pályázat belsőépítészet Goldberger ötletpályázat tervpályázat

Óbudai Múzeum – Goldberger Textilmúzeumának belsőépítészeti terv ötlet-pályázata


Csépé | 2012.02.01
Az Óbudai Múzeum és a Magyar Építőművészek Szövetsége országos, nyilvános, titkos, belsőépítészeti- és design elemeket egyszerre váró komplex ötletpályázatot hirdet Magyarország valamennyi felsőfokú építész-, tájépítész-, településmérnök-, formatervező- és terméktervező képző oktatási intézményének hallgatói, valamint DLA, Phd hallgatók részére.

1. Tervpályázati  kiírás

1.1  A tervpályázat kiírója

A hallgatói ötletpályázat kiírója az Óbudai Múzeum (1033 Budapest, Fő tér 1.) és a Magyar Építőművészek Szövetsége (1088 Budapest Ötpacsirta utca 2.) A tervpályázat támogatója az Óbudai Múzeum Közalapítvány

1.2  A tervpályázat tárgya

A Textilmúzeum  (1036 Budapest, Lajos u. 136-138),   amely 2012-től Óbudai Múzeum - Goldberger Textilmúzeuma néven működik, új  belsőépítészeti arculatának, kialakításának, látványtervének ötletpályázata.

1.3  A tervpályázat célja

A kiíró ötleteket, koncepciókat, javaslatokat a múzeum új, állandó kiállításának látványelemeihez.  Cél: modern, európai színvonalú technikatörténeti múzeum kialakítása. A pályázat bírálói nyitottak a vállalkozó szellemű, új, merész megoldásokra, újszerű koncepciók befogadására. Előnyben részesítik a környezetbarát megoldásokat, a fenntarthatóság szempontjait. A pályamunkák elkészítésénél javasolt szempont a textilgyár(épület)–múzeum–kiállítás kapcsolat gondolati összehangolása.

1.4  A tervpályázat jellege, formája

A tervpályázat jellege: hallgatói ötletpályázat
A tervpályázat formája: titkos

1.5  A részvétel feltételei

A tervpályázaton részt vehet Magyarország valamennyi felsőfokú építész-, belsőépítész-, településmérnök-, formatervező- és terméktervező képző oktatási intézményének hallgatója, illetve Phd és DLA hallgatója, aki regisztrálta magát a meszorg.hu weboldalon (közvetlen link: http://www.meszorg.hu/index.php?id=1173 ), és akivel szemben nem áll fent a tervpályázatok kiírását szabályozó 137/2004. Korm. Rendelet 13§(3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem. A pályázó személy vagy csoport a regisztrációval és a pályázat benyújtásával egyben hozzájárul a tervpályázat nyilvános bemutatásához is.

A tervpályázaton egy pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

A pályázat kezelő felület az alábbi linken érhető el a Pályázat kezelő gombra kattintva lehet regisztrálni illetve ha már regisztrált a pályázó akkor bejelentkezni:
http://www.meszorg.hu/index.php?id=1173

1.6   A tervpályázatból való kizárás
A Bíráló Bizottság

 • kizárja a titkosságot sértő pályázatot,
 • kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket.

1.7   A pályázat ütemezése
      A tervpályázat hivatalos meghirdetése:       2012.január 31.

Regisztráció kezdete:                                   2012. január február 1.
Helyszíni szemle időpontja:                         2012. február 10. 10 óra.
Kérdések határideje:                                    2012. február 16.
Kérdésekre adott válaszok határideje:         2011.február 21.
Pályaművek beadásának határideje:            2012. március 6. 24.00

Pályázat eredményének kihirdetése,

a díjak átadása:                                            2012. március 13.
Kiállítás a pályaművekből:                           2012. május

1.8   A tervpályázati dokumentáció és mellékletei beszerzésének módja, regisztráció, a titkosság biztosítása
A pályázó vagy pályázó csoport névvel, oktatás intézménnyel és postai, email címmel és telefonszámmal regisztrálhat a meszorg.hu weboldalon (közvetlen link: http://www.meszorg.hu/index.php?id=1173 ), a pályázó a regisztrációt követően kap egy kódszámot, amely a pályázat folyamán azonosítóként funkcionál illetve ennek segítségével tud bejelentkezni a pályázat kezelő felületre. A bejelentkezéshez szükséges kódszámot és a jelszót a regisztrációt megerősítő e-mail tartalmazza. A regisztráció után van lehetősége a pályázónak letöltenie a pályázati kiíráshoz kapcsolódó dokumentációt a pályázat kezelő felületről. A beadandó tervpályázati lapokon szerepeltetniük kell a kapott azonosítót, s a feltöltendő dokumentumok fájl neveként is ezt a kódot kell megadni (pl.: 1234567.pdf stb.).

A pályázók által megadott adatokhoz sem a MÉSZ, sem az Óbudai Múzeum, sem a Bíráló Bizottság tagjai nem férhetnek hozzá, azokat az eredményhirdetés napján hozzák nyilvánosságra.

