színkép | 2016.06.17
Az idén második alkalommal meghirdetett pályázatra elsősorban olyan építésztervezők projektjeit várják, akik nem félnek kihasználni a betonban rejlő lehetőségeket, kreatívan, egyedi látásmóddal, új felfogásban és a legmagasabb szakmai színvonalon használják azt.

Pályázati felhívás

„Minden építés alapja 2016” – Betonpályázat tervezőknek
Ismét keressük az év legszínvonalasabb betonmegoldásait!

A 2015-ben hagyományteremtő céllal meghirdetett pályázatot nagy érdeklődés övezte, és számos színvonalas pályamunka érkezett be. A beküldött igényes és nívós pályaművek arra ösztönözték a kiírót, hogy meghirdessék a „Minden építés alapja 2016” pályázatot. A felhívásra elsősorban olyan építésztervezők projektjeit várják, akik nem félnek kihasználni a betonban rejlő lehetőségeket, és kreatívan alkalmazzák azt. A beérkezett munkákat független zsűri véleményezi, és azokat a tervezőket díjazzák, akik egyedi látásmóddal, új felfogásban és a legmagasabb szakmai színvonalon használják a betont.

A beton.hu, a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség (CeMBeton) valamint a Magyar Betonelemgyártó Szövetség (MABESZ) és tagvállalatainak támogatásával a 2016. évben országos, nyílt és nyilvános pályázatot hirdet betonból tervezett köz- és lakóépületek, üzemek, telephelyek építész tervezői részére.


A Pályázat célja

A Kiíró célja megismerni és megismertetni a szakmával és a közvéleménnyel azon köz- és lakóépületeket, üzemeket, telephelyeket, amelyeknek tervezése és megvalósítása során elsődlegesen alkalmazott építőanyag a beton. A pályázatot 2016-ban második alkalommal hirdetik meg.

A beton a víz után a második leggyakrabban használt alapanyag a világon. Sokoldalúságát, tartósságát kihasználva jelenleg a legtöbb célra felhasználható termék.

Még ma is sok a visszatartó erő, amely a múltból eredeztetve arról szól, hogy a beton csak tartószerkezetre, alapozásra való, takarni kell. Az elmúlt években azonban Magyarországon is végbemenő építészeti, anyaghasználati változások során a beton funkcionális és esztétikai térnyerése megtörtént, a beton hazai reneszánszát éljük. Egyre több olyan épület valósul meg, ahol az építmény karakterének fő meghatározója a beton, annak látványával, színvilágával, textúrájával és tapintásával.

Éppen ezért fontos építészeti esemény az, ami egyébként európai szemszögből hétköznapi eset, ha egy építmény homlokzata, belső és külső terei minden négyzetcentiméterükben nyers betonból állnak. Ha a tervező, lakberendező ellenáll a formai kísértésnek, az építményből konzekvens anyaghasználat, tiszta, attrakcióktól mentes koncentráció, szűkszavú, de éles logika sugárzik, ami a jelentősebb kortárs épületeknél is igen ritka. Ez az elemi célokat előtérbe állító, higgadt formálás természetes, egyszerű, ugyanakkor funkcionális értelemben gazdag megoldásokhoz vezethet.

E sokoldalúságból kiemelve a Kiíró azon építész tervezőket szándékozik díjazni, akik a betont a tervezés során nemcsak a szokványos (pl. alapozás, aljzatbeton, betonváz, födém) szerkezeti elemek esetében alkalmazzák, hanem egyedi, különleges megoldásokra is. Ilyenek például a beton tömegét kihasználó határoló elemek, különböző látszóbeton megoldások, különleges szerkezeti elemek, betonburkolatok, berendezések, bútorok.


A részvétel feltételei

Pályázni olyan építész tervezői munkákkal és megvalósuló projektekkel lehet, ahol az elsődleges építőanyag a beton, a tervezés során pedig nemcsak a szokványos (pl. alapozás, aljzatbeton, betonváz, födém) szerkezeti elemek esetében alkalmazzák, hanem egyedi, különleges megoldásokra is. Ilyenek lehetnek többek között a beton tömegét kihasználó határoló elemek, különböző látszóbeton megoldások, különleges szerkezeti elemek, betonburkolatok, berendezések, bútorok.

