Katona Vilmos | 2016.03.02
Japán csodaházak, múzeumépítészet, óvodák és iskolák, szerkezettervezési segédletek, az anyag mint olyan, döngölt föld és építészeti rajz – ezek a Detail legújabb monográfiáinak és tervezési szakkiadványainak témái.

Christian Schittich: Lakóházak Japánban. A kis helyek tipológiája
Japán sűrűn lakott városi területein szokatlan tér- és meglepő berendezési koncepciók látnak napvilágot: a kis alapterületen és foghíjakon épülő lakások másutt elképzelhetetlenek lennének. De a szűkös hely kihívása nemcsak japán építészeket izgat: a szükség szülte sajátos térértelmezés, az anyaghasználat finomságai és a térbelsők hagyományos elemekkel kombinált esztétikája világszerte ismert.
A könyv olvasásakor el kell tekintenünk attól a ténytől, hogy ezek a házak át sem mennének a közép-európai építési hatóságokon. Ezekben a tervekben az innovatív szemléletet kell értékelni, ami viszont példaadó lehet az egész szakma számára. A kötet az utóbbi évek lakóépület-tervezésének legfrissebb fejlődési ágáról szól. Gazdag fotóanyaggal és szemléltető ábrákkal illusztráltan terítékre kerülnek benne használható építési megoldások is, amelyek nyugati viszonyok között is életképesek lennének.

gmp Architekten: Von Gerkan, Marg und Partner. Folyamatok – összefüggések
A gmp építésziroda portfóliójának retrospektív történeti monográfiája a vállalat jelenleg futó nemzetközi projektjeit veti össze a múlt nagy munkáival. A bemutatás szövegkörnyezetét a gmp építészetében meghatározó alapvetések, körülmények és időmetszetek adják. A különböző nagyságrendű, adott társadalmi és kulturális feltételek közé helyezkedő munkák más és más konstrukciókban öltöttek testet. A könyv ezekre és a projektek mögött húzódó történetekre fókuszál – a hasonlóságokra, az összefüggésekre és a fejlesztések menetére. Mindehhez a bemutatott kulturális közeg is pikáns: a kínai és vietnámi munkák mellett számos projekt több szempontból tovább színesíti a kontextuális összképet.

Christian Schittich: Múzeumok. Építési és tervezési segédlet
A múzeum egyszerre épülettípus és épített tér, és e két aspektus bonyolultan fonódik össze. A múzeumépítészet mint műfaj önmagában is ellentmondásos, hiszen alapfunkciója, hogy teret biztosítson és alkalmazkodjon az épp aktuális tárlathoz, de műalkotásként maga is konkurál a kiállított tárgyakkal.
Ez a kézikönyv egyszerre mindkét végletet felől közelít, megcélozva mind a tervezőt, mind a megbízót. A kiadvány célja, hogy alapot teremtsen a múzeumok tervezésekor szükséges párbeszédhez, legyen szó tervkoncepcióról, pályázatról, tervezési vagy kivitelezési munkarészről. A múzeumépítészet történetéről szóló bevezetőben egy kortárs múzeumterv legmeghatározóbb munkaparamétereit is feltárják a szerzők. A bemutatott projektek gyakorlati muníciót adnak a mindennapi tervezőgyakorlathoz.

Christian Schittich: best of DETAIL. Építés gyermekeknek
Minden iskolareformmal, oktatásmódszertannal, gyermekegészségüggyel és támogatási rendszerrel kapcsolatos kérdésben döntő lehet a kijelölt oktatási irány. Napközis vagy bentlakásos rendszerben például mind konceptuális, mind esztétikai szinten fontosabbá válik a tér. Ma már különböző nemzetközi vizsgálatok és fejlődéslélektani kutatások is igazolják, hogy a minőségi építészet – vagyis a dizájn, a színhasználat vagy a fénykezelés – jelentős hatást gyakorol a tanulás hatékonyságára, ebbe pedig a munkabíráson kívül beleértendő a gyerek saját érdeklődési körének kibontakozása is. Ahogy régen is az lett volna, ma is időszerű, hogy a tervezők végre hozzászoktassák magukat gondolathoz és megtanuljanak rendesen bánni ezekkel az építészeti eszközökkel.
A rövid elméleti kitekintés mellett a „best of DETAIL: Építés gyermekeknek” egy sor megvalósult projektet is bemutat – a bölcsődétől a közösségi házon és ifjúsági központon keresztül a főiskoláig –, melyek remek megoldást jelentenek a gyermekek és serdülőkorú fiatalok oktatásának legkülönfélébb igényeire.

Ansgar és Benedikt Schulz: A tökéletes lépték. Design és építés
A léptékek különféle rendszere, a léptékben való gondolkozás és tervezés az építészet lényegéhez tartozik. Vajon milyen lépték rendelhető az egyes építészeti döntésekhez? Hol van értelme a léptékváltásnak? Mit lehet és mit szükséges ábrázolni egy léptékhelyes építészeti rajzon? És hogyan tud egy ilyen rajz tiszta és vonzó maradni?
Az építészeti rajz nem utolsósorban a kommunikáció egy lehetséges formája. Olyan információt hordoz, amely sokféle befogadó számára értékelhető. A megfelelő lépték kiválasztása eldöntheti, hogy a megbízó vagy a munkás számára átjön-e az építész üzenete.
A CAD-programok által felkínált számtalan lehetőség tengerében ma olykor szem elől tévesztjük a célt, hogy rajzaink világosan és félreérthetetlenül közvetítsék a tervezői koncepciót. A szerzőpáros, Ansgar és Benedikt Schulz könyvével ad egyfajta iránytűt, ami az építészeti rajzot visszavezetheti eredeti céljához: a struktúraalkotás képességéhez.

Martin Rauch: Kifinomult föld. Építés és tervezés döngölt földből
Martin Rauch munkássága több mint 25 éve a döngöltföld-építés, kutatás és fejlesztés élvonalába tartozik. Mivel a föld-designban szerzett jártasság csak e különleges építőanyag közeli megértéséből származhat, Rauch célja, hogy megossza olvasóival tapasztalatait és tudását e téren.
A kiadvány esettanulmányok során a szerkezeti elemekre helyezi a hangsúlyt. A padlók, falak, mennyezetek és nyílások építését Rauch megvalósult munkái kapcsán részletezi. A kiváló példák azt szemléltetik, hogyan lehet könnyen felülkerekedni a föld-építészetben adódó szerkezeti nehézségeken, s hogy ez milyen lehetőségeket rejt magában a tervezőgyakorlatban.
A kötet több önálló tanulmánnyal zár, melyek témái: a föld anyagtulajdonságai, épületbiológiai és épületfizikai vonatkozások, valamint az építési engedélyezés kérdései.

Az angol nyelvű bővebb kiadványismertető letölthető innen.

Forrás: DETAIL

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


KonferencianaptárÉpítési megoldások