell, hogy legyen.

A béléscsövezés megkezdése előtt ellenőrizni kell a kéményjárat falának állapotát, az esetleges sérüléseket pedig ki kell javítani. Meg kell győződni arról is, hogy nincs-e bekötve a kéménykürtőbe más tüzelőberendezés.

A béléscsövezés történhet:
 • Merev falú béléscsővel, amely egyenes (kürtőelhúzás nélküli) kéményjáratnál alkalmazható, mivel akár egy kisebb elhajlás is komoly nehézséget okozhat a béléscsövek elhelyezésénél. A béléscső anyagaként a rozsdamentes acélból készülő biztosítja a legtartósabb megoldást. A rozsdamentes acélból készült béléscsövek használata gáz- és olajtüzelésű tüzelőberendezéseknél ajánlatos. Szilárdtüzelésű tüzelőberendezések füstgáz-elvezetésére ugyanúgy alkalmazhatók, de ebben az esetben a béléscsövek élettartama rövidebb lesz. A béléscsövek hossza általában 1 m.
 • Kerámia béléscsövezést leginkább a szilárd tüzelésű berendezések égéstermék-elvezetésénél alkalmaznak. Az 1,33 m hosszú béléscsöveknek köszönhetően gyorsan összeszerelhetők. A béléscsöveket előzetesen megfelelő méretűre csatlakoztatják egymáshoz a bekötőidomok helyének figyelembevételével, majd csörlővel lassan leengedik. A kéményidomokat a kéményfal bontásakor keletkezett nyíláson keresztül építik be. A kerámiacsővel történő bélelés hosszú távú és biztonságos megoldás.
 • Flexibilis béléscsöveket leginkább az elhúzott füstjáratú kéményeknél alkalmaznak. Alumíniumlemezből készült flexibilis béléscső gázüzemű tüzelőberendezések égéstermékeinek elvezetésére már nem használható. A rozsdamentes acélból készülő csöveket 100, 110, 130, 140, 150, 160 stb. mm névleges átmérővel gyártják. A béléscsövekbe és a nyílásokba kerülő idomok beszerelése megegyezik a merev falú béléscsövekével. A béléscsöveket toldó idomokkal csatlakoztatják egymáshoz, hőálló anyaggal összeragasztva, amely egyben a tömítés is.
A beépítésre kerülő kémény-béléscsövekről, előre gyártott kéményekről mindig írásos nyilatkozatot kell kérni a gyártótól, amely igazolja, hogy a termék gyártásához szükséges anyagok megfelelnek az előírásoknak. Új kéményszerkezetet nem lehet üzembe helyezni a szabványok által előírt azonosító címke nélkül. Gázüzemű és olajtüzelésű tüzelő berendezések bekötését egyrétegű kéménybe az MSZ szabványok nem engedélyezik.

A kéményépítés, javítás, felújítás speciális szaktudást igénylő feladat. A rossz minőségű kivitelezés sok kellemetlenséget, jelentős anyagi kárt, életveszélyt is okozhat. A tüzelőberendezés és a hozzátartozó égéstermék elvezető berendezés megválasztásához feltétlenül kérjük ki épületgépész szakember tanácsát!

A kémények bélelése után vagy gázkészülék cseréje előtt a kéményseprői szakvélemény beszerzése kötelező: minden bélelési, javítási eljárás akkor zárul le, ha a javított kéményszerkezetet a helyi tüzeléstechnikai vállalkozás átvette, arról pozitív szakértői véleményt adott ki!

A magyar kéményszabvány kéményfelújítást érintő bekezdései
(MSZ 845:2010)

 „Égéstermék-elvezető berendezés felújítására, utólagos bélelésére csak az erre a célra megfelelőségi igazolással rendelkező, rendszer jellegű égéstermék-elvezető béléscső-rendszer használható.
Túlnyomásos kialakítás esetén csak a rendszer részét képező tömítés építhető be. Tömítőanyag használata nem megengedett.”

Azaz az utólagos bélelés esetén a fém béléscső rendszernek is minősítettnek (ÉMI minősítés, vagy CE jelzés) kell lennie. Csak a vele együtt minősített tömítőanyag használható, a rendszerhez nem tartozó tubusos tömítések nem alkalmazhatók.

„Flexibilis béléscső - más műszaki megoldás hiányában - csak gáztüzelő-berendezés égéstermék elvezető berendezésének felújítására használható.”

Ez az előírás anyagtól független, tehát bármilyen flexibilis cső csak gázzal üzemelő tüzelőberendezéshez és csak felújításra használható.

„Alumínium cső csak az MSZ EN 1856 szabványsorozat szerinti anyagminőségű lehet. Merev-falú kialakítás esetén legalább 1,0 mm, flexibilis kialakítás esetén legalább 0,5 mm falvastagságú legyen.”

„Alumínium cső csak gáztüzelésre és csak száraz üzemmódban használható. A száraz üzemmódot az MSZ EN 13384-1, -2 szerinti számítással igazolni kell.”

Ez a két szabványi előírás az alumíniumra vonatkozó legerősebb szigorítás. Csak száraz üzemben működhet. Alig-alig van olyan gázkészülék már, amelynek magas füstgázhőmérséklete biztosítaná a száraz üzemet.

Utólagos kéményépítés

Ha nem megoldható a meglévő kémény utólagos bélelése, akkor kerül szóba egy új kémény felépítése vagy szerelése.

 
Utólag is felszerelhető, bármely tüzelőanyaghoz alkalmas
kerámiabélésű szerelt fémkémény

A hazai piacon széles termékkínálatból választhatunk: a kerámia bélésű, épített kéményrendszerek és a szigetelt, háromhéjú fémkémény rendszerek nyújtják a legbiztonságosabb és a leginkább tartós megoldást. Esztétikailag is ezek a legjobbak, mert az épület homlokzatához igazíthatók, akár színben is.

 

Kandallóépítés vagy fűtéskorszerűsítés esetén utólag is felépíthető
egy megfelelően szigetelt és tartós kéményrendszer

Schiedel KERASTAR - rendszermegoldás számtalan variációra

A Schiedel új fejlesztésű terméke a KERASTAR, minden meglévő és jövőbeni technológiai követelménynek eleget tesz: kívül nemesacél, belül kerámia.

A kerámia füstcső, a 60 mm vastagságú szigetelés és a könnyű nemesacél köpeny tökéletes összhangja egyesíti a biztonságos és modern kéményrendszer előnyeit. A külső héj 1.4301-es nemesacélból készül. Ez a korrózióálló nemesacélköpeny maximális biztonságot és stabilitást biztosít. Indítható padlóról vagy konzolról.

A KERASTAR kéményrendszer új építéshez és felújításhoz egyaránt alkalmas. Kistömegű és nem szükséges körbefalazni, ideális a családi házak fűtésének korszerűsítésekor. A kerámia bélés lehetővé teszi, hogy a KERASTAR bármilyen tüzelőanyag égéstermékét is biztonsággal elvezesse. Alkalmas olaj, gáz ill. különösen fa- és széntüzeléshez. A KERASTAR építésekor elég 5 cm biztonsági távolságot hagyni az éghető épületszerkezetektől és elemektől. Ez a kémény ott, ahol a kémény látszik és látszódhat a házon, építészetileg is markáns és esztétikus épületelem.

