Katona Vilmos | 2020.07.31

Nappali Építész MSc és Építőművész MA képzéseket hirdet a Soproni Egyetem. A pótfelvételi jelentkezés augusztus 9-ig leadható.

A felsőoktatási pótfelvételi eljárás során a Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karán, a 2020/2021-es tanévben induló költségtérítéses képzések közül két építészeti pótfelvételi is indul augusztus 9-i jelentkezési határidővel.

Az Építész MSc mesterképzés célja építészmérnökök képzése elsősorban az építészeti tevékenységek - épülettervezés, építészeti környezetalakítás, településtervezés, műemlékvédelem, építés- kivitelezés és -szervezés, épületfenntartás és -felújítás, valamint építésigazgatási, hatósági feladatok - teljes területére, akik természettudományi, műszaki és művészeti, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén alkalmasak önállóan irányítani műszaki feladatokat és akik elhivatottak abban, hogy mindezeket a tevékenységeket az építészet társadalmi és környezeti hatásának tudatában, eziránti felelősséggel és elkötelezettséggel végezzék. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az Építőművész MA mesterképzés építőművészeket képez, akik képesek a környezetalakítás és a legtágabban értelmezett építészet bármely területén a befogadó környezetet szolgáló és a kor kihívásainak megfelelő művészi igényű építészeti alkotások létrehozására, valamint az építészet művészeti- és műszaki aspektusainak egységét tükröző szemléletet formáló megnyilatkozásra. Rendelkeznek az ehhez szükséges műveltséggel, alkotói készségekkel. Az átfogó szemléletű képzés biztos alapot képez több szakág koordinálásához és számos speciális szakterület irányába való továbbképzéshez. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A Simonyi Károly Karon mindezek mellett államilag finanszírozott képzésekre is pótfelvételit hirdettek egyéb műszaki és informatikai területen. A kínálatot lásd itt.  

A szerző legújabb cikkei
Hírlevél feliratkozás >>>>


Konferencianaptár


Építési megoldások