cikk Autodesk BIM CAD CAD Club modellezés Revit TechData

Revit a középpontban – 2. rész

BIM-kész megoldás


d.adel | 2018.08.15
Az Autodesk Revit terjedése és elismertsége az elmúlt években olyan mértékűvé vált, hogy már hatással van a mélyépítő és gépiparra is. A 2D rajzolás és később a 3D modellezés után eljött az együttműködés időszaka, mely gyors reakciókat és félreérthetetlenséget követel meg minden résztvevőtől.

A következőkben a tartalomkezelésre és a csoportmunka lehetőségeire fókuszálunk, az ezekben rejlő lehetőségeket mutatjuk be.

Kiterjedt adatkapcsolatok

Az elmúlt két és fél évtized alatt az Autodesk Trusted DWG technológia vált az építőipar szabványos formátumává, mely helyét folyamatosan, de csak nagyon lassan veszik át a magasabb adattartalommal bíró cél-fájlformátumok.

Grafikai tartalmak

Az Autodesk Revit, írja és olvassa az Autodesk DWG formátumot, ezzel garantálva a rajzi kapcsolatot az iparág szereplőivel. Látványtervezők felé a modell, anyag és naprendszer beállításokat hordozó Autodesk FBX formátumot javasoljuk. Autodesk 3ds Max szoftvert használó kollégák az Autodesk Revit modelleket közvetlenül is be tudják hivatkozni projektjeikbe, automatikusan lekövetve annak változásait, a saját anyag és objektum felülbírálásaik mindenkori megőrzése mellett.

Adattartalmak

Az igazi érték a modell mögött meghúzódó információkban rejlik. A fizikai modell tulajdonságai, paraméterei szinte tetszőleges bontásban lekérhetők és írható-olvashatók külső szoftverekben is. A hagyományos technológiákkal szemben az objektumok táblázatkezelő (pl. Microsoft Excel), vagy adatbázis kezelő (pl. Microsoft Access) szoftverekben tovább szerkeszthetők, vagy lekérdezhetők. A kétirányú kapcsolatoknak köszönhetően az információk nem vesznek el, a többi projekt-résztvevő számára is hasznosíthatók lehetnek.

Együttműködési lehetőségek

Megfigyelhető, hogy a több-szakági tervező cégek sikeresebben nyerik el az egyre szaporodó Autodesk Revit platformhoz kötött megbízásokat. Csoportmunka környezetet a specializált, kisebb cégek is egyszerűen alakíthatnak ki és üzemeltethetnek megfelelő technológiai felkészültséggel.

Modellintegráció szempontjából

Autodesk Revitben a különálló szakágak modelljei külön fájlban (adatbázisban) – is készülhetnek a szerzői jogi kérdések és a felek közti esetleges bizalmatlanság kezelésére – vagy együttesen, ahogy az építmény a valóságban is állni fog. Az Autodesk Revit modellek szabványos belső struktúrája mindkét esetben lehetővé teszi a teljes modellt figyelembe vevő funkciók kihasználását. Különálló fájlokon alapuló módszer esetén gondot kell fordítani a több szakághoz tartozó elemek műszaki paramétereinek karbantartására.

Adattárolás szempontjából

A modellek számától csaknem függetlenül alakítható azok fizikai tárolása. Három alapeset mellett köztes, vegyes megoldások is kialakíthatók a megrendelői igények és a projekt résztvevők szaktudása és nyitottsága függvényében:

Virtuális magánhálózat

A felek fizikailag összekötött, vagy titkosított virtuális magánhálózaton keresztül is dolgozhatnak.

Revit Server-hálózat

Minden Autodesk Revit felhasználó számára nyitott technológia az egymástól távoli telephelyek és cégek internet sebességtől kevésbé függő összekötésére.

Felhő alapú környezet

Autodesk telepített tervezőeszközei mellé, de azoktól függetlenül is kínálja felhő szolgáltatásait. Ezek egyike az Autodesk BIM 360 platform, mely nem csak a tervezőszoftverekkel nem rendelkező partnerek bekapcsolását, de a tervezők biztonságos és közvetlen összekapcsolását is nyújtja. Lehetőséget biztosít a nem Revit felhasználó társterezők és a megrendelők bevonására is telepítés nélkül, internetes böngészőn keresztül.

Nyílt alkotóelem-szerkesztő környezet

Az építőipari termékek gyártói egymással versenyeznek a tervezők kegyeiért, melynek részeként egyre több termékük jelenik meg a fejlett tervező platformokba való beillesztéshez. Ez sok esetben nem pusztán Autodesk Revit családelemeket jelent, hanem azok használatát, műszaki adat-feltöltését is segítő beépülő modulokat, kiválasztó programokat.

Különbség a rajzolás és tervezés között

Az Autodesk Revit térhódítása mögött az elmúlt évtizedek változó minőségű és információtartalmú, rajzközpontú tervdokumentációiba vetett bizalom megingása is húzódik. Összevetítetlen rajokról sem a Megbízó sem a Tervező nem tudja könnyedén bizonyítani, hogy az jó vagy adott esetben rossz. Az Autodesk Revit beépített adatstruktúrája önmagában garantál egyfajta minőséget, mely természetesen tovább gazdagítható az aktuális munka, vagy a résztvevők felkészültségének függvényében. Épített környezetünk minőségének javítása és fejlesztésének alátámasztása érdekében eddig is gyakran készítettek a tervezőktől független modell alapú alátámasztó munkarészeket. Ezek költsége összemérhető a piaci versenyben lenyomott tervezői, mérnöki díjakkal. A gazdaságosság és kiszámíthatóság az elsődleges szempontok a beruházói és kivitelezői felek szemében is. A tervezési, előkészítési szakasz esetleges hibáinak helyszíni orvoslása és az esetleges következmények kezelése rendkívül költséges, ezért minden fél számára jövedelmező az alacsonyabb fajlagos költségű szakaszban tervezett módon megoldani az esetlegesen felmerülő problémákat. A lehetséges forgatókönyvek összevetéséből mindenki számára világos, hogy a minőségi tervezés, terveztetés kifizetődő:

  • olcsó tervezés – drága kivitelezés
  • olcsó tervezés – drága modelleztetés – hibajavítás – olcsóbb kivitelezés
  • minőségi tervezés – olcsóbb kivitelezés

A helyzet tovább árnyalható az üzemeltetés szempontjainak figyelembevételével. Megfelelő minőségű modellből akár a környezettudatos minősítő rendszerek szempontjai szerinti üzemeltetési és emissziós adatok is kinyerhetők, igazolva a tervezés és kivitelezés során meghozott döntéseket, bemutatva következményeiket.

Hazai helyzet

A nemzetközi irányokat követve a hazai BIM szabályozás is előkészítés alatt áll a Lechner Tudásközpontban. Biztosra vehető, hogy a kötelező érvényű szabályok megjelenése utáni szükségszerű váltás a tervezők számára beláthatatlan piaci hátrányt teremthet az időben lépőkkel szemben. Az Autodesk és hazai forgalmazói hálózata készséggel segít Önnek és Partnereinek az optimális munka és szoftverkörnyezet kialakításában és bevezetésében.

Szilágyi Balázs
BIM tanácsadó

További információ: CADClub.hu; TechData.hu
(X)

Korábbi cikkünk
Revit a középpontban – 1. rész

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár


Építési megoldások