 

 

 

 

A KERASTAR kéményrendszer lelke a W3G minősített bordás kerámiacső


Ez a kéményrendszer egyszerre felel meg a
 • nedves üzem (W) követelményeinek,
 • bármilyen tüzelőanyagot használhatunk (3) és
 • ellenáll a koromégés (kéménytűz) hatásainak (G).
A hazai kéménygyártó a háztulajdonosok kéményt érintő kérdéseire szaktanácsadással és kéményméretezéssel áll rendelkezésre a tervezési és a kivitelezési fázisban egyaránt.
Kéményépítés és felújítás előtt szakembertől kérjen tanácsot! Schiedel Kéménygyár Kft.
www.schiedel.hu


Kül- és beltéri felújítás
Ytong és Multipor termékekkel


A meglévő épületek felújítása esetében mind a költségek, mind a műszaki tulajdonságok szempontjából lényeges kötöttségek határolják be a beépítendő anyagok, szerkezetek alkalmazhatóságát. Ilyen speciális szempontok például: önsúly, hőszigetelő képesség, tűzvédelmi tulajdonságok, hanggátlás.
Az Ytong termékekkel az említett követelmények is könnyedén, hatékonyan teljesíthetőek.

Térdfalak, oromfalak építése
A tetőforma megváltoztatásával együtt járhat a térdfalak, oromfalak építésének igénye is. Ezek kialakításához jól használhatóak az Ytong P2-0,5-ös falazóelemei, kiegészítve a statikailag szükséges vasbeton merevítő bordákkal, térdfal konzolokkal, koszorúkkal. Ez utóbbiak megépítéséhez praktikus a Pu 20 és Pu 40-es zsaluelem család.

Válaszfalak építése
Az Ytong válaszfal lapok alkalmazása egyszerű és gazdaságos megoldást nyújt a különböző funkciójú helyiségek kialakításához. A válaszfalak kis önsúlya miatt a födém terhelése minimális mértékű, így a legtöbb födémtípus esetén alkalmazhatók. Az elemek homogén anyagszerkezete miatt könnyen alakíthatóak, ezért a legváltozatosabb alaprajzi kialakítások is egyszerűen és gazdaságosan kivitelezhetőek. Az elkészült falazatok végső felületképzése, vékonyvakolatok alkalmazásával rendkívül gazdaságosan és gyorsanelvégezhető, lehetővé téve így a kialakított lakórész mielőbbi használatba vételét.

Áthidalások
Az Ytong építési rendszer elemeit képező áthidalókkal a főfalakban és a válaszfalakban kialakított nyílások áthidalásai egyaránt könnyen elvégezhetők.

Homlokzati falak belső oldali hőszigetelése
A Multipor hőszigetelő lapokkal történő belső oldali hőszigetelés megoldást nyújt a szerkezet hőszigetelő képességének javítására ott, ahol a határoló szerkezet hőszigetelése a külső oldalon nem valósítható meg. A Multipor hőszigetelő lapok alacsony páradiffúziós ellenállása és kapilláris szerkezete biztosítja, hogy a belső oldali hőszigetelés párazáró réteg nélkül kerüljön kialakításra, a teljes felületű ragasztással pedig elkerülhető a hőszigetelés mögötti páralecsapódás. Az anyagszerkezet képes felvenni a fűtött tér páratartalmát, majd azzal egyidejűleg a kapilláris szerkezetnek köszönhetően azt visszavezetni a belső tér felé. Ez a szabályozó tulajdonság biztosítja a belső tér ideális légállapotát, azaz a kellemes lakóklímát.

Alulról hűlő födémek hőszigetelése
Az alulról hűlő födémek hőszigetelő anyagának kiválasztásánál fontos a hőszigetelés tűzállósága, a rögzítés technikája és a felületképzés szükségessége. A hőszigetelés esztétikus kialakítása és annak egyszerű kivitelezése is fontos szempont. A  Multipor hőszigetelő lapok nem éghetőek (A1), illetve tűz esetén sem bocsátanak ki mérgező gázokat, nem keletkezik füst. A vízszintes szerkezetek Multipor hőszigetelő lapokkal történő hőszigetelése közvetlenül a födémre, teljes felületű ragasztással, dübelezés illetve mechanikusrögzítés nélkül is történhet.

Homlokzati falak külső oldali hőszigetelése
Az épületek hőveszteségének, energetikai mutatójának meghatározó eleme a homlokzati határoló szerkezetek hőszigetelő képessége. Ez meglévő épületek esetében a homlokzati falak utólagos külső oldali kiegészítő hőszigetelésével javítható. A hőszigetelő anyag kiválasztásának szempontjából a hőszigetelő tulajdonságokon kívül az anyag egyéb műszaki paraméterei is meghatározóak. Ilyen például, hogy a hőszigetelés természetes alapanyagú, kellően stabil szerkezetű, nem éghető, akusztikailag kedvező tulajdonságú és egyszerűen felhasználható legyen.


Az Ytong előfalazó lapok belsőépítészeti célokra is felhasználhatóak

Belsőépítészet, dekoráció
Az Ytong előfalazó lapok használatával egyszerűen kialakítható az épületgépészeti strangok, fürdőkádak, zuhanytálcák elfalazása, falba nem süllyeszthető vezetékek, szerelvények eltakarása. Fentieken túlmenően alkalmazásukkal kialakíthatók falfülkék, falazott polcok, belsőépítészeti falazott dekorációs elemek is.


Xella Magyarország Kft.
www.xella.hu


 

Tűz- és füstgátló ajtók - Optima Forma Kft.


Tűzgátló ajtók acélból, fa vagy egyéb dekorációs felülettel
 
A szigorodó tűzvédelmi előírásoknak megfelelően épülő épületekben egyre több tűzgátló ajtószerkezeten kell áthaladnunk. A megrendelők jellemző igénye a magas műszaki és esztétikai érték mellett alacsony árfekvésű megoldás, aminek teljesítése többnyire nehéz feladat. Általában a belső ajtók kiviteléhez legjobban igazodó tűzgátló ajtók beépítését szeretnénk. A tervezők, illetve a hatályos jogszabályok nem éghető kategóriájú (A1-A2) tűzgátló vagy füstgátló nyílászárót írhatnak elő.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat hozta be a jogszabályok közé a nyílászárók füstgátló igényét a korábbi tűzgátló kritérium mellett. A füstgátló kritérium értelmezhető önmagában, de tűzgátlási igény mellett is. Ebben az esetben a tűzgátló ajtóval szemben állított követelményeken felül az ajtónak meghatározott hőmérsékleten és nyomás mellett meg kell tudnia akadályozni a füst átterjedést a védett oldalra.

A tűzgátló ajtóval szemben támasztott követelmények:
 • tűz esetén a szerkezetnek meghatározott ideig be kell töltenie a funkcióját, tehát nyílászáróként kell viselkednie, nem nyílhat ki, rajta láng áttörésére alkalmas méretű résnek nem szabad keletkeznie (állékonyság);
 • a tűzzel ellentétes oldali ajtó felületen mérhető hőmérséklet változása egy előírt értéket nem haladhat meg;
 • az ajtónak önzáródónak kell lennie (ez megoldható hidraulikus ajtócsukó alkalmazásával, de a legtöbb tűzgátló ajtó un. rugós pántolással rendelkezik).
A füstgátló ajtóknak önzárónak kell lenniük, valamint mind a négy oldalon tömítéssel kell rendelkezniük. Alul ez küszöb használatával is megoldható, de célszerűbb és praktikusabb automata küszöböt használni. Ez az ajtólapra szerelt szerkezet, ami az ajtó becsukásával ereszkedik le és zárja le az ajtólap alatt lévő rést.

