épületek cikk Ormánság műemlék Kórós Drávaiványi Kémes Szaporca Nagycsány Vajszló Zaláta

Műemléki mustra 2016 – 2. rész

Baranya büszkeségeink: Ormánsági festett kazettás református templomok felújítása és restaurálása


szikrisz | 2017. március 5.
     
2017-ben ötszázadik évfordulóját ünnepli a reformáció, ebből az alkalomból is örömteli, hogy az Ormánságban sok templom megújulhatott az utóbbi években.

2015-ben és 2016-ban nyolc település templomain (Drávaiványi, Szaporca, Kémes, Nagycsány, Vejti, Zaláta, Vajszló, Kórós) folytak különböző mértékű külső-belső felújítások és restaurálási munkálatok.

Az Ormánság egy igazán zárt, szigetszerűen létező tájegység Baranya megyén belül, de a különlegességeket kedvelők számára ajánlott az itteni települések felkeresése, már csak a 18. század végének református templomépítészete miatt is. Első pillantásra sok a hasonlóság ezeken a templomokon, melyek leginkább belső terükkel varázsolnak el bennünket. A templombelsők festett kazettás elemei teszik egyedivé, egymástól könnyen megkülönböztethetővé az egyes épületeket és adnak sajátos ízt ezekkel a népi kultúra közegéből kinőtt képzőművészeti remeklésekkel.

Így aztán az elmúlt évtizedekben az épületszerkezetek jókarbantartása arra is irányult, hogy a templombelső rejtett kincsei minél nagyobb védelmet kapjanak, ezzel együtt a restaurátori munka örök harc az enyészettel; újra és újra eljön az idő, amikor a festett elemeket helyre kell állítani, hogy régi fényükben pompázhassanak.

Elismerve azt, hogy minden felújítási munka fontos, cikkemben szeretném kiemelni a restaurátori munka minőségét és a különböző feladatok miatti eltérő hozzáállás szükségességét, hiszen a festett kazettás templomaink fő értékei ezek az ún. „hímes” elemek, melyek egyedi megjelenésükkel különös színfoltjai és a legutóbbi időkben Zentai Tündének köszönhetően könyvekben is jól feldolgozott épületei hazai műemlékvédelmünknek.

Nagy öröm volt 2015 novemberében, amikor a szaporcai templomra felkerült a régi formájú toronysisak, amivel egy II. világháborús sebet sikerült több mint 70 év elteltével begyógyítani. A kisméretű nagycsányi templom már a falu határából vonzza a tekintetet. A kis magaslaton álló épület igazán tájbaillő alkotás, melynek tornya helyi erők összefogásával az elmúlt években már megújult. Most került sor a megkezdett munka tökéletesítésére, miáltal a templom visszanyerte eredeti formáját. A drávaiványi templom héjazatcseréje megtörtént 2016-ban, most már sor kerülhet az egyik legnagyobb értékű mennyezet kazettáinak restaurálására is. Időről-időre ugyan eltűntek, de mostanában és újra előtűnnek festett elemek az egyes templomokon belül, így történt ez Kémesen is, ahol a korábban barnára festett kórusmellvéd elemei alól sikerült „kiszabadítani” a festett motívumokat.

A református „templomprojekt” kétség kívül legnagyobb meglepetése Vajszló községben várt ránk, ahol a református templom mellvédkazettáit a 20. század eleji divatnak megfelelően egyszínű barnára festették át. A korábbi kutatás már feltárta a rejtőző értékeket, a mostani restaurálás pedig felszínre hozta azokat. A déli és az északi mellvéd más-más formákat mutat, sőt a déli mellvéd rokokó-mintáinak motívumrendszere eddig páratlan az ormánsági festett kazettás templomainak körében. Czakó Ferenc restaurátor-művész minden tiszteletet megérdemel áldozatos munkájáért.

Pécsről Kórós község közelíthető meg a leggyorsabban. Ennek köszönhető talán, hogy a kórósi református templom és kazettái országos szinten is a leghíresebbek közé tartoztak már az 1970-es évektől kezdve, amikor Szigetvári János építész nevéhez fűződtek a templomok felújítási munkálatai a Pécsi Tervező Vállalaton belül. Ekkor került sor a kazetták legutóbbi teljes körű restaurálására. Jelen restaurálás klasszikusan a 40 évvel ezelőtt végrehajtott munka felfrissítése, mellyel a teljes mennyezet megújult, visszaadva színeinek eredeti fiatalságát Pfeiffer Tibor hozzáértésének és aprólékos munkájának köszönhetően.

Zalátán és Vejtiben továbbra is folynak a munkálatok, az itteni végeredményről egy későbbi cikkben számolunk majd be.


Legfontosabb közreműködők:
Projektmenedzsment: Baranya Megyei Önkormányzat képviselői
Tulajdonos: az egyes falvak Református Társegyházközségei
Kutató: dr. Zentai Tünde
Restaurátorok: Czakó Ferenc (Vajszló, Zaláta), Pfeiffer Tibor (Kórós)
Engedélyező hatóság: Baranya Megyei Kormányhivatal és jogelőd-szervezetei

A szerző legújabb cikkei:
Műemléki mustra 2016 – 1. rész
UNESCO világörökség várományos helyszínek Németországban
UNESCO világörökségi helyszínek Németországban 10.
UNESCO világörökségi helyszínek Németországban 9.
UNESCO világörökségi helyszínek Németországban 8.
UNESCO világörökségi helyszínek Németországban 7.
UNESCO világörökségi helyszínek Németországban 6.
UNESCO világörökségi helyszínek Németországban 5.
UNESCO világörökségi helyszínek Németországban 4.
UNESCO világörökségi helyszínek Németországban 3.
UNESCO világörökségi helyszínek Németországban 2.
UNESCO világörökségi helyszínek Németországban 1.Kérjük értékelje a cikket:    -2:   -1:   1:   2:      Összesen: 56 (28 szavazatból)