cikk

Hová tűntek a WTC tornyok?

Ami a hivatalos hírekből kimaradt


Timon | 2018.11.17

Dr. Judy Wood amerikai gépészmérnök, egyetemi docens könyve „A 9/11-es szabad energia technológia bizonyítékai” alcímmel 2010-ben New Yorkban jelent meg. Wood megállapítása, hogy a WTC 2001. szeptember 11-i elpusztulása nem összeroskadással történt, hanem a megsemmisülés vezérelt energia fegyver alkalmazása révén, elporladással következett be.

Judy Wood amerikai gépészmérnök, független kutató, szerző, a természettudományok baccalaureusa, mestere és doktora. Doktorátusát 1992-ben a Virginia Politechnikai Intézet Mérnöki Tudományok és Mechanika Karán, valamint a Blacksburgi Állami Egyetemen szerezte meg. Disszertációját „A hőenergia szerepe a bimetall kapcsolatokban” címmel írta meg. 1996 és 1999 között posztdoktori kutatásokat folytatott. 1996-tól 2006-ig a Clemson Egyetemen Clemsonban, Dél-Karolinában független kutatóvá vált. Kutatási eredményeiről cikkeket írt, előadásokat tartott. Where did the towers go? Hová tűntek a tornyok? című 500 oldalas, angol nyelvű könyvét a The New Investigation (Új Vizsgálat Kiadó) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 és 2010-ben jelentette meg. Jelen könyvismertető a 2010-es kiadás alapján készült.

A National Institute of Standards and Technology (NIST), a Szabvány és Technológia Nemzeti Intézete hivatalos álláspontja szerint a Világkereskedelmi Központ ikertornyainak födémei az elfogadott teória alapján rakottpalacsinta-szerűen egymásra omlottak. Wood véleménye ezzel ellentétes, ezért az Egyesült Államok New York Déli Kerület Törvényszékéhez 2007. április 25-én petíciót nyújtott be. A Bíróság Wood petícióját 2008. június 11-én elutasította. 2009. október 14-i második beadványát a Legfelsőbb Bírósághoz 2010. január 25-én szintén elutasították. A hivatalos kormányálláspont maradt az uralkodó vélemény.

E bevezető összefoglaló után térjünk vissza Judy Wood könyvének részletes ismertetéséhez. Az Előszóban a szerző öt pontban fogalmazta meg kétségeit:

  1. A hivatalos kormánymagyarázat a WTC pusztulásáról keresztül-kasul hamis.
  2. A WTC épületek nem repülőgépek égő üzemanyagától,
  3. Nem mini nukleáris fegyvertől,
  4. Nem is hagyományos robbanóanyagoktól (TNT, C4, RDX),
  5. És nem magas hőmérséklettől pusztultak el.

Szerző bevezetőjében írja. A krimi megoldásához a következő kérdéseket kell meghatározni: MI TÖRTÉNT? HOGYAN TÖRTÉNT? KI TETTE? MIÉRT TETTE?

Az Egyesült Államok kormányának közleménye szerint ezt a horrorisztikus merényletet Oszama bin Laden irányítása alatt 19 arab öngyilkos terrorista követte el azáltal, hogy repülőgépeket vezettek az épületeknek, s azok összedőltek. A merénylők is a többi ártatlan áldozattal együtt pusztultak el.

Wood egyetemi tanulmányai alatt, 2001. szeptember 11-én a fakultás konferenciatermében figyelte a tévéadást a tornyok megsemmisüléséről, majd utána fogott hozzá vizsgálódásaihoz. A tornyok elpusztulása a WTC1-nél 10, a WTC2-nél 8 szekundum alatt következett be. Wood összehasonlította az egymásra rogyást és az általa „vulkáni kitörésnek” nevezett változatot. Első esetben a romhalmaz az épületmagasság 1/8-a, vagyis 12,5%-a. Második esetben a porból álló halom magassága az épületmagasság 2%-a. Fölteszi a kérdést: hová lettek a födémek, az irodai bútorok, a fém irattartók, a gépi berendezések, a falburkolatok? A különbséget jól szemlélteti a WTC porból álló, szinte alig kiemelkedő maradványa és egy pakisztáni földrengés egymásra omlott vastag vasbeton gerendáinak tetemes magasságú dombja. A tornyokból a könnyű homlokzati alumínium panelek röpültek szerte-széjjel, csapódtak a szemközti épületekbe.

