pályázat

ALUTA Nívódíj 2012


pestimonika | 2012.09.14
Az ALUTA Korszerű Épitéstechnológiai és Innovációs Klaszter nyilvános pályázatot hirdet az alumínium-üveg homlokzatépítésben korszerű, kreatív, műszaki-technológiai kialakításában újszerű, környezettudatos, racionális és minősített szerkezetek alkalmazásával született építészeti alkotások elismerésére.

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott felhívás szerint az ALUTA a Nívódíj pályázatot öt kategóriában hirdeti meg:
- ALUTA Építészeti Nívódíj: az alumínium-üvegszerkezetet felhasználó építészeti tervet alkotó legjobbnak ítélt Tervező(k)nek,
- ALUTA Építési Nívódíj “nagyprojekt” kategória: az alumínium-üvegszerkezetet projektszerű méretben kivitelező, gyártó legjobbnak ítélt szak Kivitelező cég(ek),
- ALUTA Építési Nivódíj “kisprojekt” kategória: a nem projektméretű munkákat kivitelező, legjobbnak ítélt Kivitelező szervezet(ek),
- ALUTA Hallgatói Nívódíj: a végzős felsőfokú szakirányú képzésben résztvevő hallgatók körében,
- ALUTA Technológiai fejlesztési Nívódíj : Klaszter és Egyesületi tagvállalatok saját fejlesztésű vagy átvett fejlesztések


A pályázati feltételek:

A pályázaton részt vehet minden olyan természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki:
- jogi személyiség esetében magyarországi székhellyel, jogi személyiség nélküli személy esetében magyarországi állandó lakhellyel rendelkezik
- a pályázathoz kitöltve benyújtja a jelentkezési és adatlapot
- magára nézve a pályázat kiírási feltételeit elfogadja, melyet a jelentkezési lap tartalmaz
- pályázni lehet minden olyan alkotással, mely más személy szerzői és iparjogvédelmi jogát nem sérti
- érvénytelen az a pályázat, mely a pályázati feltételeknek nem felel meg, hiányos, vagy határidőn túl érkezik meg

valamint:

ALUTA Építészeti Nívódíj tekintetében:
- Tervezői jogosultsággal, kamarai tagsággal rendelkező, minimálisan 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező építészmérnökök, építőművészek, építőmérnökök, vagy az általuk vezetett tervező szervezetek
- A benevezett, felhasználási rendeltetésétől független pályamű megvalósulásának helyszíne Magyarország
- Használatbavétele 2012. július 31-ig megtörtént, illetőleg három évnél nem régebbi
- Az alumínium-üveg szerkezet alkalmazása a létesítmény kialakításában meghatározó jelentőséggel bír

ALUTA Építési Nívódíj, “nagy projekt” kategória:
- Azon bejegyzett alumíniumszerkezet-gyártók, építő cégek, melyek kivitelezésében elkészült létesítmények elhelyezkedése Magyarország
- A kivitelezett létesítmény használatbavételi engedélyét 2012. július 31-ig megkapta, illetőleg három évnél nem régebbi
- A pályázó cégnek magyarországi bejegyzett, az alumínium gyártás, felhasználás területén minimum 3 éves, szakmai gyakorlattal/működéssel kell rendelkeznie
- Az alumínium-üveg szerkezet alkalmazása a létesítmény kialakításában különleges jelentőséggel bír

ALUTA Építési Nívódíj, “kis projekt” kategória:
- A létesítmény bekerülési költsége nem haladja meg a nettó 50 millió Ft-ot
- A benevezett, felhasználási rendeltetésétől független pályamű megvalósulásának helyszíne Magyarország
- Használatbavétele 2012. július 31-ig megtörtént, illetőleg három évnél nem régebbi
- Az alumínium-üveg szerkezet alkalmazása a kialakításban meghatározó jelentőséggel bír

ALUTA Hallgatói Nívódíj:
- A tanulmányaikat befejező, végzős hallgatók diplomamunkája, melyben az alumínium-üveg szerkezet alkalmazása meghatározó jelentőséggel bír
- A pályázati munka 2011-2012. tanév II. félévének lezárásaként készült


ALUTA technológiai fejlesztési Nívódíj:
- a Klaszter és Egyesületi tagvállalatok saját fejlesztésű vagy átvett tervezési, előkészítési, gyártási, kivitelezési, minőségbiztosítási technológiák, szakképzési megoldások alkalmazására a bevezetést követően.


A benevezett épületek, építmények építési technológiája, rendeltetése, funkcionális és szerkezeti kialakítása a pályázat tekintetében nem meghatározó.


A pályázat beadási határideje:

A pályázatot egy példányban postai úton ajánlott küldeményként, vagy futárszolgálat útján lehet eljuttatni az ALUTA Korszerű Építéstechnológiai Innovációs Klaszter menedzser cég címére:

Expert Point Kft., 1084 Budapest, Könyves K. krt. 44, 3.em.

ALUTA NÍVÓDÍJ jelöléssel ellátva, 2012. október 15-ig (postai bélyegző szerint)
Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.
A pályázathoz mellékelni kell az Expert Point Kft honlapjáról (www.expertpoint.hu) és az ALUTA honlapjáról letölthető (www.aluta.hu) jelentkezési lapot.


A pályázat értékelése:

A pályázatok értékelése egy fordulóban történik, mely során a Bíráló Bizottság dönt a beadott dokumentáció és kitöltött jelentkezési lap alapján az oklevelek odaítéléséről. A pályaművek elbírálására a zsűrizésre kijelölt helyszínen kerül sor.
A Bíráló Bizottság döntéséről a pályázókat írásban értesíti. A döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.
Az értékelés szempontjai:
- formai minőség
- újszerűség, eredetiség
- gazdaságosság
- versenyképesség
- a kivitelezés minősége (ALUTA Építési Nívódíjak tekintetében)
- felhasználóbarát kialakítás


A Bíráló Bizottság tagjai:

- Dr. Finta József építész, az MTA tagja, a Bíráló Bizottság elnöke
- File Miklós, az ALUTA ügyvezetője
- Fegyverneky Sándor építészmérnök, az ALUTA Klasztermenedzsere
- Dr. habil. Becker Gábor Phd. DLA, építész, a BME Építészmérnöki Kar Dékánja
- Dr. habil. Stocker György DLA, építész, docenc, a BME Építőmérnöki Kar Magasépítési tanszékének vezetője, az Aluta tagja


Díjazás:

A legszínvonalasabbnak ítélt terv, illetőleg pályamű elnyeri az ALUTA Nívódíját, amit a pályázónak átadott oklevél tanúsít.

A pályázat nyertesei az oklevél átadásakor az ALUTA Nívódíját kifejező műalkotást is megkapják. A nyertes pályázatokat az ALUTA színvonalas folyóiratban illetve más médiumokban bemutatja.
A Hallgatói Nívódíj I. díjazottja 100.000.- Ft, II. díjazottja 50.000.- Ft pénzjutalomban részesül.


Eredményhirdetés:
A pályázat eredményének kihirdetésére, valamint a kategóriákban meghirdetett Nívódíjak átadására az ALUTA Nemzetközi szakmai konferenciáján, 2012. november 15.-én kerül sor a Budapesti Műszaki Egyetem dísztermében.


További információ az ALUTA KÉI Klaszter irodájában kérhető:

Expert Point Szakértő Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
1084 Budapest, Könyves K. krt. 44, 3.em.
Tel: 1-225-1455
Fax: 1-212-9808
E-mail: info@expertpoint.huA szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár
Építési megoldások