hír pályázat

Contemporary Challenge 2015 – Kortárs Kihívás 2015 kortárs képzőművészeti pályázat

Mottó: tegyük élhetőbbé a világot!

Az Interart Alapítvány a SZIGET Iroda Kft-vel fennálló együttműködés keretében nagyszabású kortárs képzőművészeti pályázatot hirdet.

A pályázat tárgya: a kortárs művészet nemzetközi mércéjével mérhető és értékelhető szobrok, installációk, objektek, látványos térelemek megtervezése és létrehozása, illetve ilyen, már meglévő alkotások nagyközönség előtti bemutatása és népszerűsítése - több kategóriában.
A zsűri által arra alkalmasnak talált munkák a Sziget Fesztiválon kívül az országban több helyszínen is bemutatásra kerülhetnek, az alkotókkal történt egyedi megállapodások szerint.
Kulcsszavak: szabadság, innováció, látvány, fenntarthatóság, korszellem, üzenet.
A pályázat nyelve: magyar.
A pályamunkák megvalósítására és díjazására rendelkezésre álló keretösszeg: 100.000 €.
A jelzett keretösszeg szponzori hozzájárulásokkal és céges együttműködésekkel egészül ki, tágítva a lehetőségek határait.
A pályamunkákat független szakmai zsűri értékeli, amelynek tagjai: Benis Dániel (műszaki igazgató, SZIGET), Kertész László (művészettörténész-kurátor), Készman József (művészettörténész- kurátor), Gajzágó György (kurátor, Interart Alapítvány), Gerendai Károly (ügyvezető, SZIGET), Ráday Dávid (kreatív igazgató, SZIGET), Szabó Ádám (szobrász, tanár - MKE).

Pályázati kategóriák:
1. A Sziget Fesztiválköztársaság (Island of Freedom) szimbóluma
Irányvonal a tervezéshez: az alkotás szimbolizálja a Sziget, az „Island of Freedom” progresszív nemzetközi szellemiségét, színes világát, életigenlését. Legyen emblematikus alkotás. A 10 m-es elképzelt magassága mellett legyen logisztikailag kezelhető, és legalább háromszor felállítható, alkalmanként 2 hét-3 hónap időtartamra. Az alkotás az esti sötétedés után is érvényesüljön: legyen megvilágítható, vagy tartalmazzon esetleg maga is fényeffekteket.
A pályázható összeg megvalósuló művenként maximálisan bruttó: 32.000 €.
1/a. Az alkotóknak tekintettel kell lenniük arra, hogy a műveket nem őrzik, a tervezés során számolniuk kell a közönséggel való találkozás, illetve az időjárás viszontagságainak hatásaival. A pályázó pályázatának beadásával tudomásul veszi, hogy a mű bármiféle sérüléséért vagy megsemmisüléséért a kiíró felelősséget nem vállal.
1/b. Az alkotónak tekintettel kell lennie arra is, hogy a mű az elhelyezés, valamint a megvalósulás, lebonyolítás, működés, vagyis a felhasználás, illetve az elbontás ideje alatt sem balesetveszélyt, sem egészségre ártalmas hatásokat nem okozhat.
1/c. A pályázónak vállalnia kell, hogy a rendezvény (ek) során az alkotásokkal kapcsolatban felmerülő korrekciós igényekre (esztétikai megjelenés sérülése, vészhelyzet kialakulása, stb.) soron kívül reagál, és ezeket megoldja, vagy ezek megoldásában aktívan közreműködik.
1/d. A pályázati projekt törekedjen a környezet fenntarthatóságára.
1/e. A pályázati költségvetésnek tartalmaznia kell a mű megvalósításához, működéséhez, üzemeltetéséhez és elbontásához szükséges minden költséget (szállítás, építés, bontás, az installáláshoz szükséges eszközök, szerzői díj, stb.).
1/f. A mű megvalósításának összköltségvetése az egy műre meghatározott maximális támogatási keretnél kisebb és nagyobb is lehet, utóbbi esetben azonban a pályázathoz csatolni kell a többletforrás meglétét igazoló, a kötelezettségvállaló által kiállított nyilatkozatot is.
2. Színes szobrok és látványos (interaktív) kortárs művészeti installációk
Szabadtéren (pl. a Sziget ArtZone területén), vagy városi köztereken felállítható attraktív, esetleg interaktív színes, innovatív alkotásokat várunk!
A pályázható összeg megvalósuló művenként maximálisan bruttó: 20.000 €.
Kiegészítések: az 1/a. – 1/f. bekezdések tartalmával megegyezően!
3. Meglévő, korábban készült alkotások megjelenítése, szerepeltetése
A kiírók e kategóriában várják azon alkotók pályázatait, akik szívesen megmutatnák meglévő, még kevéssé ismert, ide illő alkotásaikat a Sziget Fesztivál több százezres, túlnyomórészt külföldi közönségének. Jelen esetben az alkotásokkal kapcsolatos felmerülő költségekre lehet pályázni (korrekciók, szállítás-installálás, világítás, stb.).
A pályázható összeg egyedi: a zsűri a beadott művek és költségvetések alapján dönt.
Kiegészítések: az 1/a. – 1/f. bekezdések tartalmával megegyezően!
4. Artistic design
Művészileg megalkotott, látványosan megtervezett és kivitelezett tér-objektek, paravánok, árnyékoló és eltakaró szerkezetek, kreatív ülőalkalmatosságok, sétányvilágító látványelemek, fény-installációk, … bármi, ami vizuális és emocionális élményt ad, és segíti a Sziget közönségét, illetve közterek esetén a városlakókat abban, hogy jól érezzék magukat környezetükben!
A pályázható összeg megvalósuló művenként maximálisan bruttó: 20.000 €.
Kiegészítések: az 1/a. – 1/f. bekezdések tartalmával megegyezően!

