Ulrich Tamás Norbert | 2017.10.03
Az Építészet Világnapja alkalmából került sor a Diplomadíjak átadására a Magyar Építészek Házában.

Az esemény elején Hajnóczi Péter, a MÉK elnöke, majd Krizsán András, a MÉSZ elnöke, Reicher Péter ,a Graphisoft Magyarország vezetője, és Kalo Emese, a zsűri elnöke köszöntötte a megjelenteket.

A Magyar Építész Kamara és a Magyar Építészek Szövetsége által meghirdetett Diplomadíj pályázatra az idén száztizenhárom terv érkezett. Örülünk ennek a nagy számnak, mert még soha nem bírált a Zsűri száznál több tervet, és tavaly különösen alacsony volt a részvétel, csak ötvennyolc terv érkezett.

Akkor azt hittük, hogy ennek oka a rengeteg munka (a frissen végzett építészek egy része már annyit dolgozik, hogy ideje sem jut a pályázati anyag összeállítására). Jó, hogy rácáfolt erre az idei év, hisz munka most is rengeteg van, a diplomadíjra mégis majdnem kétszer annyi friss diplomázó pályázott. Köszönjük nekik, hogy vállalva ezt a megmérettetést, sokan benyújtották a pályamunkájukat.

A beérkezett terveket négy téma szerint csoportosítottuk, építészet műemlékvédelem, belsőépítészet, terület- és településtervezés, valamint táj- és kertépítészet. Egy-egy témakört külön szakértő zsűri bírált.


MÉK-MÉSZ Diplomadíj Bizottság 2017. zsűrije:

Építészet: Kalo Emese elnök, Nagy Gábor, Nagy Csaba (MÉSZ), Sajtos Gábor, Turi Attila
Belsőépítészeti Tagozat: O. Ecker Judit, Láng Judit, Kovács Zoltán, Schinagl Gábor
Terület- és településrendezés: S. Vasi Ildikó, Schwarczuk Ágnes, Gajdos István
Táj és kertépítészet: Schuchmann Péter, M. Szilágyi Kinga, Bardóczi Sándor, Sándor Tamás, Szloszjár György
Műemlékvédelem: Vukov Konstantin, Nagy Gábor
Szakmai titkár: Ulrich Tamás

Sajnálatos, hogy az elmúlt évekhez képest a benyújtott településrendezési, városépítészeti munkák számának jelentős csökkenése tapasztalható. Az ez évben diplomázók közül csak a Szent István Egyetemen végzett hallgatók nyújtottak be diplomatervet településtervezési témában. A benyújtott munkák alapján a zsűri úgy döntött, hogy nem adja ki a 2017. évi Településtervezési diplomadíjat, azonban rangsorolás nélkül két diplomamunkát dicséretesnek minősít.


A 2017. évi MÉK-MÉSZ Diplomadíj díjazottjai:


1. Táj- és Kertépítészet témában: Hajnal Lilla, Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar Kert- és Szabadtértervezési Tanszék

A diplomaterv témája: Bp. II. Pasarét, Akadémia Park szabadtérépítészeti terve

Hajnal Lilla témaválasztása Budapest egyik legnagyobb tervezett ingatlan beruházásához kapcsolódik, mely ha elindul, talán egyben a legnagyobb zöldfelületi fejlesztés is lesz. A vizsgálati munkarész részletesen tárgyal minden a tervezéshez szükséges körülményt és adottságot. Nagyon jó és alapos a ZobokiDemeter építésziroda által készített koncepcióterv elemzése, azon belül a szabadtérépítészeti koncepció hiányosságainak bemutatása, szakmai értékelése. Nagyvonalú, látványos és elegáns megoldás a központi tér, a parkfelület kialakítása a körbefutó elliptikus vezetésű sétánnyal. Erőssége a tervnek, hogy jól érthető, átgondolt, tiszta rendszert teremt a területen és jól tagolt területegységeket hoz létre. Szép arányúak a kialakított új terek, a terv egészében jó a burkolt felület és a zöldfelület aránya. Összességében elmondható, hogy a diplomaterv igényes, szép munka.