A tűzgátló ajtók egy-egy gyártónál rendszerint két típusban készülnek. Az egyik típus egy egyszerűbb, korlátozottabb egyedi igényekkel rendelhető kivitel, a másik egy nagyobb mérettartományban gyártható ajtó, komolyabb tokszerkezettel, amely általában több profilból választható ki a beépítési igénynek megfelelően. Az egyszerűbb kivitelű ajtókat sorozatgyártásban is gyártják több szabvány méretben, amelynek köszönhetően ezekhez igen gazdaságos árfekvésben, raktárkészletről hozzá lehet jutni.

Az acél ajtók egy egyedi, új nyomtatási technológiával (NDD-Ninz Digital Decor®) akár fa megjelenésűvé is tehetők. Ez érvényes a tűzgátló, füstgátló kivitelekre, vagy akár az egyszerűbb, hőszigetelt betétszerkezettel ellátott ajtókra is. A szabadon választott mintázat komoly gyártói színkatalógusból választható ki, de lehetőség van a többi ajtó színe és mintája alapján egyedi színárnyalat megrendelésére is. Ezt a gyakorlatban az elküldött minta alapján elkészített, acéllemezre felhordott több színmintából választhatja ki a megrendelő.

A fa utánzatokon kívül egyéb lehetőségek is megtalálhatók a palettán:
 • anyagok: kő, márvány, textil, stb. mintázatának megjelenítése
 • fantázia: már elkészített kínálatból választható vagy egyéni ötletek alapján is megvalósítható
 • művészi: akár egy festmény vagy egy nonfiguratív minta
 • ötlet: az életből vett képek természetről, sportról, stb.
 • logó: egy cég logója megjeleníthető, tevékenységére kép, grafika utalhat
 • piktogram: az adott nyílászáróval elhatárolt helyiség rendeltetésének szemléletessé tételére
 • extrémebb elképzelések is megvalósíthatók, akár digitális formában elküldött képek is megjeleníthetők!
Az egyedi szélességi és magassági igényeken felül teljes körű egyedi kívánságok is kielégíthetők:
 • pánikzáras, pánikrudas kivitel
 • rozsdamentes acél kilincsgarnitúra és egyéb vasalat igény
 • hidraulikus ajtócsukó
 • egyéb tűzvédelmi rendszerbe illeszkedő kiegészítők
 • üvegezési igények
 • egyedi szín porszórt kivitelben (RAL színválasztékból)
Összességében a fent leírt innovatív megoldások újdonságot jelentenek a hazai acél tűzgátló/füstgátló ajtószerkezetek piacán. A lehetőségeknek csak a fantázia szab határt!


 
Optima Forma Kft.
www.optimaforma.hu


ASSA ABLOY tűzgátló- vészkijárati- és
beléptetési megoldások

Tervezői felelősség a tűzgátló- és vészkijárati zármegoldások tervezésében

                                                                                                                                                        

Számos esetben találkozhatunk a képen látható lelakatolt pánikrúddal, ami meggátolja az ajtó eredeti funkcióját. Biztosak vagyunk abban, hogy nem a tervező konszignálta a lelakatolt pánikrúdat, de vajon az üzemeltető igénye alapján történt az ajtó végleges vasalatainak meghatározása?


Amennyiben tűzeset során baleset vagy haláleset történik, a szakhatóság kideríti, hogy ki volt a felelős. Miért fontos ez? Mert a tervező azért vállal felelősséget, hogy mit tervez be!

Miért igénylik a tűzoltók és az üzemeltetők az elektromechanikus zárakat?
 
Gyakran felvetődik a kérdés, hogy milyen megoldást tervezzünk egy ajtóra, ha az tűzgátló, vészkijárati ésráadásul beléptetési pont is egyben. Ahhoz, hogy a vonatkozó szabványok teljesüljenek, minősített és a rendszerben megfelelően működő eszközökre van szükség.

Vegyük sorra a vonatkozó szabványokat:
 1. Tűzgátló ajtó (EN 1634-es szabvány): Az ajtó zárva tartását minden körülmények között biztosítani kell akár 1000 fok esetén is, ajtóbehúzó és minősített bevésőzár alkalmazása kötelező.
 2. Vészkijárati/pánik ajtó (EN 179/EN 1125 szabvány): Az adott ajtón egy mozdulattal ki kell tudni jutni, bármilyen körülmények között akár 1000N előfeszítettség esetén is.
Látszólag a fenti kritériumok kizárják egymást, hiszen biztosítani kell az ajtó zárva tartását (EN1634), a vésznyitás lehetőségét (EN179) és az ajtó elektronikus vezérlését is (beléptetési pont).

                                                                                                                                                                                  A megoldás egy egyszerű ABLOY elektromechanikus zár és egy tűzálló minősítéssel rendelkező ajtóbehúzó.  A zár rendelkezhet egy-, illetve kétirányú beléptetéssel. A zár az ajtólapba kerül beépítésre. Normál esetben az ajtó belépési pontként funkcionál, tűzjel esetén viszont a zár mindkét irányban nyitható, így a menekülők és a tűzoltó szabadon tud közlekedni az épületben (EN 179/EN 1125), de minden áthaladás után az ajtó bezáródik, a zár reteszel, biztosítva ezzel a 1634-es szabvány követelményeit is.
 
Ha ez nem lenne elég, a zár fogyasztása elhanyagolható, szinte egyenlő a nullával és öt állapot-visszajelző funkcióval is rendelkezik, biztosítva ezzel az épületfelügyeleti rendszerbe való hatékony integrálást és a beléptetési pont legmagasabb szintű védelmét.

Meglévő tűzgátló ajtó belépési pontként?
 
Számos esetben a mechanikus tűzgátló vagy vészkijárati ajtót utólag kell belépési ponttá alakítani. Ebben az esetben speciális eszközökre van szükség. A mechanikus tűzgátló ajtók beléptetési ponttá történő alakítása számos műszaki és gazdasági problémát felvet. A legfontosabb szempont, hogy a tűzgátló minősítésnek az átalakítást követően is érvényesnek kell lenni. Ugyanakkor az ajtótokban és az ajtólapban semmilyen átalakítás nem engedélyezett, s mivel az ajtó belseje ki van töltve tűzgátló töltőanyaggal, az átalakítás fizikai korlátokba ütközik. Így sem a tokban, sem az ajtó lapban nem oldható meg az utólagos kábelezés.
                        
Az egyik megoldás az ASSA ABLOY DC700FT típusú ajtóbehúzó, mely beépített vészkijáratra minősített EffEff zárfogadóval és tűzgátló minősítéssel rendelkező ajtóbehúzóval rendelkezik, így tűzgátló és vészkijárati ajtók esetében is alkalmazható. A felületszerelt megoldásnak köszönhetően az átalakítás gazdaságos, ráadásul műszaki szempontból is kifogástalan. További előnye, hogy bármilyen meglévő ajtóbehúzó helyére felszerelhető és így a tűzgátló minősítés továbbra is megmarad. Mivel a megoldás akár 3000N előfeszítettség alatt is biztosítja a nyitást a beléptető rendszeren keresztül, megfelel a vészkijárati ajtókra vonatkozó előírásoknak is.
  
