hír cikk európa európai építési piac európai gazdaság

2015 egy új ciklus kezdete lehet az európai építőiparban?

Kockázati tényező a német növekedés megtorpanása


buildecon | 2014. december 1.
     
2014-ben az európai építési piac a növekedés új fázisába lépett. Hét évi mély válság után, amely idő alatt a piac 21%-kal csökkent, majd a 2013-as további, 2,7%-os csökkenést követően 2014 az első olyan év, amely az építési teljesítmény javulásának szerény, 1%-os jelét mutatja.

A 2015-ös év további, 2,1%-os növekedést jelez, és 2016-2017 is mintegy 2,2%-os javulást ígér.
Bár nagy eltérések mutatkoznak a 19 Euroconstruct ország között, összességében a trendfordulat lassúbbnak bizonyul, mint ahogyan azt hat hónappal ezelőtt láttuk. A növekedés lendülete erősödött az Egyesült Királyságban, és felgyorsult az észak-európai országokban is. Az euro-övezetben, kivéve Olaszországot, véget ért a recesszió, bár a komoly gazdasági növekedés feltételei nem adottak. Négy év megszorításai után a gazdasági teljesítmény, a bérek és az árak stagnálnak, a munkanélküliség rekord magasságot döntött. Az Európai Központi Bank a nem szokványos eszközök egész tárházát vonultatja fel annak érdekében, hogy a gazdaságot élénkítse. A kelet-európai gazdaságokban a 2012-és és 2013-as visszaesés után 2014-ben visszatért az erőteljes növekedés. Összességében azonban a gazdasági növekedés gyenge marad, hiszen a munkaerőpiac egy sor országban nagyon törékeny, a hitelpiac szűkös és a nemzeti számlák korrekciója még folyamatban van. Továbbá, főleg az euro-övezet országaiban, a deflációs veszély is nagyobbnak mutatkozik, mint hat hónappal ezelőtt.
Ebben a gyenge, lassan javuló gazdasági környezetben az építési piac kilátásai azt sugallják, hogy az ágazat 2013-ban elérte a legmélyebb pontját és egy igen szerény szinttel feljebb stabilizálódik 2014-ben. Tehát igen lassú növekedés, alacsony termelékenységi szint, és egy remélt kismértékű növekedés várható a következő években.
A legújabb prognózisoknak megfelelően az építési piac három alszektorának rövidtávú növekedése néhány speciális jellegzetességet mutat. A lakás ágazat még nyomás alatt van, különösen az új építés, amely tavaly is 4%-kal csökkent és 2014-ben gyakorlatilag 0,1%-on stagnál. Ugyanakkor várható, hogy 2015-től 2017-ig egész Európában fontos motorja lesz az építési piacnak, közel 4%-ra becsült növekedéssel. Hasonló trenddel jellemezhető a nem lakás célú magasépítés is, ahol a tavalyi éles csökkenést (-5%) szolídabb, 2%-os erősödés váltja fel a következő három évben.
A mélyépítés 2014-ben valamivel jobban teljesít, mint a magasépítés, a növekedés 1,4%-os, pedig a fél évvel ezelőtti prognózisunk itt erősebb csökkenést jelzett. A 2015-2017-es periódusban egy folyamatos felerősödést figyelhetünk meg, a mostani prognózisunk szerint. Végül, a felújítás-korszerűsítés tevékenysége is növekedést mutat, amellyel igen fontos szerepet tölt be: ellensúlyozza az építési piacon bekövetkezett csökkenő trendet. A felújítás lényegében ezt a szerepét a közeljövőben is megtartja.
Nem meglepő, hogy földrajzi értelemben sokkal változatosabb a kép. Makro szinten Kelet-Európa (Cseh Köztársaság, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) ismét a húzóerő szerepét játssza, hiszen jelentékeny növekedést mutat 2014-ben (+4,8%) és a következő két évben az építési teljesítmény növekedése 3% fölött marad. Kelet-Európa ezzel egy újabb pozitív fázisba kerül, mely elsősorban az EU alapok hatékonyabb felhasználásának következménye, amelyek elsősorban az infrastruktúra további feljődését fogják eredményezni. Ebben a megvilágításban még szembetűnőbb a nyugat-európai országok gyenge építési teljesítménye, amely 2014-ben nem éri el az 1%-ot (0,8%) és a következő években sem emelkedik 2% fölé. A “nagy ötök”-ből a francia, az olasz és a spanyol piac építési teljeítménye csökkent 2014-ben. A növekedésben Németország is lelassul a következő években. Ebben a kontextusban csupán az Egyesült Királyság pozitív, 16%-kal növekedett az új lakásépítés 2014-ben. Ugyan a lakásépítés valamelyest csökkenni fog 2015 és 2017 között, de a nem lakás célú magasépítést az oktatási, a kereskedelmi és az ipari létesítmények iránti erős kereslet fogja felfelé húzni. Végül a mélyépítés is visszatér a korábbi 4,5%-os növekedéshez 2015-ben és 2016-ban.
A magyar építési piac 2014-ben várhatóan kiemelkedő, 14% fölötti növekedést produkál. A jól alakuló makrogazdasági mutatók mellett igen jelentős szerepet játszik az EU forrásokon alapuló 10%-os magas- és 22-24% közötti mélyépítési teljesítménynövekedés. Az előrejelzés következő három évében ez a kimagasló teljesítmény várhatóan nem tartható, azonban mind a magas- (beleértve a lakás építést és felújítást is), mind pedig a mélyépítésben a növekedés szerény mértékben megőrizhető lesz a Buildecon pognózisa szerint.

Szerző: Gáspár Anna, Buildecon
Bővebb információ: CES info Group Munich, Buildecon

A szerző legújabb cikkei:
Mit mutat a csodalámpa? Mi lesz a lakásépítésekkel?
Út- és vasútépítési boom?
Folytatódhat a növekedés az építőiparban?
2017: az oktatási és kutatás-fejlesztési célú építőipari beruházások éve
Szállodaépítési boom Budapesten?
Lassulás a lakásépítésekben?
Sokéves rekordot döntött tavaly a hazai építőipar
Dél-Kelet és Kelet-Európa építési piaca - prognózis 2019-ig
2020-ig Magyarország első helyen építési piaci növekedésben Európában
Már most rekordokat döntöget az építőipar, pedig messze még az év vége
Lendületben az építőipari kivitelezés
Optimista Délkelet-Európa, korlátozott bővülés Kelet-Európában 2019-ig
Európai építési piaci kilátások: Magyarország éllovasKérjük értékelje a cikket:    -2:   -1:   1:   2:      Összesen: -3 (2 szavazatból)