hír cikk

Elsőként akkreditálja nemzetközi szinten alap- és mesterképzését a PTE MIK


ptemik | 2022.10.24

Az országban a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara (PTE MIK) lehet az első felsőoktatási intézmény, amely megszerezheti az építészmérnök alap- és mesterképzésére az UIA-UNESCO-RIBA nemzetközi szervezetek közös akkreditációját.

A közelmúltban Pécsett járt független szakmai szervezet küldöttjei az oktatókkal, a hallgatókkal és a kar vezetésével folytatott egyeztetést követően elfogadták a teljes program kandidálhatóságát – ezzel elnyerve a jelölti státuszt –, így a PTE MIK két év múlva megkaphatja az építészképzés két szintjére a nemzetközi minősítést. Ez egyrészt növeli a képzés nemzetközi elismertségét és láthatóságát, egyben jelentősen megemeli az itt szerzett diploma piaci értékét.

A PTE MIK-en negyed évszázada folyik egyetemi szintű építészképzés, és az angol nyelvű nemzetközi képzés is tízéves. Az Építész Intézet önként vállalta az ez idő alatt megvalósult, Európa-szerte elismert és széles spektrumú építész alap- és mesterképzés szigorú nemzetközi akkreditációs szabványok szerinti megméretését. 2022 márciusában elnyerték az akkreditációs jogosultságot, ennek nyomán a tanulmányi program szakmai jelölhetőségének vizsgálatára a közelmúltban egy előzetes jelentéskészítő bizottság tett látogatást a karon. „Az akkreditációt a három szakmai szervezet (International Union of Architects, The Royal Institute of British Architects, UNESCO) által létrehozott UNESCO-UIA Validation System végzi, figyelembe véve az építészet nemzetközi léptékben mintegy axiómaként megfogalmazott, pontokba szedett kiáltványát, valamint az európai építészképzések direktíváit. Többek között vizsgálják a képzés struktúráját, a szakmai és a tartalmi megfelelőséget, a minőségbiztosítást, helyszíni látogatásuk alkalmával pedig komoly szakmai párbeszédet folytatnak a hallgatókkal, az oktatókkal, az intézmény vezetőségével. Ittlétük alatt kíváncsiak voltak az oktatóinkra, hogy milyen a viszonyuk a saját küldetésükkel, a környezetükkel, az építészettel, az építészképzéssel. A Pécsre érkező bizottság igen pozitív visszajelzést adott a munkánkról, kiemelték, hogy kiválóan képzett hallgatóinkból sugárzik a szakmaszeretet és az ambíció. Kifejezetten értéknek tekintették oktatóink családias hozzáállását, az egyéni felelősségtudatot, amit a beszélgetések során megtapasztaltak” – foglalja össze röviden dr. Medvegy Gabriella MIK kari dékán az akkreditációs folyamat eddigi eredményeit.

Az UNESCO-UIA Validation System küldötteinek látogatását megfeszített előkészítő munka előzte meg. „Habár már több éve terveztük a nemzetközi megmérettetést, az időt most láttuk elérkezettnek. A hazai mércét már jól ismerjük, 30 éve ez adja a munkánk keretét, de már a kezdetektől rendelkezünk nemzetközi kitekintéssel, amik mentén mindig is feszegettük a határainkat. Azt gondolom, hogy a nemzetközi validáció követelményrendszere önmagában is inspiráló, új perspektívák nyílnak számunkra, egyúttal merészebb irányt vehetünk az oktatásunkban. A pandémia időszakának pozitív hozadéka, hogy a munkánk digitálisan sokkal jobban dokumentált, gyorsabb és jobb a kommunikáció nem csak a szervezeti egységek és oktatók, de a hallgatók irányába is. Márciustól szeptemberig volt lehetőségünk az UNESCO-UIA előírásainak megfelelő hallgatói-oktatási anyagok, dokumentációk összegyűjtésére, rendszerezésére, mindezt persze a szokásos ügymeneteink mellett. Szerencsére mind a kollégák, mind a hallgatók nagyon nagy lelkesedéssel vettek részt a munkában” – mondja dr. Rétfalvi Donát, az Építész Szakmai Intézet intézetigazgatója.

Először a 2021/22-es tanév két szemeszterének metszetében kellett hallgatói mintákat venniük, ezzel párhuzamosan bemutatni, hogy az oktatás oldaláról miként vezethetők le ezek az eredmények, és mindez hogyan felel meg az nemzetközi építészeti direktíváknak. A látogatóbizottság pontos ütemterv és időbeosztás alapján dolgozott, előre megfogalmazták a helyszínen vizsgálni szándékozott kritériumokat, azonban a tényleges tevékenységükre csak az érkezésük után derült fény. „Már önmagában a látogatásra való készülés során rengeteget tanultunk magunkról, a bizottság nagyon profi munkája és objektív kérdései, észrevételei pedig újabb tanulságokat eredményeztek, amit a további munkánkban hasznosítani fogunk. Az oktatásunk filozófiája, módszertana, az általunk mindig hangoztatott műhely jellegű oktatás, a csapatmunka, a valós projektek, a kutatási eredmények tanmenetbe illesztése, nemzetköziesítési törekvéseink mind-mind visszaigazolást és kiemelt figyelmet nyertek. Számunkra ez a lépés legalább akkora jelentőséggel bír, mint anno a bolognai rendszer bevezetése vagy az angol nyelvű programjaink indítása. Nagy elvárásokkal, tervekkel tekintünk a jövőbe” – teszi hozzá dr. Rétfalvi Donát.

„Gyakorló építészként, egyben dékánként jó spektrumból van szerencsém követni a világ különböző részein zajló építészképzéseket. Több mint félezer nemzetközi diákunk van, melynek felét teszik ki az építészeti diszciplína hallgatói, karunkon is tanítanak külföldi kollégák és a mi oktatóink is jelen vannak külföldi képzésekben. Utóbbiak nemzetközi státuszát erősíti egy ilyen szakmai validáció, aminek folyamata nekünk is jó tükröt tartott. Nagyon jóleső érzés, hogy a szakmai bizottság visszajelzése alapján nemcsak Pécsett és Közép-Európában, de európai vagy világviszonylatban is megálljuk a helyünket. A nemzetközi akkreditáció jelentős mértékben megnöveli képzésünk nemzetközi láthatóságát, ezzel egy olyan szakmai listára kerülünk fel, ami a környezetünkből kiragadva enged láttatni bennünket. Nem utolsósorban pedig a karunk által kiadott oklevél is piacképesebbé válik” –  zárja gondolatait dr. Medvegy Gabriella. 

A szakmai bizottság elfogadta a teljes program kandidálhatóságát, így két év múlva a PTE Műszaki és Informatikai Kara az építészképzést folytató hazai felsőoktatási intézmények közül elsőként kaphatja meg az alap- és mesterszintű képzéseire e nemzetközi akkreditációt.

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


KonferencianaptárÉpítési megoldások