Az emberek a füstölgő épület ablakaiban álltak és ugrottak a mélységbe. A szemtanuk nyilatkozata szerint: „hullottak, mint az eső.” Összesen 1621 ember testét találták meg – köztük 343 tűzoltóét – amelyből 1594-et tudtak beazonosítani. Miért ugrottak ki a tornyokból? Erre a kérdésre a Melissa Doi és a 911-es mentőszám 8695 számú diszpécsere között lezajlott és felvett beszélgetés adhat magyarázatot, amit reprodukáltak. A 83. emeleten „mindenütt füstöt látok, nagyon, nagyon nagy a forróság. Segítsééég!” – hangzott a kétségbeesett segélykérés. A beszélő semmi tüzet nem látott. Gyorsan beszélt, nem letargikusan. S nem említette, mitől származhat a hőség? A bent tartózkodók ezt a forróságot nem tudták elviselni, ezért ugrottak ki a mélységbe. Wood megállapítása: Szabad energia fegyvertől mikrohullámú mező keletkezett az épületben. Mintha egy nagy méretű mikrosütőben perzselődtek volna. Ez volt kibírhatatlan számukra.

Wood ezután igen körültekintően, számos szempont szerint vizsgálja a történteket és teszi közzé kutatási eredményeit. A biliárdgolyó kövezetre esésének minimális ideje a WTC1 torony tetejéről, 1668 lábról, 417 m-ről (1 láb=30,48 cm) vákuumban, a szabadesés sebességével 9,22 másodpercnek felel meg. Az összerogyáshoz, ha 10 szintenként omlik össze a torony, 30,6 másodperc kellett volna, ha szintenként 96,7 másodperc.

A seattlei Kingdome Sportcsarnok és a WTC tornyok összehasonlítása. A Sportcsarnok a világ legnagyobb szerkezete volt. Átmérője 600 láb, 201,17 m. 250 láb magassága 20 emeletnek felelt meg. Térfogata 19.821 millió m3-t tett ki. A WTC tornyok 5 és félszer voltak magasabbak, és 3,85-ször nagyobb tömegűek, mint a Sportcsarnok. A csarnok elhasználódott. 2000. március 26-án, másfél évvel a WTC katasztrófája előtt felrobbantották. A robbantás után jól láthatóvá váltak a csarnok szerkezeti elemei.

A Pénzügyi Világközpont WFC2-es épület főbejárat melletti márványburkolata hová tűnt? A WFC2 a WTC1-es toronnyal szemközt, a West Street túlsó oldalán, keletre áll.  A bejárati előcsarnok rizalitjának márvány falburkolata hiányzik, teljesen eltűnt. Hova lett?

A WTC7-es számú, trapéz alaprajzú, 47 szintes kormányépület 2011. szeptember 11-én du. 17 óra 20 perckor, csendben összeomlott. Meglepő módon – ezzel az eseménnyel – a könyv nem foglalkozik. Csak bemutatja az épületet épen és romjaiban.

Rozsdás autók. Az egyik legérdekesebb jelenség, ami a tornyok elpusztulásának mellékjelenségeként lépett föl, az, hogy az esemény környezetében 1400 autó rozsdásodott meg, s ablakaik kitörtek, de a tömítőgumik és gumikerekek általában épen maradtak. A helyszínek tornyoktól mért távolsága 200 m-től 1500 m-ig terjed, a West Street mentén egy parkolóban, illetve az East River partján, a Franklin Delano Roosevelt Drive-on, a Brooklyn-híd közelében. Felette lábakon álló autópálya halad.

A Bankers Trust rozsdás pillérei. A Bankers Trust a WTC-hez hasonlóan, szintén négyzetes alaprajzú, 41 szintes épület, a Liberty Street másik oldalán, a WTC2 toronytól délre helyezkedett el. 1973-1974-ben épült. Az utca fölött egy gyalogos felüljáró híd vezetett át a WTC4 és WTC2 épületekhez. A támadás során az épületnek a WTC2 felé néző homlokzata közepén, a magasság felében megsérült, egy hosszú, keskeny lyuk keletkezett. Azon a részen a belső pillérek megrozsdásodtak. A helyreállítás során a korródálódott pilléreket kicserélték, ám azok újra megrozsdásodtak, mintha az épületbe beleesett volna a fémpestis. Ezért többet nem kísérleteztek. Az épületet 2007-ben lebontották. 

