hír

Új MÉSZ elnökség - hogyan seper az új seprű?


Csépé | 2016.10.03
Negyedéve választották meg a Magyar Építőművészek Szövetsége új elnökségét. Az új, fiatalabb vezetés egyelőre a stratégián dolgozik, de máris találkozott a szakmai médiával. Mik a tervek?

A MÉSZ nyitott akar lenni, minél több szervezettel együttműködni, és ha kell, bátran megszólalni. Utóbbira már volt példa – tudhattuk meg az Építészet Napja alkalmából szervezett háttérbeszélgetésen – míg például a Kossuth téri homlokzat-vita kapcsán nincs egységes álláspont egyelőre, a fakivágások kapcsán kirobbant vitát (sőt a fák életciklusának megfelelő döntéshozatalt) pedig szakemberekre bíznák. Dolgoznak egy szakmai vitaesten a Rómaipart mobilgátvitája kapcsán – a KÉK-kel együttműködve. Több együttműködést, élénkebb kommunikációt ígérnek, és nem utolsósorban várják a fiatalok jelentkezését is soraikba.

A stratégiát (amit a Tervlap.hu már egyszer közölt) a beszélgetés kapcsán még egyszer kiadták:

M I N Ő S É G – JELENLÉT – EGYÜTTMŰKÖDÉS
A MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGÉNEK STRATÉGIÁJA 2016-2020

MINŐSÉG
A Magyar Építőművészek Szövetsége a hazai alkotó építészek első számú közhasznú egyesülete, az Union International des Architectes (Építészek Nemzetközi Szövetsége, UIA) tagszervezete, és hazai képviselője. 1902-ben alapította, többek között Lechner Ödön, Lajta Béla, Komor Marcell és tagjának lenni ma is megtiszteltetés.
A Magyar Építőművészek Szövetsége olyan elhívatott, építészekből álló szakmai szervezet, aminek az ajtaja nyitva áll minden tehetséges építész előtt, legyen az pályakezdő fiatal, érett alkotó, vagy tapasztalt, bölcs mester. Tagjai a magyar építésztársadalom szakmailag elismert személyiségei, akik magas színvonalon végzik művészi munkájukat. Akik tehetségükkel, tudásukkal, tapasztalatukkal, alkotó munkájukkal hozzájárulnak, hogy az építészet nemzeti kultúránk szerves része legyen.
A Magyar Építőművészek Szövetsége történelmi feladata, és célja hogy:
• építészeti örökségünket, építészet-történeti emlékeinket ápolja,
• lehetőséget teremtsen az építészek számára, hogy a magas színvonalú, alkotó építész munka megbecsült és példa értékű eredményei elismertek legyenek,
• láthatóvá tegye a társadalom nyilvánossága számára a példaértékű kortárs építészeti értékeinket,
• véleményt nyilvánítson a minőségi épített környezet érdekében,
• megerősítse ennek a polgári hivatásnak a tekintélyét.

JELENLÉT
A Magyar Építőművészek Szövetsége a példaértékű építészeti alkotások és eredmények láthatóvá tétele, valamint a magas színvonalú, művészi értékű alkotó munka és hívatás bemutatása érdekében aktív szerepet vállal a szakmai és társadalmi közéletben, a társadalom nyilvánossága elé tárja a hazai építészek példa értékű munkáit, terveit, véleményét és tapasztalatait.
Ennek érdekében:
• párbeszédet kezdeményez és folytat a szakma és a társadalom között az épített környezet értékeinek bemutatása, a vizuális kultúra minőségének javítása és a közízlés színvonalának emelése érdekében,
• fórumokat szervez és támogat, melyek elősegítik a társadalom és az építészek, valamint az építész-generációk egymás közti gondolatcseréjét, véleményt nyilvánít az építészet ügyét érintő közérdekű kérdésekben,
• szakmai fórumokat, kiállításokat szervez, nyomtatott kiadványokat szerkeszt és online kommunikációs felületeket működtet,
• az alapítókkal közösen - hiteles hazai és nemzetközi építészekből álló zsűrik bevonásával - újjászervezi a Kós Károly-díj, a Pro Architektúra-díj és egyéb építész díjak adományozását, a sajtó nyilvánossága mellett méltó díjátadó ünnepségeket szervez a díjak átadására,
• minden törvényes eszközt igénybe vesz az építészeti minőség érvényesülése érdekében, szerepet vállal építészeti tervpályáztok zsűrizésében és lebonyolításában, kiáll a méltó pályázati díjak és a pályázati eredmények nyilvános bemutatása mellett,
• életutakat bemutató portré filmeket, riport sorozatokat készít, ahol elismert építész mesterek vallanak hivatásukról, munkájukról, az építész szakma szépségeiről.

EGYÜTTMŰKÖDÉS
A Magyar Építőművészek Szövetsége az épített környezet minősége, az építész hivatás magas színvonalú gyakorlása és céljai megvalósítása érdekében együttműködik:
• az állami, kormányzati és önkormányzati szervezetekkel, vezetőkkel, tisztségviselőkkel,
• szakmai köztestületekkel, a Magyar Művészeti Akadémiával (MMA) a Széchenyi István Művészeti Akadémiával (SZIMA), a Magyar Tudományos Akadémiával (MTA) és a Magyar Építész Kamarával (MÉK),
• a szakmai szervezetekkel, a Főépítészi Kollégiummal (FÖK), Magyar Urbanisztikai Társasággal (MUT), Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségével (MKISZ), a Tájépítészek Szövetségével, a Kortárs Építészeti Központtal (KÉK),
• a graduális (BME, DE, MOME, NYME, PTE, SZE-Győr, SZIE-YMÉTK, stb.) és a
posztgraduális(Mesteriskola, Vándoriskola, Doktoriskolák, stb.) építészképző helyekkel,
• az építészeti és közmédiával,
• civil szervezetekkel, az építészet ügyének minden támogatójával.

Budapest, 2016. június 30.

A MÉSZ ELNÖKSÉGE
Krizsán András építész, elnök
Golda János építész, alelnök
Kerekes György építész, alelnök
Zoboki Gábor építész, alelnök
Kovács Csaba építész, elnökségi tag
Nagy Csaba építész, elnökségi tag
Pelényi Margit építész, elnökségi tag
Osskó Judit építész, elnökségi tag
Kováts András építész, elnökségi póttag
Vukoszávlyev Zorán építész, elnökségi póttag

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár
Építési megoldások