exkluzív cikk

Érd természeti kincsei – 3. rész


Timon | 2023.09.28

Az Érdliget Borostyán utca 9. szám alatti 2520 m2 nagyságú telken, a Berza kertben kb. 150 erdei fenyő nő. Érd Parkvárosban, a Radnai utca 50. szám alatti 660 m2 nagyságú zárt területen, a Czabai kertben 238 egyedből, főleg kocsányos tölgyből álló erdő található. Az Alsóhegyi út 32. szám alatti telken a 120 éves, magános csertölgy koronája 20 méter magasra emelkedik.

Berza kert. Berza kerti erdei fenyőerdő Érdliget, Borostyán utca 9. szám alatt. 700 négyszögöl, azaz 2520 m2 nagyságú telken kb. 150 erdei fenyő (Pinus silvestris) nő magas mészkőkerítéssel kerített területen. Az utolsó jégkorszak (Würm) idején ilyen fákból álló erdők voltak itt. Az idő felmelegedésével az erdei fenyőerdők Nyugat-Magyarországra és a Bakonyba vonultak vissza. Az erdei fenyőket az Érdi fennsíkon a 20. század elején telepítették újra, akkor kb. 300 egyedet. Azóta az állomány lényegesen megfogyatkozott. Ezen a karsztos talajon is kiválóan tenyészik az erdei fenyő. 1970 óta az erdő természetvédelmi oltalom alatt áll. – Dr. Kubassek János: Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára, 506. füzet, 5-6.oldal, 1994. 

Czabai kert. Czabai kert Érd Parkvárosban a Radnai utca 50. szám alatt, a Bikszádi utca találkozásánál, egy 0,66 hektárnyi, azaz 660 m2 nagyságú, zárt területen 238 egyedből álló erdő található. Az állomány összetétele: főleg kocsányos tölgy (Quercus robur) és kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) 14-22 méter magas, 30-55 cm törzsátmérővel bíró fák. A kocsányos tölgy termései a jól ismert kupacsos makkok, kocsányon ülnek. Leveleinek nyele rövid, fonákja csupasz. A kocsánytalan tölgy leveleinek fonákja molyhos. Az erdőben mezei juhar (Acer compestre) és közönséges dió (Juglans regia) is megtalálható. A fákat a fehér fagyöngy (Viscum album) erősen károsítja, sok fa pusztulását okozta. 1977-től a Czabai kert állományát védetté nyilvánították. Az oltalom alá helyezés kitűzött céljai:

  • őrizze a táj régi állapotát tükröző tölgyállományt,
  • biztosítsa a környék madárvilágának zavartalan fészkelését,
  • nyújtson lehetőséget az erdő természetes fejlődésének megfigyelésére,
  • nyújtson a látogatóknak maradandó esztétikai élményt,
  • adjon lehetőséget az értékes tölgymakktermés erdősítésre való felhasználására.

A kert tulajdonosa, Czabai Balázs (született Szabadka, 1943-ban, az Érdi Környezetvédő Egyesület tagja) szívesen fogad vendégeket.

Érdi tölgyfa. Érdliget Alsóhegyi út 32. szám alatti telken áll az idős, magános csertölgy (Quercus cerris) tekintélyes koronával. Kora: 100-120 év. Méretei: magassága kb. 20 méter, törzskerülete 417 cm. Eszmei értéke: 25 ezer Ft (1961). 1981-ben védetté nyilvánították A tulajdonos Borán család. A fa a kert utcai frontjáról kiválóan szemlélhető. – Dr. Kubassek János: Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára 506. füzet, 6. oldal, 1994.

Az érdligeti Berza kert fenyőerdeje, az érd parkvárosi Czabai kert tölgyese és az Alsóhegy úti magános csertölgy az Érd természeti kincsei című ismertető harmadik részének alkotói.

Képek:

  • Berza kerti erdei fenyőerdő
  • Czabai kert tölgyese sétaúttal
  • Czabai kert felirati táblája
  • Czabai kertben kocsányos tölgy kupakos makktermése
  • Érdi magános csertölgy
A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár


Építési megoldások