Furcsa tüzek. Másik, hasonlóképpen furcsa jelenség, amely az események környezetében föllépett, hogy a tüzek, amelyeka területen égtek, nem minden anyagot égettek meg. A West Broadway-n az autók kiégtek, a szétszóródott papírlapok és a zöldellő fa nem. A WTC4-es épület ablakai lángoltak, az előtte posztoló árbócokon lengő lobogók nem. Ezeket a tényeket szerző megállapítja, fotókkal illusztrálja, de további következtetések levonására nem vállalkozik. A témáról Dr. Egely György, a gömbvillámokkal foglalkozó magyar elektromérnök 1 óra 3 perc 6 másodperc hosszúságú videóját az interneten „Hová tűnt a World Trade Center?” címen 2018. június 11-ig 250.710-en tekintették meg. Egely a videóban arról beszélt, hogy ezek a tüzek az ő kutatásaiban a gömbvillámoknál tapasztaltakra és Kínában a Sárkánytüzekhez hasonlóakra emlékeztetnek.

Szemtanúk nyilatkozatai. 48 szemtanú nyilatkozatából kettőt emelünk ki. John Moribito szemtanú vallomása: „A légáramlás felemelt a földről és 30 lábbal (mintegy 10 méterrel) visszavitt a WTC1 előcsarnokába.” Robert Salvador tűzoltó nyilatkozata: „…futni kezdtem, de a sokk 30 lábra (kb. 10 m-re) dobott, a hátamra estem, jobbra két parkoló autó közelébe.”

Termit reakció. A termit pirotechnikai keverék. Két részből áll: fémporból, amely fűtőanyagul szolgál és fémoxidból. Legegyszerűbb fajtája az alumíniumpor és vasoxid (rozsda) keveréke. Magas fellobbanási pontja és alacsony költsége miatt előnyös. A fémpor reakcióba lép a fémoxiddal. Ezt Goldschmidt-folyamatnak hívják. A termitet vasúti sínek hegesztésénél alkalmazzák. Gyújtó fegyverként tűzijátékokban használják. A tornyok acélvázból és alumínium burkolatból álltak. A vas természetes környezetben azonnal oxidálódott. A reakció során tiszta vas és alumíniumoxid jött létre. A reakció kémiai képlete: 2Al+Fe2O3=2Fe+Al2O3. A megsemmisülésnél nano 10-9 méretű por keletkezett.

Tesla-Hutchison hatás. A fizikai jelenség ismertetése előtt először a névadó két tudóst mutatom be, akiknek munkásságához kapcsolódik a jelenség. Az egyik Nikola Tesla (1856-1943) szerb-horvát származású amerikai fizikus, elektromérnök, feltaláló. Életében 146 szabadalmat jegyeztek be a neve alatt, (ebből 112-őt az USÁ-ban.) Róla nevezték el a mágneses indukció SI egységét teslának. Egyik találmánya a Tesla-tekercs, tulajdonképpen egy légmagos tekercs, amelynek primer és szekunder tekercse rezonanciában van. Az egymással induktív módon rezonanciában lévő tekercsek a nagyfrekvenciás generátoroknak, elektromos áram vezeték nélküli továbbításának, az elektroterápiás készülékeknek, valamint az összes, ma használatos hírközlő berendezésnek az alapvető alkatrészeivé váltak.

Ezen kívül internet-kiegészítések tevékenységéről. (Ezek az adatok címszavánál a Magyar Nagy Lexikonból hiányoznak.) 1881-ben Budapestre költözött. Megismerkedett Puskád Tivadarral. Dolgozni kezdett nála. A Telefonközpont főmérnöke lett. Hamarosan feltalált egy telefon-kihangosítót. Ez lett az első hangszóró. – Rövid párizsi tartózkodás után áthajózott Amerikába, hogy Edisonnak dolgozhasson. Edisonnal szemben, aki az egyenáramú gépek fejlesztését favorizálta, Tesla az egy-, illetve többfázisú, váltakozó áramú rendszereket fejlesztette. Az ipari és háztartási gépekben ma már világszerte ezt a rendszert és indukciós motort alkalmazzák. – Marconi 1901-ben sikeresen bemutatta a rádióhullámok vezeték nélküli sugárzását és vételét, velük információ továbbítását. A rádió feltalálásáért 1909-ben Nobel-díjat kapott. Tesla beperelte azzal a váddal, hogy Marconi ellopta tőle a rádió ötletét, mert találmányát ő már 1896-ban, Marconi előtt öt évvel bemutatta. 1943-ban, Tesla halála után az Amerikai Egyesült Államok Legfelső Bírósága Teslát a rádió feltalálójának hivatalosan is elismerte. Ezután Marconitól megvonták a rádió feltalálásának érdemét.