A másik gazdaságos megoldás az Aperio vezeték nélküli technológiája, mely nem csak újonnan kialakított beléptető rendszereknél lehet célszerű megoldás, hanem abban az esetben is, ha már meglévő mechanikus ajtókat szeretnénk online beléptető rendszerbe integrálni. Az Aperio nyílt forráskódú technológiájának köszönhetően a meglévő mechanikus zárakat bármelyik meglévő online rendszerbe könnyen és költséghatékonyan be lehet csatlakoztatni. Ráadásul a telepítés sem jelent gondot és tetemes plusz költséget, hiszen az ASSA ABLOY által kínált Aperio technológiával kábelezés és az ajtó megváltoztatása nélkül rövid idő alatt le lehet cserélni a régebbi zárási mechanizmust. Az Aperio minden esetben a meglévő vasalatot (mely akár többpontos is lehet) fogja mozgatni.

Költséghatékony belépési pont

Az elkövetkező időszakban 52 kórház átépítése/felújítása/modernizálása folyik, melyeknél költséghatékony belépési pontok kialakítása a cél. Ebben az esetben a legjobb megoldás a kódkilincs! Telepítése rendkívül gyors, mindössze néhány percet vesz igénybe. A termék meglévő kilincs helyére is könnyen felszerelhető, és a korábbi cilinder is alkalmazható. A telepítés során nincs szükség sem kábelezésre, sem egyéb nehézkes kiegészítőkre. Használata szintén egyszerű, az ajtó a beprogramozott kóddal azonnal nyitható.
 


Az ASSA ABLOY kódkilincs ezen felül office módban is üzemeltethető, így ennek bekapcsolása után a kilincs mindaddig kód nélkül is nyitható és normál kilincsként használható, amíg újra nem aktiváljuk. Kódkilincs elérhető továbbá ablakokra, teraszajtókra, kapcsolószekrényekre is.
 

 

ASSA ABLOY Hungary Kft.
www.assaabloy.hu


Víztakarékos épületgépészeti berendezések
A B&K Kft. termékei több mint 20 év tapasztalat jegyében
 

Az energiacsökkentés szó hallatán a legtöbb embernek szinte kizárólag a jól szigetelő nyílászárók, a falak hőszigetelése illetve a költséghatékony fűtési megoldások jutnak az eszébe.

Pedig egy épület működése szempontjából az energiacsökkentésre globálisan kell tekintenünk, ha hatékonyságra törekszünk. Nem csak a nyílászárókra, a fal szigetelésére és a fűtésre szükséges odafigyelnünk, hanem a ház működésében szerepet játszó egyéb tényezőkre is, melyek közül az egyik jelentős költségtételért - a víz- és csatornaszámláért - a csaptelepek és az öblítő-rendszerek a „felelősek”.Energia- és víztakarékos infravezérlésű mosdócsaptelepek

A víztakarékossággal nemcsak a víz- és a csatornaszámla csökken, hanem – mivel a megspórolt víz jelentős része melegvíz –, a vízmelegítésre fordított energiafelhasználás, ezáltal a gáz- vagy áramszámla is. Szintén nem elhanyagolható szempont, hogy a hőenergia megspórolásával egyidejűleg csökken a környezetre káros CO2- kibocsátás is. Egyre több intézmény felelősségteljes vezetője látja már át, hogy ebben az apróságnak tűnő, ám annál jelentősebb kérdésben meghozott helyes döntés akár milliós nagyságrendű költségmegtakarítást is jelenthet évente.

Ennek ellenére a pénzügyi nehézségek miatt ma még gyakran előfordul, hogy a felújítás csupán az üzemképesség, működés puszta fenntartására, az egyes berendezési tárgyak, csővezetékek olcsó kicserélésére korlátozódik, anélkül, hogy a víztakarékosság, a higiénia, a jó környezeti hangulat érdekében bármit is tennének.

Az infravezérlésű mosdócsaptelep, mely energia- és víztakarékos:

Létesítményüzemeltetők egyik rémálma elevenedik meg, amikor az üresen álló közösségi mosdók nyitva hagyott csaptelepeinek tucatjai ontják magukból a vizet. Ez a gyakori jelenség lehet hanyagság vagy feledékenység eredménye, a lényegen azonban nem változtat: évente forintezreket engedünk le a lefolyóba fölöslegesen. Egy infravezérlésű csaptelep esetén ez nem fordulhat elő. Az érzékelő szakszerű beállítása mellett a kiengedett vízmennyiség minden cseppjét ésszerűen használhatjuk fel. Kezeinkkel az érzékelő ablakhoz közelítve automatikusan elindul a vízsugár, majd a kézmosás befejeztével – érzékelve kezeink eltávolodását – az elektronika elzárja azt. Az érzékelési távolságot és a használat utáni vízfolyás időtartamát – gyártótól függően – többféle módon állíthatjuk be. A „SWAN” és „ELITE” csaptelepekhez rendelhető távirányító is a paraméterek kényelmes beállítását szolgálja, ami igen hasznos eszköznek bizonyulhat egy tíz-húsz csaptelepet magában foglaló mosdósor esetén. Ezek az újabb fejlesztésű infracsapok biztonsági funkcióval is rendelkeznek, így 90 másodperc üzemelés után automatikusan elzárnak, ezzel kivédve az olyan problémákat, mint egy ottfelejtett szappan, vagy „tréfából” leragasztott érzékelő ablak. Ilyen esetben az akadályt jelentő tárgy eltávolítása után visszaáll minden az eredeti beállításoknak megfelelően.

A fentieken túlmenően az infravezérlésű mosdócsaptelep
 • higiénikus, mivel azt megérinteni teljesen fölösleges lenne;
 • vandálbiztos, mert a kevert vizes infravezérlésű csaptelepek esetén nincsenek mozgatható alkatrészek és ezáltal a rongálható felület is minimális;
 • szép és kifizetődő, mert a piacon jelenleg fellelhető infracsapok felveszik a versenyt a többi, más kategóriákba sorolható csaptelepekkel, legyen szó megjelenésükről vagy ár-érték arányukról.
Fontos szempont lehet még…
Alkalmazási területtől függően fontos szempont lehet még az energiaforrás mibenléte is, azaz, hogy 6 vagy 9 V-os elemről, esetleg 230 V-os hálózati árammal működik-e? A korábbi típusok esetén az elektronika, az áramforrást biztosító elem és a mágnesszelep egy külön dobozban foglalt helyet, míg az újabb fejlesztésű csaptelepeknél mindez a csaptestben található meg.

Mindent összevetve bátran kijelenthetjük: az infravezérlésű csaptelepek az újgenerációs, modern fürdőszobák, közösségi vizesblokkok és mellékhelyiségek elengedhetetlen kellékei lettek.


 

B&K Kft.
www.BandK.hu


 


Polifoam hő- és hangszigetelő termékek


A megfelelő hő- és hangszigetelés kiválasztása

Kezdjük azzal, hogy nem létezik „rossz” szigetelőanyag, csupán az adott feladat ellátására nem alkalmas, nem gazdaságos, vagy nem kellőképpen megfelelő szigetelőanyag. A piaci kínálat igen széles, éppen ezért alapos elemzéssel kell kiválasztani az adott célnak leginkább megfelelő terméket.

Az alkalmas szigetelőanyagok kiválasztása nemcsak a tervezők és rendszerüzemeltetők egyértelmű érdeke, hanem a kivitelezőké is, mivel a garancia és javíthatóság kérdései egyre hangsúlyosabban jelentkeznek.

