hír rendezvény

A MÉK 2012. évi küldöttgyűlése


Timon | 2012.06.18
A Magyar Építész Kamara 2012. évi küldöttgyűlését május 18-án az Újvárosháza dísztermében tartotta. Noll Tamás, a MÉK elnöke bejelentette, hogy Szaló Péter helyettes államtitkár egyéb fontos elfoglaltsága miatt nem tud megjelenni, kimentését kérte. Elnöki bevezetőjében a 2011. évi eseményeket foglalta össze.

A kamara 15 éves. Nehéz az építészek helyzete, viharos időkben hajózunk, de sikerült átvészelnünk ezt az időszakot – kezdte beszámolóját. Számos példát említett a gyakorlatból. A XV. kerületben László Tamás építész polgármester iskolásoknak építészeti alapismereti előadásokat tart, amelybe mások, így Tatai Mária is, bekapcsolódtak. A Nemzeti Alap Tantervbe az utolsó napon sikerült a kamara javaslatait betenni. A továbbképzési rendszer jól működik: tavaly 302 szabadon választott és 5 kötelező programot akkreditált a MÉK. Az OTÉK módosítása folyamatban van. 2011-ben elfogadták a Tűzvédelmi Szabályzatot. A tűzvédelmi vezető Vértes Ferenc ezredes, építész kamarai tag lett. Ez kedvező helyzetet teremt. Az Iparkamarai regisztráció agresszíven maga alá akarja gyűrni a szakmai kamarákat. Ezt nem szabad hagynunk. A tervpályázatok ügyében a politika erősebb volt. 2011-ben mindössze 1 pályázat mellett néhány ötletpályázatot írtak ki, ez volt a mélypont. 2012-ben új pályázatok előkészítése folyik. 35-50 milliárdos építésgazdasági program van beindítás előtt. A tavalyi évben 12%-kal esett az építőipar termelése, ezért a minőségi csereigény szolgálhat új építési feladatokkal. Az egészségügyi telephelyek – számuk mintegy 40 – állami tulajdonba kerültek. Ezek megújítása, hasonlóképpen a kb. 1200 oktatási-nevelési létesítménynél is, továbbá a bérlakásépítés és a műemlékvédelem jelentheti a kilábalási lehetőséget. A Construmán a MÉK 2011-ben a legszebb, 2012-ben a legkreatívabb stand címet nyerte el. A vásár sajtótájékoztatóját az Építészek Házában tartottuk. A MÉK 2011-ben 3 napos sikeres EFAP konferenciát szervezett ezen a helyszínen, ahol most vagyunk. Az Építészet Világnapját októberben méltó módon ünnepeltük, AZ ÉV HÁZA, a MÉK-MÉSZ diplomadíj-pályázatok eredményhirdetésével, a díjak átadásával. Pár nappal ezelőtt AZ ÉV BELSŐÉPÍTÉSZE 2011 díjat 14. alkalommal aduk át Csavarga Rózsa belsőépítésznek a MOM kultúrház rekonstrukciójáért. 2011-ben a Tájépítészeti tagozat kiállítást rendezett. Múlt évben az Adrián ötödik alkalommal tartottuk meg az építészek vitorlás versenyét 9 hajóval. A kormány a közelmúltban határozott az Építészeti Múzeum létrehozásáról. A programot május végére kell összeállítani. Ezen dolgozunk Bugár-Mészáros Károly volt igazgató vezetésével.

Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke – az MMK ünnepi ülése előtt egy nappal – köszöntötte a MÉK küldöttgyűlését. Felvetette, hogy a főépítészek mellett, főleg a nagyobb településeken, szükség van főmérnökökre is. Kérte, hogy az építészek ebben legyenek partnerek. Magyar Mária BM főosztályvezető az építésügyi jogszabályi környezet közeljövőben és 2013. január 1-jén várható drasztikus változásairól adott tájékoztatást OTÉK, műemlékvédelem, Országos Építésügyi Nyilvántartás és új Eljárási Kódex témakörökben.