A másik személy John Hutchison (*1945) kanadai kutató. Egy hiperdimenzionális térgenerátor segítségével 1979 óta különleges kísérleteket folytat. A készülék 3 Tesla-tekercsből, 1 Van De Graaff generátorból, radioaktív sugárforrásból és egy mikrohullámú forrásból áll. Összes fogyasztása az 500 Wattot sem éri el. A készülékbe helyezett tárgyak váratlan hatásokat mutatnak. Ezek csoportját együttesen nevezzük Hutchison-effektusnak. Ezek olyan  jelenségek, amelyeket a WTC tornyok elpusztulása során is tapasztaltak. Nehéz tárgyak lebegtek, levitáltak. Pl. rendőrautók fordultak fejtetőre. Fémdarabok hasadoztak fel vagy porrá váltak. Máskor szétrobbantak, vagy a rácshatároknál szétestek. Minden darab, amely felemelődött, csavarodást kapott a balkéz szabály szerint. A mechanikai laboratóriumban vizsgáltak egy dobozszerkezetű WTC acélpillért, amely úgy megcsavarodott, összegyűrődött, mintha papírmaséból lett volna. 

Mindezeket a Hutchison vizsgálatokat bejelentették mind a kanadai, mind amerikai titkosszolgálatnak, így ezen államok kormányai a szabad energia hatásával évtizedek óta tisztában vannak. Még az is feltételezhető, hogy a tornyokat már úgy építették egy vasbeton gödörbe, hogy az egy dobozban egy rezonanciatekercs legyen. És ezt a technológiát (fegyvert) itt próbálták ki  először. Soha nem tudhatjuk, hogy egyes hatalmak mit tehetnek velünk?

Az Erin hurrikán rejtélye. 2001. szeptember 2-17. között az Erin hurrikán az Atlanti Óceánon a Karib szigetektől New York City felé haladt. A forgásirány jobbról balra tartott. Az északi féltekén ez a szabályos. A NASA űrfelvételén ez egyértelműen látható. A hurrikán útvonala szeptember 8. és 11. között a geomágneses deklináció -15 fokos elhajlási vonalát követte. Szeptember 11-én New York előtt váratlanul derékszögben elfordult és Grönland felé vette az irányt, majd 17-e után megszűnt. – Az asztronauták lenézve azt mondták: látták a WTC1 és WTC2 pusztulásáról a feltornyosuló füstcsóvát, de nem tettek említést a magasból jól látható Erin hurrikán képéről. Miért? Joey Moore, az United Airlines utas légi kísérője ezen a reggelen Boston Logan repülőtérről San Franciscoba repült. Arra emlékszik, hogy gyönyörű kék ég volt, semmi hurrikánt nem látott. Négy TV csatorna, az ABC7, az NBC4, a FOX5 és a CBS9 képernyőit 2001. szeptember 11-én reggel rendre 8 óra 35’02”, 8 óra 32’29”, 8 óra 33’06” és 8 óra 31’21”-kor ellenőrizték, lefotózták. Egyik képernyőn sem látható a hurrikán spirális fehér foltot mutató képe.

A vaskos kötet végén Judy Wood 43 evidenciát, nyilvánvaló tényt sorol fel, majd általában egy kérdést illeszt hozzá. Három a 43-ból. A 8-as: Több, mint 7 éve, hogy a területen a WTC4 főépületének füstje folytatódik. A 15-ös pont: A WTC1 és WTC2 összesen mintegy 3000-re becsült WC-jei közül egy sem maradt fenn és azoknak nem volt felismerhető része. Miért? Végül a 33-as: az Ikertornyok rövidebb idő alatt pusztultak el, mint ahogyan az összeomlást a fizikában ismert szabadesési sebességgel magyarázni lehet. Megjegyezzük, hogy a könyv nem foglalkozik a két toronyban egyenként 95 felvonóval. Befejezésül szerző a könyvben előforduló 80 fogalom magyarázatát adja meg.

Budapest, 2018. november 16.

Timon Kálmán

(A könyv angol nyelven érhető el itt.)

(A Tervlap.hu kollektív szakmai hírportál, tehát a szakmával kapcsolatos hírek szabadon megjelentethetők. Ez nem jelenti, hogy a szerkesztőség a fenti könyvben bemutatott összeesküvés-elmélettel egyetért. Sőt. – a szerk.)

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár


Építési megoldások