hír díj Kós Károly-díj

Pályázati felhívás a Kós Károly-díj 2014. évi adományozására


pestimonika | 2014.09.17
A Miniszterelnökség pályázatot hirdet a 2014. évi Kós Károly-díj elnyerésére. A díj átadására Kós Károly születésnapja alkalmából, december 16-án kerül sor.

A Kós Károly-díj a helyi építészeti örökség védelme és az építészeti hagyományok őrzése területén kimagasló eredményt elért személyek, közösségek elismeréséül adományozható, évente 2 db díj adományozható (a díjat ugyanaz a személy vagy tervezőközösség csak egyszer kaphatja meg).

Az elismerésre a határon kívül élő azon személyek is pályázhatnak, akik hozzájárultak a magyar és az egyetemes építészeti kultúra gyarapításához. A díj adományozására – más javára, kellő megalapozottsággal – bármely személy, magyarországi intézmény, illetve szervezet is javaslatot tehet.

Az adományozásra vonatkozó javaslatokat szakmai összetételű Díj Bizottság fogadja be, véleményezi és rangsorolja, a Bizottság tagjai az építészeti és építésügyi helyettes államtitkár által felkért szakmai szervezetek delegáltjai.

A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a pályázó(k) nevét és elérhetőségét (lakcím vagy értesítési cím, e-mail, telefonszám),
- a javasolt személy esetében nevét, értesítési címét, telefonszámát, e-mail elérhetőségét,
- a javasolt szervezet vagy csoport esetében pontos megnevezését, postacímét, telefonszámát, e-mail elérhetőségét, vezetőjének nevét és elérhetőségét,
- a javaslattevő (vagy képviselője) nevét, értesítési címét, telefonszámát és e-mail elérhetőségét,
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sikertelen pályázat esetén hozzájárul-e a pályázati dokumentum publikálásához (kiállítás, nyomtatott, elektronikus sajtó),
- a pályázó(k) pályafutásának rövid ismertetését,
- a pályamű megismeréséhez szükséges dokumentációkat (tervrajzok, fotók, publikációk),
- műszaki leírást, amely tartalmazza az építmény pontos címét, az építés idejét és a használatbavétel kezdetének időpontját, a kivitelező (cég) megjelölését, az építmény jellemző adatait és általános ismertetését.

A teljes pályázati anyagot – kizárólag digitális formátumban, nyomdai utómunkára és kiadványkészítésre alkalmas minőségben (javasolt formátum 300dpi felbontású A3 méretű pdf portfólió) – adathordozóra rögzítve, postai úton lehet benyújtani.

A pályázati anyagok postára adásának határideje:
a pályázati felhívásnak a Hivatalos Értesítőben történő közzétételét követő 40 napon belül.

Postacím: Miniszterelnökség, Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság
1055 Budapest, Báthory utca 12.

További információ a következő elérhetőségen kérhető a pályázattal kapcsolatban: eniko.vorosmarty-molnar@me.gov.hu

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


KonferencianaptárÉpítési megoldások