Hogyan lehet pályázni? (Az előjelentkezésről lejjebb…)

A pályázati anyagot tömörített mappában kérjük elküldeni az art@artcenter.hu címre a 2015. március 18.-ig a következő tartalommal:
1. Elérhetőség: teljes név, pontos postacím, vezetékes telefonszám, e-mail cím (rtf-ben vagy pdf-ben), és
2. a pályázó(k) részletes szakmai életrajza névvel, születési dátummal (rtf-ben vagy pdf-ben),
3. Látványterv (max. 10 MB), azaz bírálható léptékű vizuális terv (rajz, számítógépes animáció, fotó stb.), amely világosan érzékelteti a tervezett munka elhelyezésének és működésének módját, a környezettel való kapcsolódását, léptékét - a képek önálló jpg-ben, az esetleges videók a Windows Media Player által lejátszható formátumban).
4. Koncepció – részletes műleírás, a pályázati kategória megjelölésével (2 oldal, maximum 5000 n szóközzel; rtf-ben vagy pdf-ben).
5. Részletes költségtervezet, amely magában foglalja a terv megvalósításának, elhelyezésének, a mű működésének, leszerelésének és elszállításának tervezett bruttó költségeit, valamint a szerzői közreműködés díját (rtf-ben, xls-ben vagy pdf-ben),
6. Az alkotás üzemeltetéséhez szükséges technikai igények (pl. áram, víz, stb...) mindenképpen fel kell tüntetni. Azokat külön kell jelölni, amikre esetlegesen majd a Szigettől lenne szüksége a pályázónak, ezeket nyertes pályázat esetén külön egyeztetjük. (Az alkotás megvalósításához, szállításához, felépítéséhez és bontásához szükséges anyagokat, szerszámokat és munkaerőt a pályázónak kell biztosítania. Ezek részleteit a nyertesekkel az alkotások további tervezett megjelenéseinek függvényében a kiírók külön egyeztethetik.)
7. Nyilatkozat arról, hogy a beadott alkotás vagy terv saját szellemi termék, vagy a pályázó rendelkezik az alkotás felhasználási jogaival.
8. Ha a megvalósításhoz engedélyekre van szükség, akkor azt a pályázónak kell beszerezni. (Ehhez igény esetén a kiírók jogi és adminisztrációs segítséget nyújtanak.)

Hiánypótlásra a pályázat beadási határideje után nincs mód.

A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek a zsűri elé.
A pályázatot támogató cégekről, szponzorált alapanyagokról és technológiákról e-mailen lehet informálódni az art(kukac)artcenter.hu e-mail címre küldött levélben név, cím, telefon, foglalkozás és választott téma megadásával február 20.-ig. Ez egyben előjelentkezés is.
Határidők:

Előjelentkezés (nem kötelező, de ajánlott): 2015. február 20.-ig (az előbbiekben leírt módon).

A pályázat beküldési határideje: 2015. március 18.

A pályázat elbírálása két fordulóban történik.
Első zsűrizés: 2015. március 20.

A zsűri a beérkezett pályázati anyag áttanulmányozása után a második fordulóba jutott pályázókat egyenkénti zártkörű konzultációra hívja be 2015. március 26.-án (a helyszínre).

A konzultációra a zsűri további anyagokat kérhet be a pályázóktól.

A zsűri második ülését követően értékelését a pályázatot finanszírozó SZIGET Iroda Kft. elé tárja, amelynek grémiumával együtt, 2015. március 27.-én dönt a nyertesek névsorát illetően.
A végső döntés ellen jogorvoslati lehetőség nincs.

A döntésről valamennyi pályázó e-mail értesítést kap, a nyertesek listáját pedig a kiírók a program weboldalán, a www.artcenter.hu oldalon teszik közzé.

A zsűri fenntartja a jogot arra, hogy amelyik kategóriában nem érkezik be alkalmasnak ítélhető pályamű, abban nem hirdet eredményt.

A projektek megvalósulását a kiírók egyedileg, azok jellege és volumene szerint segítik és koordinálják. A megvalósításhoz - szükség esetén - előleget folyósítanak, a pályázati összeg terhére.
Az alkotások (egyéb megállapodás híján) az alkotók tulajdonát képezik.
A pályázat nyerteseivel – a szakértői bizottság döntése alapján – a kiíró felhasználási szerződést köt.

Pályázati koordinátor: Gajzágó György, +36 30 944 66 33, gyorgy.gajzagoartcenter.hu


A SZIGET Fesztivál szervezőinek kiegészítő információi a pályázókhoz:

Építés: 2015. augusztus 1-7.
(A hosszabb építés, azaz korábbi kezdés igényét kérjük a pályázatban jelezni!)
Fesztivál: 2015. augusztus 10-17.
Bontás: 2015. augusztus 18.

Az alkotónak a SZIGET Fesziválra hetijegyet biztosítanak, hogy fel tudja állítani, és le is tudja bontani a munkát.

Egyéb rendelkezések:

A személyes adatokat és dokumentumokat a Kiíró a hatályos jogszabályok szerint bizalmasan kezeli, illetve fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett pályázatokat átrendszerezze és dokumentálja, továbbá kommunikációs célokra és a Sziget Kft. és a Kiíró egyéb rendezvényein a jövőben díjmentesen felhasználja.

Az alkotásokat a Sziget Kft. a fesztivál után nem tárolja és azok elszállításáról (egyéb megállapodás híján) az alkotóknak kell gondoskodnia a fesztivál utáni első bontási napon. Újrafelhasználás esetén a részletekről a felek külön megállapodnak.

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


KonferencianaptárÉpítési megoldások