hír pályázat tervpályázat felvételi Mesteriskola

Az Építész Mester Egylet Mesteriskola XXVI. ciklus felvételi tervpályázat kiírása


Ware-Nagy Orsolya | 2020.07.07

Az ÉME Mesteriskola felvételi tervpályázatot hirdet. A tervek benyújtásának határideje 2020. augusztus 24. (hétfő) 17:00, a tervezési helyszín Miskolc történelmi belvárosában található.

1. A tervpályázat célja

Az ÉME Mesteriskola XXVI. ciklusának felvételi tervpályázata

2. A tervpályázat jellege

Zártkörű, névaláírásos tervpályázat

3. A részvétel feltételei

A Mesteriskola XXVI. ciklusára építész(mérnök) vagy belsőépítész Msc vagy MA diplomát, vagy ezekkel egyenértékű külföldi egyete­mi diplomát szerzett, és legalább féléves szakmai gyakorlattal is rendelkezők jelentkezhetnek.

A részvétel feltétele az is, hogy a jelentkező a ciklus alatt – a 2020-2022. években – más posztgraduális képzésben ne vegyen részt.

Külföldi állampolgár esetén a megfelelő szintű magyar nyelvtudás szükséges, mert a képzés nyelve magyar.

4. A tervpályázat meghirdetése, jelentkezés

A felvételi pályázatra 2020. július 5-től lehet jelentkezni az eme.mesteriskola@gmail.com címen. Minden jelentkezőnek elküldjük a kiírás rajzi mellékleteit és egy regisztrációs lapot.

5. A felvételi pályázat ismertetése

A koronavírus járvány miatt nem tartunk személyes ismertetést.

6. A helyszíni bejárás

A helyszín szabadon bejárható. pályázat helyszíne: Miskolc, Városháza tér 3. A Szent Erzsébet sétány és a Városháza utca is szabadon bejárható közterület. Természetesen a Google maps-en is megtekinthető a környék – 2013-ban és 2019-ben.

7. A kiírással kapcsolatos kérdések

A kiírással kapcsolatos kérdéseket 2020. július 15-én 24:00 óráig lehet föltenni a Felvételi Bizottságnak, az alábbi e mail címen: eme.mesteriskola@gmail.com

A kérdésekre adott válaszokat e mail-ben minden regisztrált pályázónak a megadott címre elküldjük négy munkanapon belül.

8. A pályaművek nyomtatva nem kell benyújtani!

9. A pályaművek elektronikus benyújtása

2020. augusztus 24. (hétfő) 17:00 óráig kell elküldeni összefűzött pdf vagy pdfa formátumban (maximum 10 Mb portfólió, 10Mb terv) a következő email címre: eme.mesteriskola@gmail.com

A pályázók pályaművük benyújtásával alávetik magukat a tervpályázati kiírás feltételeinek és a Felvételi Bizottság döntésének.

10. A pályaművek kötelező tartalma (csak előzetes regisztráció után adható be!)

 • Szakmai önéletrajz, a pályázó arcképével, az eddigi építészi tevékenység tömör dokumentálásával, tervezési - és tervezőtárssal készült - munkák a vezető tervezővel ellenjegyezett részvételi arányszám megadásával adhatók be
 • A szakirányú oklevél másolata
 •  Az alkalmazotti állományban lévő jelentkezőnek a munkahelyi hozzájárulás igazolása
 • Szakmai portfolió
 •  Felvételi tervpályázati tervcsomag, makettfotókkal

A Felvételi Bizottság legkésőbb 2020. szeptember 7-ig értesítést küld döntéséről a pályázók részére.

11. A tervpályázat elbírálásának módja

A felvételi pályázatot az ÉME Mesteriskola Felvételi Bizottsága bírálja el. A Felvételi Bizottság tagjai a Mesteriskola mesterei. A Mesteriskola Tanulmányi Bizottsága a Felvételi Bizottságot külső tagokkal is kibővítheti. A Felvételi Bizottság döntése végleges, nem támadható meg.

12. Összeférhetetlenség

Előfordulhat, hogy egy jelentkező a Felvételi Bizottság egyik tagjának munkatársa. Ebben az esetben ezt külön jelezni nem kell, hiszen kiderül az adatlapból. Ilyen esetben az érintett mester nem szavaz munkatársa felvétele kapcsán.

13. A tervpályázat díjazása

A felvételi tervpályázatnak nincs díjazása, lebonyolítása elsődlegesen a felvétel és Miskolc város szempontjait szolgálja.

14. Tervezési program

14.1 A tervezési feladat

Miskolc belvárosának kétarcúságát (eltérő architektúrájú utcák és nyitott tömbbelsők) értelmező mintaprojekt tervezése, amely miközben releváns építészeti választ ad e kétarcúság kezelésére funkcionálisan is erősíti a fiatalok belvárosi kötődését.