Fontossá válik a hosszú távú gazdaságosság, az élettartam, a karbantartási igények szerepe.

A fűtés, vízellátás és légtechnika terén a szigetelőanyagok kiválasztása meglehetősen egyszerű feladatnak tűnik. Talán éppen ezért merül fel oly sok hiba a gyakorlatban.

Hagyományosan a szigetelőanyagokat a hőszigetelő képességük, hideg közegek szállítása esetén a párazáró képességük, valamint az éghetőség szempontjai alapján választjuk ki. Egy korszerű rendszer szigetelésénél azonban számos más szempont is felmerül, melyek erősen befolyásolják annak gazdaságos és környezettudatos működését. Ilyen szempontok:
 • az anyagjellemzők időbeni állandóságának elemzése,
 • méretezési ellenőrzés a szélsőséges körülményekre,
 • az élettartam hatása a költségekre, a gazdaságosságra,
 • hangszigetelési, akusztikai elvárások,
 • anyagpárosítások esetleges hatása,
 • egészség- és környezetvédelem, munkavédelem szempontjai,
 • kivitelezési költségek, technológia elemzése.
A szigetelőanyag jellemzőknél mérlegelni kell:
 • várható-e öregedési jelenség,
 • a hőszigetelési képesség csökken-e az idő folyamán,
 • milyen a nedvesség hatása a hőszigetelő képességre,
 • párazáró képesség és ennek változása az idő folyamán,
 • vegyi összetétel és annak hatásai,
 • kezelhetőség, szerelhetőség.

 

A POLIFOAM termékek tartósak: az első fotó 1985-ben készült, a második 2003-ban

A POLIFOAM termékek eredményei:
 • nem öregszik (minimum 23 év beltérben, mért érték),
 • időtálló habszerkezet, nagy stabilitással, terhelhetőséggel kémiai térhálósítás miatt,
 • stabil hőszigetelő képesség (minimum 23 év beltérben, mért érték),
 • páradiffúziós ellenállás (μ érték) kiviteltől függően akár 64.000-ig,
 • környezetre ártalmas anyagokat nem tartalmaz (klórmentes, formaldehid mentes, stb.),
 • baktérium-, gomba- és penészálló.
POLIFOAM extrák:
 • kiváló hangszigetelő tulajdonságok komplex anyagok esetén (Trocellen Aplomb, Isolmass, IsoSound, Airsilent)
 • komplett szigetelési rendszerek kínálata (Trocellen Duct, Iso-hanger, Isocompact)

 

Polifoam Kft.
www.polifoam.hu - www.trocellen.com 


 
 
Hangszigetelés mesterfokon
 

A Trocellen hangszigetelő termékei optimális akusztikai komfortérzetet garantálnak:

Úsztatott aljzatok hangszigetelése

                   

TROSIL TECH

Tulajdonságok:

 • Lépéshang szigetelő képesség:    DLw = 33 dB
 • Dinamikai merevség: s’ = 9 MN/m³
 • Hővezetési tényező 0ºC-on: 0,0344 W/mK

Úsztatott aljzatok hangszigetelésére kifejlesztett speciális akusztikai anyag a TROSIL TECH. Az alkalmazott lágy, térhálósított polietilén (PE) hab kiváló hangszigetelő és mechanikai ellenálló képességgel rendelkezik, a hozzá párosított, nem szőtt poliészter textília pedig az akusztikai hatásfokot javítja. Az anyagpárosítás teljes vastagsága 10 mm. A lépéshang szigetelő képesség és a dinamikai merevség kedvező értékeivel a termék a legalkalmasabb hangszigetelő anyagok egyike, mivel minél alacsonyabb egy anyag dinamikai merevségének értéke, annál jobb hangszigetelő tulajdonsággal rendelkezik. A TROSIL TECH hőszigetelő képessége is jó, így az akusztikai szigetelés mellett egyben az úsztatott aljzatok hőkomfort-érzetét is növeli. Fektetéskor a TROSIL TECH anyagot a poliészter textíliával borított oldalával a födém felé, lefelé kell elhelyezni. A hanghidak kialakulásának megelőzésére a szigetelő lemezek széleit egymásra átfedéssel fektessük, öntapadós ragasztószalag rögzítéssel rögzítsük, valamint a falfelületekkel való találkozásnál a 10-15cm szélfelhajtáson felül a végleges szint fölött 2-3 cm-rel vágjuk le.

Előtétfalak építése: utólagos fal-hangszigetelés

                                        

APLOMB 22

Tulajdonságok:

 • Megakadályozza az alacsony frekvenciás hangok áthallását
 • Nagy mechanikai terhelhetőségű
 • Kiváló párazáró
 • Rw = 24,5 dB
 
Az APLOMB 22 nevű termék szinte valamennyi alkalmazási területre, így a falak és födémek építéskori és utólagos hangszigetelésére, gipszkarton falazatok és álmennyezetek, előtét falak építésénél ajánlott. Jellemzője a kis anyagvastagság, a nagy mechanikai terhelhetőség, valamint a párazáró képesség. Felépítésében a középen elhelyezkedő nehézlemezt mindkét oldalról zártcellás, térhálósított polietilén (PE) hab borítja. Teljes vastagsága 7mm.

Parketta-alátétek

          
 • OPTISOUND PREMIUM: Parketta padló alá ajánlott különleges termék, a legigényesebbeknek.
 • POLIFOAM PROFESSIONAL: Furnér, laminált és parketta padlók alá egyaránt javasolt, 90 kg/m³ sűrűségű.
 • POLIFOAM OPTIMUM: (ld. a képen) Furnér, laminált és parketta padlók alá egyaránt javasolt, 30 kg/m³ sűrűségű.

A lépéshang-szigetelő lemez kiválasztása előtt el kell döntenünk: csak a szomszédos helyiségek felé irányuló lépéshangot szeretnénk csökkenteni, vagy egyidejűleg célunk a helyiségben érzékelhető, járáskor létrehozott, léghangként visszaverődő járási hang minimalizálása is. 

Az úsztatva lerakott melegpadlók esetén lényegében parketta, furnér és laminált padlókat különböztethetünk meg. Nem minden lépéshang-szigetelő lemez alkalmas minden padlótípushoz, különösen, ha a helyiségben érzékelhető, zavaró járási hang csökkentése is a feladatunk:

 1. A lépéshang-szigetelés javítására a relatíve könnyű és puha, térhálós szerkezetű polietilén habanyagok szolgálnak, 30 kg/m³ térfogatsűrűséggel, 2 mm vastagsággal.
 2. A járási hang minimalizálás és a lépéshang-szigetelés javítás együttes igénye esetén a padlóburkolat anyagának függvényében kell a hangszigetelő lemezt kiválasztanunk. Mivel a könnyű és puha habosított anyagok csak kismértékben csökkentik a szobában fellépő hang erősségét, ezért a járási hang csökkentésére a nehezebb, egyrétegű lemezekből ≥90 kg/m³ térfogatsűrűségű és ≥1,5 mm vastagságú térhálós szerkezetű polietilén hablemezek alkalmasak. A padló hajlási rezgéseinek és a keresztirányú rezgések tompítására a nehéz-réteggel kombinált, speciális habosított anyagból készülő lemezek szolgálnak, pl. az optisound premium. Ezek elsősorban a ≥ 12 mm vastagságú parketta padlók esetén javasoltak.

Az aljzatokat ellenőrizni kell a visszamaradó nedvességtartalom vonatkozásában. Az összes optisound lemez vízpárazáró réteggel kombinált változatban is kapható.
 