Szünet után a levezető elnöki tisztet Dr. Gáts Andrea energikusan vette át. Mikó László, a Jelölő Bizottság elnöke ismertette a bizottság munkáját. Dr. Hajnóczy Péter alelnök, a Pest megyei kamara elnöke lemondott alelnöki tisztéről és felmentését kérte. Ezért kell új alelnököt választani, bár még csak a ciklus felénél tartunk. Két jelölt: Huszti István (57) és Mónus János (68). A jelöltek rövid kortesbeszédet tartottak. A választás szavazócédulán történt, tumultuózus jelenetekkel a két szavazóurna körül. Ezután az elnöki beszámoló a pénzügyi gazdálkodásra tért ki. A MÉK-nek jelenleg 9,4 millió Ft-os tartalékalapja van, ami a területi kamarák plusz befizetéseiből képződött. Ez a kamara likviditását biztosítja. A Nonprofit Társaságot ügyvezetőként jelenleg Noll Tamás elnök vezeti.

Szalay Tihamér, az Etikai-Fegyelmi Bizottság elnöke írásos beszámolóját azzal egészítette ki, hogy 2011-ben Sándy Gyula-díjat alapítottak a felelős műszaki vezetők munkájának elismerésére, akik az építészeti gondolat megvalósítását körültekintően gondozzák. Sándy Gyula 25 évig a BME Épületszerkezettani Tanszék vezetője volt. Első alkalommal a díjat Molnár János felelős műszaki vezető a budapesti Allianz székház kivitelezési irányításáért kapta meg.

Kampis Miklós, a Felügyelő Bizottság elnöke felolvasta erősen kritikus beszámolóját, amelyben főleg a MÉK és a Nonprofit Társaság közötti problémákra hívta fel a figyelmet. Az általános helyettes kinevezése ellentétes az alapító okirattal – állapította meg. Konklúziója: meg kell szüntetni a szabályozatlanságokat és szabálytalanságokat 2012. július 1-jéig. Szükség van építészetstratégiára. A Nonprofit társaságról szóló beszámolót nem javasolta elfogadásra. – Hőnich Henrik, a Fővárosi Felügyelő Bizottság elnöke felszólalásában kiemelte, hogy Kampis Miklós beszámolója nem található meg az írásban kiküldött dokumentumok között. Arató András azt észrevételezte, hogy a MÉK és a Nonprofit Társaság könyvvizsgálói jelentésének aláírója és dátuma azonos. Bolberitz Henrik szóvá tette, hogy a pénzügyi beszámolóban egyes táblázatok ezer Ft-ban, mások Ft-ban tartalmazzák az adatokat. A jövőben ezek egységes kezelését kérte.

Noll Tamás válaszolt a Felügyelő Bizottság elnökének beszámolójában felhozott kritikai észrevételekre. Az elhangzottakat nem tartotta fair-nek, mert előre nem kaptuk meg írásban, most hallottuk először. A bírálatok nincsenek arányban az elvégzett munkával. Idén a Nonprofit Társaság 2 millió Ft-tal nyereséges. Miért nem szóltatok tavaly, amikor veszteséges volt? Szerepem a társaságban hasonló Mónus Jánoséhoz, aki szintén alelnök a Budapesti Kamaránál és egyidejűleg a Fővárosi Nonprofit társaság vezetője. – Mónus János azonnal szót kért: A hasonlat nem jó, mivel a FUGÁ-ban én semmi pénzt nem kapok. Ertsey Attila alelnök elmondta, hogy elnökségi munkájáért még ő sem vett föl javadalmazást az idén. Ha nem fogadjuk el a Nonprofit Társaság beszámolóját, az a kamara öngyilkosságával lenne egyenlő.

