színkép | 2022.12.05

Az idén 13. alkalommal átadott Ezüst Ácsceruza díjat Hulesch Máté és Őry Júlia kapták.

Az Ezüst Ácsceruza építészeti és sajtódíjat 2010-ben a Honi Művészetért Alapítvány alapította. A rangos kitüntetés kezelésének megtisztelő feladatát 2020-tól a Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) látja el.

Az Ezüst Ácsceruza díj olyan nyomtatott vagy elektronikus sajtótermékekben megjelenő, minőségi publicisztikai tevékenységért jár, amely hozzájárul a magyar építészet és építőipar népszerűsítéséhez.

Az emlékplasztikát, az adományozást igazoló oklevelet, valamint 200.000 Ft pénzjutalmat minden évben két alkotónak ítélik oda és adják át év végén Szent Borbála, az építőmesterek, építészek védőszentjének napjához közeli időpontban.

Az ünnepélyes díjátadásra a Magyar Építőművészek Szövetsége székházának Ybl Miklós termében került sor, a kitüntetetteket Komjáthy Attiláné és Vadász Bence építészek méltatták.

A díjazottak laudációit a MÉSZ a közösségi oldalán tette közzé:

Őry Júlia művészettörténész

A díjak változó kort érnek meg, van közel 130 éves is, az Ezüst Ácsceruza Díj 13 esztendejével kamaszkorba lépett.

A 12 esztendő értékrendjéről Bálint Imre tudja a legtöbbet, egyetlenként, aki kezdetektől tagja minden kuratóriumi ülésnek, döntésnek.

Az előző 35 díjazott – szakmabeliként vagy nem szakmabeliként – elkötelezetten adott és ad hírt ma is az építészet értékeiről.

Mindannyian személyiségükben, gondolkodásmódjukban kitartóak, fáradhatatlanok; térítenek, ”hídemberként” vezetnek az építészet rejtelmes világába.

Őry Júlia 2010-től a FUGA elkötelezett kurátora, programszervezője, menedzsere, 2018-tól galériavezetője, 2021-22-ben művészeti vezetője.

Fiatal kora ellenére több mint 3000 rendezvényt bonyolított.

Számos nemzetközi intézet bevonásával megvalósult építészeti kiállítás mellett olyan nagy jelentőségű hazai értékeket bemutató kiállításokat, mint a 2012-es „Zalotay 80.”, a 2015-ös „Bán Ferenc építészete„ vagy a FUGA 10-dik születésnapjának teltházas nyitó eseménye „Az építészeti tervrajz is műalkotás„ címmel, melyek a többiekkel együtt joggal illeszthetők a nemzetközi szcénába.

Szakmánk szempontjából különös jelentőségűnek érzem ez utóbbit, ahogyan Ő maga fogalmazza meg az „Építészet a kiállítótérben„ című tanulmányában: ”…felhívtuk a figyelmet, hogy az építészeti tevékenység ’munkaközi’ produktumai is lehetnek önálló művek, a műtárgy piacon is helyet érdemlő műalkotások.”

Pályája kezdetétől hittel vallja, hogy az építészet a kulturális élet szerves részévé tehető, ezzel közelebb hozható az építészethez a nem szakmabeli értelmiség, a szélesebb közönség.

Őry Júliának, a sok megjelenési formában-fórumban gondolkodó embernek mind e rengeteg esemény, kiállítás és konferencia megálmodása, szervezése és megvalósítása mellett maradt ideje az írásra, hogy szerzőként, vagy szerkesztőként jelen legyen jónéhány nyomtatott vagy webes megjelenés, könyv, cikk, katalógus születésénél is.

A legőszintébben remélem, hogy lesz elég energiája tervei megvalósításához, és segítsége ahhoz a munkához, amit vállalt, az N&n Galéria és a Zalotay archívum feldolgozásához!

Elkötelezettsége, fáradhatatlansága biztosíték arra, hogy további jelentős publikációk, kiállítások születnek.

Őry Júliára egy újabb „hídemberként” tekinthetünk, ezzel kiérdemelte az Ezüst Ácsceruza Díj elnyerését, melyhez szívből gratulálok!

Komjáthy Attiláné Kremnicsán Ilona alapító, építész

Hulesch Máté Gábor

Egy csöndes fiatalember az építészek vad, hangos exhibicionista, zakatoló világában. Szelíd, lényeglátó elemző, a kívülállók pártatlanságával, de a szakmabeliek biztonságával.

Idehaza és külhonban kiváló helyeken tanult, - hol befejezte -, hol félbehagyta a tanulmányait, - folytonos mozgásban volt és van, beleszagolva különböző építészeti „fűszerkertek” bódító világába. Mint egy igazi reneszánsz piktor, vagy vándorkomédiás.

Így aztán sok mindent tud, - amit nem tud, azt megérzi, - ami megfejthetetlen azt megsejti…

És megírja.

Szép, érthető, egyszerű, magyar bővített mondatokban. Mint régen, amikor még felelősség- és rang volt írni.

Évek óta jelennek meg írásai itthon és külföldön, - ír és szerkeszt -, csak az utóbbi két évben több, mint száz cikke jelent meg az Építészfórumon. És olvassák ezeket az írásokat az építészek és az érzékeny, érdeklődő „laikus testvérek” egyaránt.

Hisz Máté az építészek- és építészeti alkotások között jóízlésű és lényeglátó külső szemlélő, aki óvatosan közvetíti felénk a társadalom sokszor furcsa elvárásait és értékítéletét, - a laikusok rettenetes bábeli világába pedig „beavatottként” eljuttatja a mi hangunkat is, megfejti nekik a titkos, rejtett üzeneteket.

Az ilyen kódfejtők pedig díjakat érdemelnek.

Itt és most: Ezüst Ácsceruza Díjat!

Budapest, 2022. december 5.

Vadász Bence DLA

Forrás és fotók: Magyar Építőművészek Szövetsége

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár


Építési megoldások