hír

Mire jó a Vasbeton szerkezetek példatár?


dra.andras@t-online.hu | 2018.01.04
A példatár 2. átdolgozott, bővített kiadása 2015-ben jelent. A magasépítésben alkalmazott szerkezeti elemekre (kéttámaszú konzolos és többtámaszú gerenda, egy- és két-irányban teherhordó lemez, síklemez födém, központosan és külpontosan nyomott oszlop, rövidkonzol, külpontosan terhelt pontalap, külpontosan nyomott falelem, szögtámfal) ad megoldást.

A gerendák, lemezek, oszlopok és falak tervezését és ellenőrzését bemutató első három fejezet mindegyike után gyakorló feladatok és kérdések szolgálják a feladatmegoldás begyakorlását, a lényeges problémák kiemelését, megértését. A negyedik fejezet a gyakorlati tervezés során ritkábban előforduló szerkezetek, szerkezetrészek (rövidkonzol, faltartó, ívtartó, vonórúd, külpontosan terhelt vasbeton alaptest, (szög)támfal, koncentrált teher felfüggesztése, keretsarok) vasalásának tervezésére mutat be példát. Ugyanitt tárgyaljuk nyomott és/vagy nyírt kapcsolatok (pecsétnyomás, zsaluzópalló és monolit vasbeton lemez kapcsolata) ellenőrzését. Az ötödik fejezet gerendák és lemezek lehajlásának, repedéstágasságának ellenőrzésével (a használhatósági határállapotokkal) foglalkozik. Az utolsó fejezet lemezek, gerendák, oszlopok, falak, beton pontalap gazdaságos közelítő méret meghatározására mutat be módszereket.

A példatár a magasépítésben alkalmazott szerkezeti elemekre (kéttámaszú konzolos és többtámaszú gerenda, egy- és két-irányban teherhordó lemez, síklemez födém, központosan és külpontosan nyomott oszlop, rövidkonzol, külpontosan terhelt pontalap, külpontosan nyomott falelem, szögtámfal) tartalmaz kiviteli tervi szintig megoldott és bemutatott feladatot.

A példatárban szereplő feladatok megoldása kézi közelítő számítással történt még a külpontosan nyomott vasbeton oszlopkeresztmetszet tervezése (3.9. feladat) és síklemez födém lehajlásának ellenőrzése (2.10. feladatban) esetén is. E módszerek ismerete, gyakorlati alkalmazása a számítógéppel segített tervezés korszakában is szükséges marad, mert a gépi eredményeket ellenőrizni kell.

A függelék első része a Gerendák c. fejezet gyakorló feladatainak megoldása. Az Építészmérnöki Karon folyó egy féléves vasbeton képzés során a hallgatóknak két tervfeladatot kell elkészíteniük: egy háromtámaszú vasbeton gerenda és egy egy- ill. két-irányban teherhordó többtámaszú födémlemez tervét. A függelék második része ezekre mutat be egy-egy kidolgozott példát. Évfolyamfelelősként azt a véleményemet próbáltam érvényesíteni, hogy az évközi zárthelyik és a vizsga a tanulási folyamat részei. Ennek megfelelően a zárthelyi és írásbeli vizsga feladatok – számos esetben megépült – épületek vasbeton teherhordó szerkezeteinek ellenőrzésére illetve tervezésére vonatkozó részfeladatok voltak. Erre mutat be példákat a függelék harmadik és negyedik része. A példatár használatához elengedhetetlenül szükséges a Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék Vasbetonszerkezetek segédletének használata (Deák György - Draskóczy András - Dulácska Endre – Kollár László – Visnovitz György: Vasbetonszerkezetek, Tervezés az Eurocode alapján). A segédlet leggyakrabban felhasznált táblázatait a könnyebb kezelhetőség érdekében ezért – a társszerzők hozzájárulásával – elhelyeztük a függelék ötödik részében

A példatárat jelölések jegyzéke és irodalomjegyzék zárja.

A gyorsabb, vizuális tájékozódást nagy gonddal készített terjedelmes ábraanyag szolgálja.

Dr. Draskóczy András

A Példatár és a Segédlet itt megrendelhető – a szerk.

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár


Építési megoldások