 
 
Polifoam Kft. 
www.polifoam.hu - www.trocellen.com


 
 
 
Az antibakteriális bevonatú készparketta  lakásokban is ajánlott, 
fokozott érzékenység vagy immunitási problémák esetén

BEFAG Készparketta antibakteriális felületkezeléssel

A BEFAG készparketta szerkezete három részből áll. Alsó és középrétege fenyőfából, járófelülete kemény fafajokból készül, melyek színválasztéka a burkolandó tér hangulatához igazítható felületet eredményez.

A készparketta alsórétegét fenyő furnér felhasználásával készítik, biztosítva ezzel a leggazdaságosabb termelést és a termék stabilitását. A furnér gyártása és felhasználása közben keletkezik a legkevesebb hulladék.

A középréteg anyaga és fektetési iránya garantálja a termék rugalmasságát, mérettartósságát. A felhasznált fenyő elemek száliránya merőleges a készparketta hossztengelyére, így biztosítva annak stabilitását.

A BEFAG készparketta egyedi megjelenését a többszörösen, kézzel válogatott, valódi fa járóréteg adja meg. A készparketta felületét nyolc rétegben lakkozzák kiváló minőségű, UV fényre keményedő akryl-lakkal. A nyolcadik réteg tartalmazza az antibakteriális lakkot. Mit is jelent ez?

A nanorészecskéket tartalmazó felületkezelő anyagok előállítása, tulajdonságaik kiaknázása világszerte megfigyelhető folyamat. Ezek használatával az utóbbi években sokat javult a lakkok karcállósága, kopásállósága és UV-sugárzás elleni védőképessége.

A Henelit Lackfabrik GmbH egyik legújabb fejlesztése révén lehetőség nyílott antibakteriális készparketta felületek előállítására is.  A baktériumok és vírusok egyre ellenállóbbakká válnak az újabb és újabb fertőtlenítő szerekkel szemben. Ezért is növekszik az igény olyan megoldások iránt, melyek révén továbbra is megfékezhető a különböző baktériumok, vírusok, és gombák terjedése. A kifejlesztett lakkbevonat alkalmas a fertőzésveszélynek kitett felületek hatékony, költségkímélő, az egészségre ártalmatlan és környezetbarát fertőtlenítésére.

Az ezüst széles körben alkalmazható antibiotikum, amelyet az emberiség évszázadok óta ismer.  Az ókori görögök és rómaiak már felhasználták az ezüst jótékony hatását: ezüst edényekben tartották italaikat, melyek így hosszabb ideig frissek maradtak. Az amerikai telepesek pedig megfigyelték, hogy a tej hosszú ideig nem savanyodik meg, ha egy ezüstdollárt tesznek bele. Napjainkban a homeopátiás gyógyászatban is fontos szerepet játszik az ezüst.

A Henelit Lackfabrik GmbH a fejlesztés során a legkorszerűbb nanotechnológiai eljárással készült, ezüst ionokat tartalmazó kerámia részecskéket épített be a BEFAG készparketta fedőlakk bevonatába. Ezek meggátolják a felületre került baktériumok és gombák anyagcseréjét és ezzel szaporodásukat

Az ISO 22196 szabvány szerint elvégzett bakteriológiai vizsgálatok során az ausztriai ofi Technologie & Innovation GmbH intézet a 404.132 számú jelentésében megállapította, hogy a HENELUX Finish 22344 antibakteriális lakkal kezelt felületen a baktériumok száma az előírt 1/100 rész helyett 1/10.000 részre csökkent 24 óra alatt.

Az antibakteriális bevonatú készparketta különösen ajánlott:
 • egészségügyi intézményekben,
 • óvodákban és bölcsődékben,
 • idős vagy beteg embereket gondozó otthonokban,
 • lakásokban, fokozott érzékenység vagy immunitási problémák esetén.

 
 

A Grabo Silver Knight önfertőtlenítő padlóburkolat
biztonságos és higiénikus környezetet teremt
 

A Grabo Silver Knight padlóburkolat
hatékonyságának bizonyítékai

A Graboplast Közép-Európa egyik legnagyobb padlóburkolat gyártó és -értékesítő vállalata, amelyet több mint 100 éve alapítottak. A cég három telephelyén lakossági és közületi célú PVC padlókat, sport- és járműipari burkolatokat, valamint szalagparkettát gyárt, és ezeket a világ közel 70 országába exportálja. Versenyképességünk növelése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk az innovációk ösztönzésére. Gyártástechnológiáink kizárólag saját eljárás-bázison alapulnak, mellyel széles termékskála kialakítására van lehetőség. Termékfejlesztéseink folyamatosan követik a piaci változásokat, mind a lakossági, mind a kereskedelmi szektorban, így kiemelkedő teljesítményű termékeket tudunk létrehozni.A Grabo Silver Knight önfertőtlenítő padló a legfrissebb újításunk, amely a nanotechnológia segítségével egyedülálló tulajdonságot biztosít, elsősorban az egészségügyi burkolatok terén. A Grabo Silver Knight  a termékbe épített nanoezüst és nano-titándioxid segítségével nemcsak megöli, hanem el is tünteti a baktériumokat a felületéről, biztonságosabb és higiénikusabb környezetet teremtve a közületi felhasználók számára. 

Ennek az egyedülálló tulajdonságnak a bizonyítására kétféle vizsgálat történt. Először laboratóriumi körülmények között, ismert baktérium törzsekkel, Escherichia coli, Staphylococcus aureus (MRSA), Enterococcus faecalis (VRE), Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae (ESBL) végeztek vizsgálatot. A baktériumok meghatározott mennyiségét vitték fel 2,5x2,5 cm méretű hagyományos és Silver Knight padló darabokra, majd a mintákat UV fénnyel besugározták és meghatározott idő elteltével a padló darabkákat táptalaj felszínére helyezve vizsgálták, hogy a felvitt baktériumból mennyi maradt életben. Néhány óra elteltével a Silver Knight padló elpusztította a rávitt baktériumok több mint 99 %-át, míg a hagyományos padlón a baktériumok tovább éltek. (Vizsgálati módszerek és vizsgáló intézetek: ISO 846:1997,  ISO 27447 standards, EMSL Analytical Inc./USA, Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet, Szegedi Tudományegyetem.)

A másik vizsgálat a padló működését hivatott bizonyítani a gyakorlatban. A Győri Petz Aladár Megyei Oktatókórház belgyógyászati osztályán lefektetett Silver Knight padlót hasonlították össze egy kontroll kórteremben található hagyományos PVC padlóval. Mindkét kórterem azonos méretű, azonos ágyszámú és leterheltségű volt. A mintavételezések reggelente, takarítás előtt történtek. Polywipes, felületi mintavételezésre alkalmas mintavevő szivaccsal mintáztak párhuzamosan a két kórteremben, azonos helyeken. A mintavevővel lenyomati mintát vettek a padlóról, majd a szivacsot táptalajra helyezték. Fél óra elteltével a mikrobiológiai laboratóriumban eltávolították a mintavevőt a táptalajról és a táptalajlemezeket termosztátba helyezték. A baktériumok növekedéséhez szükséges inkubációs idő elteltével megszámolták a táptalajon kinőtt baktériumokat. Feljegyezték, ha a mintán kórokozó baktérium is látható volt.

