hír exkluzív gyászhír

In memoriam prof. Dr. Nemcsics Antal

Eltemették prof. Dr. Nemcsics Antalt (1927-2019)


Archigram | 2019.08.03

2019. július 31-én Dr. Nemcsics Antal festőművészt, színdinamika-kutatót, a BME egyetemi tanárát, Pestszentlőrinc díszpolgárát a nagycsalád, a kollégák, a tanítványok, és a barátok kísérték utolsó földi útján.

A 2019. július 12-én, életének 92. évében elhunyt Dr. Nemcsics Antal festőművészt, színdinamika-kutatót, a BME egyetemi tanárát, Pestszentlőrinc díszpolgárát a nagycsalád, a kollégák, a tanítványok, és a barátok népes tábora kísérte utolsó földi útján 2019. július 31-én, a Pestszentlőrinci temetőben.

A temetési szertartást és az utána következett gyászmisét a pestszentlőrinci, Szemere telepi Szent István plébánia plébánosa mutatta be. Búcsúbeszédeket tartottak a kerület nevében Ughy Attila Pestszentlőrinc polgármestere, Szende Árpád Alpár díjas építész, az MTA AIC MNB titkára, Dr. habil. Alföldi György DLA, a BME Építészmérnöki Kar Dékánja, és a sírnál Dr. Áldozó Tamás, Pápa, a szülőváros polgármestere.

Az alábbiakban adjuk közre a szerző búcsúbeszédét.

Igen tisztelt Professzor Úr, Elnök Úr, kedves Mester, szeretett Tóni Bátyánk!

A Magyar Tudományos Akadémia AIC Magyar Nemzeti Bizottsága, az Építéstudományi Egyesület Színdinamikai Szakosztálya, a Műegyetem oktatói, graduális és posztgraduális volt hallgatóid, a színdinamikai kutatásban, tervezésben, szakértésben kollégáid, és azok nevében szólok Hozzád a köszönet hangján, akiket kitüntettél megtisztelő barátságoddal.

Köszönjük, hogy képzőművészként a polgári tradíciókon alapuló, a magyar valóság érzelmeket forraló ereje, a magyar művészet poeta doctusa voltál, aki a kolorit merevvé válása nélkül alkalmazta színdinamikai kutatásainak eredményeit. E képek erejének, signifikáns jelentéstartalmuk hordozójaként a színt, Te tetted.

Köszönjük igen nagy számú – közel 100 –, és nagy jelentőségű szakrális műveidet, a templomokba készült liturgikus térrendezéseket, muráliákat, falképeket.

Köszönjük a legjelentősebb, leghangsúlyosabb művészeti területed, a színes környezettervezést. Ez testesíti talán legjobban meg, a festőművészet – tudomány – építészet és környezet, megbonthatatlan hármasát. E körben igen nagyszámú tervet készítettél, az egyedi épületek terveitől – a középületek, lakóépületek, a Budai vár, nagypanelos épületek, ipari épületek, és a közlekedési épületeken, a 3-as metró állomásain át, az egész kerületek, városrészek, települések vizuális koncepció terveiig. Ezek voltak az első hazai tudományos megalapozottságú színtervek, melyek példaként szolgálnak mind a mai napig.

Köszönjük, hogy a graduális építészképzés során egész építészgenerációkat tanítottál színtan – színdinamikára, és voltál mesterük. Kivetted azonban részedet a festés, rajzolás, alakrajz kötelező, és fakultatív tárgyainak oktatásában is, nem is beszélve a nyári gyakorlati táborok oktatói gárdájának oszlopos tagjaként folytatott terepi munka tanításával.

Köszönjük a posztgraduális színdinamikai szakmérnök képzés nemcsak kitűnő megszervezését, hanem 1986-tól vezető mesterkénti részvételed az oktatásban. Kezed alól több mint 100 színdinamikai szakmérnök, szakértő került ki, akik mind a mai napig a magyar színtervezés zászlós hajói, akikre – szép teljesítményeik okán – mindig lehet számítani.

Köszönjük kutatói, tudományos tevékenységed mintegy 65 évét. E munkásságod a színdinamika tudományágának magyar kifejlesztése, definíciói, metodikái megteremtése volt. Kutattad a három elem, a szín, az ember, és a környezet egymáshoz való viszonyát is.

Köszönjük a Coloroid színrendszer megalkotásával az egyetlen esztétikailag egyenletes színrendszer létrehozását, melyet azóta is használunk, tanítunk szerte a világban.

Köszönjük a színes környezettervezés metodikájának kimunkálását, és a COLOROID-színrendszer nemzeti szabvány kidolgozását, melyben először definiáltad a színharmóniát, és a színtervezés módszerét COLOROID-színjellemzők használatával.

Köszönjük publikációs tevékenységed, melyek nagy száma – több mint 300 tudományos szakcikk, és 17 szakkönyv – tisztelettel övez, a nemzetközi színtéren alkalmazott oktatás, és máig tartó használatuk okán.

Köszönjünk, hogy a keresztény kötelességteljesítés példaképe voltál, az ifjúságot az igazságra, a jóra, és a szépre tanítottad.

Ígérjük, hogy életműved gondozzuk, a színdinamikát tanításod, tanácsaid szerint műveljük, a feltörekvő nemzedékeknek megtanítjuk, és kedves lényed soha nem feledjük.

Kérjük, hogy lélekben légy velünk, imádkozz értünk, és segíts életutunkon a szeretet útján!

Kérjük Istenünk, hogy a nagycsaládnak, és nekünk hátrahagyott mindannyiunknak, a Szentlélek világossága adjon erőt nagy bánatunkban, és legyen segítségünkre a megnyugvásban, reményünkben.

Kérjük, hogy a hit, remény, és szeretet által, a halál sötétjéből kiszabadulva, szakadatlan fáradozásod méltó jutalmaként juss el a mennyi Jeruzsálem dicsőséges világosságára, az örök boldogságba!

 Térden kérünk görnyedetten,
Sír a lelkünk megtörötten,
Ott a végnél állj mellette!
Könnyel árad eme nagy nap,
Kegyes Jézus, kérünk Téged,
Add meg Neki békességed!

Szeretett Tóni Bátyánk!
Nyugodj az Úr békéjében!
Isten áldjon!

Szende Árpád

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár


Építési megoldások