1.9  A kiírással kapcsolatos kérdések, az ezekre adott válaszok és a pályázati dokumentáció véglegesítése

A pályázóknak kérdéseiket a pályázat kezelő felületen kell megküldeniük, és itt kapnak választ a kérdésekre, értesítést a pályázat menetéről és a zárójelentést a Kiírótól. A kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt módosíthatja, kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet.

1.10  A pályaművek benyújtása
A pályaműveket, a www.meszorg.hu oldalon (közvetlen link: http://www.meszorg.hu/index.php?id=1173 ) a történt előzetes regisztráció után a kapott azonosítóval és jelszóval belépve a pályázat kezelő felületen kell feltölteni, s a feltöltendő dokumentumok fájl neveként is az azonosító kódot kell megadni (pl.: 1234567.pdf stb.). A tervpályázatot a megadott határnap 24 óráig kell feltölteni.

Amennyiben a feltöltéssel kapcsolatban technikai problémák adódnának a pályázók az alábbi e-mail címen kérhetnek segítséget: info@simonszoft.hu (a titkosság miatt az ide érkező és innen küldött leveleket a válaszadást követően töröljük)

1.11  Beadandó munkarészek
A tervpályázatra beadható minden olyan belsőépítészeti elképzelés, designkoncepció, amely a tervpályázati kiírásban meghatározott felvetésekre, programpontokra, akár azok egy részére érdemi ötletet, megoldási javaslatot ad.
A meszorg.hu honlapon történt előzetes regisztráció után (közvetlen link: http://www.meszorg.hu/index.php?id=1173 ) feltöltendő a pályázat kezelő felületre, egy darab „tervlap”- 100×100 cm-es kiállításra és print nyomtatására alkalmas szerkesztésű, tetszőleges technikájú képek/tervrajzok montázsa, digitális formában, 300 dpi felbontásban, PDF formátumban. A pályázatra mellékletként videó anyag is beadható, amelyet szintén a regisztrációs felületre kell feltölteni. A feltöltött dokumentumok mérete nem haladhatja meg összesen a 200 Mb-ot (egyenként pedig a 100Mb-ot).

A tervpályázatnak kötelező tartalmi munkarészei (sem szöveges, sem rajzi követelményei) nincsenek. A pályázók maguk határozzák meg, hogy milyen módon és milyen eszközökkel mutatják be a legátfogóbban és a legérthetőbben koncepciójukat. Amennyiben a tervlap szöveges részeket tartalmaz, úgy támogatandó az angol nyelvű verzió a külföldi bemutathatóság érdekében.

Javasolt munkarészek:

 • elrendezési alaprajz
 • javaslat a bejáratra, látványterv
 • metszet
 • ortogonális nézet
 • belső látványképek, vázlatok

1.12    A Bíráló Bizottság tagjai


elnök:              Varga Tamás  DLA építész, Magyar Építőművészek Szövetsége
társelnök:        Népessy Noémi, az Óbudai Múzeum igazgatója

tagok:                 Révész Nándor, az Óbudai Múzeum vizuális-muzeológusa

Lantos Jánosné, az Óbudai Múzeum Közalapítvány kuratóriumi tagja

Detre Villő belsőépítész, Magyar Építőművészek Szövetsége

         A bíráló bizottság titkára:

Borsos András,  Magyar Építőművészek Szövetsége

         A Bíráló Bizottság a tervek elbírálásába szakértőket is bevonhat.

1.13  A Bíráló bizottság munkája

 • A Bíráló Bizottság a vonatkozó jogszabályok, valamint a MÉK Tervpályázati Szabályzata, az Elnök által előterjesztett és a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját.
 • A Bíráló Bizottság döntéseit többségi szavazással hozza, munkájáról a szakmai titkár – folyamatos jegyzőkönyvet vezet.
 • A Bíráló Bizottság csak a díjazott terveket részesíti részletes bírálatban.
 • A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános.
 • A Bíráló Bizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé, részletesen értékeli a díjazott pályaműveket.
 • A Bíráló Bizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

1.14  A tervpályázat díjazása

A Bizottság 400 000 Ft keretösszeggel rendelkezik.  A díj legnagyobb összege 120.000,- Ft, a legkisebb 50.000,- Ft értékű ajándék, felajánlás.

A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak, és csökkentheti a kiadott díjakat, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság, vagy az építészeti minőség szempontjából csökkent értékűnek minősíti.

Eredményes tervpályázat esetén a Bíráló Bizottság a rendelkezésre álló összes díjat kioszthatja a nyertes tervpályázatok között.

 

1.15  A tervpályázat  eredményhirdetése

A Bíráló Bizottság döntése alapján a Kiíró 2012. március 13-ig kihirdeti a pályázat eredményét, és a pályázati díjakat a díjazott művek szerzőinek átadja, az átadás helyszínéről és pontos időpontjáról a www.meszorg.hu weboldalon (közvetlen link: http://www.meszorg.hu/index.php?id=1173 ) ad tájékoztatást.

A pályázat eredményhirdetése nyilvános.

A pályázat zárójelentését az eredményhirdetés után Kiíró a magukat regisztrált pályázóknak e-mailen megküldi, illetve közzéteszi a www.meszorg.hu és a www.obudaimuzeum.hu honlapokon.