A mintavétel során egy pillanatfelvétel készül, hiszen a mikroba terhelés a kórtermek padozatán pillanatról pillanatra változik. Ezért több alkalommal mintáztak és az eredményeket átlagolva hasonlították össze. Az adatok matematikai statisztikai elemzésre kerültek, és páros T próbával a két padlón talált baktériumszám között szignifikáns eltérést tapasztaltak. A vizsgálatok igazolták tehát a Silver Knight padló baktérium inaktiváló hatását, hiszen mind a kórokozók telepszámában, mind pedig az előforduló baktériumok fajtáiban a Grabo Silver Knight padlóburkolat jóval kedvezőbb képet mutatott a hagyományos padlóval szemben.

A Graboplast a termék piaci bevezetését 2011-ben kezdte meg, és a hazai piacon kívül külföldön is több országban választották az önfertőtlenítő padlót kórházi és egyéb egészségügyi intézetek burkolatának elkészítéséhez.

 
Graboplast Kft.
www.graboplast.hu


 
 

Zsalukő támfal burkolása a gabion technológia alkalmazásával
 

KOBOX és a kültéri felújítás
 
Ha a régi kerítés, fal, támfal vagy a kavicsburkolat már kopott és unalmas, de vannak még használható, ép elemei, bontás helyett érdemes inkább újragondolni, felújítani!

Sajátunknak érezzük a szemléletmódot, mely a környezettudatosságot helyezi előtérbe, természetbarát és újrafelhasználható anyagokkal dolgozik. Felújítási munkáknál számtalan lehetőséget rejt magában a gabion technológia. A hagyományos lábazatos kerítéseket tekintve, leggyakrabban előforduló problémaként jelentkezik a fa-, vagy egyéb kerítésbélések elöregedése, illetve a lábazat/oszlopok vakolatának kopása, lepergése, repedések megjelenése. Az alap adottságoktól és a javítandó részektől függően választhatunk:
 • a bélések helyére teszünk megfelelő méretre szabott KOBOX F1 szerkezetet, ily módon a lábazat, illetve oszlopok eredetiben maradnak,
 • de lehet fordítva is, ép bélések esetén a lábazat/oszlopok is burkolhatóak KOBOX falburkolattal,
így a későbbiekben garantáltan nem lesz gondunk a fagyfoltossággal, egyéb burkolatváltozásokkal. Lehetséges a jó állapotú zártszelvény oszlopokra is ráhúzni a hegesztett hálós KOBOX kerítésszerkezetet, mely a megfelelő töltőanyag elhelyezését követően teljesen új, dekoratív megjelenést ad kerítésünknek, mely minőségjavulást jóval kisebb befektetéssel érhetjük el, mintha teljesen újat építettünk volna.

Még állékony és funkcióját tekintve működőképes beton-, zsalukő-, téglafalak esztétikai feljavítására lehet kiváló eszköz a KOBOX falburkolat, mely 12,5cm szerkezetvastagságával, terméskővel töltve természetes megjelenésével, egyedire szabhatóságával egy egészen innovatív alternatíva lehet. A gyors építhetőség, tiszta technológia, és az általa elérhető kimagasló esztétikai javulás teszik versenyképessé és kedveltté a megoldást.. Lehetőség van a különböző szerkezetek (kerítésszerkezet, falburkolat, támfal) kombinálására, oly módon, hogy látványban mégis egységes kép legyen a végeredmény. Igény esetén referenciával szolgálunk e megoldás bemutatására.

 

Meglévő betonfalon alkalmazott KOBOX burkolat,
amellyel kimagasló esztétikai javulás érhető el

Kertek felújításában a támfalaknak, ágyásszegélyeknek juthat főszerep. A vízmosta rézsűk, meredek domboldalak némi tereprendezést követően kisebb-nagyobb támfalak beépítésével tehetők használhatóvá. A házak körül építési felújítások közben felhalmozódó építési törmeléket is elhelyezhetjük ezekben a támfalakban, ezzel akár megoldódhat a sitt deponálás problémája, ugyanakkor a látszó felületeket szebb kőzettel kitöltve még a látványt sem rontjuk el. Alacsony támfalak (max. 1m) kialakításánál nagyot nem hibázhatunk, azonban ennél magasabb támfalakat statikailag is vizsgálni kell. Kisebb támfalak alá beton alapra nincs szükség, elegendő egy jól tömörített zúzalékágyazat, vízelvezetés kialakítására sincs szükség a háttöltésben. A falak tehát igen gazdaságosan építhetőek. A minimum tüzihorgany bevonattal ellátott 5x20cm-es és 5x10cm-es lyukosztással rendelkező hegesztett hálókból kialakított szerkezetek a megrendelői igényeket is kielégítik, illetve jól passzolnak az itthon elérhető, leosztályozott terméskő kínálathoz. A leggyakrabban használt töltőanyagok a mészkő, bazalt, andezit, folyami kavics, a megfelelő frakció 50/80-as. Kültéri felhasználásnál alapvető elvárás a kőzet jó fagyállósága. Sok bosszúságot okozhat a fagy következtében aprózódó kőzet, ezért érdemes minőségi tanúsítványt kérni az anyagról.

Kültéri kavicsburkolat felújításának legegyszerűbb és legtetszetősebb módja a Nidagravel rács alkalmazása, mely tulajdonképpen stabilizálja, helyén tartja a kavicsot. A Nidagravel egy tejfehér, méhkas szerkezetű, műanyag rács, melynek aljára gyárilag geotextíliát kasíroznak.

 

A Nidagravel rács stabilizálja, helyén tartja a kavicsburkolatot

A rács, mely táblákban kapható (méretre vágható, alkalmazástól függően 2,5 – 3 cm magas), kaviccsal feltöltve, akár gépjárművel is használható, nem süpped, nem áll meg rajta a víz, akadálymentes használatot biztosít. Nidagravel használatával a kavics egy szerethető, jól használható, tartós, természetes, magas minőségű burkolattá válik.

Sándor Anita tájépítészmérnök

 

KOBOX MO Kft.
www.kobox.hu


 
Közösségi terek megvilágítása,
üzlethelyiségek energiahatékony világítása


Az üzletterek világítása rendkívül összetett feladat. Több funkciónak kell megfelelni úgy, hogy a végcél a vásárló becsábítása és az áru iránti igény felkeltése. Bár a feladat a különböző területeken más és más, mégis egy közös arculatba, belsőépítészeti elképzelésbe kell belesimulnia.

Függetlenül az üzlet profiljától, első lépésként azt kell meghatározni, hogy milyen hangulatot kívánunk létrehozni. Más megoldásokra van szükség, ha nagy fényes teret szeretnénk, és másra, ha kisebb alapvilágítás mellett kiemelő világításokkal kívánjuk irányítani a vásárló figyelmét. Az előbbi inkább a hipermarketekre jellemző, az utóbbi pedig a kisebb üzletterekre.

A hipermarketek világítása inkább „egyszerű” világítástechnikai feladat. Általánosságban elmondható, hogy a T5 fénycsöves megoldások a leginkább energiahatékonyak. Bizonyos területeken azonban más fényforrások is szerepet kapnak. Régebben nem volt ajánlott a hipermarketekben bevilágító felületet hagyni, hogy a vásárló ne érzékelje a külvilágból az idő múlását. Napjainkban ez megdőlni látszik, egyre több helyen jelennek meg a felülvilágító ablakok. Felhasználva a természetes világítást, fényérzékeléssel, szabályozással jelentős energiát lehet megspórolni.