Laudáció: Kert- és Tájépítész Tagozati zsűri


2. Belsőépítészet témában: Aleksić Júlia, Metropolitan Egyetem, Kommunikációs és Művészeti Kar, Belsőépítész Környezettervező Művész Mesterszak

A diplomaterv témája: Bp. XIII. ker. Meder utca Étterem és konyhakert

A diplomázó a Meder utcában a Danubius Hajógyár volt épületében hozott létre egy olyan biogazdaságot, ami a tiszta alapanyagai révén egy egészségesebb és környezeti terhelést is minimalizáló hatása révén egy éttermet is kiszolgál. A létrehozott organikus kertészet a szükséges energiát is maga állítja elő a hulladék "anaerob" lebontásából származó hővel.
A diploma feladat által feltárt és megvalósított terv dicséretre méltó módon mutatja be a jövő növénytermesztési lehetőségeit és a belső tereiben is átgondoltan megformált étterem kialakítását.

Laudáció: Belsőépítész Tagozati zsűri


3. Műemlékvédelem témában diplomadíjat kap: Rentka László, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

A diplomaterv témája: Székesfehérvár, Malom Zeneház

Középkori alapok, barokk falak, egy elhagyott, pusztuló épület, mellette már csak falmaradványaival jelzett másik.
A Molnárház a meglévő struktúrájával a kiszolgáló tereket foglalja magába. A Sörház-malom kubusát ezáltal a főfunkció foglalhatja el, ami nagyvonalú térkezelést eredményez. Az építészeti koncepció az ellentétek kiegyenlítését és egyben kihasználását is célozza. A molnárház egyszerű architektúráját a Sörház-malom utcai újjáépített homlokzati fala folytatja, hogy aztán a fémlemez fedésen átlendülve az udvari oldalon üvegmegnyitással, nagyvonalú hangvételbe csapjon át. Ezt az erős felütést a molnárház egyszerűsége ellenpontozza. A belső terek szépen differenciáltak. A pincei zártságban otthonos jazz-klub felett a teljes nyitottság, az udvarral közvetlen kapcsolatban lévő galériás kiállítótér, míg legfelül csak a tartószerkezet finom ritmusával osztott elegáns zeneterem. Az anyaghasználat következetes szolidsággal mutatja a régi és az új épületrészek addícióját. A diplomaterv szép példája a nagyotmondást kerülő, visszafogott, ugyanakkor új értékekkel gazdagított műemlékmentésnek.

Laudáció: Nagy Gábor


4. Építészet témában: Brezina Zsolt, Debreceni Egyetem, Műszaki Kar, Építészmérnöki Tanszék

A diplomaterv témája: Bükk-fennsík, Három-kő csúcs, Három-kő Turistaház

A tervezett turistaház a meredek sziklákkal és lejtőkkel körülzárt Bükk-fennsík déli határán helyezkedik el. Az önfenntartó épület természeti környezetben távol a világ zajától nyújt szálláslehetőséget egyrészt kulcsosházként a kirándulók részére, másrészt szükségszállásként menedéket az időjárás viszontagságai elől. Az épület ezen kettős funkciója mind tömegalakításban mind pedig anyaghasználatban visszaköszön. Bár a bírálóbizottság véleménye szerint az épület tömörsége még visszafogottabb anyaghasználatot is elviselt volna, de értékelte a terv gondolatiságát, az abból sugárzó lelkesedést és a tervezői elgondolás konzekvens végig vitelét. A diplomaterv jó példa arra, hogyan lehet kis léptékű építészeti feladat mögött is tartalmas mondanivaló és hogyan lehetséges annak egyszerű nyelvezetű építészeti kifejezése.

Laudáció: Sajtos Gábor


Gádoros Fanni, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Építőművész Kar, Építészeti intézet

A diplomaterv témája: Bp. Diós árok - Rőzse utca, MAG gyerekotthon

A Diósárok utca, hűvös, szűk, északi völgy a Szabadsághegy oldalában. Jelenleg ezen a területen található a működő Esze Tamás Nevelőotthon. Egy vonal mentén négy épület alkot láncot, egymásnak felelgetve. Az épületek azonos méretűek, azonosan szerkesztettek, de eltérnek egymástól, saját identitással rendelkeznek. Egy egységben hat-hat gyermek él. Gárdos Fanni célja egy olyan gyermekotthon tervezése volt, melyben a gyermekek szívesen élnek, otthonuknak érzik.
A terv a beépítéstől kezdve a tömeg és térformáláson, anyaghasználaton át, az egyedi bútorokig mindent szépen és egységesen formál és old meg, bizonyítva, hogy nem létezik külön városépítészet, építészet, és belsőépítészet. Egységes gondolkodásmód, esztétikai és formaérzék, érzékenység, nyitottság és emberszeretet kell csak hozzá. A tervezőben mindez megvan, a diplomamunka ezekről az értékekről szól.

