hír díj

Átadták az idei Forbát építészeti díjakat


Ware-Nagy Orsolya | 2022.10.19

A Dél-dunántúli Építész Kamara az általa alapított Díj pályázatát 2022. július 11-én negyedszer hirdette meg. A szeptember 15-i beadási határidőig a pályázatra 13 érvényes pályázatot nyújtottak be. A bírálóbizottság 2022. szeptember 30-án ülésezett, és hozott döntést. 

A bírálóbizottságban

 • Szalay Tihamér YBL díjas építész, alelnök, a Magyar Építész Kamara
 • dr. Csaba Ders építész, alelnök, a Magyar Urbanisztikai Társaság
 • Lantay Attila Ybl és Hild díjas építész, a Magyar Építőművészek Szövetsége
 • dr. Zoltán Erzsébet Szeréna a PTE-MIK docense, építész, a Dél-dunántúli Építész Kamara
 • Horváth András építész, alelnök, a Dél-dunántúli Építész Kamara delegáltjaként vett részt.

A titkári feladatot Sándor Judit látta el.

A bírálóbizottság örömmel állapította meg, hogy a 3 éve útjára indított építészeti díjért induló 13 pályamű tematikájában szerteágazó, ugyanakkor építészeti minőségében egységesen rangos módon mutat be példákat a közelmúlt eredményeiből. A pályázatok között a középületek mellett reprezentálva voltak lakóépületek, műemléki helyreállítások, sőt külföldön megvalósult projekt is.

A benyújtott anyaggal kapcsolatban a bírálóbizottság általános véleményként megállapította, hogy a pályázók a kortárs építészet élvonalában dolgoznak, és munkáik túlmutatnak a szűken vett helyi, regionális szerepen. Az összes pályázat „versenyben volt”, és olyan értékeket mutatott fel, mely a díj alap céljaival összhangban van. Az alapszabályban rögzített keret szab határt a díjazottak számának, miközben elismerést érdemel kivétel nélkül minden munka. Az értékek összevetésével, méltó szakmai vita során alakult ki a döntés, melynél kimondható, hogy a különbségek csak pozitívumok mentén voltak megfogalmazhatóak.

A bírálóbizottság a pályázatot eredményesnek ítélte meg, és alkalmasnak tartotta a beérkezett anyagot, hogy a lehetséges 3 db díj és 3 db elismerő oklevél teljes körben kiosztásra kerüljön. A bírálóbizottság egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta:

2022-ben Forbát Alfréd építészeti díjat kapnak:

 • Gyergyák Ákos DLA és Kozák Barnabás építészek – Aradi Vértanúk útja 50. társasház, Pécs

A történeti belváros peremét tervezett épület a kisvárosi környezetbe illeszkedés, és a finom gesztusok alkalmazásának szép példáját adja. Tanulságul szolgál a hagyományok megtartását, és a kortárs építészeti hangvételt egyaránt fontosnak tartó tervezők, és közönség számára. Bár az épület látványa lényegében a déli, közterületről látható homlokzatában jelenik meg, az udvari beépítés emberi léptéke, és lakhatósága is említést érdemel.

 • Koch Péter – Villa kilátással a XII. kerületben, Budapest

A villaépítészet sajátossága, hogy a megfelelő anyagi erő különleges helyszín megválasztását, és egyedi megformálású épület kialakítását teszi általában lehetővé. Bár a terv némileg más irányt mutat, mint amit a fenntarthatóság szempontjai ma megkövetelnek, ám elegáns megjelenése, nagyvonalú téralakítása, és a burkolatok, üvegfalak műszakilag rendkívül igényes megoldásai mindenképpen elismerést érdemelnek.

 • Tamás Anna Mária DLA és Kovács-Andor Krisztián DLA építészek - Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bővítése, Visegrád

Az alkotó közösség munkásságának kiemelt helyszíne Visegrád. A most elkészült iskola bővítés - a korábbi nyertes tervpályázat, a megvalósult Egészségház, és (sajnos leégett) Rendezvénytér – után újabb hangsúlyos, és színvonalas épülettel gazdagította a kisvárost. A tiszta tömegformálás, és a funkcionális rend mellett kiemelendő az épülettel tökéletesen együttműködő belsőépítészet minősége.

A díjakhoz oklevél, emléktárgy és bruttó 100.000,- Ft pénzjutalom jár.

2022-ben Építészetért elismerő oklevelet kapnak:

 • Sebestyén Péter és Koronczi Péter építészek – Ciszterci rendi Szent Margit Óvoda, Pécs

Sűrű történeti közegben, a tömbbelső kötöttségeitől körülvéve kellett jó megoldást találni az óvoda bővítésére. Az új épületrész léptékében, és hangsúlyaiban is egyszerre mértéktartó, és öntudatos. Ezzel úgy értékeli át, és emeli magasabb színvonalra az udvar beépítését, hogy közben tiszteletben tartja a korban, rangban, kinézetben vegyes szomszédjait.

 • Viczencz Ottó – Rózsakert együttes, Pécs: A Rózsakert rekonstrukciója, Egyházmegyei turisztikai információs pont és Pécsi Egyházmegyei Könyvtár

Összetett feladat, mely összefüggéseiben, és részleteiben is látványosan újította meg az idősebb korosztályok számára ikonikus jelentőségű Rózsakertet, és a szomszédos telken álló, régóta felújítására váró nagy értékű műemlék épületet. A kertépítés, és a XVI. századi kanonok ház rekonstrukciója egységes szemlélettel, és kiváló építészeti minőségben valósult meg, gazdagítva ezzel a történelmi belváros egészét is.

 • Kokas Balázs, és Kokas Ignác - DDNP Igazgatóság - „Pintér villa” - épületének bővítése, környezetének rendezése, Pécs

Ez a mestermunka a „kicsi” építészet szép példája. Olyan bővítés, mely mintha mindig is itt állt volna, ám olyan részletekkel, finom jelzésekkel, melyek az értő szem számára megmutatják a „kicsiség” értékeit, szépségeit. Környezetével együtt méltó módon nyitja meg, és vezeti fel a természet szépségeit bemutató arborétumot.

Az elismeréshez oklevél és emléktárgy jár.

Az építészeti tervezés elismerése mellett dicsérettel kell illetni az építészeti mű létrehozásában, és a munkák tökéletes kivitelezésében fontos szerepet játszó szakági tervezők és kivitelezők kiváló munkáját.

A pályázati anyagból készült kiállítás megtekinthető Pécsett, a Művészetek és Irodalom Házában október 29-ig.

A díj névadójáról

Forbát Alfréd, a XX. századi európai építészet jeles alakja Pécsett született 1897-ben. Budapesti, majd müncheni tanulmányok után 1920-tól a Bauhaus-alapító Walter Gropius irodájában kezd dolgozni, majd önálló irodát nyit Németországban. Jelentős külföldi városrendezési és épülettervezési munkák után 1933-ban visszatér Pécsre, ahol a modernizmus funkcionalista szemléletét honosítja meg városi lakóházaival, beépítési terveivel. Származása miatt 1938-ban emigrálásra kényszerült. Svédországban várostervezőként az emberi együttélést jobban szolgáló építészeti környezet megteremtésén fáradozott, s lett a modern várostervezés nemzetközileg elismert szaktekintélye. 

Forrás: sajtóközlemény

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár


Építési megoldások