A szavazások következtek. A küldöttgyűlés elfogadta az elnöki beszámolót a 2011. évi munkáról és a 2011. évi költségvetésről, valamint a Nonprofit Társaság működéséről és pénzügyi gazdálkodásáról, továbbá a két bizottság beszámolóját. Ezután az Alapszabályt módosították a küldöttek. A MÉK két új tagozatot fogadott el: a tűzvédelmit és az energetikait. Gazdaságilag fontos határozat, hogy a független könyvvizsgáló megbízása szükségtelenné válik, mivel a Felügyelő Bizottság a könyvelést folyamatosan ellenőrzi és a könyvelést könyvvitelre szakosodott minősített szakcég végzi, ez éves szinten 250 ezer Ft megtakarítást jelent. – Horváth András, a Szavazatszámláló Bizottság elnöke átadta a szavazatszámlálás eredményét. 214 szavazatból 2 volt érvénytelen. Huszti István 95, Mónus János 117 szavazatot kapott. A MÉK új alelnöke Mónus János lett. Bejelentette: új ember van a stratégia kidolgozására.

Noll Tamás a 2012. évi program kiegészítéseként hozzátette, hogy az előzőekben hallottuk, 2013. január 1-jével a jogi szabályozásokban radikális változások következnek be. Szakmapolitikailag nehezményezte, hogy az újonnan kinevezett országos főépítésszel az együttműködés nem valósul meg. A főépítész meghívást kapott a küldöttgyűlésre, de nem jelent meg, a felkérő levélre még csak nem is válaszolt. A Nemzeti Építészeti Tanács nem működik. A MÉK az Ybl-díj bizottságból kiszorult. A FEB véleményét figyelembe véve a hibákat kijavítjuk. – A Felügyelő Bizottság a programot elfogadásra javasolta. A küldöttgyűlés a 2012. évi programot elfogadta. A 2013. évi tagdíjat a küldöttgyűlés 44 ezer Ft-ról 46 ezer Ft-ra emelte. Noll Tamás elnök 16 óra előtt bezárta az ülést.

A postán kiküldött meghívó 18 napirendi pontjához, a 92 oldalas füzethez a helyszínen további tíz mellékletet osztottak ki a résztvevőknek, amelyek közül a legfontosabbak: a 2011. évi színvonalas Építész Évkönyv, a díjazott építészek és munkásságuk bemutatásával, a tagozatok tevékenységének ismertetésével, a 70 éves Sisa Béláról, népi építészeti emlékeink megmentőjéről szóló, képekkel bőven illusztrált írással és a Kamarai tagok névjegyzékével; a 2012. évi Költségbecslési Segédlet; a MÉK Minőségbiztosítási útmutatója; végül a 2011. évi EFAP konferencia beszámoló kötete.

A Magyar Építész Kamara tagjainak létszáma (aktív és szüneteltető) 9 ezer fő. A küldöttek létszáma: 355 fő. A meghirdetett kezdési időpontra, 10 órára nem volt ott a küldöttek 50 %-a + 1 fő, csupán 125-en jelentek meg, ezért a küldöttgyűlést 10 óra 30 percre újra össze kellett hívni, amelyen végül is 214-en vettek részt.

A krónikás morgolódásai. Ezekből az adatokból úgy tűnik, az építészekben nincs meg a felelősség szakmájuk közéleti eseményei iránt, amikor a legfontosabb ügyekről kell, kellene dönteni, nem vesznek részt a küldöttgyűlésen. Azokat a küldötteket, akik 2x nem jelentek meg, a küldötti megbízatás alól fel kellene menteni. - A küldöttgyűlés mindössze egy szünettel rendelkezett, amikor a tagság apró süteményt, pogácsát, ásványvizet és kávét fogyaszthatott. Ez azonban nem pótolhatta a vidékről, hajnalban több száz km távolságról felutazó küldöttek ebédjét, akik majdnem du. 4-ig kitartottak a helyszínen. És mire hazaérnek, már majdnem vacsoraidő lesz. – A kézi vezérlésű, papíralapú szavazócédulákon történő szavazás a 21. században egy olyan teremben, ahol a fővárosi közgyűlés gépi szavazási eredményjelző táblái a galéria sarkokban ki vannak függesztve, meglehetősen anakronisztikusnak hatott. Ez ügyben – úgy látom – évek óta hiába morgolódom. - A MÉK 2012. évi küldöttgyűlése rendben lezajlott. A küldöttek új alelnököt választottak, 2 új tagozatot hoztak létre és elfogadták a 2013. évi, megemelt tagdíjat. A küldöttgyűlés eredményes volt.

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár
Építési megoldások