hír Smart Budapest

Smart Budapest - 2030-ra Budapest okos és intelligens város lesz


sebesp | 2017. május 2.
     
A Fővárosi Közgyűlés januárban fogadta el a Smart Budapest – Budapest okos város jövőképe tanulmányt, amely egy átfogó keretrendszer az élhetőbb város megteremtésére.

A Smart Budapest jövőkép célja, hogy egységes keretrendszert adjon a Főváros különböző „okos város” fejlesztéseinek. Az anyagot Finta Sándor építészeti és városfejlesztési igazgató, Barta Zsombor fenntarthatósági vezető és a HuGBC elnöke, valamint Balogh Samu Márton készítette. A Fővárosi Közgyűlés 2013-ban fogadta el a Budapest 2030 Hosszú Távú Városfejlesztési Koncepciót, amelyhez illeszkedik ez az új smart stratégia.

Hat stratégiai területet határoztak meg a Smart Budapest tanulmányban: a főváros a nemzetközi innováció egyik központja, ezáltal a tudástranszfer célpontja legyen; az erőforrások és a keletkező hulladék fenntartható felhasználásával óvja környezetét; fenntartható, a város élhetőségét növelő mobilitási rendszert hozzon létre; a XXI. század környezeti és technológiai változásaira válaszolni képes város legyen; az emberek nyitott és együttműködő társadalomban éljenek; illetve a fenntartható és helyi gazdaság fejlesztésére alapozva fejlődjön tovább.


Innovatív város

A XXI. században az innovációban élenjáró okos városok válnak a legsikeresebbekké. Budapest akkor tud vezető várossá válni, ha képes lesz az oktatás és a kutatás terén nemzetközi jelentőségre szert tenni, egyszóval tudásközponttá fejlődni. A cél, hogy Budapest a nemzetközi kutatási programokon keresztül széles körben elismert kutatási központ legyen. Egy Okos Város Központ létrehozása az innovatív vállalkozások támogatásában is segíthet. Jó példa a magánfejlesztők és a Fővárosi Önkormányzat együttműködésére az egykori Óbudai Gázgyár területén létrejött kutatás-fejlesztési központ, a Graphisoft Park.

A smart városokban az integrált városüzemeltetés az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás egyik alapja. Említsünk meg egy egyszerű kis példát. A Fővárosi Vízművek, a Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. és a Design Terminál együttműködésével megvalósult Ivócsap projekt során a tűzcsapokat az eredeti tűzbiztonsági funkció sérülése nélkül alakították át ivókutakká. Még sok-sok ilyen helyi kezdeményezésből állhat össze az élhető környezet Budapesten.


Környezetbarát energetika

Budapest energetikai folyamatait fenntarthatóbbá kell tenni, valamint a hulladékgazdálkodásban az erőforrásokat újrahasznosító szemléletet kell meghonosítani. A már említett Budapest 2030 program alapján a cél mind az egy főre jutó, mind az összesített energiafogyasztás 2030-ig történő 30%-os csökkentése a 2005-ös értékekhez viszonyítva. Persze mivel az ingatlanállomány jelentős része magántulajdonban van, ezért a Főváros alapvetően felvilágosító programokkal járulhat hozzá a jobb eredményekhez.

Az elavult világítótestek korszerű, pl. LED-es berendezésekre való cseréjének folytatásával hosszabb élettartam és jelentős energiamegtakarítás érhető el a köz- és díszvilágítás terén. 2030-ig a lámpatestek mintegy 40%-ára kiterjedő korszerűsítés lehetőséget nyújt az okos város funkciók széleskörű telepítéséhez elengedhetetlen alapinfrastruktúra, az ún. smart city enabler hálózat (stb. internetelérés) kiépítésére is. A közüzemi fogyasztók folyamatos és automatikus mérését lehetővé tevő intelligens rendszert kell kialakítani, így hatékonyabbá válhat a közszolgáltatások működtetése.


Zöld területek

A zöldterületeket növelni kell alternatív megoldásokkal, a Dunát be kell kapcsolni a városi vérkeringésbe, hogy emelkedjen a budapesti közterek élhetősége és színvonala. További célok: a zöldfelületi arány megfelelő jogi szabályozása, a fák és fasorok védelmének megerősítése, zöld- és szabadidős területek kialakítása foghíjtelkek és barnamezős területek időszakos hasznosításával, zöldtetők és zöldhomlokzatok létesítése, illetve egységes budapesti zöldkataszter létrehozása. Vízparti szabadidős zónák kialakításával, úszó szabadidős és vendéglátó egységek számának és színvonalának emelésével a folyó az életünk része lehet.


Klímaváltozás

A globális klímaváltozás érezhető hatásait kizárólag helyi eszközökkel nem lehet megváltoztatni, így szükséges a megváltozott körülményekhez való adaptáció. A klíma-adaptív várostervezés feladata a klímaváltozás hatásainak várostervezési eszközökkel való csökkentése, ennek részeként a fenntartható csapadékkezelés kialakítása és a városi hősziget-hatás enyhítése.

Teendők: csapadékvíz ingatlanokon történő megfogása és hasznosítása, támogatási rendszer kidolgozása a vízvisszatartási rendszerek alkalmazóinak, valamint a csapadékvíz elvezető infrastruktúra fejlesztése, a lefolyás lassítása és alternatív megoldások alkalmazása (pl. vízáteresztő burkolatok, közterületi tározók).


Társadalmi nyilvánosság

Egységes önkormányzati adatbázist kell létrehozni: egységes információszolgáltatás és ügyintézés a fővárosi önkormányzati cégeknél és intézményeknél. A városfejlesztés aktuális ügyeit érintő hatásos véleményformálási lehetőséget kell biztosítani a lakosság számára. A Városháza tömbjének megújítása és megnyitása is szükséges lépés, mindemellett a fővárosi közszolgáltatások befogadó jellegét erősíteni kell.

A városi sokszínűség megőrzése is fontos cél, ugyanis a dzsentrifikáció kihívás elé állítja Budapestet is. A jelenség során egy-egy városrész felértékelődése következtében a korábban ott élő társadalmi csoportok elhagyni kényszerülnek azt. A hátrányos helyzetű embereket célzottan és közvetlenül elérő, speciális problémáikra érzékeny szolgáltatásokat kell indítani. A dzsentrifikáció mérséklésének legfontosabb eszköze egy széleskörű önkormányzati bérlakásrendszer létrehozása. Emellett a helyi közösségek tudatos fellépése is sokat jelenthet e területen.


Bövebb cikk: Realista.hu

A szerző legújabb cikkei:
Ez már a minimalizmus vége?
Csavart torony épülhet hamarosan az Árpád hídnál
Felhőkarcoló Stop: 65 vagy 90? Ez itt a kérdés!
Masztaba épült Londonban, lebeg a Serpentine tavon
Serpentine 2018: Betoncserépből szőtt kosár
Ez év utolsó negyedévében indul a Fertő-tó partjának harmincmilliárd forintos fejlesztése
Elkészült a világ legnagyobb U alakú üveghídja Kínában
Ismét leégett a glasgow-i art nouveau mestermű
Itt a világ legfenntarthatóbb irodaépülete
Richard Rogers-ék tornya is elkészült a World Trade Center helyén
Breeam Excellent (Kiváló) minősítést kapott a budapesti Danubio lakoház tervezési fázisban
Év Balatoni Háza 2018 – pályázati felhívás
Nem kibickedik tovább a rapper, ezután inkább maga is házakat tervezKérjük értékelje a cikket:    -2:   -1:   1:   2: