cikk

Egy megvalósult pinceszigetelés Büsscher & Hoffmann termékekkel


d.adel | 2021.05.13

2020 tavaszán kezdődtek meg a munkálatok Szegeden. A Bevándorlási Hivatal épületének bővítése volt a feladat a meglévő épülethez kapcsolódó úgy szárnnyal. Külön kívánalom volt, hogy az új épületben legyen egy teljes értékű pince irattár és egyéb célokra. Figyelembe véve a mai előírásokat egy lift is készült az épületben.

Színezte a dolgot, hogy a pince kontúrja részben beljebb volt, mint a homlokzati síkok, így a terepszinten vasbeton konzolok kialakítására volt szükség. Mindezt olyan terepen kellet végrehajtani, ahol a mértékadó talajvízszint a tervezett pince felső harmadában van. Ebből egyértelműen következik, hogy a munkálatokat csak talajvízszint süllyesztés mellett lehet elvégezni. 

A szívókutak elhelyezése után kezdődött a munkagödör kiásása, az aljzatbeton és a szigetelést tartó falak kivitelezése. A szomszédos épülethez csatlakozó oldalon, ill. a rá merőleges utcai oldalon – ahol a konzol is készült –, teljes magasságú szigetelés tartó fal kerül kiépítésre, míg a másik két oldalon csak olya magasságban készült a szigetelés tartó fal, hogy az majd az ellenlemez külső zsaluzata is legyen.

A szigetelés a kivitelező a szakma szabályait betartva készítette a 2 réteg Büsscher GG E 45 K elasztomerbitumenes (SBS) lemezből a szigetelést. Külön feladat volt a liftakna szigetelése és annak megvédése. A fal kellősítése után – Büsscher BV – következett a falak felső felében a kétrétegű szigetelés elkészítése állványzatról, megfelelő eltolással mind vízszintesen, mind függőleges irányban. Vele párhozamosan az alacsonyabb fal szigetelése is készült. A függőleges felületek szigetelés után következett a vízszintes felület teljes szigetelése és ennek a szigetelésnek a hozzákapcsolása a liftakna vízszigeteléséhez.

Semmit sem ér a jól elvégzett munka, ha nincs kellően megvédve, ill. a követő szakma nem vigyáz az előtte dolgozók elkészült munkájára. Ezért védelemként a vízszintes felületen egy fólia terítésre került kb. 7 cm aljzatbeton, a falakon körbe, a liftaknában pedig drénlemez került elhelyezésre, hogy az ellenfödém vasszerelését és betonozását a szigetelés megsértése nélkül lehessen készíteni. Sajnos a védelem kiépítése sem tudta megakadályozni, hogy a vasszerelés kapcsán ne keletkezzenek apróbb sérülések, de szerencsére ezeket sikerült megfelelően kijavítani.

Az ellenlemez elkészülte után az alacsony fal belső oldalára elkészültek a vasbeton tartófalak, így lehetővé vált e falak külső szigetelése. Sajnos helyenként a munkaárok nem kellő szélessége nem tette lehetővé szabályos állvány építését, így a szigetelés kivitelezőjének alkalmazkodnia kellett a helyi adottságokhoz és abból épített állványt, amiből lehetett. Természetesem így is biztosítani kellett a biztonságos munkavégzés körülményeit. A vasbeton falak külső szigetelése az alacsony falra kihajtott szigetelés folytatásaként ment tovább.

Ahogy az lenni szokott, az időjárás sem mindig volt kedvező és az esőzések kapcsán a nyitott épület többször elázott. Szerencsére a víz nagyrészét sikerült eltávolítani, a többi meg jót tett a betonnak… Némi izgalomra is sor került, mert egy ilyen eső kapcsán a szomszédos épülethez kapcsolódó oldalon a pince hőszigetelése és a vízszigetelés közé bejutó víz több méterrel odébb a szomszédos vasbeton falon megjelent. Jó a rosszban, hogy a zsaluzat távtartójában lévő lyuk nem volt letömítve, így mint egy forrás foglalatánál a víz szabadon távozhatott. A jelenség csak néhány nappig tartotta izgalomba a kivitelezőket, de végül is megszűnt, ma már csak egy rossz emlék.

A szomszédos épülethez csatlakozó oldalon valamint az utcai oldalon az aljzatbetonra elkészült vízszigetelés, így az épület pincefödémével együtt elkészülhettek az alulról szigetelt konzollemezek is. Végül a földszint szerkezetének elkészítése után kerülhetett sor a vízszigetelés befejezésére a lábazatok kialakítására.

Néhány tanulság. Fontos hogy a követő szakmák vigyázzanak az előttük dolgozók munkájára. Ez nem csak itt, hanem az élet minden területén igaz. Mind a tervezőnek, mind a kivitelezőnek gondolnia kell az építés közbeni állapotokra, azok hatásaira az épületre. Nem elegendő csak a végállapotra koncentrálni, tudni kell – még a tervezés folyamán – , hogy milyen munkafázisok vannak és szükség szerint gondoskodni kell az esetleges veszélyes helyzetek elkerüléséről. Szerencsére ennél az épületnél, még ha volt is néhány napi izgalom, a dolog jól sikerült, a generál és az alvállalkozók kezelték a kialakult helyzeteket, jó döntéseket hoztak, melynek jó eredmény lett a vége.

Összességében elmondható, hogy a jó kivitelező, a jó anyag együttesen olyan megoldással szolgált, ami hosszú időre biztosítja a megrendelőnek a használhatóságot, a megfelelő száraz körülményeket. Ilyen és hasonló ügyekben a Büsscher & Hoffmann Kft. munkatársai szívesen adnak segítséget tervezőnek, kivitelezőnek egyaránt.

(X)

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár


Építési megoldások