           A hipermarketeknél kisebb üzletterek esetében már jelentős a kirakatok szerepe. Feladatuk a figyelem felkeltésén túl ízelítőt adni az üzlet arculatából. Régi szokásokkal szemben nem a minél több áru bemutatása a cél, hanem néhány izgalmas termék ügyes elrendezésével az érdeklődők becsábítása. Így a kirakatvilágítás is megváltozott. A "minél fényesebb, annál jobb” világból áttértünk a kevesebb, de könnyen variálható, kiemelő lámpatest használatára. A korszerű kirakatot úgy kezelik, mint egy színpadi képet, amit szezononként átrendeznek. Emiatt legcélszerűbb a sínes lámpatestek használata. Fontos azonban az alkalmazott lámpatestek jó  színhűsége, és mivel hosszú ideig működnek, alacsony energia felvétel mellett hosszú élettartama. A napjainkban teret hódító LED-es lámpatestek mellett a kerámia fémhalogén lámpás kiemelő lámpatestek is fontos szerepet kapnak. A LED-eknél azok a termékek, amelyektől jó színhűséget és nagy üzembiztonságot várunk, még elég drágák, viszont vitathatatlan előnyük a ki-be kapcsolhatóság, illetve típustól függően a szabályozhatóság. Ezzel könnyen készíthetünk különböző hangulatokat, esetleg dinamikus világítással felhívhatjuk a figyelmet a kirakatra. A kerámia fémhalogén lámpákkal készített világítás nagyságrendileg azonos energiahatékonysággal üzemel, mint a LED-es megoldások, és a fényforrás élettartama eléri a 15 000 órát. A színvisszaadása bizonyos típusoknál meghaladja az Ra 90-et is.

A LED-ek új utat nyitottak a kirakatvilágításon túli figyelemfelkeltéshez. A színváltós, dinamikus hatások rosszul használva giccsessé is tehetik a külső portált, de jól használva azt, meghatározó látványt kaphatunk.


Belépve az üzlettérbe, két fontos funkciót határozhatunk meg:
 • Általános világítás
 • Kiemelő világítás
Mindkét esetben van azonban néhány fontos paraméter, amit érdemes betartani (tekinthető fontossági sorrendnek):
 • A jó színhűség elengedhetetlen, hiszen a termék színei nagy hatást gyakorolhatnak a vásárlóra.
 • A káprázás-korlátozott lámpatestek alkalmazása. Senki sem szeret olyan térben tartózkodni, ahol folyamatosan hunyorognia kell.
 • Olyan fényforrást válasszunk, amely minimális sugárzott hővel terheli az üzletteret. Ez az oka annak, hogy a színvisszaadásban tökéletes, színhőmérsékletben kellemes halogén lámpák kiszorulnak az üzletvilágításból. Ha ezt a pontot figyelembe vesszük, akkor az energiahatékonysági kritérium is jól teljesül.
Az általános világítás feladata, hogy biztonságosan tudjunk közlekedni az üzlettérben, és kellemes alapot teremtsen a hangulatos bent tartózkodáshoz. Mivel egy üzlettérben általában ebből üzemel a legnagyobb mennyiség, kiemelten fontos az energia-hatékonyság. Hiszen a rossz világítási rendszer nemcsak a fogyasztásával pazarol, de a klíma berendezéseknek is többlet feladatot ad, ami újabb energiaköltségként jelentkezik.

 

Erre a feladatra a jelenlegi korszerű T5-ös fénycsöves rendszerek, illetve kerámia fémhalogén lámpás eszközök mellett egyre több LED-es megoldás születik. A lámpatestek formavilága egyértelműen arculatkezelési, illetve belsőépítészeti feladat.

A kiemelő világítás esetében a legfontosabb kérdés, hogy milyen kontraszt arányt érünk el. Legalább 1/3 aránnyal érdemes számolni (tehát, ha az általános világítás 200 lx, a kiemelés legalább 600 lx legyen), különben nem lesz látványos a kiemelés.

Az alkalmazott fényforrások itt már szélesebb lehetőséget mutatnak, és érdemes egy kicsit jobban átgondolni. Néhány tipikus eset:

 

Műszaki cikkek esetében, érdemes egy kicsit hidegebb színhőmérsékletű, kékesebb fényforrást alkalmazni (arculattól függően 4000K-5500K). Így a kerámia fémhalogén lámpák (pl.: HCI, HCI-T) és a LED-ek mellett még a T5-ös fénycsöves megoldások is szóba jöhetnek.

A zöldségek, gyümölcsök esetében nagyon fontos az alkalmazott fényforrás vörös tartalma, hiszen ettől válik élővé, „kívánatossá” az áru. A legelterjedtebb a fehér nátriumlámpa. Jól használhatóak még az emelt hatásfokú ECO halogének, bár ez utóbbiak több hőt sugároznak a térbe, de kisebb pultok esetében ez nem okoz komolyabb problémát. Noha a kerámia fémhalogén lámpák és LED-ek is egyre jobbak a melegebb színekben, még nem minden esetben tudják ugyanazt a hatást elérni.

A pékáru esetében a semleges-meleg színek a legoptimálisabbak, így ide tökéletes választás lehet a 3000K T5-ös fénycsöves- illetve kerámia fémhalogén lámpás eszköz, de a korszerű LED-es megoldásokkal is látványos eredményt érhetünk el.

 
Textíliák, divatáruk esetén olyan lámpatestet érdemes választanunk, amely a teljes spektrumban képes sugározni. Költséghatékony lehet a kerámia fémhalogén lámpák alkalmazása, de olyan áru esetében, amely sokáig van kiállítva, csak UV szűrős lámpatesttel javasolt. Ellenkező esetben azt tapasztaljuk, hogy a fényforrás UV tartalma elfakítja a ruhán a megvilágított részeket. Jó megoldás lehet az ECO halogének használata is, azonban igazán innovatív megoldás a felső kategóriás LED-es lámpatestek alkalmazása.

Kisebb polctermékeknél az általános világításnál megszokott, vagy annál csak kis mértékben hidegebb színű fényforrások felhasználása lehet a célszerű (T5-ös fénycsövek, kerámia fémhalogén lámpák, LED-ek). Ebben az esetben már felületvilágító lámpatestek használata javasolt, illetve a polcokba rejtett világítás is hatékony megoldás lehet.

A hűtőpultoknál egyre jobban teret hódítanak a polcba rejtett LED-es megoldások, amelyek jelenleg vitathatatlanul a legjobb energiahatékonyságú eszközök erre a feladatra.


Az ékszerek, órák világításakor a fémes, csillogó hatást kell erősíteni. Ez teljesen eltér a többi világítási feladattól, hiszen ide nem elvárás az egyenletesség, sokkal inkább a szikrázó, pontszerű fényforrások alkalmazása javasolt. Így a LED-ek hamar megtalálták a helyüket ebben a feladatban.

Miután a feladatok különbözőek, és más-más megoldás lehet a legoptimálisabb, gyakran több funkció találkozik egy térben, melyek összehangolása kiemelten fontos. Az átgondolt tervezéssel, a színhőmérsékletekkel, megvilágítási szintekkel történő játékkal, dinamikus hatásokkal olyan egyedi eredményt érhetünk el, amely különlegessé teszi az üzletünket.

Baktai Gábor – villamosménök, Osram projektmenedzser

 
OSRAM Magyarország
www.osram.hu


 

x

Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár
Építési megoldások