hír tervek cikk Janáky konstruktivizmus köztér tájtervezés térplasztika üvegszobrászat

Hommage á Janáky by glass (II. rész)

Az üveg üzenetközvetítő szerepe köztéren


bojti | 2016.03.07
Lehet-e egybefoglalni funkciót, szellemi üzenetet és építészeti koncepciót? Kísérlet történt erre, remélhetően egyre többek számára élvezhető módon.

Helyszín: Hódmezővásárhely, Hódi Pál utca pihenőpark
Háttér: Id. és ifj. Janáky István téglaarchitektúrás épületei: művelődési ház illetve egy háromszintes többfunkciójú épület. A parkban egyedi, minimalista, színes üveg térplasztika.


Az emlékezés üvegszobra

A cikk első részében felrajzolt meditatív környezetbe kerültek be a fegyelmezett egymásutániságban elhelyezett 3 kis csobogó formai világát figyelembe vevő üveg térplasztika elemei.

A szobrászi szándék: olyan összefüggő, egymásból továbbépítkező műtárgysorozat létrehozása, mely egy másik műfaj, az építészet egyik meghatározó, markáns gondolatiságát kívánja a nézőkhöz közelebb vinni, közvetíteni. A mű a mai szemléletű, élettel telített, geometrikus növénykiültetésű környezetben egyszerre kíván helyspecifikus és a közpark szerves részeként, intellektuális alkotásként részt venni a városkép alakításában.

A Hódi Pál utca arculatának szerves részeként létező, Hódmezővásárhelynek rangot adó, idősebb és ifjabbik Janáky István (és György) markánsan konstruktív, funkcionalista, sallangmentes épületei meghatározóak voltak számomra. Ifj. Janáky Istvánt barátomnak mondhattam és különös alkotói szellemiségével a mai napig egyetértek. Közelállónak éreztem magamhoz a park folytatásában megjelenő kulturális funkciójú épületek szerkesztésmódját és városi integritását. Nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy a fenti építészdinasztia alkotói gondolkodásának fennmaradásához én is hozzájárulhatok.

Az építészekkel gyakran együttgondolkodó alkotóként, megkíséreltem a tervezői gondolat elindulását és végül funkcionális épületté formálódását átélni, elképzelni és szoborrá absztrahálni.

A kompozícióban szigorú, geometrikus rendben, derékszögben egymásba kapaszkodó, két különböző méretű, de hasonló üreges üveghasábot látunk. Az első lap felületén megjelenített kétdimenziós színes geometrikus alapformák és rajzolt vonalak 3D-s épülettömegekre utaló, virtuális tereket alkotnak az üvegben. A térplasztikát körbesétáló látogató mindig új arcát látja a "rejtett dimenzióknak". A különböző technikákkal létrehozott színes foltok a téglaarchitektúra tónusait idézik.

Különös jelként éltem meg, hogy átélve és elképzelve már azelőtt megfogalmaztam ifj. Janáky István „gondolkozó grafikáit”, hogy a kivitelezéskor találkoztam volna az építész szinte még színhasználatában is azonos karakterű kompozícióival, az új épület konstruktivista vázlataival. Úgy éreztem, hogy nagy lehetőség a térplasztikában Janákyék építészeti hitvallását együtt gondolni Kassák képarchitektúráival, Moholy-Nagy konstruktivista műveivel.

A térplasztika első stációja a megszülető, első építészeti gondolat laza, utalásszerű állapota. A másodikban kezd letisztázódni, és az építészeti feladat felé fordulni a kortárs grafika. Végül a harmadik már architektonikus tömegekké válik és része lesz a városi beépítésnek. Mindez különös kontextusba kerül a valóságban is ott álló megidézett Janáky-épületekkel. A szerves gondolati körforgást illusztrálja a nappali fényben a térburkolatra újra kétdimenzióba visszalépő színes vetett árnyék, mint konstruktivista grafika.

Így lesz része a tájtervezői elemeknek egy virtuális színeffektus állandóan lassan mozgó képlete. Nagyon örültem a nagy tömegben kiültetett vörös berkenye (photinia) színkapcsolatának az üveg felületén megjelenő színeimmel. A térplasztika nem kívánta erőszakos méretekkel és hatásvadász trendi gegekkel felhívni magára a figyelmet. Alázatra szólít fel, az alázat eszközeivel. A masszív tömegként megjelenő, egyedi fejlesztésű üveghasábok biztonsági üvegből készültek speciális eljárással. Rögzítésük az előre elkészített betonalapra fémszerkezeti befogással készült. Az üveghasábok belseje, alulról felfelé halványuló, finom LED-fénnyel válik a park esti látványának részévé és mutatja új arcát a sétálók felé.

Köszönöm a lehetőséget a meghívó tervezőknek e régóta bennem munkáló köztéri, grafikai, szobrászi és építészeti összhangzat megvalósításához. Fontos állomás lehet ez a tájtervezői eszköztárak megnyitásában és a társtervezők minél gyakoribb bevonásának gyakorlatában. A cikk első kérdésére adandó választ mindenki szabadon eldöntheti.

Bojti András
üvegszobrász

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár


Építési megoldások