pályázat Fiatalok Feketén Fehéren

Fiatalok Feketén Fehéren 2021

A Magyar Építőművészek Szövetsége pályázata fiatal építészeknek


Borsos András | 2021.09.28

A Magyar Építőművészek Szövetsége országos, nyilvános pályázatot hirdet Magyarország fiatal építészei és tájépítészei részére. Az f_f_f 2021. Reischl Gábornak, a MÉSZ néhai elnökének kezdeményezésére 2006-ban elindított pályázat és vándorkiállítás folytatása.

Pályázati kiírás

A Magyar Építőművészek Szövetsége országos, nyilvános pályázatot hirdet Magyarország fiatal építészei és tájépítészei részére.

Az f_f_f 2021. Reischl Gábornak, a MÉSZ néhai elnökének, kezdeményezésére 2006-ban elindított pályázat és vándorkiállítás folytatása. Mottói: 2006: reflexió, 2008: helytállás; 2010: helyreigazítás, 2013: helyek város vidék, 2015: egy hely, 2017: helyzetben, 2019: helyiérték, 2121: helyzetjelentés.  A beadott munkák lehetnek tervek, megvalósult művek, közösségi alkotások (kivéve a korábbi f_f_f pályázatok anyagai).

A pályázat célja

A fiatal magyar építészek és tájépítészek legjobb eredményeinek bemutatása. Felmérni, hogyan működnek együtt, hogyan folytatják a hagyományokat, milyen módon járulnak hozzá egy hely vagy közösség karakteréhez.

A részvétel feltételei

A pályázaton részt vehet Magyarország valamennyi már diplomázott, de a negyvenedik életévet még el nem ért építésze, építőművésze és tájépítésze, aki regisztrálta magát a pályázat honlapján az online pályázatkezelő felületen. A pályázó – személy vagy alkotóközösség – a regisztrációval és a pályázat benyújtásával hozzájárul pályázata nyilvános bemutatásához. A Bíráló Bizottság kizárja a bírálatból a formai és tartalmi követelményeket nem teljesítő, a határidőt lekéső, illetve a hiányos pályaműveket.

A pályázat ütemezése

 • Meghirdetés: 2021. szeptember 27.
 • Beadási határidő: 2021. november 20.
 • Bírálat vége: 2021. november 30.
 • Eredményhirdetés, pályázatokat bemutató kiállítás: 2022. január 11. (kedd)

Regisztráció és a pályázati dokumentáció beszerzésének módja

A pályázó névvel, postai és email címmel, telefonszámmal regisztrálhat a www.fff2021.meszorg.hu pályázati felületen. Az online regisztráció a pályázat meghirdetésétől a leadási határidőig elérhető. A bejelentkezéshez szükséges azonosítót és a jelszót a regisztrációt megerősítő e-mail tartalmazza. A regisztráció után tudja a pályázó letölteni a pályázatkezelő felületről a pályázati kiíráshoz kapcsolódó adatlapot és a mintatablót.

Kérdések, és az ezekre adott válaszok módja, a pályázati dokumentáció véglegesítése

A pályázók kérdéseiket a pályázatkezelő felületen tudják megküldeni, és itt kapnak választ azokra. A Kiíró a kérdések megválaszolásának időpontjáig a kiírást módosíthatja, kiegészítheti.

Pályaművek benyújtása

A pályaműveket – a regisztráció után kapott azonosítóval és jelszóval belépve – a pályázatkezelő felületre kell feltölteni. Amennyiben a regisztrációval és a feltöltéssel kapcsolatban technikai problémák adódnának úgy a puskas@memorycomputer.hu  email címen lehet technikai segítséget kérni.

Beadandó munkarészek

A feltöltött dokumentumok mérete nem haladhatja meg összesen a 50 Mb-ot (egyenként a 5 Mb-ot).

A beadandó munkarészek:

 1. A tervlap

1 db 45×75 cm-es tabló, képek/tervrajzok/szöveg fekete-fehér montázsa, digitális formában, 300 dpi felbontásban, PDF formátumban. (A tervlapot a mintalap szerint javasoltak alapján kérjük elkészíteni. A mintalap a pályázat kezelő felületről letölthető. A tervlap összeállításához technikai segítség a bpdesign1@gmail.com e-mail címen kérhető.)

 1. A pályázati adatlap az alábbi információkkal:

 A pályázó neve, születési éve és helye, címe, telefonszáma, cégének vagy munkahelyének neve és címe. A pályamű (pl. épület, építmény, köztér, hely, terv, amit a pályázat bemutat) neve, helyszíne, a tervezés és a megvalósítás éve, a munkatársak nevei. A pályamű leírása magyar és angol nyelven (legfeljebb 2×1500 karakter szóközökkel) (Az adatlapminta a pályázat kezelő felületről letölthető.)

 1. A pályázati anyag képei

A pályaművet bemutató – legfeljebb 8 db – digitális kép (pl. műszaki terv, látványterv, grafika, fotó) és a pályázó arcképe (egyenként legalább 300 dpi felbontású fekete-fehér jpg vagy tif formátum).

A Bíráló Bizottság

 • Anthony J. Gall építész, Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánja
 • Kovács Csaba építész a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Építészeti Intézet igazgatója, a Magyar Építőművészek Szövetsége Elnökségének tagja
 • Nagy Csaba építész, a Magyar Építőművészek Szövetsége Elnökségének tagja
 • Batizi-Pócsi Péter építész az f_f_f 2017 pályázat egyik nyertese
 • Soltész Noémi építész, az f_f_f 2019 pályázat egyik nyertese
 • Titkár: Borsos András építész

A Bíráló Bizottság tagjai közül elnököt választ, és az elnök által előterjesztett, majd a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. A bizottság munkája nem nyilvános, döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet. A bizottság kiválasztja a nyertes pályaműveket. A Bíráló Bizottság a pályázatot összegző zárójelentést tesz közzé.

Díjazás

A Magyar Építőművészek Szövetsége honlapján a bírálat során kiválasztott nyertes pályázatokat a bírálatot követően közzéteszi, azokból kiállítási anyagot és katalógust készít, a vándorkiállítást a magyar egyetemi városokban bemutatja. A kiválasztott pályázószemélyeket, illetve alkotóközösség tagjait, kérelmükre a Magyar Építőművészek Szövetsége az Alapszabálya szerint tagjai sorába felveszi.

Eredményhirdetés

A Bíráló Bizottság döntése alapján a Magyar Építőművészek Szövetsége kihirdeti a pályázat eredményét, a nyilvános eredményhirdetés végleges helyszínéről és időpontjáról a honlapján és a pályázati felületen ad tájékoztatást. A pályázat zárójelentését és az eredményhirdetésre szóló meghívót a regisztrált pályázóknak e-mailen megküldi, honlapján közzéteszi.

A pályaművek és a pályázati eredmények felhasználása

A díjazottak pályázati anyagai a Magyar Építőművészek Szövetsége tulajdonába kerülnek, a pályamunkákat szakmai és reklámcélra bármely módon és bármely reklámhordozón (beleértve az írott és az elektronikus médiát), időre, mértékre, földrajzi területre nézve korlátozás nélkül további ellenszolgáltatás nélkül, de a szerzők nevének feltüntetésével felhasználhatja, azokat többszörözheti, terjesztheti, nyilvánosságra hozhatja.

Krizsán András DLA
a MÉSZ elnöke

Budapest, 2021. szeptember 28.

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár


Építési megoldások