14.2 A helyszín

A miskolci Városház tér a város közigazgatási központja, itt áll a Városháza és a Megyeháza. A hagyományos értelmezés szerint alig nevezhető igazi térnek, a hajdani Piac utca nyugat felé tölcsérszerűen kiöblösödő, illetve a régi Mészár utca észak felé szűkülő része alkotja. Keletről a Széchenyi utca, nyugatról a Hunyadi utca, délről a Szent István tér, északról a Kis-Hunyad/Palóczy István utca határolja. A tér a második világháború előtt Horthy Miklós nevét viselte, a tanácsi rendszer idején pedig Tanácsház tér volt a neve.  A tér jellegzetes eleme volt az előző századfordulón a „négyeslámpa”. Kicsit arrébb áll 1994 óta, az inkább feltűnőnek mondható Melocco Miklós szobor, amely Széchenyit ábrázolja. A posztmodern gigaposztamens építésze Masznyik Csaba volt. A Vármegyeháza melletti fedett vízlevezető árok után álló ház a Városháza utca 3., a tervpályázat helyszíne.   

14.3 A feladat és előzményei

A Herke-ház (Városház tér 3.) története

Az épület mai homlokzati képét 1892-ben alakították ki, de maga a ház korábbi. A Városház tér felőli részen mindig is különböző üzletek működtek, többek között hús-, szatócs-, fűszer-, dohánybolt, pékség, kávéház. A legtöbbet reklámozott üzlet a házban Otrokocsi Végh Dániel hentesárú fiókja volt. A II. világháború után városi vendéglő, majd 2017-ben dohánybolt és halsütöde volt benne, utóbbi helyén legutóbb egy étterem volt. A ház udvari részeit, ahol korábban úri lakások voltak a Közterület és Piacfelügyelőség ügyfélszolgálata foglalta el, ezt a részt tavaly bontották le, az amúgy is felfoghatatlan méretű „nem tér”, a hivatalos nevén Szent Erzsébet sétány (!) parkolóözönének bővítésére. A szerény megjelenésű, földszintes épület Herke József tulajdona volt, és arról nevezetes, hogy ennek a háznak az udvari helyiségeiben volt Miskolc első nyomdája, Szigethy Mihály 1812 és 1833 között működtette itt vállalkozását, majd a családé maradt 1840-ig. Itt készült a korában rendkívül népszerű Miskolczi Nemzeti Kalendáriom, amiből évente nyolcezer példány lelt gazdára, valamint Szrogh Sámuel Miskolcznak a’ javai című költeménye is.

A telekre Bán Ferenc is készített tervet, több változatban, az utcai épületrész megtartásával.

14.4 Részletes tervezési program

21. századi miskolci városi házat kell tervezni a telekre, amely egyszerre kapcsolódik a 18-19. századi zártsorú szövet maradékának karakteréhez és a tömbbelső 20. századi, szövetet megszüntető nem-tereihez. A szabályozási paraméterek irányadóak, de nem kötelezőek: max. 80%-os beépítés, max. 9 m-es építménymagasság, a meglévő utcafronti épületrész megtartása részben vagy egészben, beépítési vonal.

A program kialakítása alapvető része a feladatnak. A Város a földszinten üzleteket, az emeleteken irodákat és/vagy lakásokat szeretne, de a pályázat fókuszában éppen a városközpont közösségi újragondolása van: fiatalok, fiatal családok lehetséges lakásformáira, szűkebb és tágabb közösségi tereire, lakáshoz kapcsolódó közösségi munkahelyeire és mindezek környezetére kell építészeti javaslatot adni. Mi legyen a Szent Erzsébet sétánnyal, az autókkal vagy éppen a Városháza utcával? Mekkora ház épüljön ide? Mi legyen az eddigi homlokzati ill. tömegformálási kétarcúsággal? Csak néhány a válaszra váró kérdések közül.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy noha nem támasztunk túlzott formai követelményeket, ez egy építészeti pályázat, azaz kötelező beadni építészeti rajzokat és makettfotókat!

14.5 A pályázat mellékletei

14.5.1 Rajzi mellékletek

 • Szabályozási terv kivágat – pdf   
 • Alapterv – pln

15. Beadandó munkarészek

 • Helyszínrajz, környezetrendezési terv 1:500
 • Alaprajzok, metszetek, homlokzatok 1:200
 • Látványtervek, legalább 4 db
 • Makett, legalább 4db makettfotó
 • Rövid koncepció (műszaki) leírás

A felvételt nyert pályázók terveit bemutatjuk az Önkormányzatnak. A pályázatokat kiállításon is látni lehet majd, erről külön értesítést küldünk minden érintettnek. A felvételt nyert pályázók terveit Mesteriskolai foglakozásokon értékeljük ki.

16. A felvételt nem nyert pályázatok sorsa

A felvételt nem nyert pályázók számára a szükséges számban beszélgetős kiértékelést tartunk és szívesen látjuk őket a felvettek kiértékelésén is!

Budapest, 2020. július 2.
Építész Mester Egylet Mesteriskola
Tanulmányi Bizottság

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár


Építési megoldások