Csépé | 2013.05.11
Megjelent a Kormány 1246/2013. (IV. 30.) Korm. határozata meghatározza az energetikai követelményeket, és felhívja a belügyminisztert a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet módosítására. A melléklet tartalmazza a 2018 január 1-től (középületekre 2015 jan. 1-től) alkalmazandó U értékeket és energetikai előírásokat!

A kormányrendelet tájékoztatást és a költségtöbbletet kompenzáló támogatási rendszer bevezetését is előírja 2013 december 31-ig.

A módszertan az eddigiekhez képest nem változik.

A hőátbocsátási tényező követelményértékei

Épülethatároló szerkezetek

Um W/m2 K

1. Homlokzati fal

0,24

2. Lapostető

0,17

3. Fűtött tetőteret határoló szerkezetek

0,17

4. Padlás és búvótér alatti födém

0,17

5.Árkád és áthajtó feletti födém

0,17

6. Alsó zárófödém fűtetlen terek felett

0,26

7. Üvegezés

1

8. Különleges üvegezés* (Magas akusztikai vagy biztonsági követelményű üvegezés esetén érvényes követelményértékek.)

1,2

9. Fa vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró (>0,5m2)

1,15

10. Fém keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró

1,4

11. Homlokzati üvegfal, függönyfal

1,4

12. Üvegtető

1,45

13. Tetőfelülvilágító, füstelvezetőkupola

1,7

14. Tetősík ablak

1,25

15. Ipari és tűzgátló ajtó és kapu (fűtött tér határolására)

2

16. Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó

1,45

17. Homlokzati, vagy fűtött és fűtetlen terek közötti kapu

1,8

18. Fűtött és fűtetlen terek közötti fal

0,26

19. Szomszédos fűtött épületek és épületrészek közötti fal

1,5

20. Lábazati fal, talajjal érintkezőfal a terepszinttől 1 m mélységig

0,3

21. Talajon fekvőpadló (új épületeknél)

0,3

22. Hagyományos energiagyűjtőfalak (pl. tömegfal, Trombe fal)

1

 

A 13071 Magyar Közlöny a további követelményértékekkel itt olvasható: www.kozlonyok.hu

5
0822
M
A G Y A R K Ö
aZ L Ö N Y • 2013. évi 71. szám
1. melléklet az 1246/2013. (IV. 30.) Korm. határozathoz
Költségoptimalizált követelményszint
Az R. által definiált követelményekre vonatkozó módszertannal azonos módon alkalmazva:
1. A h
ő
átbocsátási tényez
ő
követelményértékei
Épülethatároló szerkezetek
A h
ő
átbocsátási
tényez
ő
követelményértéke
U
m
W/m
2
K
1
Homlokzati fal
0,24
2
Lapostet
ő
0,17
3
F
ű
tött tet
ő
teret határoló szerkezetek
0,17
4
Padlás és búvótér alatti födém
0,17
5
Árkád és áthajtó feletti födém
0,17
6
Alsó zárófödém f
ű
tetlen terek felett
0,26
7
Üvegezés
1
8
Különleges üvegezés*
1,2
9
Fa vagy PVC keretszerkezet
ű
homlokzati üvegezett
nyílászáró (>0,5m
2
)
1,15
10
Fém keretszerkezet
ű
homlokzati üvegezett nyílászáró
1,4
11
Homlokzati üvegfal, függönyfal
1,4
12
Üvegtet
ő
1,45
13
Tet
ő
felülvilágító, füstelvezet
ő
kupola
1,7
14
Tet
ő
sík ablak
1,25
15
Ipari és t
ű
zgátló ajtó és kapu (f
ű
tött tér határolására)
2
16
Homlokzati, vagy f
ű
tött és f
ű
tetlen terek közötti ajtó
1,45
17
Homlokzati, vagy f
ű
tött és f
ű
tetlen terek közötti kapu
1,8
18
F
ű
tött és f
ű
tetlen terek közötti fal
0,26
19
Szomszédos f
ű
tött épületek és épületrészek közötti fal
1,5
20
Lábazati fal, talajjal érintkez
ő
fal a terepszintt
ő
l 1 m
mélységig
0,3
21
Talajon fekv
ő
padló (új épületeknél)
0,3
22
Hagyományos energiagy
ű
jt
ő
falak (pl. tömegfal,
Trombe fal)
1
*Magas akusztikai vagy biztonsági követelmény
ű
üvegezés esetén érvényes követelményértékek.
A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár


Építési megoldások