Rajki Diána | 2012.09.21
Egy átlagos, kerámiacseréppel fedett tető megújítása is rejthet magában meglepetéseket, azonban egy műemléki épületek tetőfelújításának komplexitásához képest minden bizonnyal könnyebben megoldhatót.

2011. októberében a Creaton által szervezett építész kirándulás egyik kiemelt pontja volt a Szombathelyi Székesegyház felújítás alatt álló eredeti tetőszerkezetének megtekintése, amely kivétel nélkül ámulatba ejtette a résztvevőket. A monumentális székesegyház tetejét a Creaton hódfarkú Klassik natúrvörös kerámia tetőcseréppel újították meg. A műemléki kerámiatetők felújításával kapcsolatos kérdéseket, problémákat Andorka Miklós, a Szombathelyi Egyházmegye főépítésze, az akkori helyszíni szemle vezetője, segítségével az alábbiakban gyűjtöttük csokorba.

A Szombathelyi Egyházmegyében, más egyházmegyéhez hasonlóan a hagyományos kerámiatetők alkalmazása elsősorban a műemlék templomok felújításánál, valamint a műemléki védettség alatt álló egyéb egyházi épületek (plébániák, iskolák, közösségi épületek, stb.) felújításakor merülnek fel. Ezen épületek esetében az elsődleges szempont a műemléki környezethez illeszkedő tetőcserepek megválasztása. A felújításokhoz használható cserép típusát, színét, méretét, felületi megjelenését a mindenkori műemlékekért felelős szervezettel, mint elsőfokú építési hatósággal történt előzetes tervezői egyeztetés során határozzák meg, figyelembe véve az épület korát, stílusát, valamint az eredeti homlokzati kialakítást. A végleges döntésnél fontos a cserép esztétikai megjelenése, anyagának színtartása, a felületi víztaszító képesség mértéke és a termékre vállalt garancia.

A cserép megválasztása egy apró, azonban igen hasznos és szükséges lépés a felújítás tervezésekor, mindemellett természetesen számos olyan probléma felmerülhet, amelyet a tervezés fázisában, a felújítás megkezdése előtt körültekintően meg kell vizsgálni. A tetőszerkezet elemeinek felújításához alapvetően szükséges a részletes statikai kiviteli terv és faanyagvédelmi szakértői vélemény elkészíttetése. Ez a két dokumentum igyekszik előre elemenként meghatározni az elvégzendő feladatokat. A problémákat általában a meglévő szerkezetek nagy keresztmetszeti mérete, fesztávja, a beavatkozáskor az alátámasztási helyek közti nagy távolság áthidalása, emiatt egyedi segédszerkezetek alkalmazásának szükségessége, a kiváltáskor előforduló bonyolult csomóponti kialakítások okozzák. Más esetekben az acélgerendás megerősítés gondos kivitelezése és a szükséges nagyméretű anyagok mozgatása is jelentős gondokat okozhat. Mindezen problémákat az alapos előkészítéssel lehet mérsékelni.
Külön figyelmet érdemel az egyedi fedésképpel elkészült tetők felújítása, amelyeknél sokszor egyedi gyártású elemekre is szükség van a tökéletes fedési kép megalkotásához. Az ilyen felületek kialakításánál mindig külön egyeztetés, pontos anyag meghatározás, rakási arány meghatározása, esetleg egyedi minta részletrajzi kidolgozása, minta felületek elkészítése szükséges. Különleges odafigyelést igényelnek az íves felületek cserépfedésénél a cserépvágások szabályos, előre megtervezett, sugárirányú vonal mentén történő elvégzése és az eszerinti fedés elkészítése.

Természetesen különösebb felkészültség és tapasztalat nem szükségeltetik a műemléki tetők felújításához, azonban minden szakembernek el kell sajátítania az alábbi szemléletet, annak érdekében, hogy a felújítandó műemléki tető ne szenvedjen hiányt semmiben.

• A régi szerkezeti rendszerek statikai működési elvének ismerete.
• Alázat a régi szerkezetek iránt, vállalják a bonyolultabb csomópontok türelmes, alapos elkészítésének többlet idő és energia igényét.
• Átgondolt, nem kapkodó, minden részletre kiterjedő munkavégzés vállalása.
• Munkabiztonsági előírások maradéktalan betartása, betartatása.

Végül, de nem utolsó sorban, az egyik legszükségesebb és éppen ezért legfontosabb szempont a műemlékvédelmi szabályokhoz való igazodás. A műemléki tetőfelújításokat minden esetben építész által kidolgozott engedélyezési terv alapján a már az előzőekben említett statikai kiviteli terv és faanyagvédelmi szakvélemény csatolásával lehet engedélyeztetni. Az engedélyek kiadásának fő szempontja, hogy ha a faanyag állapota megfelelő, ekkor csak elemcserés felújítást lehet elvégezni, esetleges utólagos megerősítési munkákkal. Csak különlegesen indokolt esetben – ha a faanyag több mint 70%-a erősen károsodott és nincs értelme az elemcseréknek – lehetséges a régivel mindenben megegyező új tetőszerkezet építése. A tetőfelületek esetében is mérlegelésre kerül, hogy új kerámia cserép felület, vagy régi cserépből rakott eredetihez hasonló megjelenésű tetőfelületet, avagy vegyes rakású tetőfelület kerüljön kialakításra. Az engedélyezéskor kerül meghatározásra a tetőfelületen alkalmazandó bádogos felületek anyagminősége, csomóponti kialakítások is.

Ezen gondolatok mentén készültek el a tavalyi évben a Szombathelyi Székesegyház tető felújítási munkái, amelynél a fent említett problémák mindegyikét meg kellett oldani úgy, hogy a tetőgerinc 36 m magasan volt, 3600 m2 cserépfedést és új lécezést kellett elkészíteni, a megerősítési és elemcserés munkákat a 15 m fesztávú, többszintes tetőszerkezeténél, ötletes segédszerkezet alkalmazásával lehetett megoldani. A statikus tervező, az ács-tetőfedő kivitelező és minden alvállalkozó szakembere átlagon felüli minőségű, alapos munkavégzéssel járult hozzá a sikeres tetőfelújításhoz. Mindemellett a termékek minősége, a tanácsadók segítsége is támogatta a szakszerű munkát.

A Creaton kifejezetten műemléképületek számára kifejlesztett termékeivel, natúrvörös vagy speciálisan antikolt tetőcserepek gyártásával igyekszik megfelelni a műemléki környezetben végzett felújítások során támasztott igénynek. Ideális a Creaton hódfarkú Klassik, az Ambiente vagy a Kera-Biber tetőcserepek alkalmazása, de igény esetén egyedi megoldások kidolgozása elől sem zárkózik el a cég.
További információ: www.creaton.hu , www.akcio.creaton.hu


Történelmi épületek rehabilitációja, városmegújítás címmel konferenciasorozat indult szeptember 26-án, Szombathelyen.
További helyszínek:
Budapest: október 3.,
Debrecen: október 11.,
Pécs: október 17.

Információk: www.buildrendezvenyek.hu
Regisztráció:

 

(x)

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár
Építési megoldások