Laudáció: Nagy Csaba


Györgyi Hanga, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Építőművész Kar, Építészeti intézet

A diplomaterv témája: Heves, Tér mint nevelési eszköz: börtön

A börtön elfalaz a külvilágtól, bezár. Magyarországon a visszaesők aránya több mint 40%. Ennek majdnem fele többszörösen visszaeső. Györgyi Hanga börtöne re-integrál. Egy utópia, mely az építészet eszköztárával nevel, és ösztönöz a beilleszkedésre. Elsőre az utópiákhoz illően szép elliptikus ívbe foglalt forma fog meg. Az épületkomplexum a zárt geometrián belül lépcsőzik a mélybe. A többszintes szigorított, majd az alacsonyabb mérsékelt és a földszintes enyhített felügyeletet érvényesítő épületek a társadalomba való visszavezetést jelenthetik. A kifelé haladás, egyben felfelé haladás is.
A megfogalmazott alapelvek – nevelés, ösztönzés, önfenntartás – átmenetekben jelennek meg. Az átmenet lényege a terekben, az anyagokban, a zajban, az akusztikában, a fényben és a természet megjelenésében rejlik.
Valahol ilyen a mai építészet legjava – társadalmi felelősségvállalás, környezetpszichológia, letisztult formák, érzékenység.

Laudáció: Nagy Csaba


Kristóf Imola, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Lakóépülettervezési Tanszék

A diplomaterv témája: Győr, Kossuth L. utca 27-29. Foglalkoztató ház

Győr Újvárosában ez az utca korábban szegregációs területnek számított, az elmúlt években rehabilitációs folyamatokon ment át, de még ma is vannak rossz állapotú épületei. Ilyenek helyére került a foglalkoztató ház, ami fogyatékkal élők számára nyújt foglalkoztatási, oktatási és szabadidős lehetőséget. Az épület külső megjelenése egyszerű, letisztult, finoman illeszkedik a kisvárosias utcaképbe. A fehér vakolt homlokzat a nyílászárók ritmusával reagál a szomszédos épületekre, nem utánozza azokat, hanem párbeszédbe kerül velük. A hajtogatott elvű, alacsony hajlású tetőfelület erősíti a ház mai megjelenését, egyben illeszkedik is a környezetéhez. A beépítés egy intim belső udvar köré szerveződik, mely egyszerre a megérkezés helye és a térszervezés alapja. A foglalkoztató ház rendszere tiszta, átlátható, segíti a fogyatékkal élő embertársaink könnyebb tájékozódását, a megfelelő biztonságérzet kialakulását, az akadálymentességet.
A környezetbe illesztés és a fogyatékkal élők igényeinek feltárása olyan épülethez vezetett, mely a maga egyszerűségével válik széppé. A diplomamunka igényesen kidolgozott, elegáns előadásmóddal.

Laudáció: Kalo Emese


Építészet témában – a Graphisoft által támogatott fődíjat (ArchiCad 21) kapta: Nagy Mercédesz Erika, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Középülettervezési Tanszék

A diplomaterv témája: Veresegyház, Tájlabor és Ökoturisztikai Központ

A diplomaterv gyerekkori élményekre épít. A veresegyházi Öreg-tó múltjának alapos elemzése és megismerése előzte meg a tó gátjánál lévő egykori malom újrafogalmazását. Míg a múltban a tó volt a malomért, addig a jelenben a malom van a tóért. Ez a terv alapkoncepciója, amiben a malom egy ökoturisztikai központként a tanösvény 0. állomása. A tervezett épület szerves részévé teszi a malomrom falait és a gátat is. Az épített és természeti környezet találkozik a diplomatervben, melynek építészeti megoldása a terv egyik fő értéke. A térszervezés utal a régi malmok elrendezésére, a telepítés tiszteletben tartja a gát helyzetét. A diplomaterv átgondoltságában és egyszerűségében is példaértékű. Dicséretes az épület térszervezése, tömegalakítása, részletei és a terepadottságokhoz igazodó telepítése is.

