hír rendezvény

Megszűnik a hatóságnál a bejelentés július 1-től, itt vannak az új rendeletek!


Csépé | 2016.06.14
Az építési törvény módosításához tartozó kormányrendeletek a Magyar Közlöny június 13-i számában megjelentek, és lényegében megszüntetik az építésügyi hatóságok közreműködésével történő egyszerű bejelentést. Változik az OTÉK és még 9 rendelet!

A 2015. decemberében kihirdetett Étv. módosítás, és az ehhez kapcsolódó 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet az új, legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóépületek tekintetében megszüntette az építési engedélyezési eljárást, és helyette bevezette az ún. egyszerű bejelentést. A 2016. január 1. napjától alkalmazandó egyszerű bejelentés az építésügyi hatóságok részéről érdemben utólagos kontrollt jelentett, mivel a beadásra kerülő egyszerű bejelentési dokumentáció tekintetében csak „mennyiségi” vizsgálatra került sor.

A május 13-ától hatályos Étv. módosítás alapján várható volt, hogy a kihirdetésre kerülő kormányrendeletek változtatnak az előírásokon, főként azért, mert az egyszerű bejelentési dokumentáció tartalma számtalan kritikát kapott.

A Magyar Közlöny 84. számában kihirdetett, a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelete szerint az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése 2016. július 1. napjától az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésével valósul meg [155/2016. (VI. 13.) Korm. rend. 1. § (1) bek.]. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg ismert egyszerű bejelentés megszűnik, és az építésügyi hatósághoz külön nem kell beadni az egyszerű bejelentési dokumentációt. A 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet értelemszerűen hatályát fogja veszíteni.

Az egyszerű bejelentés mellett más építési tárgyú rendeletek is módosultak, ez ugyanabban a június 13-i Magyar Közlönyben jelent meg. A 156/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet egy tipikus salátarendelet, 10 építésügyi tárgyú kormányrendeletet módosított. A rendelettel érintett jogszabályok (zárójelben megemlítünk néhány változást, illetve példálózva, hogy milyen területet érint a módosítás):
1. az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (mezőgazdasági területen lévő telkek beépítési előírásai, 10 százalékra nő a beépíthetőség)
2. az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet (egyes műemlékek kategóriába sorolásának módosítása)
3. az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet (alvállalkozó-fővállalkozó viszonya közötti bírságolás, utasítások dokumentálásához kapcsolódó bírságáthárítás)
4. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (az Építésügyi Szolgáltatási Pont az állampolgárok részére – az építésügyi hatósági ügyintézésük mellett – az egyszerű bejelentéssel létesíthető lakóépület építésére vonatkozó információkat is ad)
5. az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (egyszerű bejelentéssel létesíthető lakóépület építésénél a számított építményértéktől függetlenül ki kell tenni a projekt táblát; tervezési szerződés tartalma; szakági tervezők tevékenységével kapcsolatos felelősség; szakirányú szakképesítés nélküli tevékenység részletszabályai; Kivitelezési dokumentáció alapján végezhető tevékenységek meghatározása; a Kivitelezési kódex 14. §-a szerinti nyilatkozat)
6. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (hatósági bizonyítvány kiállítása; építésfelügyeleti hatóság hatósági ellenőrzésének szabályai; építőipari kivitelezési tevékenység folytatásának megtiltása; építésrendészeti eljárás)
7. az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (építészeti-műszaki tervezési jogosultsághoz kötött az egyszerű bejelentéshez szükséges kivitelezési dokumentáció; a tervezési program kötelező elemeinek kibővítése; az építtető és tervező közösen készíti elő a tervezési programot)
8. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének szabályai (CPR), ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet (szövegpontosítás)
9. Az építésügyi, az építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 487/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység miatti pontosítás)
10. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről és egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet (a 2016. június 14. és június 30. közötti bejelentések esetében is alkalmazandó a tervezői művezetésre kikötött minimális alkalom és díjazás)

A rendeletek részleteiről hamarosan közzéteszi az Építésijog.hu a tájékoztatóit. A tájékoztatóban ki fognak térni arra is, hogy június 30. napjáig milyen tartalommal rendelkező dokumentációt kell benyújtani az egyszerű bejelentéshez.

Figyelem! A két kamara elfogadta közben a tervdokumentációk tartalmi követelményeit a bejelentéssel kapcsolatban, ami innen letölthető.

Figyelmükbe ajánljuk a 2016. július 1. napjától hatályos előírások részleteit bemutató, a "Lakóépületek kivitelezése és műszaki ellenőrzése július 1-től" című, az Építésijog.hu és az Artifex Kiadó Kft. által szervezett konferenciát. A 2016. JÚNIUS 16. napján megrendezésre kerülő esemény előadói kivitelezők, felelős műszaki vezetők, műszaki ellenőrök és építtetők szemszögéből járják körül a legfrissebb módosításokat.

Részvételi díjak, kedvezmények, jelentkezési lehetőség >>

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


KonferencianaptárÉpítési megoldások