Ki(k) indulhat(nak) a „Minden építés alapja 2016” pályázaton?
• Olyan belföldi természetes magánszemély(ek) (építész tervező(k)), aki(k) a pályázat tárgyát képező projekt tervezését saját nevével/nevükkel jegyzi(k).
• A pályázni kívánt projekt engedélyezésekor rendelkezett/rendelkeztek a tervezéshez szükséges érvényes tervezői jogosultsággal.
• Kötelezően elfogadja(k) a pályázat feltételeit magára/magukra nézve.

A pályázónak nyilatkozatot kell tennie, hogy vele szemben szakmai, etikai és/vagy fegyelmi eljárás nem folyik, valamint egyéb kizáró ok sem áll fenn.

Amennyiben a pályáztatott projekt tervezésében mások (pl. építész társtervezők) is részt vettek, akkor a pályázat benyújtásához az érintettek nyilatkozatai is szükségesek.

Melyek lehetnek a pályázaton történő részvétel egyéb kizáró okai?
Nem lehet pályázó az a személy, aki
• A pályázat kiírásában, előkészítésében, elbírálásában részt vett.
• A Bíráló Bizottság bármely résztvevőjének hozzátartozója, munkaviszony szerinti közvetlen felettese vagy beosztottja, valamint vele szemben további kizáró ok, ha egy éven belül közös tervpályázatban vagy egyéb szerzői jogvédelem alá eső alkotásban szerzőtársak vagy munkatársak voltak.
• Kizáró ok áll fenn továbbá azzal szemben is, aki tag vagy vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságnál, ahol a Bíráló Bizottság tagja, vagy az ő hozzátartozója is tag vagy vezető tisztségviselő.

Díjazás
A „Minden építés alapja 2016” pályázat 600.000 Ft összdíjazású, amely összeg az első három helyezett között a következőképpen kerül megosztásra:
• első helyezett 300.000 Ft
• második helyezett 200.000 Ft
• harmadik helyezett 100.000 Ft

Amennyiben a pályázat nyertese a pályázati díjat maga, vagy az általa meghatalmazott személy nem veszi át, elveszti a díjra való jogosultságát!

A Díjat az építész tervező kapja.
 
A beérkezett anyagok alapján a Kiíró a díjak és elismerések megosztásának, valamint díjazásának módosítására vonatkozó jogát fenntartja.

A Kiíró átvállalja a pályázati díjakhoz kapcsolódó adóterheket, amelyeket az adóhatóság felé teljesíti.

A Bíráló Bizottság a díjazásban nem részesült pályázatokat nem köteles megőrizni.


A Bíráló Bizottság tagjai

Elnök: Dr. Markó Balázs DLA, a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánja, okleveles építészmérnök
Beszédes Rita, városépítési városgazdasági okleveles szakmérnök, okleveles építészmérnök
Ivánka Katalin, designer, az Ivanka Factory Zrt. alapítója és tulajdonosa
Marosi Miklós, stúdióvezető és vezető tervező a Közti Középülettervező Zrt-nél
Pálfy Sándor DLA, egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Urbanisztika Tanszékének vezetője

A Bíráló Bizottság összetétele a későbbiekben előre nem látható okok miatt megváltozhat, a Kiíró pedig fenntartja jogát az esetleges változtatásra. A pályázaton résztvevőket erről a döntéséről külön tájékoztatni nem köteles.


Pályázat leadása, formai követelmények

A pályázaton a pályázati anyag hiánytalan, az alábbiakban ismertetett formában történő benyújtásával lehet részt venni. A pályázati anyagot a beton.hu/palyazat oldalon található online jelentkezési lap kitöltésével kell benyújtani.


A Pályázat benyújtása, határidők

A pályázat benyújtható az on-line jelentkezési űrlap beküldésével, valamint a pályázati dokumentációk óriás file küldő szolgáltatáson keresztüli megküldésével a palyazat@cembeton.hu e-mail címre.
Beadási határidő: 2016. július 31. 24:00


További információ: beton.hu/palyazat

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár


Építési megoldások