színkép | 2013.02.01
A BME Középülettervezési Tanszék, Lakóépülettervezési Tanszék, Ipari Épülettervezési Tanszék, Urbanisztikai Tanszék közös kiállítása

Megnyitó: 2013. február 7. csütörtök, 18 óra

A kiállítást megnyitja:
Balázs Mihály DLA tanszékvezető (Középülettervezési Tanszék)
Nagy Iván (Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék)
Benkő Melinda PhD tanszékvezető (Urbanisztika Tanszék)

Megtekinthető: 2012. febrár 24-ig

Helyszín: FUGA Budapesti Építészeti Központ (1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.)


A kiállítás Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar a IV. éves, tervezési szakirányra felvett hallgatóinak első féléves munkájáról ad számot (2012. őszi féléve), amelyet a kiállító 4 tervezési tanszéken készítettek (Középülettervezési Tanszék, Lakóépülettervezési Tanszék, Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék, Urbanisztika Tanszék).

A kiállítás címében szereplő szám tehát ezt jelenti, de arra is utal, hogy idén negyedik alkalommal rendezünk ilyen témájú kiállítást a FUGA-ban.

Vidéki kistelepülések élő, valóságos problémáival foglalkozott összesen mintegy 120 hallgató tanáraik, konzulenseik közreműködésével – innen a címbeli „vidékek” szó. A vidékek azért „párhuzamosak”, mert bár tanszékenként különböznek a helyszínek, de a tematika hasonló: a település, települési egység egészének a vizsgálatától elindulva a beépítési terveken keresztül jutni el a konkrét épületek megfogalmazásáig. A hangsúly a komplex gondolkozás folyamatán van, a cél a tervezés társadalmi dimenzióinak a megtapasztalása, ami az építésznek a konkrét közösség iránt érzett felelősségén alapul.

Középülettervezési Tanszék – Budakeszi
A Középülettervezési Tanszék hallgatói Budakeszi konkrét és hagyományos építészeti világát, beépítését, az ott lakók életmódját vizsgálták, összehasonlítva a mai igényekkel és életformával. Az építészeti vizsgálatok a faluból hirtelen kisvárossá válás folyamatára és az ebből eredő feszültségekre irányultak. A tervezési helyszín a kisvárosnak a történelem folyamán kialakult hagyományos beépítése volt; a konkrét tervezési feladatok a központra és a kapcsolódó szomszédos területekre vonatkoztak
Tantárgyfelelős: Sugár Péter
A TT3 tárgy konzulensei Balázs Mihály, Karácsony Tamás, Vannay Miklós, Kemes Balázs, Havadi Erik és Sugár Péter voltak.
A TT2 tárgyat Klobusovszki Péter, Szabó Levente, Szentirmai Tamás vezette, a DLA-s konzulensek Bartha András, Kovács Zsófia és Hakkel Márton voltak.

Lakóépülettervezési Tanszék – Balatonfüred
Balatonfüreden a település nyugati részén elkezdődött fejlesztések átfogó, rendezett képének biztosításával a Fürdő utca északi, az Ófalu felé eső részén, az utca két oldalának új beépítésével a kisvárosi településközpont kapuját lehet létrehozni.
Az Ófaluba a település nyugati szélén érkezve a jelenleg beépítetlen területek építészeti, városépítészeti tartalékokkal rendelkeznek. A Fürdő utca jobb oldala a patakpart közelségével, a kialakítható nagyobb közösségi zöldterületekkel laposabb, sík terület. A baloldal a Fürdő utcától enyhén emelkedő rész. A lejtő hangsúlyos épületegyüttes elhelyezésére ad lehetőséget, mely körül a környező családi házas léptékhez igazodó lakóépületek jelenthetik az átmenetet.
A közösen kialakított városépítészeti koncepcióban meghatározott telkek közül minden hallgató választott egyet, majd a közösen alkotott szabályozási paraméterek betartásával megkezdte egyéni munkáját a saját lakóépület megtervezésével.
Tantárgyfelelős, műteremvezető: Varga Tamás DLA
Konzulensek: André Zoltán, Kovács Márton, Kápolnás Gergely, Brósz Csaba, László Tamás

Ipartanszék – Tata
A TT3 tárgy keretében tanszékünkön Zebegény, Szentendre és Budapest után 2012-ben Tata következett. A helyszínek kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy a hallgatók minél többféle városszerkezeti, beépítési és a szó lehető legteljesebb értelemében vett építészeti problémával ismerkedhessenek meg és közben egymás munkájára is figyelve az egész városról képet kapjanak.
Tantárgyfelelős: Nagy Iván
Konzulensek: Bartók István, Békés Ádám, Dobai János, Nagy Iván, Szécsi Zoltán, Vasáros Zsolt és Wéber József voltak.

Urbanisztika Tanszék – Zsámbék
A BME Urbanisztika Tanszéke kiemelt feladatának tartja az urbanisztikai és építészeti gondolkodás kapcsolatának elméleti és gyakorlati oktatását.
Zsámbék települési szintű és építészeti problémáival foglakozó Tanszéki terv 3. tervezési tantárgyban a tanszék tapasztalatainak továbbfejlesztésével alakítottunk ki egy olyan építészeti tervezést oktató tárgyat, melyben a környezettel, településszerkezettel, településképpel való ismerkedés során szerzett tapasztalatok jelentik a javasolt beavatkozások kiindulópontját.
A tervezési feladat során Zsámbék település teljes területének vizsgálata után, a léptékek folyamatos szűkítése és az egyes építészeti problémák hangsúlyozása után jutottunk el az épület és közvetlen környezetének léptékéig. A hallgatók 4-5 fős csoportokban dolgoztak együtt a vizsgálatok és a koncepcióalkotás szakaszában, míg az egyes épületek tervei önálló munkával készültek.
Oktatók: Pálfy Sándor DLA egyetemi tanár; Sándor Gergely meghívott oktató; Tótpál Judit DLA egyetemi adjunktus; Szabó Árpád DLA egyetemi docens, tárgyfelelős, valamint Dr. Meggyesi Tamás professor emeritus

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár


Építési megoldások