A Kiíró a beérkezett pályamunkákat nyilvánosan bemutatja. Ennek időpontjáról és helyéről a meszorg.hu honlapon ad tájékoztatást.

A pályaművek és a tervpályázati eredmények felhasználása
A díjazásban részesült pályamunkák a Kiíró tulajdonába kerülnek, aki a pályamunkákat a tervezési program véglegesítése, illetve szakmai és reklámcélra bármely módon és bármely reklámhordozón (beleértve írott és elektronikus médiát, internetet, BTL-t), időre-, mértékre-, földrajzi területre nézve korlátozás nélkül további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja, azokat többszörözheti, terjesztheti, nyilvánosságra hozhatja.

 

2. Tervezési program

 

2.1  A tervezési feladat

Az 1973-ben megalakult Óbudai Múzeum az óbudai kulturális élet fontos szereplője. 2010-ben nyitotta meg új, korszerű helytörténeti kiállítását, amelyet 2010-ben a múzeumi szakma a 2010-es év négy legjobb kiállítása közé sorolt. 2012. január 1-től szervezeti keretei közé tartozik a patinás múltú, de hányatott sorsú Textilmúzeum, amely 2012-től Óbudai Múzeum - Goldberger Textilmúzeuma néven működik tovább. A Textilmúzeum átalakítása az Óbuda Múzeum kiemelt projektje. Jelentősége abban is rejlik, hogy az országon belül Óbudáról indultak a legjelentősebb textilipari vállalkozások, amelyek később európai hírű gyárakká fejlődtek. Ezek közül a legjelentősebb volt az 1784-ben, Goldberger Ferenc által alapított kékfestő műhely, amely a két világháború között az ország első vertikális textilipari vállalatává nőtte ki magát. ( a vertikális vállalati forma, amelyben egymásra épülnek a termelés folyamatai, a termelőegységek között szoros a kapcsolat, a kooperáció. pl. a textilipari vállalat saját fonodája termékéből állítja elő a szövetet és esetleg még ruházati kelméket is készít.) A gyár termékei az egész világon keresettek voltak. A Textilmúzeum ma műemléknek számító épületegyüttese adott otthont egykor a gyár dédházainak, illetve a családi lakrészeknek is.

A pályázóknak a rendelkezésre álló területen a megadott funkciók elhelyezésére, és a tér/terek arculatára, fő arculati elemeinek kialakítására kell javaslatot adnia.

2.2  A tervezési terület lehatárolása
A tervezési terület a múzeum földszinti területe, 950 m2 .

2.3  A tervpályázat programja

A Bíráló Bizottság különös tekintettel az alábbi kérdésekre várja az alábbi program alapján a választ a pályázóktól:

 • A múzeum arculati elemeinek meghatározása
 • Az alábbi szükséges funkciók elhelyezési javaslata, valamint azok egységes belsőépítészeti-arculati elemeire javaslattétel:

 

-      Kiállítótér: Területi igény – 450-500m2

-   A kiállítás állandó kiállítás, amely előreláthatólag 10 éven keresztül fennáll.

-    Alapkövetelmény a kiállítás „körbejárhatósága”, egy olyan útvonal tervezése, amely a gyár történetét kronologikus-tematikus egységekben dolgozza fel.

-   Rendezvényterem – 50-60 fő egyidejű befogadására

-    Tervezett rendezvénytípusok: előadások, zenés estek, kisebb konferenciák

-   Múzeumpedagógiai foglalkoztató tér – területi igény: egy osztálynyi gyermek (30 fő) egyidejű leültetéses foglalkoztatására

-    Recepció – Recepciós pult, amely pénztárgép, jegykiadó-informatikai rendszer eszközeinek elhelyezésére is szolgál, 1 fő recepciós elhelyezésére

-   Ruhatár – 50 fő

-   Múzeum Shop – kiadványok, emléktárgyak árusítása. Árult termékek: könyvek, ajándéktárgyak. Az árult termékfélék száma max. 80-100

-   Kávézó – 25-30 fő befogadására, nyári időszakban az udvar kapcsolat használatára van lehetőség

A  kiállítás a gyár 1784-1992 közötti történetét 5 korszakban és ennek megfelelő 5 kiállítási egységben dolgozza fel. Az egységeknek jól elkülönülten kell a kiállításban megjelenniük. Az egységek mindegyike több tematikát érint (család, technológiai fejlődés, gyártott kelmék-divat).

2.4  A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai
A pályázati kiírásban ismertetett program egyszerre innovatív és megvalósítható koncepciója.
Különös tekintettel:

 • újszerűségre
 • modernitása
 • az ötletességre
 • a komplexitásra
 • az esztétikai művészeti értékre

2.5    A tervpályázati kiírás mellékletei

A pályázati kiírás mellékletei regisztráció után letölthetők a meszorg.hu honlapról.
(A mellékletek tájékoztató jellegűek ill. az ötletpályázat demonstrálásához szabadon felhasználhatóak.)

 

Budapest, 2012. január.

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár
Építési megoldások