hír díj exkluzív Orosz István sivatagi kőrózsa

A 2018. évi Sivatagi Kőrózsa Díj átadása


Timon | 2018.03.13
Timon Kálmán Aranydiplomás okl. építészmérnök, díjalapító a 2018. évi Sivatagi Kőrózsa Díjat Orosz István grafikusművésznek a 15. Nemzetközi Építészkongresszuson, 2018. március 9-én adta át.

Az építészetet támogató önzetlen magyar mecénások és kiváló szellemi alkotók tevékenységének elismerésére 2009-ben alapított Sivatagi Kőrózsa Díjat 2018-ban Orosz István grafikusművész érdemelte ki az építészet és képzőművészet közötti kapcsolatok fejlesztéséért.

Orosz István grafikusművész nagy számban készít építészeti tárgyú grafikákat. Szívesen kísérletezik a téri illúziókeltés megjelenítésére kifejlesztett perspektivikus ábrázolás túlzásaival, valamint az anamorfózis technikájának megújításával. Geometriai paradoxonok elméletével, történetével és filozófiájával is foglalkozik. Számos publikációja jelent meg ezekben a témakörökben. 2011-ben Kossuth-díjat kapott. Munkáit több mint húsz éve hazai és nemzetközi kiállításokon mutatja be. A grafikusművész a magyar kreatív gondolkodás és alkotás nemzetközi szintű népszerűsítése terén hervadhatatlan érdemeket szerzett, ezért íróasztalát egy hervadhatatlan kővirág kell, hogy díszítse.

A díj alapanyaga kristályos gipsz. Rendkívül érdekes, értékes természetes anyag, tulajdonképpen hidratált kalciumszulfát. A kémiában a vegyjele CaSO4.2H2O. A gipsz sajátos megjelenési formája az afrikai Szahara homokjában kikristályosodó ún. sivatagi kőrózsa, amit egy-két ásónyom mélységben találnak. Mineralógiai gyűjteményekben gyönyörű alakváltozataival találkozhatunk.

A díjalapító a szép sivatagi kőrózsákat a Nizzában 2017-ben, 100 éves korában elhunyt Judith nagynénjétől, atyai dédnagybátyja, Dr. Timon Ákos unokájától kapta ajándékba. Judith néhai egyetemi tanár férjével több évtizedig Algírban éltek, honnét számos egzotikus tárggyal és emlékezetes ásványpéldányokkal tértek meg. Lakásuk valóságos mini múzeum volt. Timon Kálmán a díjat a nagynénjétől kapott ajándékokra alapozva, Rá és férjére emlékezve 2009-ben alapította. A díjazottakról mindig a felajánlóval egyeztetve született döntés. A díjazottakat a Kuratórium erősítette meg.

A Sivatagi Kőrózsa Díj eddigi kitüntetettjei: 2009-ban Laki Péter elnök-vezérigazgató az Egymillió forintos Az Év Belsőépítésze Díj 1998-ban történt megalapításáért és évenkénti átadásáért, 2010-ben Winkler Barnabás DLA építészmérnök a HAP Galériában a magyar építészek munkásságát bemutató 60 építészeti kiállítás megrendezéséért, 2011-ben Frideczky János építész (Bratislava) a Klarissza u. 7. szám alatti romos épület Pozsonyi Casinonak történő helyreállításáért, 2013-ban Csanády Pál építészmérnök, főszerkesztő tíz nemzetközi építészkongresszus eredményes megszervezéséért, 2014-ban Kovács Gábor bankár, üzletember a Budapest, VI. ker. Andrássy úti Kogart Ház és a sopronbánfalvai pálos kolostor példa értékű műemléki helyreállításáért, 2016-ban Losonci Áron építészmérnök, feltaláló a Litracon fényáteresztő beton feltalálásáért és tíz évvel ezelőtti első magyarországi alkalmazásáért, 2017-ben Domokos Gábor építészmérnök, matematikus és Várkonyi Péter építészmérnök közösen a Gömböc nevű két – egy stabil és egy instabil – egyensúlyi helyzetű, homogén, konvex, háromdimenziós test tíz évvel ezelőtti kifejlesztéséért.

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár
Építési megoldások