hír díj rendezvény kiállítás város

A jövő városának emberközpontúnak kell lennie!

Beszámoló a 6. World Urban Forum-ról


vargajulia | 2012.09.21
Az ENSZ-Habitat által szervezett konferencián 152 ország képviseltette magát 2012. szeptember 1-je és 7-e között Olaszországban, Nápolyban.
Az egyhetes találkozó során kormányok, önkormányzatok, civil társadalmi szervezetek, egyetemek, többoldalú szervezetek, pénzügyi intézmények, a magánszféra és az ENSZ szerveinek tagjai a legfontosabb várospolitikai kérdéseket vitatták, illetve tapasztalataikat osztották meg: nyílt vitaülések, kerekasztal beszélgetések, előadások és workshopok keretén belül. Mindemellett tematikus kiállítások, országok bemutatkozó standjai és filmvetítések várták a résztvevőket és az érdeklődő nagyközönséget.

A Tanácsadó Csoport tagjai a találkozókon és a fórum eseményein elhangzottakat a következőképpen összegezték a konferencia végén:

Társulás, koordináció és együttműködés

1. A fenntarthatóság elérése végett elengedhetetlen, hogy megerősítsük a részvétel-központú megközelítéseket ahhoz, hogy biztosítani tudjuk a mindenre kiterjedő városfejlesztési folyamatokat.
2. Szükség van az Egyesült Nemzetek intézményközi mechanizmusára ahhoz, hogy a fenntartható városok számára különféle megközelítéseket és programokat soroljunk fel. Ebben az összefüggésben az ENSZ-Habitat-nak továbbra is vezető szerepet kell betöltenie, hogy az ENSZ rendszerének megbízható városi adatokat tudjon szolgáltatni.

Irányítás — Struktúrák, Tudatosság

3. A World Urban Forum támogatja a Nemzeti Várospolitikát, mint az urbanizáció minőségének fejlesztési eszközét, továbbá kiáll a helyes várostervezés és a városon belüli funkciók létrehozását elősegítő projektek mellett, felkészítve a várost a jövő kihívásaira.
4. Szükség van arra, hogy újraértelmezzük, erősítsük és átalakítsuk a városi szegényeket képviselő szervezetek és a helyi hatóságok közötti kapcsolatot. E tekintetben a helyi hatóságoknak minden szinten erősíteni kell forrásaikat, ki kell aknázniuk a meglévő és új lehetőségeiket, s azokat a lakosok szolgálatába kell állítaniuk.
5. A városi szegények ingatlanhoz való juttatását célzó törvényes és szabályozási kereteket olyan alapokra kell helyeznünk, amelyek a települések ingatlanpiacának működését világosan látják.
6. Fontos, hogy erős és mindenre kiterjedő kormányzási rendszert alakítsunk ki az új Habitat Napirend számára, amely az Egyesült Nemzetek lakásszektor és a fenntartható városfejlesztésről szóló konferenciáján kerülhet majd kiadásra (Habitat III).
7. Az információs és kommunikációs rendszerek, valamint a közösségi hálók (mint az internet, a twitter, a facebook, a világhírek, filmek) fokozott felhasználására buzdítanak a World Urban Forum részvevői, hogy az ENSZ-Habitat tevékenysége még szélesebb körhöz el tudjon jutni a jövőben, valamint a tájékozódás mellett segítsék a közös részvételt és az együttműködést az összes partner között.

Városgazdálkodás

8. Szükség van arra, hogy felismerjük az erős pozitív kapcsot az urbanizáció és a fejlődés között.
9. Megkülönböztetett figyelmet kell fordítanunk a városgazdálkodásra, s ezen belül a munkahelyteremtésre. E téren fel kell hatalmazni a nőket és a fiatalokat, hogy bármikor megtehessék javaslataikat.

Társadalmi integráció

10. A fórum bebizonyította, hogy szükség van olyan tervezésre, amely mindenre kiterjed: a különböző kultúrákat magába foglalja, a peremre kerülőket is érinti, s bevonja azokat a különböző elemeket is a tervezésbe, amelyek egyre inkább jellemzik a 21. század településeit a jólét útján.
11. A közterületeknek prioritást kell élvezniük a várostervezés során a célból, hogy az életminőséget növeljék az adott településen.

Jövőbeli tervek és az előttünk álló út

12. Új megközelítés szükséges a megfelelő és megfizethető lakások biztosításához.
13. Az újonnan bevezetett Város Jóléti Mutatónak egyben eszköznek is kellene lennie a partnervárosok között, hogy ez által a jobb életminőséget minden lakosra kiterjesszék. A Város Jóléti Mutatója magába foglalja a jómód öt dimenzióját: a termelőképességet, az infrastruktúrát, az életminőséget, a méltányosságot és környezeti fenntarthatóságot.
14. A World Urban Forum a miniszterek és a polgármesterek közös gyűlésének megtartására buzdít a következő alkalomtól kezdődően.
15. A World Cities Day-re tett javaslatokat az ENSZ-Habitat Kormánytanácsának és végül a Közgyűlésnek is figyelembe kell vennie.

A záróünnepségen adták át az ENSZ-Habitat tiszteletdíjait, mely az ENSZ legmagasabb szakmai elismerése településfejlesztés területén. Azokat az egyéneket, szervezeteket jutalmazták, akik a városlakók életminőségének javításáért fáradoztak, és munkájukkal a fenntartható fejlődést szolgálták. Kitüntették a brazil SEHAB programot, amely Sao Paolo nyomornegyedeiben mintegy 40.000 család életkörülményét tette jobbá az elmúlt hét évben. Kamerunban a szinte bankként működő FEICOM alapot jutalmazták, amely helyi szinten messzemenően segítette az önkormányzatokat, hogy az ország teljesíteni tudja a Millenniumi Fejlesztési Célokat. Kínában Anji térségét díjazták, miután Anju városát a világ egyik legzöldebb településévé formálták át. Nigériából Dr. Olusegun Mimiko, Ondo Állam kormányzója vehette át a díjat a szegénység elleni küzdelemben való részvételéért, valamint azért, mert az általa irányított országrész Nigéria legerősebb államává vált. Végül, de nem utolsó sorban a zimbabwe-i Muchadeyi Ashton Masunda, Harare polgármestere részesült e magas kitüntetésben karizmatikus városirányításáért.

A következő 7. World Urban Forumot Kolumbiában, Medellin városában tartják majd meg 2014-ben.

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár


Építési megoldások