hír díj forbát alfréd díj

Átadták a Dél-dunántúli Építész Kamara díját, a Forbát Alfréd építészeti díjat


Ware-Nagy Orsolya | 2023.09.29

A Dél-dunántúli Építész Kamara az általa alapított díj pályázatát 2023. július 12–én ötödik alkalommal hirdette meg. A szeptember 5-i beadási határidőig a pályázatra 11 érvényes pályázatot nyújtottak be. A hirdetményben megjelölt Bíráló Bizottság 2023. szeptember 18-án ülésezett, és hozott döntést.

A Bíráló Bizottságban (továbbiakban: BB):

  • Tutervai Mátyás építész, alelnök, a Magyar Építész Kamara (elfoglaltság miatt on-line)
  • Dr. Csaba Ders építész, egyetemi főépítész, alelnök, a Magyar Urbanisztikai Társaság,
  • Fazekas Katalin DLA építész, a Magyar Építőművészek Szövetsége,
  • Klenk Csaba Ybl díjas építész, a Dél-dunántúli Építész Kamara,
  • Patartics Zorán Ybl díjas építész, a Dél-dunántúli Építész Kamara delegáltjaként vett részt.

A titkári feladatot Sándor Judit látta el.

A BB örömmel állapította meg, hogy a 4 éve útjára indított építészeti díjért induló 11 pályamű tematikájában szerteágazó, ugyanakkor építészeti minőségében egységesen rangos módon mutat be példákat a közelmúlt eredményeiből. A pályázatok jellemzően közösségi épületek voltak, de közöttük feltűntek magán, és egyházi beruházások, illetve önálló belsőépítészeti projektek is.

A BB véleménye szerint a Pályázók a kortárs építészet élvonalában dolgoznak. Munkáik gyakran a saját régión kívül is megvalósulnak, és méltó szereplői az ország élenjáró építészeti arculatának. A pályázatok többsége olyan értékeket mutatott fel, mely a díj alap céljaival összhangban van. Az értékek összevetésével, méltó szakmai vita során a BB arra a döntésre jutott, hogy az Alapszabályban meghatározott keretet teljes mértékben nem használja fel. Ezzel együtt fontosnak tartja méltatni a Pályázók munkáját, és megmutatkozását.

A BB a pályázatot eredményesnek ítélte meg, és a beérkezett anyagból 2 db díj és 2 db elismerő oklevél kiosztásáról határozott. A BB jelenlevő 4 tagja egyhangú szavazattal, és a távollevő tag egyetértésével az alábbi döntést hozta:

2023 évben Forbát Alfréd építészeti díjat kapnak:

  • Máté Tamás építész (társszerző: Vass-Eysen Áron*) a Pápai Református Diákotthon tervéért

Az építészeti döntések hitelességét – az időn túl - talán leginkább a döntéshozás folyamata adja. Ezért voltak különösen izgalmasak azokat a beavató ábrák, amik segítettek belehelyezkedni a tervező páros nézőpontjába, megérteni az alkotás folyamatát. Ennek a háznak a története egy nagytotállal, a pápai városi tömb perspektívájával indul és egy visszatekintésben, a diákszállás ablakának kilátásában végződik, a két végpont között pedig egy felszabadult alkotási folyamat vezet, amelyben az alkotók jól láthatóan egyaránt otthonosan érezték magukat a városépítészeti, építészeti és belsőépítészeti léptékekben. Nem véletlen, hogy az épület minden dimenziójában és aspektusában egyenszilárdságban magas színvonalú.

*Megjegyzés: Vass-Eysen Áron nem tagja a területi kamaránknak. Mivel a megvalósult épület sem a területünkön áll, az Alapszabály értelmében a Kamaránk tagjaként pályázó Máté Tamás nevére szól a díj. Természetesen a közös tervezés okán az épület idézésénél a Díjat Vass-Eysen Áron is jelezheti.)

  • Schunk Tímea DLA, Getto Tamás DLA építészek a Pellérdi Általános Iskola és Bölcsőde bővítési tervéért

Az építészet legkomolyabb kihívása talán, hogy az anyagot formáló építészeti gondolat hitelessége az épület élethosszáig kitartson, sőt akár azon túl, térben és időben folytatható legyen. Az épületegyüttes építészeti alapvetéseinek a helytállósága is talán éppen ezen a horizonton ragadható meg, a megépült első ütem ugyanis kortalannak bizonyult, a későbbi ütemek pedig úgy szervesülnek hozzá, hogy az eltelt két évtizedet felfedezni nem lehet. Ez az építészeti minőség ráadásul léptéket is tud váltani, ebből a szisztematikus építészeti alkotó tevékenységből ugyanis Pellérden egy új településközpont körvonalait is kirajzolódni látszik, amit reméljük egyszer majd Hild díjjal is elismer majd a településtervező szakma.

A Díjakhoz oklevél, emléktárgy és bruttó 200.000,- Ft pénzjutalom jár.

2023 évben Építészetért elismerő oklevelet kapnak:

  • Dr. Lőke Ferenc és Koller József építészek a Hegykői Hotel épületátalakítási tervéért

Nehéz feladatra vállalkoztak a tervezők, hiszen a fejlesztési cél messze túlmutatott a beruházás építészeti alapjain. Egy olyan épület megvalósítása volt ugyanis a cél, aminek az eléréséhez mind funkcionálisan mind építészeti nyelvében jelentősen át kellett írja a kiinduló épületegyüttest. A tervező párosnak úgy sikerült ezt megvalósítania, hogy az új épület könnyedsége miatt a feladat összetettsége nem érezhető, az új tömeg formálása, építészeti nyelve pedig egyszerre friss és autentikus, az épület részletei egy tudatos építészeti gondolatmenetből és értékválasztásból fakadnak.

  • Tamás Anna Mária DLA, Kovács-Andor Krisztián DLA, Dancs Tamás, Zilahi Péter DLA a komlói autóbuszállomás tervéért

Különösen nehéz városépítészeti kihívások elé állítja a feladat a tervezőt. Komló belvárosa ugyanis egy markáns funkcionális és kulturális átalakuláson megy keresztül. A városi emlékezetben ugyan élénken él tovább a bányászat közösségi kultúrája, de a belvárosból kezd kikopni a diszfunkcionális ipari múlt és a város szisztematikus építészeti és városépítészeti építkezéséből kezd kibontakozni egy új komlói építészeti identitás. Az új autóbusz-állomás jól választ referencia pontokat, egyszerű és nagyvonalú gesztusaival, időtálló állításaival pedig egy új építészeti és városépítészeti minőséget teremet.
Az elismeréshez oklevél és emléktárgy jár.

Az építészeti tervezés elismerése mellett dicsérettel kell illetni az építészeti mű létrehozásában, és a munkák tökéletes kivitelezésében fontos szerepet játszó szakági tervezők és kivitelezők kiváló munkáját.

Forrás: sajtóközlemény

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár


Építési megoldások