Laudáció: Sajtos Gábor


A benyújtott pályamunkák minőségén, igényességén fellelkesülve a kamarai tagozatok négy további tervet dicsérő oklevélben és könyvjutalomban részesítettek:


1. Terület- és településrendezés témában: Fóthi Annamária, Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Településépítészeti Tanszék

A diplomaterv témája: Fóti történelmi városközpont fejlesztése

A diplomamunka követi a hagyományos szerkezetű kidolgozást: helyzetelemzés – értékelés - koncepció és javaslat. Kiemelkedően szép és finom a grafikai feldolgozás. A falusias küllemű, műemléki környezetet képviselő „Ófalu” városrészt kisvárosi arculatú, korszerű kulturális városközponttá kívánja átalakítani. Egy rendkívül érzékeny, hagyománytisztelő megközelítésű központ fejlesztést tervez, melyet a városi terv felülvizsgálata során is megfontolásra érdemes javaslatokkal mutat be. Az alulhasznosított, feltáratlan nagy településközponti területként megjelölt tömböket belső feltárással differenciáltabb területhasználatra teszi lehetővé. Jó megoldásokkal és árnyalt környezetformálással a zsákjellegű utcák megszüntetésével finom erezetet hoz létre a városszerkezetben, hálózatot képezve a közlekedésben.


Sánta Judit, Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Településépítészeti Tanszék

A diplomaterv témája: Bp. Nyugati pályaudvar és Szabolcs utca tömbrehabilitáció terve

Nagy feladatra vállalkozott, már-már egy diplomamunka kereteit meghaladóan. Saját elmondása szerint Fővárosi Ösztöndíjasként munkájában meghatározó volt a Történeti városrészek városszerkezeti fejlődésének bemutatása.
Rendkívüli részletességgel, mély szakmai ismeretekről bizonyosságot tevően sorra veszi a Főváros kiemelt jelentőségű, számos problémával terhelt területének, a Nyugati pályaudvarnak és északkeleti környezetének a különböző tervekben, koncepciókban és pályázatokban kidolgozott dokumentumait, gondolatait. Kiegészíteni igyekszik egy-egy gyalogos, ill. zöldfelületi kapcsolati lehetőséggel a területet, melyekre az eddigi koncepciók nem, vagy legalábbis nem ilyen hangsúllyal hívták fel a figyelmet. A vasúti pályaudvarral és vele összefüggésben a pályaudvart érintő közlekedéssel kapcsolatos megoldási javaslatai elgondolkodtatóak, beépítési elgondolásai továbbérlelésre érdemesek.


2. Belsőépítészet témában dicsérő oklevelet kap: Kaczián Tibor, Metropolitan Egyetem, Kommunikációs és Művészeti Kar, Belsőépítész Környezettervező Művész Mesterszak

A diplomaterv témája: Bp. Népfürdő utca Hang Művek

A diplomázó a Népfürdő utcában egy használaton kívüli hőerőmű épületet hasznosított. Hangstúdiót alakított ki az ahhoz tartozó kiegészítő terekkel, loft-lakással. A munka belsőépítészeti feldolgozása és abban kifejtett megoldásai dicséretesek.

Laudáció: Belsőépítész Tagozati zsűri


3. Táj- és Kertépítészet témában: Kiss Barbara Anna, Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Kert és Szabadtértervezési Tanszék

A diplomaterv témája: Bp. József Attila lakótelep szabadtereinek fejlesztési terve

Egy budapesti lakótelep szabadterületeinek megújítása témaválasztásként rendkívül aktuális. A vizsgálati tervlapok mindenre kiterjednek. Az élhető lakóhelyi környezet kialakítására irányuló tervezői megoldások igényesek. A tervek átgondoltak, mérnöki precizitással kidolgozottak, színvonalas és ötletes megoldásokat is tartalmaznak. A tervek grafikai kidolgozottsága kimagasló. A szöveges- és tervi munkarészek összhangja dicséretes, a különféle szövegközi ábrák, vizsgálati- és tervlapok minden apró részletet bemutatnak, amelyeket a szöveges munkarész precízen lekövet. Összességében elmondható, hogy a hallgató sokrétű gondolkodása megjelenik a diplomamunkában, az átfogó problémáktól a legapróbb részletekig átgondolta munkáját.

Minden díjazottnak szívből gratulálunk, és hasonlóan szép tervezési feladatokat kívánunk!

Kalo Emese, Ulrich Tamás

Fotók: Pálinkás Edit

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár


Építési megoldások